Termeni H

Dictionar juridic – H

Hartie comerciala 

Bilet la ordin andosat in alb, emis de catre unitatile economice mari. Acesta se plateste pe baza scontului si este negociat pe scara larga pe piata monetara americana. De asemenea, exista si o piata a euro-hartiilor comerciale.

Hartie de valoare

Expresie prin care se desemneaza in mod generic atat titlurile de credit cu venit fix pe termen scurt sau pe termen lung, cat si titluri de credit cuvenit variabil ( actiunile emise de o societate comerciala pe actiuni ).

Holding de asigurareart. 2, lit. B, pct. 34  din Legea nr. 32/2000

O societate-mama a carei activitate principala consta in achizitionarea si detinerea de participatii in filiale, atunci cand aceste filiale sunt exclusiv sau in principal societati de asigurare, societati de reasigurare ori societati de asigurare din state terte, cel putin una dintre aceste filiale fiind o societate de asigurare.

Holding financiar mixtart. 2, lit. B, pct. 52 din Legea nr. 32/2000

O societate financiara holding mixta in sensul art. 2 alin. (1) pct. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.Holding mixt de asigurare art. 2, lit. B, pct. 35  din Legea nr. 32/2000

O societate-mama, alta decat o societate de asigurare sau de reasigurare, decat o societate de asigurare sau de reasigurare dintr-o tara terta, decat un holding de asigurare sau un holding financiar mixt, care numara printre filialele sale cel putin o societate de asigurare sau de reasigurare.

Hotarare judecatoareasca

1. Actul final si cel mai important al judecatii, in vederea caruia se desfasoara intreaga activitate a partilor, a celorlalti participanti la proces si a instantei insesi; este actul de dispozitie a instantei cu privire la litigiul dintre parti.
2. Mod de dobandire a drepturilor reale in cazul in care hotararea judecatoreasca are caracter constitutiv de drept.

Hotarare de expedient

Hotarare a instantei de judecata ce consfinteste invoiala partilor sau tranzactia. Chiar daca a fost promovata o actiune in justitie, partile pot incheia un partaj voluntar in fata instantei de judecata, caz in care se va pronunta o hotarare de expedient.

Google PageRank Checker