1 August 2017 -intră în vigoare Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

Conform dispozițiilor art. IX din O.U.G. nr. 98/2016, termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 93 teza întâi din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 26 iunie 2015, se prorogă până la data de 1 august 2017.

Așadar la data de 1 august 2017 intră în vigoare Legea  Nr. 151/2015 din 18 iunie 2015, privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.

Text integral aici.

În legătură cu aplicarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice au mai fost emise următoarele acte normative:

 

Hotărârea de Guvern nr. Nr. 11/2016 din 13 ianuarie 2016, publicată în M.Of. Nr. 50 din 22 ianuarie 2016, privind constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.

 

Ordinul Ministrului Justiției Nr. 3338/C/2016 din 24 august 2016, publicat în M.Of. nr. 745 din 26 septembrie 2016, privind aprobarea formatului-cadru al secţiunii “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, al formatului-cadru al actelor care se publică în aceasta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare.

 

Hotărârea de Guvern nr. 419/2017 din 9 iunie 2017, publicată în M.Of. nr. 436 din 13 iunie 2017, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.

TRANSILVANIA Recuperari Creante Cluj

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker