Termeni L

Dictionar juridic – L

Legaturi “stranse” – art. 2, lit. B, pct. 38  din Legea nr. 32/2000 

relatii existente intre doua ori mai multe persoane fizice si/sau juridice aflate in una dintre urmatoarele situatii:

a) participatie, care inseamna detinerea directa sau indirecta a 20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati; sau

b) control, care inseamna relatia dintre o societate-mama si o filiala sau o relatie similara intre orice persoana fizica sau juridica si o entitate, asa cum sunt ele definite la pct. 28. Toate filialele directe sau indirecte sunt considerate filiale ale aceleiasi societati-mama;

c) doua sau mai multe persoane fizice ori juridice sunt legate permanent printr-o relatie de control de una si aceeasi persoana.

Lege

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Lex contractus

Expresie din limba latina. Legea statului in care debitorul prestatiei caracteristice are, la momentul incheierii contractului, dupa caz, domiciliul sau, in lipsa, resedinta ori fondul de comert sau sediul statutar. Vezi art.77 alin.1 din Legea 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept international privat.

Lex executionis

Legea locului unde se executa contractul

Liberalitate

Acele acte juridice civile cu titlu gratuit prin care dispunatorul isi micsoreaza patrimoniul, transmitand gratificatului (cealalta parte a actului) un bun, o fractiune de patrimoniu sau un patrimoniu intreg, fara a primi in schimb vreun echivalent. Exemplu : donatiile si legatele.

Lichidare

Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ (transformarea activului in bani) si plata creditorilor, in vederea partajului activului net ramas intre asociati.
Lichidarea este, asadar, precedata de dizolvare.
Toate documentele emise de societatea aflata in lichidare trebuie sa poarte o mentiune despre starea societatii (sa arate ca este in lichidare). Patrimoniul social apartine, in continuare, societatii, ca subiect de drept distinct.
Dupa aprobarea hotararii de lichidare, adunarea asociatilor procedeaza la numirea lichidatorilor si la stabilirea competentelor acestora pentru realizarea lichidarii. In cazul in care lichidatorii nu au putut fi numiti prin hotararea adunarii asociatilor, numirea acestora se face de catre instanta judecatoreasca, la cererea oricaruia dintre administratori sau asociati.

Lichidator

Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Documentatia cuprinde inventarul si bilantul de lichidare, prin care se constata situatia exacta a activelor si a pasivului societatii.
Lichidatorul este obligat sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce i s-au incredintat de catre administratori, si actele societatii. De asemenea, el trebuie sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.

Lichidatorul (in cadrul procedurii insolventei) – art. 24 din Legea nr. 85/2006

- in cazul în care dispune trecerea la faliment, judecătorul-sindic va desemna un lichidator, aplicându-se, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 19, 21, 22, 23 şi ale art. 102 alin. (5). Atribuţiile administratorului judiciar încetează la momentul stabilirii atribuţiilor lichidatorului de către judecătorul-sindic. Poate fi desemnat lichidator şi administratorul judiciar desemnat anterior.

Limitele teritoriale de acoperire ale asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de vehicule – art. 1^1 pct. 7 din Legea nr. 136/1995

a) teritoriul Romaniei;

b) teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene si cele apartinand Spatiului Economic European;

c) teritoriul statelor care leaga direct doua tari membre ale Uniunii Europene in care nu exista birou national. Linie de credit

Denumire data intelegerii dintre banca si client, potrivit careia banca acorda clientului dreptul de a obtine credite succesiv dupa nevoi intr-o perioada convenita (in general 3-5 ani), pana la un total prestabilit.
Pentru sumele utilizate, debitorul plateste o dobanda calculata de obicei in functie de dobanda pietei din ziua utilizarii efective.
Pentru sumele neutilizate se plateste un comision de angajament (in general 0,5% sau 0,75%).

Localizarea activelorart. 2, lit. B, pct. 36  din Legea nr. 32/2000

Existenta activelor, mobiliare sau imobiliare, intr-un stat membru; activele reprezentate de creante sunt considerate situate in statul membru in care sunt realizabile.

Locul obisnuit de stationareart. 2, lit. B, pct. 65 din Legea nr. 32/2000

Teritoriul statului in care vehiculul este inmatriculat sau:

- in cazul in care nu se solicita inmatriculare pentru un anumit tip de vehicule, dar vehiculul detine placute de asigurare sau un semn distinctiv similar placutei de inmatriculare, teritoriul statului in care a fost emisa placuta de asigurare ori a fost emis semnul; sau

- in cazul in care nici placuta de inmatriculare, nici placuta de asigurare si nici semnul distinctiv nu se cere pentru un anumit tip de vehicule, teritoriul statului in care persoana care detine vehiculul isi are resedinta permanenta.

 

Google PageRank Checker