PESTE 5 CHIRII = VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a emis Ordinul nr. 2902/2016 din 10 octombrie 2016 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor si stabilirea impozitului datorat de catre contribuabilii care califica aceste venituri in categoria veniturilor din activitati independente. 

Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere la sfarsitul unui an fiscal, incepand cu anul fiscal urmator, califica aceste venituri in categoria veniturilor din activitati independente.

(2) La stabilirea numarului de contracte se au in vedere contractele de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu exceptia contractelor de arendare a bunurilor agricole.

2. Veniturile si cheltuielile luate in calcul pentru stabilirea venitului net anual sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare in anul de raportare, indiferent de numarul acestora.

3. Obligatia contribuabililor de inregistrare a contractelor de inchiriere/subinchiriere la organul fiscal se mentine si dupa indeplinirea conditiei de la pct. 1.

4. Persoanele fizice care indeplinesc conditia de la pct. 1 determina venitul net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit regulilor prevazute pentru veniturile din activitati independente, si au urmatoarele obligatii:

4.1. conducerea evidentei contabile, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla;

4.2. completarea Registrului de evidenta fiscala;

4.3. (1) completarea si depunerea formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” pana la data de 31 ianuarie a anului urmator.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker