Referendum pentru revizuirea Constitutiei în 6 şi 7 octombrie 2018.

Au fost publicate in Monitorul Oficial din 18 septembrie 2018 actele normative pentru organizarea referendumului de revizuire a Constitutiei Romaniei.

Textul propus pentru art. 48 din Constitutie:

Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.

 

Guvernul a adoptat O.U.G. nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei.

 

Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (4) şi art. 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, alegătorii sunt chemaţi să îşi exprime voinţa prin vot în cadrul referendumului naţional cu privire la revizuirea Constituţiei, în zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, după cum urmează:

a) în ziua de sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 7,00 şi 21,00;

b) în ziua de duminică, 7 octombrie 2018, între orele 7,00 şi 21,00.

(2) În zilele prevăzute la alin. (1), alegătorii sunt chemaţi să se pronunţe cu Da sau Nu asupra următoarei întrebări: “Sunteţi de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”

(3) Buletinul de vot va avea formatul A4, iar textul buletinului de vot se va tipări cu litere corp 24, române verzale drepte, de culoare neagră, iar pe acesta se vor înscrie sintagma “Referendum naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018″, precum şi stema României.

(4) În cel mult 48 de ore de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Regia Autonomă “Monitorul Oficial” prezintă macheta buletinului de vot reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea acordării bunului de tipar.

(5) Aducerea la cunoştinţă publică a zilelor în care se desfăşoară referendumul naţional prevăzut la alin. (1) se face de către Guvern prin intermediul mass-mediei audiovizuale şi online.

(6) În cazuri deosebite, sediile secţiilor de votare pot fi schimbate, cu avizul Autorităţii Electorale Permanente, până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei votării, conform legii.

Textul integral al Legii de revizuire a Constitutiei României AICI.

Textul integral al O.U.G. nr. 86/2018 este AICI.

Textul integral al HG nr. 744/2018 este AICI.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker