Școlile doctorale îşi menţin acreditarea până la realizarea procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2019

Conform Ordonanței de Urgență nr. 54/2017 din 4 august 2017,privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, publicată în M.Of. nr. 644 din 7 august 2017, şcolile doctorale îşi menţin acreditarea până la realizarea [...]

CODUL MUNCII MODIFICAT

Prin O.U.G. nr. 53/2017 din 4 august 2017, publicată în M.Of. nr. 644 din 7 august 2017 s-a modificat și completat Legea nr. 53/2003 -Codul muncii. Textul integral al O.U.G. nr. 53/2017 AICI.

Restituirea taxei auto. Termen limita depunere cerere 31 august 2018.

Contribuabilii care au achitat: – taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 214^1 – 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, -taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, [...]

CITY INSURANCE -ASF inchide procedura de redresare financiara pe baza de plan de redresare

DECIZIE  Nr. 1019/2017 din 26 iulie 2017 privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A. EMITENT:      AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 634 din 3 august 2017 Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, [...]

Insolventa persoanelor fizice. Termen de intrare în vigoare mai lung decât în cazul Noului Cod Civil

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice a primit o noua data de intrare in vigoare: 1 ianuarie 2018. De la data adoptării Legii privind procedura insolvenței, 26 iunie 2015, și până la data intrării în vigoare, 1 ianuarie 2018 vor trece 2 ani, 6 luni și două săptămâni, cu aproximativ 4 luni mai [...]

UPDATE Legea insolventei persoanelor fizice

In sedinta de Guvern din 27 iulie 2017 a fost adoptata o Ordonanta de prorogare a termenului de intrare in vigoare a Legii 151/2015 cu 5 luni. Conform comunicatului de presa „Decizia a fost luată de Executiv având în vedere complexitatea domeniului reglementat prin această lege, precum și punctul de vedere al Consiliului Superior al [...]

1 August 2017 -intră în vigoare Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

Conform dispozițiilor art. IX din O.U.G. nr. 98/2016, termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 93 teza întâi din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 26 iunie 2015, se prorogă până la data de 1 august 2017. Așadar la data de [...]

Art. 140 si art. 158 din Codul fiscal modificate

Venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale Prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598 [...]

Art. 301 si art. 308 din Codul penal modificate

Prin Legea nr. 193/2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598 din 25 iulie 2017, s-au modificat art. 301 si art. 308 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal   Noul conținut: ART. 301 Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane (1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit [...]

Contestarea legalitatii masurii supravegherii tehnice se poate realiza si de alte persoane, nu doar de inculpat

Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 244/2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 6 iulie 2017, s-a admis exceptia   de neconstitutionalitate si s-a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in dispozitiile art. 145 din Codul de procedura penala, care nu permite contestarea legalitatii masuriisupravegherii tehnice de catre persoana vizata de aceasta, [...]

Google PageRank Checker