REGLEMENTĂRI PRIVIND CONTRACTELE DE CREDIT PENTRU BUNURI IMOBILE

Guvernul a adoptat astăzi o ordonantă de urgentă care are ca obiect reglementarea drepturilor si obligatiilor părtilor in ceea ce priveste contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Actul normativ transpune la nivel national dispozitiile Directivei nr. 2014/17/UE si reglementează unele aspecte specifice pietei si practicilor nationale.

Ordonanta se aplică tuturor contractelor de credit ce au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil ori ce sunt garantate cu bunuri imobile, respectiv contractelor de credit legate in vreun fel de bunuri imobile destinate consumatorilor. Prin consumatori se intelege persoanele fizice, inclusiv codebitorii, ce actionează in scopuri care se află in afara activitătii sale comerciale sau profesionale.

Ordonanta cuprinde prevederi referitoare la informarea corectă si completă a consumatorilor care solicită credite imobiliare sau garantate cu ipotecă. Informarea se referă atat la publicitatea produselor bancare, cat si la informarea precontractuală a consumatorilor. Este vorba atat despre informatii generale, care trebuie să fie corecte, clare si să nu fie susceptibile de a induce in eroare, cat si despre informatiile personalizate de care consumatorul are nevoie pentru a compara produsele de credit disponibile pe piată, a evalua implicatiile lor si a decide in cunostintă de cauză dacă incheie sau nu un contract de credit. Aceste informatii sunt oferite prin intermediul Fisei Europene de Informatii Standardizate (FEIS). Aceste informatii vor fi oferite in timp util, dar nu mai putin de 15 zile calendaristice inainte de semnarea unui contract. Informatiile cuprinse in FEIS nu pot fi modificate si reprezintă un angajament ferm pentru creditor.

In ceea ce priveste costurile pentru consumator, ordonanta prevede:

•          Interdictia creditorilor ca, pe parcursul derulării contractului, să majoreze comisioanele, să introducă noi comisioane, să perceapă comisioane pentru depunerea de numerar (plata ratelor) sau retragerea sumelor creditate, să perceapă comision la rescadentare sau reesalonare, precum si perceperea unor comisioane in situatiile in care consumatorii solicită schimbarea garantiilor (in conditiile in care consumatorul plăteste toate costurile aferente constituirii si evaluării noilor garantii).

•          Interzicerea modificării in sens crescător a marjei de dobandă, sau, după caz, a ratei dobanzii fixe, iar in cazul acordării la solicitarea consumatorului de rescadentări, reesalonări, perioade de gratie, interzicerea introducerii sau majorării comisioanelor aplicabile sau introducerea unor elemente noi de cost.

Referitor la rambursarea anticipată, potrivit actului normativ adoptat astăzi consumatorul are dreptul, in orice moment, să ramburseze integral sau partial obligatiile care ii revin in temeiul unui contract de credit inainte de incetarea acestuia. In acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constand in dobanda si costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate si data prevăzută pentru incetarea contractului de credit. Creditorul nu are dreptul să aplice penalizări, să perceapă compensatie sau orice alte costuri de la consumator in cazul rambursării anticipate.

De asemenea, privind eventualele probleme la achitarea ratelor, ordonanta prevede:

•          Obligatia creditorilor de a veni in sprijinul consumatorilor atunci cand acestia au dificultăti la rambursarea creditului.

•          Creditorul trebuie să elaboreze proceduri pentru a identifica, in cel mai scurt timp, consumatorii aflati in dificultate de plată, in scopul prevenirii acumulării restantelor. Concret, creditorii vor trebui să ofere solutii in functie de situatia in care se află consumatorul. Printre măsurile ce pot fi propuse consumatorilor se află: refinantarea creditului, reducerea cuantumului ratelor lunare pe o perioadă de timp determinată, consolidarea mai multor credite (măsură care poate oferi perioadă mai lungă de timp si rată mai mică). Implementarea acestor solutii se va face fără alte garantii din partea consumatorului si fără reevaluarea garantiilor existente.

•          In cazul imposibilitătii consumatorilor de a-si indeplini obligatiile contractuale ca urmare a   majorării dobanzii cu cel putin două puncte procentuale (raportat la momentul incheierii contractului), creditorul depune toate diligentele pentru a transmite in scris consumatorului solutii in raport cu veniturile actuale ale consumatorului, astfel cum rezultă acestea din documentele justificative. Părtile agreează propunerea prin act aditional ce va fi valabil pană la disparitia cauzei, dar nu mai mult de 12 luni.

•          In situatiile de executare silită, se interzice perceperea dobanzilor si a dobanzilor penalizatoare.

In ceea ce priveste recuperările de creante, se interzice:

•          Cesionarea contractului de credit si a accesoriilor, precum si a creantei către o entitate care nu are sediul social, sucursală sau reprezentant in Romania;

•          Perceperea de comisioane, dobanzi si dobanzi penalizatoare, cu exceptia dobanzilor penalizatoare legale;

•          Perceperea de costuri aferente activitătii de recuperare, cu exceptia costurilor aferente procedurilor de executare silită;

•          Utilizarea de tehnici care să hărtuiască sau să abuzeze orice persoană in legătură cu recuperarea creantelor;

•          Contactarea consumatorului, in cadrul procesului de recuperare creante, la locul de muncă al acestuia;

•          Contactarea, in legătură cu recuperarea creantelor, a oricărei alte persoane diferită de consumator, succesorii legali, avocatul sau imputernicitul acestuia, creditorul, avocatul sau imputernicitul creditorului;

•          Afisarea la usa apartamentului/blocului a notificărilor/somatiilor/adreselor in legătură cu recuperarea creantelor, cu exceptia actelor de procedură afisate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instantei de judecată;

•          Comunicarea entitătii de recuperare creante cu consumatorul in intervalul orar 20:00 – 09:00.

In situatia premergătoare declarării scadente a creditului sau a executării silite, consumatorul are dreptul să solicite creditorului vanzarea bunului imobil ipotecat direct de către consumator. Creditorul acordă acest drept pentru o perioadă de cel putin 6 luni. In această situatie, executarea se poate declansa doar după expirarea perioadei in care consumatorul are dreptul să vandă direct imobilul.

In ceea ce priveste conversia contractului, actul normativ prevede dreptul consumatorului de a-si converti contractul, oricand pe parcursul derulării acestuia, in altă monedă (cea in care este retribuit sau cea din tara de resedintă) decat cea in care a contractat creditul, la valoarea cursului de schimb al BNR din ziua solicitării.

De asemenea, consumatorul are dreptul să aleagă dacă evaluarea este realizată de un evaluator angajat/ remunerat de creditor sau este realizată de un alt evaluator. In cazul in care consumatorul decide ca evaluarea să fie realizată de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de creditor, consumatorul are dreptul să aleagă intre un evaluator dintr-o listă propusă de creditor de cel putin 15 evaluatori si orice alt evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

O altă prevedere importantă se referă la dezvoltatorii imobiliari care pot acorda credite, incepand cu 1 ianaurie 2017, doar dacă sunt inregistrati la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor. Totodată, si activitatea de recuperare de creante va putea fi desfăsurată doar de entitătile inregistrate de ANPC.

Autoritatea competentă cu asigurarea respectării prevederilor ordonantei de urgentă este Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, care are in vedere orientările si recomandările emise de Autoritatea Bancară Europeană in acest domeniu si emite, după caz, reglementări, instructiuni si/sau precizări prin care stabileste regimul aplicării respectivelor orientări si recomandări si le adaptează, daca este cazul, conditiilor specifice pietei din Romania.

Ordonanta de urgentă intră in vigoare in termen de 10 zile de la data publicării.

Sursa www.gov.ro

 

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker