Termeni G

Dictionar juridic – G

Gaj 

Garantie speciala a executarii obligatiilor contractuale asumate presupunand remiterea de catre debitor, creditorului sau, a unui mobil ( corporal sau incorporal ) aflat in comertcu referire la care creditorul dobandeste undrept real accesoriu concretizat in facultatea sa de a-l pastra pana cand debitorul isi plateste datoria, si de a-l valorifica prin vanzare la licitatie in caz de neplata in scopul recuperarii creantei neonorate.In general orice obligatie poate fi garantata prin constituirea unui gaj.

Gaj comercial

Contract prin care o parte remite alteia un bun mobil pentru a garanta plata unei datorii.

Gaj fara deposedare

Varietate de gaj care se distinge prin aceea ca remiterea materiala a lucrului de catre debitor creditorului nu este de esenta operatiunii de garantare a executarii obligatiei, debitorului revenindu-i indatorirea de a pastra acel lucru la dispozitia creditorului ca garantie ca isi va indeplini prestatia contractualmente asumata.

Gaj general al creditorilor

Dreptul creditorului de a urmari oricare dintre bunurile sau valorile active ce se afla in patrimoniul debitorului, in scopul realizarii creantei sale devenita exigibila, fara a-l putea opri sa le instraineze inaintea inceperii urmaririi. Nu are ca obiect bunuri individual determinate. A nu se confunda cu dreptul de gaj, care este un drept real accesoriu dreptului de creanta ce confera titularului sau atributele de urmarire si de preferinta.

Garant

Persoana fizica sau juridica ce garanteaza, fie personal (in calitate de fidejusor), fie cu bunurile sale, pe creditorul ce are o creanta fata de o alta persoana (numita debitor principal) ca-si va putea recupera creanta respectiva prin plata acesteia, iar in cazul in care debitorul nu va avea comportarea la care s-a obligat sau nu va procura rezultatul promis, va plati creditorului o suma de bani cu titlu de despagubire.

Garantare a obligatiilor

Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.

Garantie

Angajament asumat de o persoana (fizica sau juridica), numita garant, de a indeplini o obligatie la care s-a indatorat o alta persoana (fizica sau juridica numita debitor principal) fata de creditorul acelei obligatii, in eventualitatea ca debitorul nu va executa obligatia asumata. 2. Cautiunea constituita pentru primirea unui imprumut banesc sau in titluri care la cumpararile in marja consta in fonduri banesti, iar la vanzarile scurte, se concretizeaza in titluri depuse la broker pentru imprumutul acordat clientului.

Garantii generale ale executarii obligatiilor

Mijloacele juridice, recunoscute tuturor creditorilor, in scopul realizarii drepturilor lor de creanta si care se fundeaza pe dreptul de gaj general al creditorilor chirografari.
Aceste mijloace juridice se scindeaza in doua grupe distincte si anume:
- mijloace juridice preventive si de conservare (dreptul creditorului de a cere, la moartea debitorului, separatia de patrimoniu; dreptul creditorului de a interveni intr-un proces de indiviziune sau de sistare a coproprietatii in care debitorul participa in calitate de parte; dreptul de a cere punerea sechestrului asigurator asupra bunurilor debitorului; actiunea oblica, etc), si
- mijloace juridice reparatorii (actiunea pauliana sau revocatorie, actiunea in simulatie, etc).

Garantii speciale ale executarii obligatiilor

Mijloace juridice, care confera creditorului garant anumite drepturi si prerogative suplimentare fata de acelea recunoscute oricarui creditor si care constau in posibilitatea conferita creditorului, ca atunci cand debitorul nu-si executa voluntar prestatia, de a urmari si pe o alta persoana, sau, in constituirea pe seama creditorului a atributelor de urmarire si de preferinta.
Aceste garantii se scindeaza in doua grupe:
- garantii personale, si
- garantii reale.

Garantie reala

Drept real care are ca finalitate garantarea indeplinirii oricarei obligatii

Garantii persoanale

Varietate a garantiilor speciale ale executarii obligatiilor, constand in angajamentul pe care o alta persoana decat debitorul si-l asuma fata de creditor, de a executa ea insasi obligatia asumata de debitorul principal, daca acesta nu o va executa el insusi.

Gestiune

Administrarea patrimoniului unei societati comerciale, regii autonome, institutii etc., de catre o persoana desemnata de catre organul superior de conducere.
Complex de activitati privind primirea, pastrarea si eliberarea bunurilor materiale sau a valorilor banesti, indeplinite de un salariat in cadrul atributiilor sale de serviciu.

Gestiune de afaceri

Fapt juridic licit, prin care o persoana (gerant) savarseste din proprie initiativa (fara imputernicire) fapte materiale sau incheie, tot astfel, acte juridice in folosul sau in interesul altei persoane (gerat).

Gir

Act prin care posesorul unui efect de comert – girant – transfera altei persoane – giratar – toate drepturile izvorand din cambie.
Operatiune de transmitere a efectelor de comert (bilete la ordin, cec, cambie etc.) care consta in mentionarea in scris a unei anumite formule (de regula, pe verso-ul titlului de ordin) prin care se exprima vointa posesorului actual de a se efectua transmiterea, precum si remiterea titlului cu formula respectiva unui nou posesor.
Efectul girului este transmiterea titlului de credit cu toate drepturile cuvenite. Dobanditorul devine proprietarul titlului si, in acest fel, dobandeste si garantiile reale (gaj, ipoteca, privilegii), care au fost constituite pentru asigurarea platii titlului.
Girul este neconditionat, nu poate privi numai o parte din suma (devine nul), si trebuie sa fie semnat de catre girant.
Toate mentiunile privind circulatia cambiei prin gir se fac pe versoul acesteia, de unde si denumirea de “andosare”.

Gir fara garantie

Gir in virtutea caruia girantul este exonerat de orice garantie de acceptare sau plata, fiind tinut responsabil numai de existenta creantei si care produce ca efect numai legitimarea posesiunii titlului.

Gir nominal

Gir care contine scris numele giratarului.

Gir la purtator

Gir exprimat in formula “platiti purtatorului”, este in realitate un gir in alb.

Girant

Posesorul legitim al unui titlu la ordin care transmite acel titlu altei persoane prin gir.

Giratar

Posesor legitim al unui titlu la ordin care transmite acel titlu altei persoane prin gir. In cazul mai multor giruri succesive, girantul, in fiecare dintre acestea, este giratarul girului precedent.

Girare

Operatiunea prin care se transmit, o data cu remiterea, si toate drepturile rezultate din cec. Este o mentiune speciala facuta pe verso-ul cecului in favoarea oricui, inclusiv in favoarea tragatorului. Noul beneficiar poate, la randul sau, sa gireze cecul.

Grup art. 2, lit. B, pct. 49 din Legea nr. 32/2000

Grupul de societati format dintr-o societate-mama, filialele acesteia si entitatile in cadrul carora societatea-mama sau filialele acesteia detin o participatie, precum si orice entitate aflata fata de societatea-mama in una dintre situatiile prevazute la pct. 32.

Grup de societatiart. 5 pct. 35 din Legea nr. 85/2014

Inseamna doua sau mai multe societati interconectate prin control si/sau detinerea participatiilor calificate.

Google PageRank Checker