NOI TARIFE LA METROU

ORDIN  Nr. 1450/2017 din 29 septembrie 2017

privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul

EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 800 din 10 octombrie 2017

În temeiul prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar, aprobată prin Legea nr. 4/2012, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

 

ART. 1

Se aprobă tarifele de călătorie cu metroul, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Ordinul ministrului transporturilor nr. 505/2015 privind aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2015, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării acestuia.

 

p. Ministrul transporturilor,

Ninel Cercel,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 septembrie 2017.

Nr. 1.450.

 

ANEXĂ

 

TARIFE

de călătorie cu metroul

 

1. Cartela cu 2 călătorii                                            5 lei

2. Cartela cu 10 călătorii                                          20 lei

3. Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii                  70 lei

4. Abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii             25 lei

5. Abonament de o zi                                                 8 lei

6. Cartela cu 1 călătorie                                          2,5 lei

7. Abonamentul anual                                               720 lei

8. Cartela grup 3 persoane                                           5 lei

9. Cartela grup 4 persoane                                         6,5 lei

10. Cartela grup 5 persoane                                           8 lei

 

—————

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker