CCR. Modificările legislative potrivit cărora contractele de credit și de leasing încheiate cu consumatorii nu sunt titluri executorii, neconstituționale

Miercuri, 13 martie 2019, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a constatat că Legea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori este neconstituțională.  

Pana la 31 iulie 2019 se poate stabili destinatia de 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si pensii.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 14 martie 2019, s-a prorogat termenul de 15 martie inclusiv prevazut pentru depunerea formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii”, in situatiile reglementate [...]

Declaratia unica, plata impozitului si CAS-ului prorogate pana la 31 iulie 2019.

S-a amanat data pana la care se poate depune Declaratia unica privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Pentru anul 2019, data limita este 31 iulie 2019. De asemenea s-a prorogat termenul de plata prevăzut pentru 15 martie 2019 până la data de 31 iulie 2019, inclusiv. Prin Ordonanta de urgenta [...]

Modificari la Statutul profesiei de avocat

A fost publicata in Monitorul Oficial nr. 64 din 25.01.2019, Hotararea nr. 428 din 8 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011. Textul integral AICI TRANSILVANIA Recuperari Creante Cluj

Noile tarife ANCPI

In data de 30 ianuarie 2019 a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul   Nr. 16/2019 din 7 ianuarie 2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate. Puteti consulta noile tarife ANCPI aici. Textul integral al Ordinului nr. 16/2019 il puteti citi aici.   TRANSILVANIA [...]

JAFUL DIN PADURI VA CONTINUA SI IN 2019. ACESTA VA FI “COMBATUT” CU ACELEASI ARME CA SI IN PREZENT.

La 21 decembrie 2016, Guvernul României a adoptat Hotărârea de Guvern nr. 1004, pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi [...]

AMENZILE APLICATE PERSOANELOR FIZICE SE VOR INCASA IN CONTUL UNIC

Anumite amenzi aplicate persoanelor fizice vor putea fi achitate in contul unic, incepand cu 1 ianuarie 2019 Începând cu data de 01.0.1019 se aplică Ordinul 3893/2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenţionale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, emis de ministerul Finantelor Publice și publicat în [...]

STATUTUL INSPECTORULUI DE MUNCĂ

LEGEA  Nr. 337 din 21 decembrie 2018 privind statutul inspectorului de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1107 din 28 decembrie 2018 Inspectorul de muncă exercită prerogativele funcţiei urmărind asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei prin luarea măsurilor prevăzute de [...]

SALARIUL MINIM BRUT PE TARA DIN 2019

Conform Hotărârii de Guvern Nr. 937/2018 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată Publicată în Monitorul Oficial al României NR. 1045 din 10 decembrie 2018: Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se stabileşte în bani, [...]

MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL JUSTIŢIEI

Redam atasat textul O.U.G. nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei. Textul integral AICI.  

Google PageRank Checker