CONSIDERENTELE ADOPTARII OUG DE MODIFICARE A LEGII INSOLVENTEI

Considerentele oficiale ale adoptării Ordonanței de Urgență nr. 88/2018 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative,

Publicată in Monitorul Oficial nr. 840 din 2 octombrie 2018

- necesitatea eficientizării mecanismelor de recuperare a creanţelor bugetare faţă de societăţile aflate în stare de insolvenţă,

- unii debitori care utilizează mecanismele reglementate de legea insolvenţei cu scopul de a se sustrage de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat,

- premisele pentru redresarea afacerilor viabile şi recuperarea mai rapidă a creanţelor, inclusiv a celor bugetare,

- obiectivele Programului de guvernare 2018 – 2020, de creştere a nivelului de colectare a veniturilor bugetare,

-în prezent se află în procedura insolvenţei, în perioada de observaţie, peste 6.000 de societăţi cu circa 64.000 de salariaţi, se impune luarea unor măsuri urgente care să conducă la redresarea acestora şi menţinerea în circuitul economic,

-Se impune adoptarea măsurilor urgente care să permită conversia, reducerea sau cesiunea creanţelor bugetare, pentru a evita intrarea iminentă în faliment a multor societăţi cu potenţial de viabilizare şi cu consecinţe grave în plan economic şi social

- asigurarea furnizării continue a serviciilor publice de producere şi furnizare de energie termică şi electrică de către operatorii economici aflaţi în dificultate

-fondurile alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile de organizare şi funcţionare, pentru cheltuielile specifice actului de justiţie şi pentru cheltuielile de investiţii ale Ministerului Justiţiei sunt insuficiente şi este necesară şi utilizarea altor surse,

-luând în considerare faptul că aspectele prezentate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker