CODUL DE PROCEDURA CIVILA – Cererea de chemare in judecata

CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASA TITLUL I. Procedura in fata primei instante SECTIUNEA a 2-a     Cererea de chemare in judecata   ART. 194 Cuprinsul cererii de chemare in judecata Cererea de chemare in judecata va cuprinde: a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul lor. De asemenea, cererea [...]

CODUL DE PROCEDURA CIVILA – Procedura ordonantei de plata

CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE TITLUL IX.    Procedura ordonantei de plata   ART. 1013 Domeniu de aplicare (1) Prevederile prezentului titlu se aplica creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract civil, inclusiv din cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, [...]

Codul de procedura civila – Procedura cu privire la cererile de valoare redusa

CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE TITLUL X. Procedura cu privire la cererile de valoare redusa ART. 1025 Domeniu de aplicare (1) Prezentul titlu se aplica atunci cand valoarea cererii, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri accesorii, nu depaseste suma de 10.000 lei la data sesizarii instantei. (2) Prezentul [...]

Google PageRank Checker