Termeni E

Dictionar juridic – E

Efect juridic  

Denumire generica data consecintelor produse in viata de relatie de faptele juridice (in sens restrans) si de actele juridice care, in limitele si in conditiile prevazute de lege, se bucura de eficacitate. Fiecare categorie de acte juridice produce efecte juridice proprii acelei categorii.

Efect comercial

Denumire generala atribuita cambiilor, biletelor la ordin, cecurilor, warranturilor etc., ce sunt folosite in operatiile comerciale de vanzare – cumparare, in relatiile de credit etc.; creanta al carei debitor este un comerciant, valoare cu titlu negociabil. Titlu negiciabil care reprezinta creante decontabile la vedere sau pe termen scurt, in beneficiul persoanelor care le poseda.
Sub aspect patrimonial, efectul comercial incorporeaza o creanta transmisibila o data cu trecerea acestuia din proprietatea unei persoane in proprietatea alteia.
Clasificare:
a) efectul comercial pur, care este legat de o operatiune de livrare de marfuri; este tras in momentul livrarii; scadenta sa coincide cu scadenta creditului consimtit de furnizor; suma sa poate fi platita din resursele obisnuite ale intreprinderii; efectul care indeplineste numai partial aceste conditii este denumit uneori “paracomercial” sau “cvasi comercial”;
b) efectul financiar sau de credit, care nu este contrapartida unei operatiuni cu marfuri, ci reprezinta doar un credit consimtit temporar de o banca clientului sau; banca cere clientului sa semneze un efect la suma descoperirii pe care i-a acordat-o (mobilizare a descoperirii);
c) efectul de consum, care este tras de un comerciant asupra unui consumator;
d) efectul de filiala, care leaga doua intreprinderi ale aceluiasi grup, oferind uneori doar o iluzorie diviziune a riscurilor.

Emitere electronicaart. 2, pct. 3 din Norma ASF nr. 23/2014

Subscrierea politei RCA simultan cu inregistrarea si stocarea instantanee in sistemul informatic al asiguratorului a datelor cuprinse in polita.Emolument

Profit, avantaj.

Eroare comuna si invincibila, art. 17, Noul Cod Civil

(…) când cineva, împărtăşind o credinţă comună şi invincibilă, a considerat că o persoană are un anumit drept sau o anumită calitate juridică, instanţa judecătorească, ţinând seama de împrejurări, va putea hotărî că actul încheiat în această stare va produce, faţă de cel aflat în eroare, aceleaşi efecte ca şi când ar fi valabil, afară de cazul în care desfiinţarea lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu.

Excedent

Marime care depaseste o anumita limita ce ramane dupa satisfacerea tuturor trebuintelor. Excedentul reprezinta diferenta dintre o suma, o cantitate sau un venit, pe de o parte, si o plata, o cheltuiala sau un consum, pe de alta parte.

Exces de putereart. 2, alin. (1), lit.n) din Legea nr. 554/2004

Exercitarea dreptului de apreciere al autoritatilor publice prin incalcarea limitelor competentei prevazute de lege sau prin incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor.

Executare cambiala

Procedura de realizare a drepturilor cambiale constand in investirea cambiei cu formula executorie si aducerea ei la indeplinire pe cale silita.

Executare coactiva

Sintagma ce desemneaza ipoteza cand executarea in natura a unei obligatii de a face este adusa la indeplinire de catre creditor, direct, sau prin alte persoane, cu autorizarea prealabila a instantei judecatoresti, pe cheltuiala debitorului, daca debitorul nu-si executa el insusi prestatia asumata. De asemenea, constituie executare coactiva si distrugerea sau inlaturarea de catre creditor, direct sau prin alte persoane, cu autorizarea prealabila a instantei judecatoresti, a ceea ce debitorul a facut incalcand obligatia de a nu face, pe care era indatorat sa o execute.

Executare in natura

Executarea (exacta, directa) intocmai a prestatiei insesi la care este indatorat debitorul, prestatie ce nu poate fi inlocuita cu o alta prestatie sau cu despagubiri banesti, fara acordul creditorului.

Executare prin echivalent

Executarea prin echivalent sau indirecta intervine atunci cand, din anumite motive, executarea directa sau in natura nu mai este posibila.Mentionam ca nu este vorba de o imposibilitate fortuita de executare. Creditorul poate pretinde plata de despagubiri si daune-interese.

Executare silita

Procedura reglementata de lege, prin intermediul careia titularul unui drept subiectiv, recunoscut printr-un titlu executoriu, constrange, cu ajutorul organelor de stat competente, pe cel care nesocotise dreptul respectiv, sa aduca la indeplinire prestatia specificata in titlu, asigurandu-se astfel respectarea dreptului initial incalcat si, totodata, restabilirea ordinii de drept. De regula, titlul in baza caruia se face executarea silita este o hotarare judecatoreasca definitiva, ceea ce face ca procedura executionala sa fie parte a procesului civil

Executor judecatoresc

Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii, care efectueaza executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii si indeplinesc orice alte atributii date prin lege. Executorii judecatoresti sunt numiti in functie de ministrul justitiei. Activitatea lor este indrumata si controlata de catre presedintii instantelor pe langa care functioneaza.

Extras al raportului de activitate  (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 28 din Legea nr. 85/2014:

- reprezinta un rezumat al masurilor luate de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. Mentionarea urmatoarelor elemente este obligatorie:

a) persoanele de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61, precum si onorariul acestora;

b) actele de dispozitie asupra averii debitorului si documentele incheiate in acest sens, inclusiv procesul-verbal de adjudecare sau contractul de vanzare, dupa caz;

c) incheierea, modificarea sau incetarea unor contracte la care debitorul este parte;

d) situatia incasarilor si platilor, in sinteza;

e) promovarea unor actiuni prevazute la art. 117 – 122 sau la art. 169;

f) masuri privind acordarea unei protectii corespunzatoare creditorului care beneficiaza de o cauza de preferinta;

g) stadiul efectuarii inventarierii, daca este cazul;

Google PageRank Checker