Termeni V

Dictionar juridic – V

Validarea popririi 

Confirmare, prin hotarare judecatoreasca, a valabilitatii unei popriri. Instanta dupa ce verifica, in prezenta partilor, valabilitatea si caracterul executoriu al titlului creditorului urmaritor, precum si existenta creantei debitorului poprit fata de tertul poprit, dispune validarea popririi, moment din care tertul poprit este obligat a plati direct creditorului urmaritor datoria sa fata de debitorul poprit.

Valoare-prag (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014

Reprezinta cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea de deschidere a procedurii de insolventa. Valoarea-prag este de 40.000 lei atat pentru creditori, cat si pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru creante de alta natura decat cele salariale, iar pentru salariati este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

Valoare-prag (in cadrul procedurii insolventei) – art. 3 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 85/2006:

Valoare-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea creditorului. Acesta este de 45.000 lei, iar pentru salariaţi, de 6 salarii medii brute pe economie/pe salariat.

Valoarea fiscala reprezinta – art. 7 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 571/2003:

- pentru active si pasive, altele decat cele mentionate la lit. b) si c)

- valoarea de inregistrare in patrimoniu, potrivit reglementarilor contabile;

- pentru titlurile de participare/valoare – valoarea de achizitie sau de aport, utilizata pentru calculul castigului sau al pierderii, in intelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;

- pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri – costul de achizitie, de productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. In valoarea fiscala se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. In cazul in care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz. In situatia reevaluarii terenurilor care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie sau sub valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz;

- pentru provizioane si rezerve – valoarea deductibila la calculul profitului impozabil.

Vehiculart. 1^1 pct. 2 din Legea nr. 136/1995

Orice mijloc de transport, cu sau fara propulsie proprie, destinat deplasarii pe uscat, inclusiv orice tip de remorca, indiferent daca este cuplata sau nu, exceptie facand cele care se deplaseaza pe sine, bicicletele sau vehiculele cu tractiune animala.

Verificarea de scripte

- Procedura legala aplicabila de instanta de judecata in cazurile in care partea careia i se opune un inscris sub semnatura privata tagaduieste scrisul sau semnatura ori mostenitorii sau urmasii in drepturi: ai aceluia de la care se pretinde a fi inscrisul declara ca nu cunosc scrisul sau semnatura.

Vicii ascunse

Defecte sau deficiente ale bunului vandut, inchiriat etc. sau ale produselor livrate ori lucrarilor executate, care existand in momentul predarii bunului, n-au fost cunoscute dobanditorului si nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloace obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi intrebuintat conform destinatiei sale ori ca intrebuintarea sa fie intr-atat micsorata incat se poate presupune ca dobanditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi platit acelasi pret daca le-ar fi cunoscut.

Viciu de consimtamant

Imprejurari de fapt care afecteaza licertatea exprimarii vointei juridice sau caracterul ei constient la incheierea unui act juridic si care da dreptul persoanei in cauza sa ceara anularea acestuia, de exemplu, eroarea, dolul, violenta si, in conditiile legii, leziunea.

Viciile posesiei

Caracteristici ale posesiei care fac, ori de cate ori se dovedeste existenta vreuneia dintre ele, ca posesia sa nu fie considerate utila, adica sa nu produca efecte juridice. Viciile posesiei sunt: discontinuitatea, cand posesorul o exercita in mod neregulat, cu intermitente anormale; violenta, cand posesia este fundamentata pe acte de violenta ori este conservata prin asemenea acte; clandestiviitatea, cand posesorul o exercita pe ascuns de adversarul sau, astfel incat acesta este lipsit de posibilitatea de a o cunoaste; precaritate, cand posesia este lipsita de elementul ei intentional, psihologic, cand nu este deci exercitata cu titlu de proprietar, ci fie in baza unui alt titlu, ca locatar, ingaduinta a proprietarului.

Vignetaart. 1^1 pct. 10  din Legea nr. 136/1995

Autocolant care se aplica pe parbrizul vehiculului sau in alt loc vizibil din exterior, care atesta existenta unei polite de asigurare RCA pentru vehiculul respectiv, eliberat impreuna cu polita de asigurare RCA.

Vocatie succesorala

Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea, in temeiul legii sau a testamentului.

Vinovatie

Starea subiectiva ce caracterizeaza pe autorul faptei ilicite in momentul incalcarii normelor de drept.

Virament

Plata fara numerar, transfer din contul platitorului in contul beneficiarului, operatiune efectuata de banca sau bancile celor doi detinatori de bani in cont. In fond, viramentul este un transfer de resurse din proprietatea unei unitati economice in proprietatea altei unitati.

 

TRANSILVANIA Recuperari Creante Cluj

Google PageRank Checker