Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost modificata

A fost publicata în Monitorul Oficial nr. 658 din 2 iulie 2021 Legea nr. 184/2021 privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

Textul nou este:

ART. 16

Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă numai cu:

a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau judeţene;

b) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior, activităţi didactice cu conţinut juridic în învăţământul liceal şi gimnazial;

c) activităţi în domeniul cercetării ştiinţifice sau al creaţiei intelectuale;

d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, practician în insolvenţă, responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, expert în executarea contractelor cu finanţare europeană;

e) alte activităţi prevăzute de lege.”

 

Textul modificat avea următorul continut:

ART. 16

Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă numai cu:

a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau judeţene;

b) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul juridic superior;

c) activitatea literară şi publicistică;

d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate intelectuală, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare şi lichidare judiciară, în condiţiile legii;

e) alte activităţi prevăzute de lege.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker