10 decembrie, Ziua Drepturilor Omului

Adunarea Generală a ONU,  a adoptat la 10 decembrie 1948, Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO).

Constituția României prevede la art. 20 alin. 1:

ART. 20

Tratatele internaţionale privind drepturile omului

(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.

 

ART. 1

Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi.

ART. 2

Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări.

ART. 3

Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale.

 

ART. 4

Nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în servitute; sclavajul şi comerţul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor.

 

ART. 5

Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

ART. 7

Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecţie a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta Declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare.

ART. 8

Orice persoană are dreptul la satisfacţia efectivă din partea instanţelor juridice naţionale competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce-i sunt recunoscute prin constituţie sau lege.

ART. 9

Nimeni nu trebuie să fie arestat, deţinut sau exilat în mod arbitrar.

Textul integral al DUDO, aici.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker