Termeni M

Dictionar juridic – M

Mandat Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice. 

Mandat de brokerajart. 2, lit. B, pct. 57^2 din Legea nr. 32/2000

Contractul dintre un asigurat sau un potential asigurat, in calitatea de mandant, si brokerul de asigurare si/sau de reasigurare, in calitate de mandatar, prin care se incredinteaza mandatarului negocierea sau incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare, acordarea de asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz.

Mandatul ad-hoc (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5  pct. 36 din Legea nr. 85/2014:

- este o procedura confidentiala, declansata la cererea debitorului in dificultate financiara, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanta, negociaza cu creditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia si debitor, in vederea depasirii starii de dificultate in care se afla;

Mandatul administratorilor statutari (in cadrul procedurii insolventei) – art. 3 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 85/2006

încetează de la data ridicării dreptului de administrare sau de la data desemnării administratorului special. Mandatul administratorului special se limitează la reprezentarea intereselor acţionarilor/asociaţilor de la data ridicării dreptului de administrare. Încetarea mandatului impune obligaţia predării gestiunii;

Mandatul fara reprezentare, art. 2039, Noul Cod CivilMandatul fără reprezentare este contractul în temeiul căruia o parte, numită mandatar, încheie acte juridice în nume propriu, dar pe seama celeilalte părţi, numită mandant, şi îşi asumă faţă de terţi obligaţiile care rezultă din aceste acte, chiar dacă terţii aveau cunoştinţă despre mandat.

Membru al grupuluiart. 5 pct. 37 din Legea nr. 85/2014

Poate fi oricare din societatile grupului, indiferent daca este societatea-mama sau un membru controlat al grupului.

Membru controlat al grupuluiart. 5 pct. 38  din Legea nr. 85/2014

Este acea societate controlata de societatea-mama.

Mijloc de plata

Instrumente materiale ce pot fi folosite pentru lichidarea creantelor interne si internationale (moneda metalica, aurul, bancnotele, valute)

Mijloc de proba

Mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba (stabilirea existentei sau inexistentei unei infractiuni, identificarea persoanei (persoanelor) care a (au) savarsit-o si cunoasterea imprejurarilor necesare pentru solutionarea cauzei).

In materie civila, mijloacele de proba sunt:
- inscrisurile,
- depozitiile martorului,
- marturisirea (recunoasterea) uneia din parti,
- cercetarea la fata locului, si
- expertiza (vezi art.1170 si urm. Cod Civil).

Mijloc fixart. 7 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 571/2003

Orice imobilizare corporala, care este detinuta pentru a fi utilizata in productia sau livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriata tertilor sau in scopuri administrative, daca are o durata normala de utilizare mai mare de un an si o valoare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului.

Minuta

-Text original al unui act, al unei sentinte.
-Prima redactare a unui act diplomatic, a unui document. Plan in creion al unei ridicari topografice.
Protocol scris privind intelegerea intre doi parteneri; rezumat asupra discutiilor dintr-o sedinta.
Document care consemneaza intelegeri cu caracter intermediar, de constatari provizorii, cu privire la probleme de mica importanta. (< fr. minute, rus. minuta)

Moştenirea, art. 953, Noul Cod Civil

Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă.

Mostenitori rezervatari, art. 1087, Noul Cod CivilSunt moştenitori rezervatari soţul supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi ai defunctului.

Mostenire vacanta, art. 1135, Noul Cod CivilDacă nu sunt moştenitori legali sau testamentari, moştenirea este vacantă.

Google PageRank Checker