REGISTRULUI GENERAL DE EVIDENŢĂ A SALARIAŢILOR

REGISTRUL UNIC constituit din Registrul Public si Registrul Privat

Persoane fizice sau juridice de drept privat, instituţii/autorităţi publice/alte entităţi juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă au obligaţia să transmită datele în registru, către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul, în ordinea angajării. Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru revine în exclusivitate angajatorului.Registrul se întocmeşte în formă electronică.

Angajatii de la privat si cei de la stat vor fi intr-un singur registru.

Textul integral al H.G. 905/2017 AICI.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker