Procedura


Etapa prealabila

 • Informare
 • Stabilire conditii colaborare
 • Incheierea contractului
 • Semnare contract
 • Preluare dosar
 • Identificare debitor

Recuperare pe cale amiabila

 • Notificare
 • Somatie
 • Convocare la conciliere directa
 • Convorbiri telefonice
 • Discutii

Recuperare prin judecata

 • Redactare acte necesare
 • Asistarea in toate demersurile juridice
 • Reprezentarea in instante prin avocati

Executare Silita

Etapa Prealabila

Se realizeaza in principal prin informarea (telefonic, email, fax, intrevedere) de catre potentialii clienti despre problemele pe care le intampina la incasarea sumelor restante. In aceasta situatie, cand plata unei obligatii a depasit scadenta, avem de-a face cu o creanta de recuperat.

Inca de la prima convorbire telefonica initiata cu dumneavoastra alocam timp suficient pentru abordarea in detaliu a fiecarui caz. In toate situatiile in care ne contactati contactati, revenim cu un apel telefonic in maxim 24 de ore. Purtam discutii detaliate si va prezentam posibilitatile de recuperare pentru fiecare caz in parte, in functie de documentele detinute de client.

Manifestam flexibilitate si va oferim posibilitatea negocierii conditiilor contractuale de colaborare pentru urmatoarele:

 • comisionului perceput la recuperare,
 • termenul de plata a comisionului,
 • alternativa de recuperare in subcont colector al societatii noastre,
 • costurile clientului pentru demersurile legale,
 • modalitatea de informare despre stadiul demersurilor,
 • adresa de corespondenta alternativa,
 • avansarea de catre noi a cheltuielilor necesare,
 • eventuale cheltuieli suplimentare determinate de angajarea serviciilor de detectiv particular,
 • cumpararea creantei de catre societatea noastra s.a.

Dupa ce ati agreat clauzele contractuale si a costurile financiare, se semneaza contractul si se formeaza dosarul pe baza actelor predate de client.

Primul demers il reprezinta identificarea debitorilor.

Este foarte important, atat din punct de vedere legal si procedural, cat mai ales pentru succesul recuperarii creantelor, sa se faca o identificare corecta si exacta a debitorului. Ne referim atat la identificarea denumirii corecte si complete a persoanelor juridice, a adresei de sediu social, cu toate celelalte date, cat si la persoanele fizice cu nume si prenume complet, adresa de domiciliu etc.
Tot in aceasta etapa se face verificarea existentei starii de insolvabilitate legal declarata impotriva persoanelor juridice, ca informatie de o insemnatate deosebita. De altfel, aceasta verificare se va face periodic si in urmatoarele etape.

^sus

Recuperarea creantelor pe cale amiabila

Presupune contactarea debitorului de catre TRANSILVANIA Recuperari Creante atat prin modalitatile obligatorii si necesare legal, cat si prin cele de constientizare si determinare a debitorului ca are obligatia sa isi achite debitele. Astfel, in termen de maxim 24 de ore de la semnarea contractului se identifica debitorul si i se transmite prima notificare scrisa . Modalitatea de transmitere este prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Ulterior se revine cu o noua somatie si convocare la conciliere directa prealabila. Aceasta reprezinta si o obligatie legala anterior actionarii in instanta. Ulterior, pe parcursul intregii proceduri, se pastreaza legatura cu debitorul prin convorbiri telefonice. Se urmareste obtinerea de la debitora unui angajament ferm de plata, aprobarea lui de clientul creditor si apoi supravegherea respectarii acestuia. Nu este exclusa posibilitatea obtinerii de garantii pentru executarea corecta a angajamentului de plata.

LA TRANSILVANIA RECUPERARI CREANTE FAZA AMIABILA DUREAZA IN MEDIE 30 DE ZILE.

^sus

Recuperarea creantelor prin judecata

Dupa parcurgerea procedurii prealabile obligatorii, se trece la faza de actionare in instanta pentru debitorii care nu au constientizat obligatia de plata ori nu si-au asumat sau respectat un angajament de plata.
TRANSILVANIA RECUPERARI CREANTE se distinge de celelalte societati prin abordarea fara intarziere a procedurii judiciare.

Operatiunea presupune ca in baza actelor detinute de dumneavoastra sa se aleagem varianta optima pentru a obtine o hotarare judecatoreasca impotriva debitorului, prin care acesta sa fie obligat la plata sumelor restante (debit principal, dobanzi, penalitati, dobanda legala, cheltuieli de judecata). In aceasta faza este obligatorie prezentarea actelor pe care le detineti. Nici in aceasta etapa nu se exclude mentinerea contactului cu debitorul. In functie de actele pe care le aveti, se alege cea mai eficenta varianta de actionare in instanta. Variantele de obtinere a unei hotarari judecatoresti de obligare la plata sunt cele prevazute Noul cod de procedura civla si anume procedura pe dreptul comun, procedura ordonantei de plata, procedura cu privire la cererile de valoare redus, dar si proceduri specifice in domenii reglementate (asigurari, bancar, leasing, finantare), ori obligarea in cadrul procedurii insolventei in ceea ce priveste asociatii/administratorii societatilor comerciale.

Trebuie avute in vedere situatiile in care clientul detine impotriva debitorului bilete la ordin, file de cec, contracte autentice, de leasing, de credit bancar etc. si in care demersurile sunt reglementate prin legi speciale, Legea nr. 58/1934, Legea nr. 59/1934, O.G. nr. 51/1997 etc.

In cazurile complexe, reprezentarea clientilor in instanta se face prin avocati specializati in drept comercial, civil ori in materia specifica litigiului.

^sus

Executare silita

Daca in faza amiabilia si apoi in faza de judecata, debitorul nu achita creanta (obligatiile de plata) catre creditor, se trece la executare silita.

Conform Codului de procedura civila, Cartea a V –a intitulat Despre executarea silita, art. 3711: Obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunăvoie.

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, potrivit dispoziţiilor prezentei cărţi, dacă legea nu prevede altfel.

In aceasta etapa, se apeleaza la toate formele de executare silita prevazute de legislatie, astfel:

Executarea silita directa

-predarea silita a bunurilor mobile

-predarea silita a bunurilor imobile

-executarea silită a altor obligaţii de a face sau de a nu face

Executarea silita indirecta

-executarea silita prin urmarirea bunurilor mobile

-executarea silita prin urmarirea bunurilor imobile

-poprire

-executarea silita prin urmarirea fructelor neculese si a recoltelor prinse in radacini

Executarea silita se realizeaza prin executori judecatoresti. Apeland la serviciile acestora prin intermediul nostru, aveti garantia angajarii de costuri minime pentru demararea procedurilor de executare.

Fiecare din etapele de mai sus diferentiaza TRANSILVANIA RECUPERARI CREANTE de celelalte societati de recuperari creante, prin: cheltuieli minime pentru client, constiinciozitate, perseverenta, inteligenta in actiune, capacitate de negociere, performanta in instante, contact permanent cu debitorul, relatii excelente cu executorii judecatoresti.
^sus

Google PageRank Checker