Termeni N

Dictionar juridic – N

Nerezidentart. 7 alin. (1) pct. 17 din Legea nr. 571/2003 

Orice persoana juridica straina, orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine, inclusiv organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, care nu sunt inregistrate in Romania, potrivit legii.

Nesolutionare in termenul legal a unei cereriart. 2, alin. (1), lit.h) din Legea nr. 554/2004

Faptul de a nu raspunde solicitantului in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii, daca prin lege nu se prevede alt termen.

Norma

Regula ce stabileste cum trebuie sa actioneze sau sa se comporte membrii societatii in anumite conditii determinate, pentru ca actiunea lor sa fie eficienta si apreciata pozitiv

Norme juridice

Parte integranta a normelor sociale, reprezinta reguli de conduita ce sunt instituite sau sanctionate de stat, a caror aplicare este asigurata prin constiinta juridica, iar la nevoie prin forta coercitiva a statului. Normele juridice nu sunt simple indicatii, ci reprezinta dispozitii obligatorii.

Nota de credit

Avizare transmisa creditorului de catre debitor privind inscrierea in “creditul” contului acestuia a unei anumite sume rezultate dintr-o datorie baneasca.

Nota de debit

Avizare transmisa debitorului de catre creditor, privind inscrierea in “debitul” contului acestuia a unei sume ce i se cuvine. Partea careia ii este adresata nota de debit trebuie ca, in cazul cand nu are obiectiuni, sa o confirme printr-o “nota de credit” sau sa o acopere sub o alta forma

Nota de creditare-debitare

Formular tipizat fara regim special
Serveste ca:
- document de comunicare a operatiilor de decontare intervenite intre unitati si organul ierarhic superior, unitate si subunitati care tin contabilitate proprie si intre subunitati ale aceleiasi unitati care tin contabilitate proprie;
- document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste in doua exemplare, de compartimentul financiar-contabil, pe baza actelor justificative care stau la baza operatiei.

Novatie

Metoda de stingere a unei obligatiuni vechi prin crearea alteia noi sau a unui nou contract comercial in locul altuia mai vechi, totul pentru a stinge divergentele vechi si a se crea un cadru nou de activitate.
Este de retinut ca se impune acordul tuturor partilor participante la initierea novatiunii, diferit fata de novatia prin schimbare de debitor.
Novatia este reglementata impreuna cu delegatia in art.1128-1137 Cod Civil

Novatia prin schimbare de debitor

Novatia prin schimbare de debitor are loc atunci cand o terta persoana se angajeaza fata de creditor sa plateasca datoria (cu sau fara consimtamantul debitorului).

Google PageRank Checker