Tabloul executorilor judecatoresti pe anul 2016

HOTĂRÂRE  Nr. 27/2016 din 17 martie 2016

privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2016

EMITENT:      UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 380 din 18 mai 2016

 

Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 20 alin. (3), precum şi ale art. 21 lit. b) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în urma dezbaterilor din şedinţa din data de 17 martie 2016, cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti aprobă Tabloul executorilor judecătoreşti pe anul 2016 şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Prezenta hotărâre împreună cu Tabloul executorilor judecătoreşti se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 3

Tabloul executorilor judecătoreşti va fi adus la cunoştinţa Ministerului Justiţiei, a tuturor camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel, precum şi a executorilor judecătoreşti, prin grija Camerelor, ulterior publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 4

Tabloul executorilor judecătoreşti se publică pe pagina de internet a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

ART. 5

Cabinetul preşedintelui, Direcţia juridică şi Serviciul IT vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti,

Cristian-Mihai Jurchescu

 

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 27.

 

ANEXĂ

 

TABLOUL

executorilor judecătoreşti pe anul 2016

 

______________________________________________________________________________

|Nr. | Executorul         | Circumscripţia |               Sediul              |

|crt.| judecătoresc       |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  0 |         1          |       2        |                3                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA |

|______________________________________________________________________________|

|   1| Scutea Sorin       | Agnita         | Agnita, str. Mihai Viteazu nr. 73,|

|    |                    |                | judeţul Sibiu                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|   2| Suciu Anca Maria   | Agnita         | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|   3| Aldea Marin Vasile | Aiud           | Aiud, Str. Băilor nr. 33a, judeţul|

|    |                    |                | Alba                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|   4| Frăţilă Ioan Florin| Aiud           | Asociat în cadrul SCPEJ Frăţilă şi|

|    |                    |                | Partenerii în Bucureşti, piaţa    |

|    |                    |                | Mihail Kogălniceanu nr. 1, sc. B, |

|    |                    |                | parter, ap. 1, sectorul 5         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|   5| Baba Teodor Nicolae| Alba Iulia     | Alba Iulia, str. Regina Maria nr. |

|    |                    |                | 2, camera 9, judeţul Alba         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|   6| Cherşa Sebastian   | Alba Iulia     | Alba Iulia, str. Călăraşi nr. 19, |

|    | Bobi               |                | judeţul Alba                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|   7| Gligor-Lungan      | Alba Iulia     | Alba Iulia, Str. Teilor nr. 4, ap.|

|    | Ştefan             |                | 5, judeţul Alba                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|   8| Sapta Florina Livia| Alba Iulia     | Asociat în cadrul SCPEJ Sapta &   |

|    |                    |                | Sapta în Alba Iulia, piaţa Iuliu  |

|    |                    |                | Maniu nr. 25, judeţul Alba        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|   9| Sapta Florian      | Alba Iulia     | Asociat în cadrul SCPEJ Sapta &   |

|    |                    |                | Sapta în Alba Iulia, piaţa Iuliu  |

|    |                    |                | Maniu nr. 25, judeţul Alba        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  10| Şchiopu Florica    | Alba Iulia     | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  11| Vinersar Maria     | Alba Iulia     | Alba Iulia, piaţa Iuliu Maniu, bl.|

|    | Daniela            |                | 31 D, parter, ap. 22, judeţul Alba|

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  12| Mişcoci Dorina-Anca| Avrig          | Asociat în cadrul SCPEJ Dumitru   |

|    |                    |                | Marius Vasile, Mişcoci Dorina Anca|

|    |                    |                | şi Stoian Codruţa în Sibiu, Str.  |

|    |                    |                | Justiţiei nr. 6A, judeţul Sibiu   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  13| Tatu Anca          | Avrig          | Avrig, str. Gheorghe Lazăr nr. 2A,|

|    |                    |                | judeţul Sibiu                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  14| Rotaru-Zărnescu    | Blaj           | Asociat în cadrul BEJA Simion     |

|    | Daniel             |                | Rotaru şi Zărnescu Daniel Rotaru  |

|    |                    |                | în Mediaş, str. Haţeg nr. 10,     |

|    |                    |                | judeţul Sibiu                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  15| Sărăţean Dumitru   | Blaj           | suspendat                         |

|    | Alexandru          |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  16| Bolog Ileana Laura | Brad           | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  17| Boloş              | Brad           | Asociat în cadrul SCPEJ Boloş şi  |

|    | Georgiana-Adina    |                | Partenerii în Cluj-Napoca, Calea  |

|    |                    |                | Dorobanţilor nr. 17, parter, ap.  |

|    |                    |                | 7, judeţul Cluj                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  18| Sav Augustin       | Câmpeni        | Câmpeni, Str. Teiului, bl. L1, ap.|

|    |                    |                | 4, judeţul Alba                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  19| Sitterli Ovidiu    | Câmpeni        | suspendat                         |

|    | Ioan               |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  20| Barboni Eugen      | Deva           | Deva, str. Avram Iancu, bl. H3,   |

|    |                    |                | sc. A, parter, judeţul Hunedoara  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  21| Băieş Maria Lucica | Deva           | Deva, Piaţa Victoriei nr. 2,      |

|    |                    |                | camera 307, judeţul Hunedoara     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  22| Benteu Aron        | Deva           | Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 1,    |

|    |                    |                | judeţul Hunedoara                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  23| Ladariu Anghel     | Deva           | Deva, str. Ciprian Porumbescu, bl.|

|    |                    |                | 19A, sc. D, ap. 35, judeţul       |

|    |                    |                | Hunedoara                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  24| Neamţu Teodor      | Deva           | Deva, Piaţa Victoriei nr. 2, et.  |

|    |                    |                | III, camera 306 – imobil          |

|    |                    |                | administrativ al S.C.I.P.H. Deva, |

|    |                    |                | judeţul Hunedoara                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  25| Opriş Ofelia Monica| Deva           | Deva, str. Iuliu Maniu nr. 6,     |

|    |                    |                | judeţul Hunedoara                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  26| Pupeză Bogdan Mihai| Deva           | Asociat în cadrul BEJA Pupeză     |

|    |                    |                | Elena şi Pupeză Bogdan Mihai în   |

|    |                    |                | Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr.   |

|    |                    |                | 27, judeţul Hunedoara             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  27| Pupeză Elena       | Deva           | Asociat în cadrul BEJA Pupeză     |

|    |                    |                | Elena şi Pupeză Bogdan Mihai în   |

|    |                    |                | Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr.   |

|    |                    |                | 27, judeţul Hunedoara             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  28| Rovinar Daniel     | Deva           | Deva, str. Iuliu Maniu nr. 6, et. |

|    | Marin              |                | 3, judeţul Hunedoara              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  29| Radu Cristiana     | Haţeg          | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  30| Baciu Traian       | Hunedoara      | Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu  |

|    |                    |                | nr. 1, judeţul Hunedoara          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  31| Creţu Ionaşc Florin| Hunedoara      | Hunedoara, Str. Revoluţiei nr. 3 -|

|    |                    |                | complex comercial, judeţul        |

|    |                    |                | Hunedoara                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  32| Ifrim Remus        | Hunedoara      | Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu  |

|    |                    |                | nr. 1, et. 2, camera 23, judeţul  |

|    |                    |                | Hunedoara                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  33| Plăviţu Florina    | Hunedoara      | Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 3,|

|    | Mihaela            |                | bl. 3, demisol, ap. 13, judeţul   |

|    |                    |                | Hunedoara                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  34| Rotaru Simion      | Mediaş         | Asociat în cadrul BEJA Rotaru     |

|    |                    |                | Simion şi Rotaru Zărnescu Daniel  |

|    |                    |                | în Mediaş, str. Haţeg nr. 10,     |

|    |                    |                | judeţul Sibiu                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  35| Tămaş Ovidiu       | Mediaş         | Asociat în cadrul SCPEJ Tămaş şi  |

|    | Nicolae            |                | Suciu în Mediaş, str. Lucian Blaga|

|    |                    |                | nr. 4, ap. 2, judeţul Sibiu       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  36| Tudor Vasile Petru | Mediaş         | Mediaş, str. Stephan Ludwig Roth  |

|    |                    |                | nr. 29, judeţul Sibiu             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  37| Romanesse          | Orăştie        | suspendat                         |

|    | Diana-Elena        |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  38| Durbacă Claudia    | Petroşani      | Petroşani, str. Anghel Saligny nr.|

|    | Bianca             |                | 12, judeţul Hunedoara             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  39| Oancea Petru       | Petroşani      | Petroşani, Aleea Poporului, bl. 3,|

|    |                    |                | sc. 3, parter, ap. 26, judeţul    |

|    |                    |                | Hunedoara                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  40| Petre              | Petroşani      | Petroşani, str. Avram Iancu nr. 5,|

|    | Adrian-Nicolae     |                | bl. 5A, sc. 1, ap. 2, judeţul     |

|    |                    |                | Hunedoara                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  41| Popescu Emilia     | Petroşani      | Petroşani, Aleea Poporului, bl.   |

|    |                    |                | 3A, sc. I, ap. 2, judeţul         |

|    |                    |                | Hunedoara                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  42| Răducanu Cecilia   | Petroşani      | Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918  |

|    | Camelia            |                | nr. 100, judeţul Hunedoara        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  43| Stoian Codruţa     | Sălişte        | Asociat în cadrul SCPEJ Dumitru   |

|    |                    |                | Marius Vasile, Mişcoci Dorina Anca|

|    |                    |                | şi Stoian Codruţa în Sibiu, Str.  |

|    |                    |                | Justiţiei nr. 6A, judeţul Sibiu   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  44| Suciu Bogdan       | Sălişte        | Asociat în cadrul SCPEJ Tămaş şi  |

|    |                    |                | Suciu în Mediaş, str. Lucian Blaga|

|    |                    |                | nr. 4, ap. 2, judeţul Sibiu       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  45| Boldaş Liviu       | Sebeş          | Sebeş, str. Lucian Blaga nr. 61,  |

|    | Nicolae            |                | ap. 5, judeţul Alba               |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  46| Uleşan Daniela     | Sebeş          | Sebeş, str. Călăraşi nr. 2D,      |

|    |                    |                | judeţul Alba                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  47| Bandi Oana-Maria   | Sibiu          | Sibiu, Str. Crişanei nr. 9,       |

|    |                    |                | judeţul Sibiu                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  48| Cazan Horea        | Sibiu          | Sibiu, str. George Coşbuc nr. 1,  |

|    |                    |                | et. 1, judeţul Sibiu              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  49| Cîrja Ispas        | Sibiu          | Sibiu, Bd. Victoriei nr. 21,      |

|    |                    |                | judeţul Sibiu                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  50| Cîrja Mureşanu     | Sibiu          | Asociată în cadrul BEJA Cîrja     |

|    | Maria-Iulia        |                | Mureşanu Maria Iulia şi Mureşanu  |

|    |                    |                | Radu Alex în Sibiu, str. Zaharia  |

|    |                    |                | Boiu nr. 19, judeţul Sibiu        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  51| Maharea-Constantin | Sibiu          | Sibiu, str. Alexandru Donici nr.  |

|    | Andrada-Iuliana    |                | 4, ap. 2, judeţul Sibiu           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  52| Cruduleci Horaţiu  | Sibiu          | Sibiu, Bd. Victoriei nr. 14, ap.  |

|    | Vasile             |                | 9A, judeţul Sibiu                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  53| Dinu               | Sibiu          | Sibiu, Bd. Victoriei nr. 22,      |

|    | Mirela-Nicoleta    |                | judeţul Sibiu                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  54| Dumitru            | Sibiu          | Asociat în cadrul SCPEJ Dumitru   |

|    | Marius-Vasile      |                | Marius-Vasile, Mişcoci Dorina Anca|

|    |                    |                | şi Stoian Codruţa în Sibiu, Str.  |

|    |                    |                | Justiţiei nr. 6A, judeţul Sibiu   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  55| Grec Cristina Elena| Sibiu          | Sibiu, Bd. Victoriei nr. 36, ap.  |

|    |                    |                | 5, judeţul Sibiu                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  56| Herlea             | Sibiu          | Asociat în cadrul BEJA Herlea     |

|    | Romulus-Nicolae    |                | Romulus Nicolae şi Prodea Ioan    |

|    |                    |                | Adrian în Sibiu, Calea Dumbrăvii  |

|    |                    |                | nr. 14, et. 2, ap. 2, judeţul     |

|    |                    |                | Sibiu                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  57| Marin Vasile       | Sibiu          | Sibiu, Piaţa Unirii nr. 5, judeţul|

|    |                    |                | Sibiu                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  58| Moldovan Florin    | Sibiu          | Sibiu, Bd. Victoriei nr. 14, et.  |

|    | Gheorghe           |                | 2, ap. 12, judeţul Sibiu          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  59| Nuţescu Constantin | Sibiu          | Sibiu, Bd. Victoriei nr. 17,      |

|    | Ciprian            |                | parter, judeţul Sibiu             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  60| Prodea Ioan Adrian | Sibiu          | Asociat în cadrul BEJA Herlea     |

|    |                    |                | Romulus Nicolae şi Prodea Ioan    |

|    |                    |                | Adrian în Sibiu, Calea Dumbrăvii  |

|    |                    |                | nr. 14, et. 2, ap. 2, judeţul     |

|    |                    |                | Sibiu                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  61| Sântea Cosmin      | Sibiu          | Sibiu, Bd. Victoriei nr. 22, et.  |

|    |                    |                | 2, judeţul Sibiu                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  62| Tatu Felician Liviu| Sibiu          | Sibiu, Str. Banatului nr. 8,      |

|    |                    |                | judeţul Sibiu                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU |

|______________________________________________________________________________|

|  63| Ababei-Petrea Irina| Bacău          | Bacău, str. Vasile Alecsandri, bl.|

|    | Nicoleta           |                | 2, sc. D, ap. 3, judeţul Bacău    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  64| Aldea Diana Elena  | Bacău          | Bacău, Str. Energiei, bl. 8, sc.  |

|    |                    |                | B, ap. 3, judeţul Bacău           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  65| Azoiţei Neculai    | Bacău          | Bacău, str. Războieni nr. 11, sc. |

|    |                    |                | C, parter, ap. 6, judeţul Bacău   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  66| Baraneţchi Leonid  | Bacău          | Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza   |

|    |                    |                | nr. 18, sc. C, ap. 9, judeţul     |

|    |                    |                | Bacău                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  67| Balan              | Bacău          | Bacău, str. Oituz nr. 33, judeţul |

|    | Andreea-Georgeta   |                | Bacău                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  68| Chiticeanu Elena   | Bacău          | Asociat în cadrul SCPEJ Chiticeanu|

|    |                    |                | & Asociaţii în Bacău, str. I. Gh. |

|    |                    |                | Destelnica nr. 5, judeţul Bacău   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  69| Chiticeanu Florin  | Bacău          | Asociat în cadrul SCPEJ Chiticeanu|

|    |                    |                | & Asociaţii în Bacău, str. I. Gh. |

|    |                    |                | Destelnica nr. 5, judeţul Bacău   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  70| Ciobanu Elena      | Bacău          | Asociat în cadrul SCPEJ Ciobanu şi|

|    |                    |                | Asociaţii în Bacău, Str. Energiei,|

|    |                    |                | bl. 37, sc. B, ap. 3, judeţul     |

|    |                    |                | Bacău                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  71| Ciobanu Ioan       | Bacău          | Asociat în cadrul SCPEJ Ciobanu şi|

|    |                    |                | Asociaţii în Bacău, Str. Energiei,|

|    |                    |                | bl. 37, sc. B, ap. 3, judeţul     |

|    |                    |                | Bacău                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  72| Cîrnu Eugen        | Bacău          | Bacău, Str. 9 Mai, bl. 28, sc. A, |

|    |                    |                | ap. 1, judeţul Bacău              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  73| Dăscăliţa Dumitru  | Bacău          | Bacău, str. Nicu Enea, bl. 40, sc.|

|    |                    |                | A, ap. 7, judeţul Bacău           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  74| Gherasim Nicu      | Bacău          | Bacău, str. Milcov nr. 2 – 4,     |

|    |                    |                | judeţul Bacău                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  75| Grigore Nicolae    | Bacău          | Bacău, str. I.S. Sturza nr. 22,   |

|    |                    |                | judeţul Bacău                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  76| Mititelu Iosif     | Bacău          | Bacău, Str. Energiei, bl. 27-A-2, |

|    |                    |                | judeţul Bacău                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  77| Necula Sorica      | Bacău          | Bacău, str. Oituz nr. 27, judeţul |

|    |                    |                | Bacău                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  78| Niagu Liviu-Cosmin | Bacău          | Bacău, str. 9 Mai, bl. 52, sc. C, |

|    |                    |                | ap. 3, parter, judeţul Bacău      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  79| Ciobanu Vasile     | Bacău          | Asociat în cadrul SCPEJ Prisecariu|

|    | Bogdan             |                | şi Ciobanu în Oneşti, Str.        |

|    |                    |                | Republicii, bl. 22, ap. 22,       |

|    |                    |                | judeţul Bacău                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  80| Lavric Paula       | Bicaz          | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  81| Trandabăţ Maria    | Bicaz          | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  82| Grigoraş Ioan      | Buhuşi         | suspendat                         |

|    | Nicolae            |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  83| Kovacs Gabriel     | Buhuşi         | Buhuşi, str. Bucegi nr. 1, judeţul|

|    |                    |                | Bacău                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  84| Apostol            | Moineşti       | Moineşti, str. V. Alecsandri, bl. |

|    | Camelia-Dorina     |                | E8, ap. 6, judeţul Bacău          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  85| Bâra Jan           | Moineşti       | Moineşti, Str. Zorilor, bl. OB 2, |

|    |                    |                | parter, judeţul Bacău             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  86| Bindileu Eugen     | Moineşti       | Moineşti, str. V. Alecsandri, bl. |

|    |                    |                | E8, ap. 6, judeţul Bacău          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  87| Bâra Dragoş        | Oneşti         | Oneşti, Str. Republicii, bl. 23,  |

|    |                    |                | ap. 12, judeţul Bacău             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  88| Popa Reta          | Oneşti         | Oneşti, Str. Republicii, bl. 4,   |

|    |                    |                | ap. 14, judeţul Bacău             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  89| Prisecariu Cezar   | Oneşti         | Asociat în cadrul SCPEJ Prisecariu|

|    | Sorin              |                | şi Ciobanu în Oneşti, Str.        |

|    |                    |                | Republicii, bl. 22, ap. 22,       |

|    |                    |                | judeţul Bacău                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  90| Tabarcea A.        | Oneşti         | Oneşti, Str. Republicii, bl. 2,   |

|    | Alexandru          |                | sc. B, judeţul Bacău              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  91| Voiculescu Cosmin  | Oneşti         | Oneşti, Str. Republicii nr. 11,   |

|    |                    |                | sc. C, ap. 39, judeţul Bacău      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  92| Bălan Ioan         | Piatra-Neamţ   | Piatra-Neamţ, Str. Republicii nr. |

|    |                    |                | 7, judeţul Neamţ                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  93| Chiriac Nicolaie   | Piatra-Neamţ   | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  94| Cotoi Cornel       | Piatra-Neamţ   | Piatra-Neamţ, str. M. Eminescu nr.|

|    |                    |                | 35, ap. 18, judeţul Neamţ         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  95| Gârbea George      | Piatra-Neamţ   | Piatra-Neamţ, str. Alexandru cel  |

|    |                    |                | Bun nr. 28, et. 2, camerele 1 – 2,|

|    |                    |                | judeţul Neamţ                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  96| Mareş Ioan         | Piatra-Neamţ   | Piatra-Neamţ, str. A. Vorel nr. 6,|

|    |                    |                | bl. B6, sc. A, ap. 21, judeţul    |

|    |                    |                | Neamţ                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  97| Mihăilă Gigel      | Piatra-Neamţ   | Piatra-Neamţ, Str. Durăului nr.   |

|    |                    |                | 11, camera 10, parter, judeţul    |

|    |                    |                | Neamţ                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  98| Mocanu Pavel       | Piatra-Neamţ   | Piatra-Neamţ, bd. 9 Mai nr. 21,   |

|    |                    |                | bl. 11, sc. A, ap. 4, judeţul     |

|    |                    |                | Neamţ                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

|  99| Neneci Tănase      | Piatra-Neamţ   | Piatra-Neamţ, Bd. Republicii nr.  |

|    |                    |                | 16, judeţul Neamţ                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 100| Rogojan            | Piatra-Neamţ   | Piatra-Neamţ, Aleea Plaiului nr.  |

|    | Vasilică-Silviu    |                | 10, bl. B1, sc. D, ap. 61, judeţul|

|    |                    |                | Neamţ                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 101| Ursache            | Piatra-Neamţ   | Piatra-Neamţ, bd. 9 Mai nr. 19,   |

|    | Ciprian-Constantin |                | bl. B10, sc. A, ap. 3, parter,    |

|    |                    |                | judeţul Neamţ                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 102| Vasiliu Constantin | Piatra-Neamţ   | Piatra-Neamţ, str. Calistrat Hogaş|

|    |                    |                | nr. 16, judeţul Neamţ             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 103| Păncescu Daniel    | Podu Turcului  | Podu Turcului, str. T.            |

|    | Nicolae            |                | Vladimirescu nr. 6, ap. 3, judeţul|

|    |                    |                | Bacău                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 104| Grigoraş Mihaela   | Roman          | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 105| Mereuţă Ioan       | Roman          | Asociat în cadrul BEJA Mereuţă    |

|    |                    |                | Ioan şi Mereuţă Lăcrămioara în    |

|    |                    |                | Iaşi, str. A. Panu, bl. 7         |

|    |                    |                | Noiembrie, sc. B, ap. 1           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 106| Moraru Sebastian   | Roman          | Roman, str. M. Eminescu, bl. 2,   |

|    |                    |                | ap. 41, judeţul Neamţ             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 107| Postelnicu Spiridon| Roman          | Roman, str. Oituz, bl. 8, ap. 3,  |

|    |                    |                | judeţul Neamţ                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 108| Şoican Ovidiu Iosif| Roman          | Roman, str. M Eminescu, bl. 6 B   |

|    |                    |                | (10), ap. 39, judeţul Neamţ       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 109| Dron Gheorghe      | Târgu-Neamţ    | Târgu-Neamţ, str. C. Hogaş, bl.   |

|    |                    |                | B1, ap. 3, judeţul Neamţ          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV |

|______________________________________________________________________________|

| 110| Adi Ioan-Ştefan    | Braşov         | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 111| Anca Ramona        | Braşov         | Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 64,  |

|    | Loredana           |                | sc. A, ap. 5, judeţul Braşov      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 112| Balca Florentina   | Braşov         | Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 47,  |

|    |                    |                | et. III, camera 317, judeţul      |

|    |                    |                | Braşov                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 113| Buzoianu Romulus   | Braşov         | Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 50 B,|

|    | Emanuel            |                | sc. A, ap. 6, judeţul Braşov      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 114| Corşate Alexandru  | Braşov         | Braşov, str. Petru Maior nr. 3,   |

|    | Alin               |                | ap. 3, judeţul Braşov             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 115| Dârstar Cătălin    | Braşov         | Braşov, Str. Hărmanului nr. 11 A, |

|    |                    |                | bl. C1, et. 4, ap. 11, judeţul    |

|    |                    |                | Braşov                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 116| Dendrino Nicolae   | Braşov         | Săcele, Str. Braşovului nr. 280,  |

|    |                    |                | judeţul Braşov                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 117| Dincă Stelian Emil | Braşov         | Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 43,  |

|    |                    |                | sc. A, et. 2, ap. 4, judeţul      |

|    |                    |                | Braşov                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 118| Drăgan             | Braşov         | Braşov, Bd. Victoriei nr. 15, bl. |

|    | Daniel-George      |                | 33, sc. A, ap. 7, judeţul Braşov  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 119| Dutceac Ioan       | Braşov         | Braşov, Bd. Griviţei nr. 93, sc.  |

|    |                    |                | C, ap. 1, judeţul Braşov          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 120| Filofie Laurenţiu  | Braşov         | Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 41,  |

|    |                    |                | et. 2, ap. 9, judeţul Braşov      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 121| Grigore            | Braşov         | Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 66,  |

|    | George-Cristian    |                | bl. 66, et. 1, ap. 4, judeţul     |

|    |                    |                | Braşov                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 122| Isac Horaţiu       | Braşov         | Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 41,  |

|    |                    |                | ap. 2, judeţul Braşov             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 123| Koncz Csaba Jr.    | Braşov         | Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 47,  |

|    |                    |                | parter, judeţul Braşov            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 124| Koppandi Ollyver   | Braşov         | Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 43,  |

|    |                    |                | sc. A, et. 2, ap. 5, judeţul      |

|    |                    |                | Braşov                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 125| Limişcă            | Braşov         | Braşov, str. Mihail Kogălniceanu  |

|    | Silviu-Bogdan      |                | nr. 23, bl. C7, et. 9, ap. 14,    |

|    |                    |                | judeţul Braşov                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 126| Manolache Marcel   | Braşov         | Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 68,  |

|    | Iulian             |                | bl. 3, sc. B, ap. 6, judeţul      |

|    |                    |                | Braşov                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 127| Strugariu Ana      | Braşov         | Braşov, Str. Toamnei nr. 13, bl.  |

|    | Mihaela            |                | 4, sc. D, ap. 2, judeţul Braşov   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 128| Tereacă Cornel Toma| Braşov         | Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 68,  |

|    |                    |                | bl. 3, sc. B, ap. 3, judeţul      |

|    |                    |                | Braşov                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 129| Ţermure Călin      | Braşov         | Asociat în cadrul SCPEJ Ţermure   |

|    | Ovidiu             |                | Călin Ovidiu şi Bujor Oana-Mihaela|

|    |                    |                | în Braşov, str. 15 Noiembrie nr.  |

|    |                    |                | 62, sc. D, ap. 38, judeţul Braşov |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 130| Vulpe Alexandru    | Braşov         | Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 43,  |

|    | George             |                | camera 715, judeţul Braşov        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 131| Foca Marilena      | Făgăraş        | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 132| Frăţilă Viorel     | Făgăraş        | Asociat în cadrul SCPEJ Frăţilă   |

|    | Alexandru          |                | Viorel Alexandru şi Frăţilă Roxana|

|    |                    |                | în Făgăraş, str. Doamna Stanca nr.|

|    |                    |                | 25, judeţul Braşov                |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 133| Drăgulănescu       | Întorsura      | suspendat                         |

|    | Natalia            | Buzăului       |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 134| Frăţilă Roxana     | Întorsura      | Asociat în cadrul SCPEJ Frăţilă   |

|    |                    | Buzăului       | Viorel Alexandru şi Frăţilă Roxana|

|    |                    |                | în Făgăraş, str. Doamna Stanca nr.|

|    |                    |                | 25, judeţul Braşov                |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 135| Ezer Bogdan Ştefan | Rupea          | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 136| Bujdoso Albert     | Sfântu Gheorghe| Asociat în cadrul SCPEJ Fodor şi  |

|    | Zsolt              |                | Bujdoso în Sfântu Gheorghe, str.  |

|    |                    |                | Grof Miko Imre nr. 3, et. 1, ap.  |

|    |                    |                | 2, judeţul Covasna                |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 137| Fodor Istvan Zsolt | Sfântu Gheorghe| Asociat în cadrul SCPEJ Fodor şi  |

|    |                    |                | Bujdoso în Sfântu Gheorghe, str.  |

|    |                    |                | Grof Miko Imre nr. 3, et. 1, ap.  |

|    |                    |                | 2, judeţul Covasna                |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 138| Katona Ella        | Sfântu Gheorghe| Sfântu Gheorghe, str. Ioszef Bem  |

|    |                    |                | nr. 2, bl. 3, sc. F, ap. 7,       |

|    |                    |                | judeţul Covasna                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 139| Kolcza Jeno-Gábor  | Sfântu Gheorghe| Sfântu Gheorghe, Str. Ciucului nr.|

|    |                    |                | 3, judeţul Covasna                |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 140| Mathé-Péter Iosif  | Sfântu Gheorghe| Sfântu Gheorghe, str. Bánki Donáth|

|    |                    |                | nr. 35, judeţul Covasna           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 141| Bălaş Marius       | Târgu Secuiesc | Târgu Secuiesc, str. Petofi Sandor|

|    |                    |                | nr. 33, bl. 6, sc. A, ap. 4,      |

|    |                    |                | judeţul Covasna                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 142| Mathé-Péter Edit   | Târgu Secuiesc | Târgu Secuiesc, str. Petofi Sandor|

|    |                    |                | nr. 16, judeţul Covasna           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 143| Blajiu Gheorghe    | Zărneşti       | Zărneşti, Str. Postăvarului, bl.  |

|    |                    |                | 11, sc. A, ap. 3, judeţul Braşov  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 144| Foca Dan           | Zărneşti       | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI |

|______________________________________________________________________________|

| 145| Al-Mutairi Rodica  | Alexandria     | Alexandria, Str. Dunării nr. 218, |

|    | Floriana           |                | bl. TR-B4, sc. A, ap. 2, judeţul  |

|    |                    |                | Teleorman                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 146| Guţă George        | Alexandria     | Asociat în cadrul BEJA Ailiesei şi|

|    | Alexandru          |                | Guţă în Bucureşti, şos. Nicolae   |

|    |                    |                | Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4,   |

|    |                    |                | et. 9, ap. 120, sectorul 1        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 147| Vâlcea Gabriela    | Alexandria     | Alexandria, Str. Libertăţii nr.   |

|    | Simona             |                | 211, bl. L8 – L9, et. 1, camera 3,|

|    |                    |                | judeţul Teleorman                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 148| Bărbulescu         | Bolintin-Vale  | suspendat                         |

|    | Constantin         |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 149| Mehesz-Geczi       | Bucureşti      |                                   |

|    | Oana-Viorica       |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 150| Damian Cătălina    | Bolintin-Vale  | suspendat                         |

|    | Sofia              |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 151| Petre Dan          | Bolintin-Vale  | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 152| Ailiesei Daniel    | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Ailiesei şi|

|    |                    |                | Guţă în Bucureşti, şos. Nicolae   |

|    |                    |                | Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4,   |

|    |                    |                | et. 9, ap. 120, sectorul 1        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 153| Ana Vasile Bogdan  | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Aequitas în|

|    |                    |                | Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 108,|

|    |                    |                | et. 1, sectorul 4                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 154| Andrei Ionel       | Bucureşti      | Bucureşti, bd. I.C. Brătianu nr.  |

|    |                    |                | 44, sc. B, ap. 24, sectorul 3     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 155| Badea Cătălin      | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Boambeş    |

|    |                    |                | Viorel şi Badea Cătălin în        |

|    |                    |                | Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 23,|

|    |                    |                | bl. 105 B, sc. 1, ap. 4, sectorul |

|    |                    |                | 3                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 156| Badea Violeta      | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Badea      |

|    |                    |                | Violeta şi Andrei Suciu în        |

|    |                    |                | Bucureşti, bd. Regina Maria nr.   |

|    |                    |                | 50, ap. 1, sectorul 4             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 157| Balaciu Costel     | Bucureşti      | Bucureşti, str. Traian nr. 190,   |

|    | Cristian           |                | ap. 1, sectorul 2                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 158| Barbu Cristian     | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Barbu şi   |

|    |                    |                | Dobre în Bucureşti, Bd. Unirii nr.|

|    |                    |                | 20, bl. 5C, et. 3, ap. 16,        |

|    |                    |                | sectorul 4                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 159| Bati Dan Cristian  | Bucureşti      | Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare   |

|    |                    |                | nr. 2, bl. 13, sc. A, et. 1, ap.  |

|    |                    |                | 25, sectorul 1                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 160| Bătăilă Vlad       | Bucureşti      | Bucureşti, Splaiul Independenţei  |

|    |                    |                | nr. 193, et. 7, ap. 22, sectorul 6|

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 161| Boambeş Viorel     | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Boambeş    |

|    |                    |                | Viorel şi Badea Cătălin în        |

|    |                    |                | Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 23,|

|    |                    |                | bl. 105 B, sc. 1, ap. 4, sectorul |

|    |                    |                | 3                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 162| Bocancea           | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Bocancea   |

|    | Silviu-Mădălin     |                | Silviu-Mădălin şi Zastavneţchi    |

|    |                    |                | Dumitru în Bucureşti, bd. Gheorghe|

|    |                    |                | Şincai nr. 15, bl. 5A, sc. 2, et. |

|    |                    |                | 2, ap. 39, sectorul 4             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 163| Bran Cristian      | Bucureşti      | Bucureşti, calea 13 Septembrie nr.|

|    |                    |                | 231A, et. 1, ap. 1, sectorul 5    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 164| Bucur Şerban       | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Executoris |

|    | Constantin         |                | în Bucureşti, str. Baba Novac nr. |

|    |                    |                | 17, complex Baba Novac, sectorul 3|

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 165| Canea Cătălin      | Bucureşti      | Bucureşti, str. Drumul Taberei nr.|

|    |                    |                | 20, bl. C2, sc. 1, parter, ap. 2, |

|    |                    |                | sectorul 6                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 166| Casagranda-Stana   | Bucureşti      | Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 10, |

|    | Anton              |                | bl. B5, sc. 1, et. 1, ap. 1,      |

|    |                    |                | sectorul 4                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 167| Chiriţă Adela-Paula| Bucureşti      | Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 1,  |

|    |                    |                | bl. A1, sc. 5, et. 1, ap. 98,     |

|    |                    |                | sectorul 4                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 168| Chiţescu Eugen     | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Chiţescu   |

|    | Corneliu           |                | Eugen-Corneliu şi Marchidanu      |

|    |                    |                | Iulian-Valentin în Bucureşti, Str.|

|    |                    |                | Dogarilor nr. 42, et. 1, ap. 3,   |

|    |                    |                | sectorul 2                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 169| Chiţu Laurenţiu    | Bucureşti      | Bucureşti, str. Târgu-Neamţ nr.   |

|    | Alexandru          |                | 2A, bl. B31, ap. 72, sectorul 6   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 170| Ciocîrlan          | Bucureşti      |                                   |

|    | Constantin         |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 171| Cojocaru Bogdan    | Bucureşti      | Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr.|

|    | Mihai              |                | 17, sc. A, et. 1, ap. 8, sectorul |

|    |                    |                | 1                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 172| Constantin Cătălin | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Constantin,|

|    | Gabriel            |                | Niculae şi Asociaţii în Bucureşti,|

|    |                    |                | str. Mihai Eminescu nr. 102/104,  |

|    |                    |                | et. 4, ap. 9, sectorul 2          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 173| Constantinescu     | Bucureşti      | suspendat                         |

|    | Mihai              |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 174| Copuzeanu Florin   | Bucureşti      | Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 33, |

|    | Traian             |                | bl. M4, sc. A, parter, ap. 4,     |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 175| Costescu Lucian    | Bucureşti      | Bucureşti, str. Bibescu Vodă nr.  |

|    |                    |                | 1, bl. P4, sc. 2, et. 6, ap. 41,  |

|    |                    |                | sectorul 4                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 176| Crafcenco Gheorghe | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Drăgănescu,|

|    | Marius             |                | Ionescu şi Crafcenco în Bucureşti,|

|    |                    |                | bd. C. Brâncoveanu nr. 9, bl. B14,|

|    |                    |                | sc. 4, parter, ap. 91, sectorul 4 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 177| Creangă Mădălin    | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Creangă,   |

|    | Iulian             |                | Tudorache şi Ion în Bucureşti,    |

|    |                    |                | str. Delea Veche nr. 16 – 18, ap. |

|    |                    |                | 2, sectorul 2                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 178| Cristache Romeo    | Bucureşti      | suspendat                         |

|    | Valentin           |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 179| Culcea Raluca      | Bucureşti      | Bucureşti, Bd. Unirii nr. 70, bl. |

|    | Mariana            |                | J4, sc. 3, et. 1, ap. 53, sectorul|

|    |                    |                | 3                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 180| Culea Marian       | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Acta Non   |

|    | Orlando            |                | Verba în Bucureşti, bd. Burebista |

|    |                    |                | nr. 4, bl. D13, sc. 4, ap. 120,   |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 181| Dângă Liliana-Livia| Bucureşti      | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 182| Dima Ilie          | Bucureşti      | Bucureşti, Calea Rahovei nr. 291, |

|    |                    |                | bl. 81B, sc. 3, et. 1, ap. 72,    |

|    |                    |                | sectorul 5                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 183| Dima Mihai         | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 41,|

|    |                    |                | bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2,    |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 184| Dimache Valentin   | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Nanu       |

|    | Gabriel            |                | Valentin-Cristian şi Dimache      |

|    |                    |                | Valentin-Gabriel în Bucureşti, Bd.|

|    |                    |                | Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 4, et. |

|    |                    |                | 5, ap. 108, sectorul 3            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 185| Dinu Ilie          | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Dinu Ilie, |

|    |                    |                | Lupulescu Cătălin-Gigel, Verdeş   |

|    |                    |                | Adriana-Mihaela şi Mărgulescu     |

|    |                    |                | Ramona-Maria în Bucureşti, str.   |

|    |                    |                | Sf. Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1,|

|    |                    |                | et. 2, ap. 6, sectorul 3          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 186| Dobranici Doina    | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr.|

|    | Crenguţa           |                | 7, bl. 104, sc. 3, et. 2, ap. 67, |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 187| Dobre Valentin     | Bucureşti      | Bucureşti, Calea Moşilor nr. 296, |

|    |                    |                | bl. 46, sc. 2, et. 1, ap. 40,     |

|    |                    |                | sectorul 2                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 188| Dorcioman Manuel   | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Cătălin    |

|    | Andrei             |                | Vişan şi Manuel-Andrei Dorcioman  |

|    |                    |                | în Bucureşti, bd. I.C. Brătianu   |

|    |                    |                | nr. 39, bl. P6, sc. 2, ap. 37,    |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 189| Drăgănescu Mirela  | Bucureşti      | Bucureşti, str. George Enescu nr. |

|    | Sorina Alexandra   |                | 7, parter, ap. 4, sectorul 1      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 190| Drăghici Petrişor  | Bucureşti      | Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. |

|    | Valeriu            |                | 57, et. 2, camera 206, sectorul 2 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 191| Duică Claudia      | Bucureşti      | Asociat în cadrul SCPEJ Duică     |

|    | Alexandra          |                | Claudiu şi Duică Alexandra Claudia|

|    |                    |                | în Bucureşti, Splaiul             |

|    |                    |                | Independenţei nr. 1, bl. 16, sc.  |

|    |                    |                | 2, et. 3, ap. 41, sectorul 5      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 192| Duică Claudiu      | Bucureşti      | Asociat în cadrul SCPEJ Duică     |

|    |                    |                | Claudiu şi Duică Alexandra Claudia|

|    |                    |                | în Bucureşti, Splaiul             |

|    |                    |                | Independenţei nr. 1, bl. 16, sc.  |

|    |                    |                | 2, et. 3, ap. 41, sectorul 5      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 193| Dumitrache Bogdan  | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Dumitrache |

|    |                    |                | şi Dumitrache în Bucureşti, bd.   |

|    |                    |                | Decebal nr. 14, bl. S6, sc. B, et.|

|    |                    |                | 6, ap. 42, sectorul 3             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 194| Dumitrescu         | Bucureşti      | Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 17, |

|    | Florentina-Liliana |                | et. 1, ap. 2, sectorul 5          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 195| Dumitrache         | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Alexandru Ioan Cuza|

|    | Liliana-Antonia    |                | nr. 28 A, sectorul 1              |

|    | Magdalena          |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 196| Dumitru Cristian   | Bucureşti      | Asociat în cadrul SCPEJ Dumitru,  |

|    | Florin             |                | Iancu şi Asociaţii în Bucureşti,  |

|    |                    |                | Bd. Unirii nr. 10, bl. 7B, sc. 2, |

|    |                    |                | et. 6, ap. 45, sectorul 4         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 197| Dumitru Nicolae    | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Executoris |

|    |                    |                | în Bucureşti, str. Baba Novac nr. |

|    |                    |                | 17, complex Baba Novac, sectorul 3|

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 198| Duruian Ionel      | Bucureşti      | Bucureşti, Calea Moşilor nr. 288, |

|    |                    |                | bl. 32, sc. 3, et. 1, ap. 73,     |

|    |                    |                | sectorul 2                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 199| Enache Anca        | Bucureşti      | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 200| Ene Magdalena      | Bucureşti      | Bucureşti, str. Maltopol nr. 23,  |

|    |                    |                | et. 4, sectorul 1                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 201| Enea Mihaela Raluca| Bucureşti      | Bucureşti, Calea Victoriei nr.    |

|    |                    |                | 100, et. 3, ap. 21, sectorul 1    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 202| Ezer Lucian        | Bucureşti      | Asociat în cadrul SCPEJ Ezer      |

|    |                    |                | Lucian şi Asociaţii în Bucureşti, |

|    |                    |                | bd. D. Cantemir nr. 19, bl. 5, sc.|

|    |                    |                | 1, ap. 4, sectorul 4              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 203| Fediuc Gheorghe    | Bucureşti      | Bucureşti, str. Col. Poenaru      |

|    | Marian             |                | Bordea nr. 12 – 14, et. 5, ap. 15,|

|    |                    |                | sectorul 4                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 204| Fenoghen Vladimir  | Bucureşti      | suspendat                         |

|    | Liviu              |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 205| Franz Radu Călin   | Bucureşti      | Asociat în cadrul SCPEJ Franz Radu|

|    |                    |                | Călin şi Ţone Anca Roxana în      |

|    |                    |                | Bucureşti, str. Traian nr. 2, bl. |

|    |                    |                | F1, sc. 2, et. 2, ap. 31, sectorul|

|    |                    |                | 3                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 206| Frîncu Marius      | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Gen. Ghe. Magheru  |

|    | Claudiu            |                | nr. 43, et. 1, ap. 2, sectorul 1  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 207| Ganea Ioan Tiberiu | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Tiberiu    |

|    |                    |                | Ganea şi Mihail Ion în Bucureşti, |

|    |                    |                | bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B,  |

|    |                    |                | sc. 1, et. 5, ap. 14, sectorul 4  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 208| Georgescu Paul     | Bucureşti      | Bucureşti, str. Sebastian Mihail  |

|    |                    |                | nr. 27, bl. S10, sc. 1, et. 1, ap.|

|    |                    |                | 8, sectorul 5                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 209| Ghelmegeanu Sorin  | Bucureşti      | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 210| Ghilencea Marian   | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Decebal nr. 1, bl. |

|    | Viorel             |                | H2, sc. 5, et. 2, ap. 127,        |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 211| Ghinea Ioan Emanuel| Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Olteanu,   |

|    |                    |                | Haja şi Ghinea în Bucureşti, piaţa|

|    |                    |                | Alba Iulia nr. 3, bl. I2, sc. A,  |

|    |                    |                | ap. 10, sectorul 3                |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 212| Ghişoiu Mihai      | Bucureşti      | Asociat în cadrul SCPEJ Mihai     |

|    |                    |                | Ghişoiu, Mihail Popa, Cosmin      |

|    |                    |                | Gabriel Văraru Gavrilescu în      |

|    |                    |                | Bucureşti, calea Călăraşi nr. 176,|

|    |                    |                | bl. 59, sc. C, et. 8, ap. 32,     |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 213| Giurgea Bucur      | Bucureşti      | Bucureşti, Str. Frasinului nr. 11 |

|    |                    |                | – 13, sectorul 1                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 214| Gonţ Dorina        | Bucureşti      | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 215| Gonţ Lucian        | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Gonţ       |

|    |                    |                | Dorina, Gonţ Lucian şi Marian     |

|    |                    |                | Panait, Bucureşti, Bd. Unirii nr. |

|    |                    |                | 13, bl. 2C, sectorul 4            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 216| Eftimie Alina      | Bucureşti      | Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 76, |

|    |                    |                | bloc River Tower A, et. 7,        |

|    |                    |                | sectorul 4                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 217| Guli Constantin    | Bucureşti      | Bucureşti, calea Călăraşi nr. 156,|

|    |                    |                | bl. 53bis, sc. A, parter, ap. 1,  |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 218| Haja Ioana Mihaela | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Olteanu,   |

|    |                    |                | Haja şi Ghinea în Bucureşti, piaţa|

|    |                    |                | Alba Iulia nr. 3, bl. I 2, sc. A, |

|    |                    |                | ap. 10, sectorul 3                |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 219| Huţuleac Florentina| Bucureşti      | Bucureşti, str. Şepcari nr. 9, bl.|

|    | Gabriela           |                | 1, sc. 1, et. 6, ap. 19, sectorul |

|    |                    |                | 3                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 220| Iftime Cătălin     | Bucureşti      | Bucureşti, str. Şura Mare nr. 1,  |

|    |                    |                | bl. 1A, sc. 4, et. 4, ap. 113,    |

|    |                    |                | sectorul 4                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 221| Ilie Panaite       | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Constantin         |

|    |                    |                | Brâncoveanu nr. 15, bl. B17, sc.  |

|    |                    |                | 1, parter, ap. 2, sectorul 4      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 222| Ioachim Flavius    | Bucureşti      | Bucureşti, Str. Polonă nr. 92, bl.|

|    |                    |                | 17A-B, sc. 3, et. 4, ap. 108,     |

|    |                    |                | sectorul 1                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 223| Ion Constantin     | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Creangă,   |

|    | Aurelian           |                | Tudorache şi Ion în Bucureşti,    |

|    |                    |                | str. Delea Veche nr. 16 – 18, ap. |

|    |                    |                | 2, sectorul 2                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 224| Ion Gheorghe Mihail| Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Tiberiu    |

|    |                    |                | Ganea şi Mihail Ion în Bucureşti, |

|    |                    |                | bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B,  |

|    |                    |                | sc. 1, et. 5, ap. 14, sectorul 4  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 225| Ionescu Marian     | Bucureşti      | Bucureşti, str. Bucur nr. 18, corp|

|    | Daniel             |                | A, sc. 1, et. 5, ap. 20 A,        |

|    |                    |                | sectorul 4                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 226| Ionescu Niculae    | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Drăgănescu,|

|    |                    |                | Ionescu şi Crafcenco în Bucureşti,|

|    |                    |                | bd. C. Brâncoveanu nr. 9, bl. B14,|

|    |                    |                | sc. 4, parter, ap. 91, sectorul 4 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 227| Ioniţă Adrian      | Bucureşti      | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 228| Iordache Radu      | Bucureşti      | Bucureşti, str. Nerva Traian nr.  |

|    |                    |                | 16, bl. M35, sc. 2, et. 1, ap. 31,|

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 229| Ivan Traian Daniel | Bucureşti      | Bucureşti, str. Sfânta Vineri nr. |

|    |                    |                | 32, bl. A5, sc. 1, et. 2, ap. 7,  |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 230| Ivanciu George     | Bucureşti      | Bucureşti, Splaiul Independenţei  |

|    | Adrian             |                | nr. 2J, et. 3, ap. 16, sectorul 3 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 231| Jalbă Georgiana    | Bucureşti      | Bucureşti, Calea Victoriei nr.    |

|    | Nicoleta           |                | 142, sc. D, ap. 1, parter,        |

|    |                    |                | sectorul 1                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 232| Lăpugeanu Paul     | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA LEX în     |

|    | Mugurel            |                | Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr.  |

|    |                    |                | 104, bl. 85, sc. B, et. 1, ap. 21,|

|    |                    |                | sectorul 1                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 233| Leancă Constantin  | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Leancă şi  |

|    |                    |                | Măgureanu în Bucureşti, str. Nerva|

|    |                    |                | Traian nr. 9, bl. M 67, sc. 1, et.|

|    |                    |                | 1, ap. 4, sectorul 3              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 234| Leonescu Ilie      | Bucureşti      | Bucureşti, str. Poet Panait Cerna |

|    | Victor             |                | nr. 1, bl. M52, sc. 1, parter, ap.|

|    |                    |                | 1, sectorul 3                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 235| Lepădatu Andrei    | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Aequitas în|

|    |                    |                | Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 108,|

|    |                    |                | et. 1, sectorul 4                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 236| Lupulescu Cătălin  | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Dinu Ilie, |

|    | Gigel              |                | Lupulescu Cătălin-Gigel, Verdeş   |

|    |                    |                | Adriana-Mihaela şi Mărgulescu     |

|    |                    |                | Ramona-Maria în Bucureşti, str.   |

|    |                    |                | Sf. Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1,|

|    |                    |                | et. 2, ap. 6, sectorul 3          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 237| Maghiar Bogdan     | Bucureşti      | Bucureşti, Bd. Unirii nr. 20, bl. |

|    |                    |                | 5C, et. 4, ap. 64, sectorul 4     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 238| Marchidanu Iulian  | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Chiţescu   |

|    | Valentin           |                | Eugen-Corneliu şi Marchidanu      |

|    |                    |                | Iulian-Valentin în Bucureşti, Str.|

|    |                    |                | Dogarilor nr. 42, et. 1, ap. 3,   |

|    |                    |                | sectorul 2                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 239| Marin Adrian       | Bucureşti      | Bucureşti, şos. Panduri nr. 35,   |

|    | Cristian           |                | bl. P1B, sc. A, et. 2, ap. 10,    |

|    |                    |                | sectorul 5                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 240| Marin Viorel       | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA LEX în     |

|    | Cristinel          |                | Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr.  |

|    |                    |                | 104, bl. 85, sc. B, et. 1, ap. 21,|

|    |                    |                | sectorul 1                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 241| Matei Nicolae      | Bucureşti      | Bucureşti, Str. Dianei nr. 10, sc.|

|    | Marian             |                | 1, et. 1, ap. 2, sectorul 2       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 242| Mazilu Cristinel   | Bucureşti      | Asociat în cadrul SCPEJ Mazilu şi |

|    | Ionuţ              |                | Asociaţii în Bucureşti, Splaiul   |

|    |                    |                | Unirii nr. 45, bl. M15, sc. C,    |

|    |                    |                | parter, ap. 68 – 69, sectorul 3   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 243| Mazilu Dorin       | Bucureşti      | Asociat în cadrul SCPEJ Mazilu şi |

|    |                    |                | Asociaţii în Bucureşti, Splaiul   |

|    |                    |                | Unirii nr. 45, bl. M15, sc. C,    |

|    |                    |                | parter, ap. 68 – 69, sectorul 3   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 244| Mărgulescu Ramona  | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Dinu Ilie, |

|    | Maria              |                | Lupulescu Cătălin-Gigel, Verdeş   |

|    |                    |                | Adriana-Mihaela şi Mărgulescu     |

|    |                    |                | Ramona-Maria în Bucureşti, str.   |

|    |                    |                | Sf. Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1,|

|    |                    |                | et. 2, ap. 6, sectorul 3          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 245| Mihai Cristian     | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir  |

|    |                    |                | nr. 15, bl. 9, sc. C, ap. 77,     |

|    |                    |                | sectorul 4                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 246| Miloş Cristian     | Bucureşti      | Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141, |

|    |                    |                | bl. 2, sc. A, et. 4, ap. 14,      |

|    |                    |                | sectorul 6                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 247| Miu Ioana          | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Miu în     |

|    |                    |                | Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. |

|    |                    |                | 250, ap. 3, sectorul 1            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 248| Miu Ştefan         | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Miu în     |

|    |                    |                | Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. |

|    |                    |                | 250, ap. 3, sectorul 1            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 249| Moianu Adrian      | Bucureşti      | Bucureşti, Splaiul Independenţei  |

|    |                    |                | nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 2, ap.  |

|    |                    |                | 37, sectorul 5                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 250| Ionescu Monica     | Bucureşti      | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 251| Nacu Cristian      | Bucureşti      | Bucureşti, piaţa Pache            |

|    | Andrei             |                | Protopopescu nr. 1, et. 1, ap. 3, |

|    |                    |                | sectorul 2                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 252| Naglici Mihai      | Bucureşti      | Bucureşti, Str. Istriei nr. 1, bl.|

|    | Şerban             |                | C2, sc. 1, ap. 5, sectorul 3      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 253| Nanu Valentin      | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Nanu       |

|    | Cristian           |                | Valentin-Cristian şi Dimache      |

|    |                    |                | Valentin-Gabriel în Bucureşti, Bd.|

|    |                    |                | Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 4, et. |

|    |                    |                | 5, ap. 108, sectorul 3            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 254| Năstasă Alexandru  | Bucureşti      | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 255| Neagu Ionel        | Bucureşti      | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 256| Neculae Mihai      | Bucureşti      | Bucureşti, str. Tache Ionescu nr. |

|    |                    |                | 1, ap. 12, sectorul 1             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 257| Negreanu Marius    | Bucureşti      | Bucureşti, str. Smaranda Brăescu  |

|    | Adrian             |                | nr. 18B, bl. 2A, sc. 1, ap. 2,    |

|    |                    |                | sectorul 1                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 258| Negulescu Gabriel  | Bucureşti      | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 259| Nemeş Dan          | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr.|

|    |                    |                | 4, bl. 107A, et. 4, biroul B4,    |

|    |                    |                | sectorul 5                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 260| Nicolescu Gheorghe | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr.|

|    | Alin               |                | 1, bl. 108A, et. 5, ap. A5,       |

|    |                    |                | sectorul 5, clădirea Gemenii      |

|    |                    |                | Center                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 261| Nicolescu Dan      | Bucureşti      | suspendat                         |

|    | Răzvan             |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 262| Niculae Elena      | Bucureşti      | Bucureşti, Bd. Unirii nr. 27, bl. |

|    | Roxana             |                | 15, sc. 1, et. 2, ap. 5, sectorul |

|    |                    |                | 5                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 263| Niculescu Dinu     | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Nicolae Bălcescu   |

|    | Mihai              |                | nr. 24, sc. A, et. 10, ap. 3,     |

|    |                    |                | sectorul 1                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 264| Nuţă Petrică Sorin | Bucureşti      | Bucureşti, Calea Moşilor nr. 268, |

|    |                    |                | bl. 12, sc. B, et. 1, ap. 34,     |

|    |                    |                | sectorul 2                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 265| Oaşă George        | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir  |

|    |                    |                | nr. 2, bl. P2, sc. 1, et. 4, ap.  |

|    |                    |                | 13, sectorul 4                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 266| Ochian Doru-Cătălin| Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Ochian Doru|

|    |                    |                | Cătălin şi Neneci Alexandru în    |

|    |                    |                | Bucureşti, Str. Academiei nr. 39 -|

|    |                    |                | 41, sc. B, et. 1, ap. 2, sectorul |

|    |                    |                | 1                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 267| Olaru Melania      | Bucureşti      | Bucureşti, aleea Negru Vodă nr. 4,|

|    |                    |                | bl. C3A, sc. 1, et. 4, ap. 12,    |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 268| Olteanu Florentina | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Olteanu,   |

|    | Daniela            |                | Haja şi Ghinea în Bucureşti, piaţa|

|    |                    |                | Alba Iulia nr. 3, bl. I2, sc. A,  |

|    |                    |                | ap. 10, sectorul 3                |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 269| Olteanu Nicolae    | Bucureşti      | suspendat                         |

|    | Caius              |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 270| Opran Dragoş       | Bucureşti      | Bucureşti, str. Dr. Dumitru       |

|    |                    |                | Râureanu nr. 5, et. 2, ap. 4,     |

|    |                    |                | sectorul 5                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 271| Oprescu Mihai      | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Chişinău nr. 12,   |

|    |                    |                | bl. B22, sc. A, parter, ap. 3,    |

|    |                    |                | sectorul 2                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 272| Panait Marian      | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Gonţ       |

|    |                    |                | Dorina, Gonţ Lucian şi Marian     |

|    |                    |                | Panait, Bucureşti, Bd. Unirii nr. |

|    |                    |                | 13, bl. 2C, sectorul 4            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 273| Paviliu Bogdan     | Bucureşti      | Bucureşti, Str. Concordiei nr. 7A,|

|    | Adrian             |                | sectorul 4                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 274| Păun Cătălin Ştefan| Bucureşti      | Bucureşti, calea 13 Septembrie nr.|

|    |                    |                | 133, bl. T2B, sc. 2, et. 1, ap.   |

|    |                    |                | 42, sectorul 5                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 275| Pârvan Violeta     | Bucureşti      | Bucureşti, bd. C. Coposu nr. 5,   |

|    | Alexandra          |                | bl. 103, sc. 3, et. 2, ap. 54,    |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 276| Peticaru Eduard    | Bucureşti      | Bucureşti, str. Gh. Danielopol nr.|

|    |                    |                | 1, ap. 1, sectorul 4              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 277| Petre Cristian     | Bucureşti      | Bucureşti, Str. Băniei nr. 17, ap.|

|    |                    |                | 2, parter, sectorul 3             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 278| Plăveti Nicolae    | Bucureşti      | Bucureşti, Bd. Unirii nr. 15, bl. |

|    | Dorin              |                | 3, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 4|

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 279| Popa Carmen        | Bucureşti      | Bucureşti, piaţa Naţiunile Unite  |

|    | Gabriela           |                | nr. 3 – 5, bl. Turn, et. 3, ap.   |

|    |                    |                | 17, sectorul 4                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 280| Popa Elena Laura   | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr.|

|    |                    |                | 5, bl. 103, sc. 1, et. 1, ap. 1,  |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 281| Popa Mihail        | Bucureşti      | Asociat în cadrul SCPEJ Mihai     |

|    |                    |                | Ghişoiu, Mihail Popa, Cosmin      |

|    |                    |                | Gabriel Văraru Gavrilescu în      |

|    |                    |                | Bucureşti, calea Călăraşi nr. 176,|

|    |                    |                | bl. 59, sc. C, et. 8, ap. 32,     |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 282| Popescu Adina Vali | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Popescu    |

|    |                    |                | Marian şi Popescu Adina-Vali în   |

|    |                    |                | Bucureşti, bd. Decebal nr. 9, bl. |

|    |                    |                | S13, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul|

|    |                    |                | 3                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 283| Popescu Claudiu    | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir  |

|    | George             |                | nr. 25, bl. 2, sc. C, et. 4, ap.  |

|    |                    |                | 18, sectorul 4                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 284| Popescu Florin     | Bucureşti      | Bucureşti, Bd. Tineretului nr. 3, |

|    |                    |                | bl. Z1, ap. 5, parter, sectorul 4 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 285| Popescu Marian     | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Popescu    |

|    |                    |                | Marian şi Popescu Adina-Vali în   |

|    |                    |                | Bucureşti, bd. Decebal nr. 9, bl. |

|    |                    |                | S13, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul|

|    |                    |                | 3                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 286| Predescu Narcis    | Bucureşti      | Bucureşti, str. Teiul Doamnei nr. |

|    | Ionuţ              |                | 9, bl. 32, sc. A, et. 1, ap. 7,   |

|    |                    |                | sectorul 2                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 287| Raportoru Georgeta | Bucureşti      | Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 8,|

|    |                    |                | bl. I7, sc. 2, et. 2, ap. 28 – 29,|

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 288| Rădulescu Marian   | Bucureşti      | Bucureşti, str. Câmpia Libertăţii |

|    |                    |                | nr. 37, bl. IC3, et. 4, ap. 45,   |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 289| Răduţă Nicoleta    | Bucureşti      | Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 18, |

|    |                    |                | bl. 104, sc. 1, et. 2, ap. 3,     |

|    |                    |                | sectorul 5                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 290| Răileanu Ionuţ     | Bucureşti      | Bucureşti, str. Cluceru Udricani  |

|    | Cătălin            |                | nr. 1 – 3, bl. 106A, sc. 2, et. 1,|

|    |                    |                | ap. 22, sectorul 3                |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 291| Renţea Georgiana   | Bucureşti      | Bucureşti, Splaiul Independenţei  |

|    | Ingrid             |                | nr. 1, bl. 16, sc. 1, et. 2, ap.  |

|    |                    |                | 7, sectorul 5                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 292| Roşu Ioana-Ruxandra| Bucureşti      |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 293| Rusu Mircea        | Bucureşti      | Bucureşti, str. Jean Steriadi nr. |

|    | Valentin           |                | 29, bl. V1, sc. A, et. 2, ap. 15, |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 294| Safta Doina        | Bucureşti      | Bucureşti, str. Romulus nr. 79,   |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 295| Sahlian Dumitru    | Bucureşti      | Bucureşti, str. Ioviţă nr. 23 -   |

|    |                    |                | 27, sc. A, ap. 4, sectorul 5      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 296| Samoilă Liliana    | Bucureşti      | Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 10, |

|    | Minodora           |                | bl. B5, sc. 1, et. 3, ap. 9,      |

|    |                    |                | sectorul 4                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 297| Sandu Bogdan Iulian| Bucureşti      | Asociat în cadru BEJA Sterca şi   |

|    |                    |                | Sandu în Bucureşti, Splaiul Unirii|

|    |                    |                | nr. 8, bl. B 4, sc. 3, et. 2, ap. |

|    |                    |                | 52, sectorul 4                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 298| Sandu Ionuţ        | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Aequitas în|

|    | Octavian           |                | Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 108,|

|    |                    |                | et. 1, sectorul 4                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 299| Scăeşteanu Silvia  | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr.|

|    |                    |                | 21, bl. 108A, et. 7, corp A,      |

|    |                    |                | Gemenii Center, sectorul 5        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 300| Sersea Adrian Eugen| Bucureşti      | Bucureşti, Str. Dristorului nr. 97|

|    |                    |                | – 119, bl. 63, sc. 1, parter, ap. |

|    |                    |                | 21, sectorul 3                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 301| Şomâldoc Paula     | Bucureşti      | Bucureşti, str. Negru Vodă nr. 2, |

|    | Daniela            |                | bl. C4, sc. 2, ap. 37, sectorul 3 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 302| Spiridonescu Ileana| Bucureşti      | Bucureşti, bd. Mareşal Averescu   |

|    | Cornelia           |                | nr. 7A, complex Alia Apartments,  |

|    |                    |                | bl. B, sc. B, et. 4, ap. 89,      |

|    |                    |                | sectorul 1                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 303| Stancu Marian      | Bucureşti      | Asociat în cadrul SCPEJ Dobra,    |

|    |                    |                | Coşoreanu şi Asociaţii în         |

|    |                    |                | Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 20 -|

|    |                    |                | 22, bl. 102, parter şi mezanin,   |

|    |                    |                | sectorul 5                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 304| Stăiculescu Dumitru| Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Stăiculescu|

|    |                    |                | Dumitru şi Zainea Ana-Cristina în |

|    |                    |                | Bucureşti, Bd. Unirii nr. 43, bl. |

|    |                    |                | E2, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul |

|    |                    |                | 3                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 305| Stănescu Ilie      | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Stănescu   |

|    |                    |                | Ilie şi Stănescu Elis Anamaria în |

|    |                    |                | Bucureşti, calea Vitan nr. 119,   |

|    |                    |                | bl. V21B, sc. 1, et. 2, ap. 11,   |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 306| Sterca Gabriel     | Bucureşti      | Asociat în cadru BEJA Sterca şi   |

|    | Cornel             |                | Sandu în Bucureşti, Splaiul Unirii|

|    |                    |                | nr. 8, bl. B 4, sc. 3, et. 2, ap. |

|    |                    |                | 52, sectorul 4                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 307| Suciu Dan Andrei   | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Badea      |

|    |                    |                | Violeta şi Andrei Suciu în        |

|    |                    |                | Bucureşti, bd. Regina Maria nr.   |

|    |                    |                | 50, ap. 1, sectorul 4             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 308| Şchiopu Cristian   | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Şchiopu    |

|    | Marcel             |                | Cristian-Marcel şi Ţeţu Demetrius |

|    |                    |                | în Bucureşti, Calea Victoriei nr. |

|    |                    |                | 224, bl. D5, sc. A, et. 2, ap. 7, |

|    |                    |                | sectorul 1                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 309| Şerbănescu Valeriu | Bucureşti      | Bucureşti, Str. Dristorului nr.   |

|    |                    |                | 68, sectorul 3                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 310| Ştefan Florin      | Bucureşti      | suspendat                         |

|    | Cătălin            |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 311| Ştefan-Garofa      | Bucureşti      | Bucureşti, str. Între Gârle nr. 7,|

|    | Florin-Eduard      |                | sectorul 4                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 312| Ştefan Viorel Dinu | Bucureşti      | Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr.|

|    |                    |                | 33, bl. 3, sc. 3, ap. 79, sectorul|

|    |                    |                | 1                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 313| Tănăsescu George   | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr.  |

|    | Dorian             |                | 94, corp A, et. 2, ap. 3, sectorul|

|    |                    |                | 1                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 314| Tănurcă Cristina   | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Acta Non   |

|    |                    |                | Verba în Bucureşti, bd. Burebista |

|    |                    |                | nr. 4, bl. D13, sc. 4, ap. 120,   |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 315| Terinte Florin     | Bucureşti      | Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 18, |

|    | Cătălin            |                | bl. 104, sc. 2, ap. 14, sectorul 5|

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 316| Timnea Vicenţiu    | Bucureşti      | Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 2,|

|    | Pascal             |                | bl. I1, sc. C, et. 2, ap. 55,     |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 317| Titu Adriana       | Bucureşti      | Bucureşti, piaţa Mihail           |

|    |                    |                | Kogălniceanu nr. 1, sc. A, et. 2, |

|    |                    |                | ap. 11, sectorul 5                |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 318| Toader Ovidiu      | Bucureşti      | Bucureşti, calea Vitan nr. 9, bl. |

|    | Adrian             |                | V6, sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul |

|    |                    |                | 3                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 319| Toma Ana Maria     | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Toma       |

|    |                    |                | Ana-Maria şi Toma Nina-Valentina  |

|    |                    |                | în Bucureşti, str. Ilfov nr. 1,   |

|    |                    |                | et. 2, ap. 3, sectorul 5          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 320| Trancă Bogdan      | Bucureşti      | Bucureşti, str. Dr. Nicolae       |

|    | Ovidiu             |                | Staicovici nr. 14, et. 1, ap. 1,  |

|    |                    |                | sectorul 5                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 321| Tudor Irina        | Bucureşti      | Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr.|

|    | Alexandra          |                | 3, bl. 101, sc. 3, et. 2, ap. 46, |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 322| Tudorache Cătălin  | Bucureşti      | Bucureşti, str. Mămulari nr. 2,   |

|    | Andrei             |                | bl. C1, sc. 2, et. 1, ap. 23,     |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 323| Tudorache Cătălin  | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Creangă,   |

|    | Silviu             |                | Tudorache şi Ion în Bucureşti,    |

|    |                    |                | str. Delea Veche nr. 16 – 18, ap. |

|    |                    |                | 2, sectorul 2                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 324| Tudor-Barcău Elena | Bucureşti      | Bucureşti, str. Mămulari nr. 2,   |

|    |                    |                | bl. C1, sc. 2, et. 2, ap. 30,     |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 325| Ţeţu Demetrius     | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Şchiopu    |

|    |                    |                | Cristian-Marcel şi Ţeţu Demetrius |

|    |                    |                | în Bucureşti, Calea Victoriei nr. |

|    |                    |                | 224, bl. D5, sc. A, et. 2, ap. 7, |

|    |                    |                | sectorul 1                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 326| Ţone Anca Roxana   | Bucureşti      | Asociat în cadrul SCPEJ Franz Radu|

|    |                    |                | Călin şi Ţone Anca Roxana în      |

|    |                    |                | Bucureşti, str. Traian nr. 2, bl. |

|    |                    |                | F1, sc. 2, et. 2, ap. 31, sectorul|

|    |                    |                | 3                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 327| Ulman Bogdan Vasile| Bucureşti      | Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 6,|

|    |                    |                | bl. I5, sc. B, et. 2, ap. 32,     |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 328| Văraru Gavrilescu  | Bucureşti      | Asociat în cadrul SCPEJ Mihai     |

|    | Cosmin Gabriel     |                | Ghişoiu, Mihail Popa, Cosmin      |

|    |                    |                | Gabriel Văraru Gavrilescu în      |

|    |                    |                | Bucureşti, calea Călăraşi nr. 176,|

|    |                    |                | bl. 59, sc. C, et. 8, ap. 32,     |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 329| Vasiliev Ana-Maria | Bucureşti      | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 330| Verdeş Adriana     | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Dinu Ilie, |

|    | Mihaela            |                | Lupulescu Cătălin-Gigel, Verdeş   |

|    |                    |                | Adriana-Mihaela şi Mărgulescu     |

|    |                    |                | Ramona-Maria în Bucureşti, str.   |

|    |                    |                | Sf. Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1,|

|    |                    |                | et. 2, ap. 6, sectorul 3          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 331| Vişan Cătălin      | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Cătălin    |

|    |                    |                | Vişan şi Manuel-Andrei Dorcioman  |

|    |                    |                | în Bucureşti, bd. I.C. Brătianu   |

|    |                    |                | nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 7, ap. |

|    |                    |                | 37, sectorul 3                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 332| Zainea Ana Cristina| Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Stăiculescu|

|    |                    |                | Dumitru şi Zainea Ana-Cristina în |

|    |                    |                | Bucureşti, Bd. Unirii nr. 43, bl. |

|    |                    |                | E2, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul |

|    |                    |                | 3                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 333| Zastavneţchi       | Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Bocancea   |

|    | Dumitru            |                | Silviu-Mădălin şi Zastavneţchi    |

|    |                    |                | Dumitru în Bucureşti, bd. Gh.     |

|    |                    |                | Şincai nr. 15, bl. 5 A, sc. 2, et.|

|    |                    |                | 2, ap. 39, sectorul 4             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 334| Andrei Eugen       | Bucureşti      | Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 6,  |

|    |                    |                | bl. B3A, et. 4, cam. 1+2+4,       |

|    |                    |                | sectorul 4                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 335| Voican Mădălina    | Buftea         | Asociat în cadrul BEJA Ungureanu  |

|    |                    |                | şi Voican în Craiova, str. General|

|    |                    |                | Magheru nr. 81, judeţul Dolj      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 336| Balica Marius Eugen| Buftea         | Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 20, |

|    |                    |                | judeţul Ilfov                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 337| Benescu Cătălin    | Buftea         | Buftea, bd. Mihai Eminescu nr. 1, |

|    | Manuel             |                | bl. R1, sc. E, et. 2, ap. 10,     |

|    |                    |                | judeţul Ilfov                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 338| Dobra Ofelia       | Buftea         | Asociat în cadrul SCPEJ Dobra,    |

|    | Camelia            |                | Coşoreanu şi Asociaţii în         |

|    |                    |                | Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 20 -|

|    |                    |                | 22, bl. 102, parter şi mezanin,   |

|    |                    |                | sectorul 5                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 339| Dobra Narcis       | Buftea         | Asociat SCPEJ Dobra, Coşoreanu şi |

|    | Constantin         |                | Asociaţii în Bucureşti, Bd.       |

|    |                    |                | Libertăţii nr. 20 – 22, bl. 102,  |

|    |                    |                | parter şi mezanin, sectorul 5     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 340| Ichim Viorel       | Buftea         | Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 55, |

|    |                    |                | bl. Vila 1, sc. B, et. 2, ap. 5,  |

|    |                    |                | judeţul Ilfov                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 341| Dumitrache Cornelia| Călăraşi       | Asociat în cadrul BEJA Dumitrache |

|    | Gabriela           |                | şi Dumitrache în Bucureşti, Bd.   |

|    |                    |                | Decebal nr. 14, bl. S6, sc. B, et.|

|    |                    |                | 6, ap. 42, sectorul 3             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 342| Mihalcea Ionel     | Călăraşi       | Călăraşi, str. Bucureşti nr. 139, |

|    |                    |                | bl. A38 (Volna), parter, judeţul  |

|    |                    |                | Călăraşi                          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 343| Stanciu Iulian     | Călăraşi       | Călăraşi, str. Al. Sahia nr. 2,   |

|    |                    |                | bl. B4, sc. 1, ap. 2, parter,     |

|    |                    |                | judeţul Călăraşi                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 344| Stoian Valentin    | Călăraşi       | Călăraşi, str. Flacăra nr. 26, bl.|

|    |                    |                | B3, sc. 1, ap. 2, judeţul Călăraşi|

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 345| Coşoreanu Iulian   | Cornetu        | Asociat în cadrul SCPEJ Dobra,    |

|    | Ilie               |                | Coşoreanu şi Asociaţii în         |

|    |                    |                | Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 20 -|

|    |                    |                | 22, bl. 102, parter şi mezanin,   |

|    |                    |                | sectorul 5                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 346| Mihăilescu Adriana | Cornetu        | Cornetu, Şos. Alexandriei nr. 140,|

|    | Emanuela           |                | et. 2, camerele 4 – 5, judeţul    |

|    |                    |                | Ilfov                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 347| Stănescu Nicolae   | Feteşti        | suspendat                         |

|    | Bogdan             |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 348| Cristache Ionuţ    | Giurgiu        | Giurgiu, Str. Gării nr. 30,       |

|    | Bogdan             |                | parter, judeţul Giurgiu           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 349| Iordache Ion       | Giurgiu        | Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 15,  |

|    |                    |                | judeţul Giurgiu                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 350| Iordache Ramona    | Giurgiu        | Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 15,  |

|    | Lucia              |                | judeţul Giurgiu                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 351| Tudor Florentina   | Giurgiu        | Giurgiu, str. Episcopiei nr. 12 C,|

|    |                    |                | judeţul Giurgiu                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 352| Oprişan Constantin | Lehliu Gară    | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 353| Toma Nina Valentina| Bucureşti      | Asociat în cadrul BEJA Toma       |

|    |                    |                | Ana-Maria şi Toma Nina-Valentina  |

|    |                    |                | în Bucureşti, str. Ilfov nr. 1,   |

|    |                    |                | et. 2, ap. 3, sectorul 5          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 354| Ene Alexandru      | Olteniţa       | Olteniţa, Bd. Republicii nr. 51,  |

|    |                    |                | bl. B, sc. A, ap. 1, judeţul      |

|    |                    |                | Călăraşi                          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 355| Păun Octav Lucian  | Olteniţa       | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 356| Agiu Iulian        | Roşiori de Vede| Roşiori de Vede, str. Plt.        |

|    |                    |                | Rădulescu, bl. 302, sc. B, ap. 1, |

|    |                    |                | judeţul Teleorman                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 357| Împungerouă Doiniţa| Roşiori de Vede| suspendat                         |

|    | Mihaela            |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 358| Banciu Constantin  | Slobozia       | Slobozia, str. Cuza Vodă, bl. 17, |

|    |                    |                | sc. A, ap. 1, parter, judeţul     |

|    |                    |                | Ialomiţa                          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 359| Ciupercă Dumitru   | Slobozia       | Slobozia, Str. Lacului, bl. G 110,|

|    | Virgil             |                | sc. B, parter, ap. 64, judeţul    |

|    |                    |                | Ialomiţa                          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 360| Milea Anghel       | Slobozia       | Slobozia, Bd. Cosminului, bl. BN5,|

|    |                    |                | et. 1, camera 3, judeţul Ialomiţa |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 361| Niţu Ion           | Slobozia       | Slobozia, Bd. Cosminului nr. 14,  |

|    |                    |                | bl. T3, sc. A, et. 1, ap. 7,      |

|    |                    |                | judeţul Ialomiţa                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 362| Iancu Olga Claudia | Slobozia       | Asociat în cadrul SCPEJ Dumitru,  |

|    |                    |                | Iancu şi Asociaţii în Bucureşti,  |

|    |                    |                | Bd. Unirii nr. 10, bl. 7B, sc. 2, |

|    |                    |                | et. 6, ap. 45, sectorul 4         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 363| Miloş Marius Emil  | Turnu Măgurele | Turnu Măgurele, Str. Pompierilor, |

|    |                    |                | bl. M1, sc. B, ap. 22, judeţul    |

|    |                    |                | Teleorman                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 364| Constantin Radu    | Urziceni       | Asociat în cadrul BEJA Constantin |

|    |                    |                | Radu şi Ştefan Marius Daniel în   |

|    |                    |                | Urziceni, Aleea Grădiniţei nr. 1, |

|    |                    |                | judeţul Ialomiţa                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 365| Roşoagă Marinela   | Urziceni       | Urziceni, Str. Eroilor nr. 15, bl.|

|    |                    |                | 106, parter, ap. 4, judeţul       |

|    |                    |                | Ialomiţa                          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 366| Ştefan Marius      | Urziceni       | Asociat în cadrul BEJA Constantin |

|    | Daniel             |                | Radu şi Ştefan Marius Daniel în   |

|    |                    |                | Urziceni, Aleea Grădiniţei nr. 1, |

|    |                    |                | judeţul Ialomiţa                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 367| Împungerouă Nicolae| Videle         | Asociat în cadrul BEJA Împungerouă|

|    |                    |                | Nicolae şi Împungerouă Doiniţa    |

|    |                    |                | Mihaela în Videle, Str. Primăverii|

|    |                    |                | nr. 1, bl. C6, sc. B, ap. 18, et. |

|    |                    |                | 1, judeţul Teleorman              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 368| Niculae George     | Videle         | Asociat în cadrul BEJA Constantin,|

|    |                    |                | Niculae şi Asociaţii în Bucureşti,|

|    |                    |                | str. Mihai Eminescu nr. 102 – 104,|

|    |                    |                | et. 4, ap. 9, sectorul 2          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 369| Nistor Vasile      | Zimnicea       | Zimnicea, str. Cuza Vodă, bl. 10  |

|    |                    |                | A, sc. D, parter, judeţul         |

|    |                    |                | Teleorman                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 370| Roşu Ileana        | Zimnicea       | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ-NAPOCA |

|______________________________________________________________________________|

| 371| Andreica Flavius   | Baia Mare      | Baia Mare, Bd. Republicii nr. 1,  |

|    | Inocenţiu          |                | ap. 22, judeţul Maramureş         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 372| Bud Robert Mihai   | Baia Mare      | Baia Mare, str. George Coşbuc nr. |

|    |                    |                | 25 A, ap. 35, Atrium Building,    |

|    |                    |                | judeţul Maramureş                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 373| Culic Ioan Marius  | Baia Mare      | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 374| Mărgineanu Viorel  | Baia Mare      | Baia Mare, str. George Coşbuc nr. |

|    | Victor Daniel      |                | 22 A, judeţul Maramureş           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 375| Morari Marius Iacob| Baia Mare      | Asociat în cadrul SCPEJ Morari şi |

|    |                    |                | Asociaţii în Baia Mare, str.      |

|    |                    |                | George Coşbuc nr. 25 A, et. 1, ap.|

|    |                    |                | 10, Atrium Building, judeţul      |

|    |                    |                | Maramureş                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 376| Paşca Dorina       | Baia Mare      | suspendat                         |

|    | Ştefania           |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 377| Pintea Bogdan Ioan | Baia Mare      | Baia Mare, Bd. Independenţei nr.  |

|    |                    |                | 18, ap. 71, judeţul Maramureş     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 378| Simon Attila       | Baia Mare      | Baia Mare, Bd. Republicii nr. 1,  |

|    |                    |                | ap. 106, judeţul Maramureş        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 379| Vasile Marian      | Baia Mare      | Baia Mare, str. George Coşbuc nr. |

|    |                    |                | 27, ap. 15, judeţul Maramureş     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 380| Vucea Gheorghe     | Baia Mare      | Baia Mare, Bd. Republicii nr. 1,  |

|    |                    |                | ap. 109, judeţul Maramureş        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 381| Buta Dumitru Mirel | Beclean        | Beclean, Str. Parcului nr. 1, bl. |

|    |                    |                | B, ap. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 382| Mureşan Vasile     | Beclean        | Beclean, str. I. L. Caragiale nr. |

|    | Mircea             |                | 4, judeţul Bistriţa-Năsăud        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 383| Andronesi Valerian | Bistriţa       | Asociat în cadrul SCPEJ Andronesi |

|    | Dorin              |                | Valerian Dorin & Andronesi Daniela|

|    |                    |                | Mariana în Bistriţa, str. Alba    |

|    |                    |                | Iulia nr. 3, judeţul              |

|    |                    |                | Bistriţa-Năsăud                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 384| Câmpian Alexandru  | Bistriţa       | Bistriţa, str. Alexandru Odobescu |

|    | Răzvan             |                | nr. 7, judeţul Bistriţa-Năsăud    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 385| Joldeş Ovidiu      | Bistriţa       | Bistriţa, str. Nicolae Titulescu  |

|    | Laurenţiu          |                | nr. 27, ap. 7, judeţul            |

|    |                    |                | Bistriţa-Năsăud                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 386| Manchevici Marin   | Bistriţa       | Bistriţa, str. Alexandru Odobescu |

|    |                    |                | nr. 17, judeţul Bistriţa-Năsăud   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 387| Onişor Ionel Marin | Bistriţa       | Asociat în cadrul SCPEJ Onişor şi |

|    |                    |                | Asociaţii în Bistriţa, str.       |

|    |                    |                | Nicolae Titulescu nr. 37, ap. 1,  |

|    |                    |                | judeţul Bistriţa-Năsăud           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 388| Adam Dragoş        | Cluj-Napoca    | Asociat în cadrul SCPEJ Adam      |

|    |                    |                | Dragoş şi Oszoczki Andras în      |

|    |                    |                | Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor   |

|    |                    |                | nr. 6, et. 2, ap. 7, judeţul Cluj |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 389| Boloş Mircea       | Cluj-Napoca    | Asociat în cadrul SCPEJ Boloş şi  |

|    |                    |                | Partenerii în Cluj-Napoca, Calea  |

|    |                    |                | Dorobanţilor nr. 17, parter, ap.  |

|    |                    |                | 7, judeţul Cluj                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 390| Cîmpian Mihai Radu | Cluj-Napoca    | Cluj-Napoca, str. Pavel Roşca nr. |

|    |                    |                | 3, ap. 4, judeţul Cluj            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 391| Coroian Vasile     | Cluj-Napoca    | Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. |

|    |                    |                | 30, ap. 1, judeţul Cluj           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 392| Crişan Radu        | Cluj-Napoca    | Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor   |

|    |                    |                | nr. 96, ap. 56, judeţul Cluj      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 393| Lar Viorel         | Cluj-Napoca    | Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989|

|    |                    |                | nr. 34, ap. 1, judeţul Cluj       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 394| Maier Ioan         | Cluj-Napoca    | Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor   |

|    |                    |                | nr. 42, ap. 14, judeţul Cluj      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 395| Man Ovidiu Ioan    | Cluj-Napoca    | Asociat în cadrul SCPEJ Man şi    |

|    |                    |                | Asociaţii în Cluj-Napoca, Calea   |

|    |                    |                | Dorobanţilor nr. 13, et. 1,       |

|    |                    |                | judeţul Cluj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 396| Mureşan Paul Florin| Cluj-Napoca    | Cluj-Napoca, str. Pavel Roşca nr. |

|    |                    |                | 4, sc. 1, demisol, ap. 21, judeţul|

|    |                    |                | Cluj                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 397| Mureşanu Radu Alex | Cluj-Napoca    | Asociată în cadrul BEJA Cîrja     |

|    |                    |                | Mureşanu Maria Iulia şi Mureşanu  |

|    |                    |                | Radu Alex în Sibiu, str. Zaharia  |

|    |                    |                | Boiu nr. 19, judeţul Sibiu        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 398| Oszoczki Andras    | Cluj-Napoca    | Asociat în cadrul SCPEJ Adam      |

|    |                    |                | Dragoş şi Oszoczki Andras în      |

|    |                    |                | Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor   |

|    |                    |                | nr. 6, et. 2, ap. 7, judeţul Cluj |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 399| Popa Nicolae       | Cluj-Napoca    | Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor   |

|    | Fanfany            |                | nr. 25, ap. 21, judeţul Cluj      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 400| Prisăcaru Virgil   | Cluj-Napoca    | suspendat                         |

|    | Benonim            |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 401| Soponar Ciprian    | Cluj-Napoca    | Asociat în cadrul SCPEJ Man şi    |

|    | Lucian             |                | Asociaţii în Cluj-Napoca, Calea   |

|    |                    |                | Dorobanţilor nr. 13, et. 1,       |

|    |                    |                | judeţul Cluj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 402| Stolnean Diana     | Cluj-Napoca    | Cluj-Napoca, str. Pavel Roşca nr. |

|    | Maria              |                | 4, ap. 10, judeţul Cluj           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 403| Stolnean Romeo     | Cluj-Napoca    | Asociat în cadrul SCPEJ Stolnean  |

|    | Marius             |                | Romeo Marius şi Stolnean Oana în  |

|    |                    |                | Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor   |

|    |                    |                | nr. 11, ap. 1, judeţul Cluj       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 404| Şortan Ioan Călin  | Cluj-Napoca    | Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor   |

|    |                    |                | nr. 21, ap. 6, judeţul Cluj       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 405| Şipoş Alexandru    | Cluj-Napoca    | Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor   |

|    |                    |                | nr. 1, judeţul Cluj               |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 406| Tămaş Marcu        | Cluj-Napoca    | Cluj-Napoca, piaţa Mihai Viteazu  |

|    |                    |                | nr. 36, ap. 6, judeţul Cluj       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 407| Vinţ Adrian Cosmin | Cluj-Napoca    | Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. |

|    |                    |                | 24, ap. 3, judeţul Cluj           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 408| Vlad Aurelian Liviu| Cluj-Napoca    | Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor   |

|    |                    |                | nr. 25, ap. 52, judeţul Cluj      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 409| Todoruţ Andrei     | Dej            | Dej, piaţa Bobâlna nr. 11, ap. 1, |

|    |                    |                | judeţul Cluj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 410| Matiş Camelia      | Dej            | Dej, str. Ion Pop Reteganu nr. 1, |

|    | Luminiţa           |                | judeţul Cluj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 411| Lungu Răzvan       | Gherla         | Gherla, str. Mihai Eminescu nr. 5,|

|    |                    |                | judeţul Cluj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 412| Miclea Florina     | Gherla         | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 413| Rus Sergiu Leon    | Gherla         | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 414| Varadi Goia Andreea| Huedin         | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 415| Ilovan Dumitru     | Năsăud         | Năsăud, Str. Gării, bl. 5 ABC, et.|

|    |                    |                | 1, judeţul Bistriţa-Năsăud        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 416| Sârbu Viorel       | Năsăud         | Năsăud, Str. Gării, bl. 5 ABC, et.|

|    |                    |                | 1, judeţul Bistriţa-Năsăud        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 417| Batin Petru        | Sighetu        | Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan    |

|    |                    | Marmaţiei      | Vodă nr. 30, judeţul Maramureş    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 418| Coman Gheorghe     | Sighetu        | Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan    |

|    | Gavril             | Marmaţiei      | Vodă nr. 30, judeţul Maramureş    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 419| Roman Mariana      | Sighetu        | Sighetu Marmaţiei, str. Dragoş    |

|    |                    | Marmaţiei      | Vodă nr. 46, judeţul Maramureş    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 420| Andronesi Daniela  | Şimleu         | Asociat în cadrul SCPEJ Andronesi |

|    | Mariana            | Silvaniei      | Valerian Dorin & Andronesi Daniela|

|    |                    |                | Mariana în Bistriţa, str. Alba    |

|    |                    |                | Iulia nr. 3, judeţul              |

|    |                    |                | Bistriţa-Năsăud                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 421| Stoica Ioan Alin   | Târgu Lăpuş    | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 422| Trif Adrian        | Târgu Lăpuş    | Târgu Lăpuş, str. Liviu Rebreanu  |

|    | Cristian           |                | nr. 17, ap. 4, judeţul Maramureş  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 423| Marian Daniel      | Turda          | Turda, Str. Republicii nr. 36,    |

|    |                    |                | judeţul Cluj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 424| Miron Boca Moldovan| Turda          | Turda, str. Dacia nr. 2, judeţul  |

|    | Andreea Laura      |                | Cluj                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 425| Sin Marius         | Turda          | Turda, Piaţa Republicii nr. 33,   |

|    |                    |                | et. 1, judeţul Cluj               |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 426| Amişculesei Radu   | Vişeu de Sus   | Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie   |

|    | Cătălin            |                | nr. 14, sc. B, et. 1, ap. 17,     |

|    |                    |                | judeţul Maramureş                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 427| Aniţei Dorel       | Vişeu de Sus   | Vişeu de Sus, Str. Republicii nr. |

|    |                    |                | 2, camera 6, judeţul Maramureş    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 428| Ciumărnean Romeo   | Zalău          | Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr.|

|    | Gabriel            |                | 1, bl. Lira, et. 1, ap. 8, judeţul|

|    |                    |                | Sălaj                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 429| Kovacs Levente     | Zalău          | Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr.|

|    | Ferenc             |                | 12, bl. D53, sc. D, ap. 3, judeţul|

|    |                    |                | Sălaj                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 430| Popan Iosif Nicolae| Zalău          | Asociat în cadrul SCPEJ Morari şi |

|    |                    |                | Asociaţii în Baia Mare, str.      |

|    |                    |                | George Coşbuc nr. 25 A, et. 1, ap.|

|    |                    |                | 10, Atrium Building, judeţul      |

|    |                    |                | Maramureş                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 431| Ţurcaş Ioan        | Zalău          | Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr.|

|    |                    |                | 7, bl. P24, ap. 2, judeţul Sălaj  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA |

|______________________________________________________________________________|

| 432| Dorache Nicolae    | Babadag        | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 433| Ivănescu Liviu     | Babadag        | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 434| Aragea Daniel      | Constanţa      | Constanţa, Str. Dezrobirii nr.    |

|    |                    |                | 120, bl. IS4, sc. B, ap. 20,      |

|    |                    |                | parter, judeţul Constanţa         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 435| Beciu Stelian      | Constanţa      | Constanţa, bd. Mamaia nr. 224,    |

|    |                    |                | birou 2, mezanin, judeţul         |

|    |                    |                | Constanţa                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 436| Bogăţie Silvia     | Constanţa      | Constanţa, str. Sarmisegetusa nr. |

|    | Laura              |                | 42, demisol, ap. 1, judeţul       |

|    |                    |                | Constanţa                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 437| Bogdan Ionică      | Constanţa      | Constanţa, bd. Tomis nr. 221, bl. |

|    |                    |                | TS 11 B, sc. A, ap. 1, parter,    |

|    |                    |                | judeţul Constanţa                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 438| Dăbuleanu Dragoş   | Constanţa      | Asociat în cadrul SCPEJ Dăbuleanu |

|    |                    |                | Dragoş şi Cristea Nicolae în      |

|    |                    |                | Constanţa, bd. Ferdinand nr. 53,  |

|    |                    |                | bl. A8, sc. B, ap. 37, judeţul    |

|    |                    |                | Constanţa                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 439| Deacu Vasile       | Constanţa      | Constanţa, str. Traian nr. 39, et.|

|    |                    |                | 1, judeţul Constanţa              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 440| Duşu Dumitru       | Constanţa      | Constanţa, bd. Mamaia nr. 55 A,   |

|    |                    |                | et. 1, judeţul Constanţa          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 441| Gavrilescu Alin    | Constanţa      | Constanţa, bd. Tomis nr. 46, et.  |

|    | Mihail             |                | 2, camerele 27, 31, 32, 33, 33A,  |

|    |                    |                | judeţul Constanţa                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 442| Menaef Cristian    | Constanţa      | Constanţa, str. Ştefan cel Mare   |

|    |                    |                | nr. 17, sc. A, et. 1, ap. 2,      |

|    |                    |                | judeţul Constanţa                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 443| Munteanu Ionel     | Constanţa      | Constanţa, bd. Ferdinand nr. 33,  |

|    |                    |                | bl. R7, judeţul Constanţa         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 444| Negoescu Marina    | Constanţa      | Constanţa, bd. Tomis nr. 48,      |

|    | Adelina            |                | mansardă, judeţul Constanţa       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 445| Negoiţă Steluţa    | Constanţa      | Constanţa, str. Tudor Vladimirescu|

|    | Iuliana            |                | nr. 28, et. 1, judeţul Constanţa  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 446| Oană Silviu        | Constanţa      | Constanţa, str. Traian nr. 28, bl.|

|    |                    |                | C3, sc. C, ap. 32, judeţul        |

|    |                    |                | Constanţa                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 447| Sarkis Ionica      | Constanţa      | Constanţa, str. Jupiter nr. 19,   |

|    |                    |                | et. 1, judeţul Constanţa          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 448| Spineanu Marius    | Constanţa      | Constanţa, str. Traian nr. 32, bl.|

|    | Eleodor            |                | C2, sc. C, ap. 32, judeţul        |

|    |                    |                | Constanţa                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 449| Stoica Constantin  | Constanţa      | Asociat în cadrul BEJA Stoica     |

|    | Adrian             |                | Constantin Adrian şi Stoica       |

|    |                    |                | Constantin Gabriela-Simona în     |

|    |                    |                | Constanţa, bd. Tomis nr. 44, et.  |

|    |                    |                | 1, ap. 1, judeţul Constanţa       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 450| Stoica Constantin  | Constanţa      | Asociat în cadrul BEJA Stoica     |

|    | Gabriela-Simona    |                | Constantin Adrian şi Stoica       |

|    |                    |                | Constantin Gabriela-Simona în     |

|    |                    |                | Constanţa, bd. Tomis nr. 44, et.  |

|    |                    |                | 1, ap. 1, judeţul Constanţa       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 451| Şoavă Dan Basarab  | Constanţa      | Constanţa, str. Ecaterina Varga   |

|    |                    |                | nr. 27, et. 1, judeţul Constanţa  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 452| Vasile Dumitru     | Constanţa      | Constanţa, bd. Tomis nr. 267, bl. |

|    | Gabriel            |                | T4, ap. 17, parter, judeţul       |

|    |                    |                | Constanţa                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 453| Vasile Nicoleta    | Constanţa      | Constanţa, bd. Tomis nr. 267, bl. |

|    |                    |                | T4, ap. 17, parter, judeţul       |

|    |                    |                | Constanţa                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 454| Vasiliu Vicenţiu   | Constanţa      | Asociat în cadrul BEJA Tudorie    |

|    | Ionuţ              |                | Ştefan şi Vasiliu Vicenţiu Ionuţ  |

|    |                    |                | în Galaţi, Str. Brăilei nr. 136,  |

|    |                    |                | bl. B3, sc. 6, ap. 51, judeţul    |

|    |                    |                | Galaţi                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 455| Volintiru Ştefan   | Constanţa      | Constanţa, str. Miron Costin nr.  |

|    |                    |                | 36, ap. 6, judeţul Constanţa      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 456| Ştefan Gigi        | Hârşova        | suspendat                         |

|    | Valentin           |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 457| Cristea Nicolae    | Mangalia       | Asociat în cadrul SCPEJ Dăbuleanu |

|    |                    |                | Dragoş şi Cristea Nicolae în      |

|    |                    |                | Constanţa, bd. Ferdinand nr. 53,  |

|    |                    |                | bl. A8, sc. B, ap. 37, judeţul    |

|    |                    |                | Constanţa                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 458| Grasu Gelu Iulian  | Mangalia       | Mangalia, str. Mircea cel Bătrân  |

|    |                    |                | nr. 5, bl. M3, judeţul Constanţa  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 459| Banea Alexandru    | Măcin          | Măcin, str. Mihai Bravu, bl. 15,  |

|    |                    |                | ap. 3, judeţul Tulcea             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 460| Vlad Marieta       | Măcin          | Asociat în cadrul BEJA Vlad Irinel|

|    |                    |                | şi Vlad Marieta în Tulcea, Str.   |

|    |                    |                | Luterană nr. 13, judeţul Tulcea   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 461| Epure              | Medgidia       | suspendat                         |

|    | Marius-Cristian    |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 462| Rusu Cătălina      | Medgidia       | Medgidia, Str. Independenţei nr.  |

|    |                    |                | 87B, bl. C2, lot 2, ap. 6, parter,|

|    |                    |                | judeţul Constanţa                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 463| Solomon Neculai    | Medgidia       | Medgidia, Str. Independenţei nr.  |

|    |                    |                | 87C, bl. cămin C3, ap. 2, judeţul |

|    |                    |                | Constanţa                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 464| Bratu Alexandru    | Tulcea         | Tulcea, str. Babadag nr. 14, bl.  |

|    | Remus              |                | 8, parter, judeţul Tulcea         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 465| Casapu Cătălin     | Tulcea         | suspendat                         |

|    | Octavian           |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 466| Cornea Pompiliu    | Tulcea         | Tulcea, Str. Păcii nr. 17A,       |

|    |                    |                | judeţul Tulcea                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 467| Dumbravă Dumitru   | Tulcea         | Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 49,  |

|    |                    |                | camera 102, judeţul Tulcea        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 468| Ghenu-Dumbravă     | Tulcea         | Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 49,  |

|    | Iuliana            |                | camera 102, judeţul Tulcea        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 469| Lăzureanu Valentina| Tulcea         |                                   |

|    | Anda               |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 470| Şelaru Adrian      | Tulcea         | Tulcea, str. Babadag, bl. 2, sc.  |

|    |                    |                | D, et. 2, ap. 5, judeţul Tulcea   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 471| Vlad Irinel        | Tulcea         | Asociat în cadrul BEJA Vlad Irinel|

|    |                    |                | şi Vlad Marieta în Tulcea, Str.   |

|    |                    |                | Luterană nr. 13, judeţul Tulcea   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA |

|______________________________________________________________________________|

| 472| Cornescu Adrian    | Târgu Jiu      | Târgu Jiu, str. Traian nr. 5A,    |

|    | Vasile             |                | judeţul Gorj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 473| Graf               | Baia de Aramă  | Asociat în cadrul BEJA Clement    |

|    | Antonio-Lenhard    |                | Gheorghe şi Graf Antonio Lenhard  |

|    |                    |                | în Drobeta-Turnu Severin, str.    |

|    |                    |                | Tabla Buţii nr. 40, judeţul       |

|    |                    |                | Mehedinţi                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 474| Stan Monica        | Balş           | Balş, str. N. Bălcescu nr. 7,     |

|    |                    |                | judeţul Mehedinţi                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 475| Iovan Cornel       | Băileşti       | Băileşti, str. Carpaţi, bl. 2, sc.|

|    |                    |                | 2, ap. 4, judeţul Dolj            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 476| Ioţovici Mihaela   | Calafat        | Calafat, str. Gh. Doja nr. 9,     |

|    | Ramona             |                | judeţul Dolj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 477| Stan Elena         | Calafat        | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 478| Gulie Rodica       | Caracal        | Caracal, str. Iancu Jianu nr. 21A,|

|    |                    |                | judeţul Olt                       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 479| Neda Ion           | Caracal        | Caracal, Str. Bradului nr. 2,     |

|    |                    |                | judeţul Olt                       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 480| Albu Ionuţ Elian   | Craiova        | Asociat în cadrul BEJA Albu Ionuţ |

|    |                    |                | Elian şi Muşat Marian în Craiova, |

|    |                    |                | str. Madona Dudu nr. 35, et. 1,   |

|    |                    |                | camerele 5 – 6, judeţul Dolj      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 481| Balaci Titi        | Craiova        | Craiova, str. România Muncitoare  |

|    |                    |                | nr. 67, judeţul Dolj              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 482| Borceanu Diana     | Craiova        | Craiova, str. România Muncitoare  |

|    | Dorinela           |                | nr. 72, judeţul Dolj              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 483| Budără Adriana     | Craiova        | Craiova, str. România Muncitoare  |

|    |                    |                | nr. 62, judeţul Dolj              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 484| Budică-Iacob Maria | Craiova        | Craiova, str. România Muncitoare  |

|    | Irina              |                | nr. 54C, judeţul Dolj             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 485| Crînguş Florina    | Craiova        | Craiova, str. A.I. Cuza nr. 19,   |

|    |                    |                | bl. M13, sc. 1, ap. 1, judeţul    |

|    |                    |                | Dolj                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 486| Drăghia Dan Gabriel| Craiova        | Craiova, str. România Muncitoare  |

|    |                    |                | nr. 55, et. 1, judeţul Dolj       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 487| Filip Caius        | Craiova        | Craiova, str. Nicolae Titulescu,  |

|    | Laurenţiu          |                | bl. H2, ap. 1, judeţul Dolj       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 488| Ilie Maria         | Craiova        | Craiova, Str. Dezrobirii nr. 1D,  |

|    | Magdalena          |                | judeţul Dolj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 489| Ionaşcu Cosmin     | Craiova        | Craiova, str. România Muncitoare  |

|    | Florin             |                | nr. 54A, ap. 4, judeţul Dolj      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 490| Ionilete Raol      | Craiova        | Craiova, Str. Înfrăţirii nr. 8,   |

|    | Florin             |                | bl. C18, sc. 1, ap. 3, parter,    |

|    |                    |                | judeţul Dolj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 491| Ivanovici Cristodor| Craiova        | Asociat în cadrul BEJA Ivanovici  |

|    | Constantin         |                | Constantin şi Ivanovici Dragoş    |

|    |                    |                | Theodor în Craiova, Str. Brestei  |

|    |                    |                | nr. 16, judeţul Dolj              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 492| Ivanovici Dragoş   | Craiova        | Asociat în cadrul BEJA Ivanovici  |

|    | Theodor            |                | Constantin şi Ivanovici Dragoş    |

|    |                    |                | Theodor în Craiova, Str. Brestei  |

|    |                    |                | nr. 16, judeţul Dolj              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 493| Josceanu Claudiu   | Craiova        | Craiova, str. România Muncitoare  |

|    | Ionel              |                | nr. 54A, ap. 3, judeţul Dolj      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 494| Lăpădat Nicolae    | Craiova        | Craiova, str. România Muncitoare  |

|    |                    |                | nr. 74, judeţul Dolj              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 495| Muşat Marian       | Craiova        | Asociat în cadrul BEJA Albu Ionuţ |

|    |                    |                | Elian şi Muşat Marian în Craiova, |

|    |                    |                | str. Madona Dudu nr. 35, et. 1,   |

|    |                    |                | camerele 5 – 6, judeţul Dolj      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 496| Nicolae Ion        | Craiova        | Craiova, str. Nicolae Bălcescu nr.|

|    |                    |                | 15, bl. M15C, sc. 1, ap. 3,       |

|    |                    |                | judeţul Dolj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 497| Popescu Angelica   | Craiova        | Craiova, str. România Muncitoare  |

|    |                    |                | nr. 54A, ap. 5, judeţul Dolj      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 498| Strinoiu Constantin| Craiova        | Craiova, str. România Muncitoare  |

|    | Daniel             |                | nr. 21, judeţul Dolj              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 499| Talpă Neacşu       | Craiova        | Asociat în cadrul BEJA Terpovici  |

|    | Cristian           |                | Bogdan şi Talpă Neacşu Cristian în|

|    |                    |                | Craiova, str. România Muncitoare  |

|    |                    |                | nr. 65, judeţul Dolj              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 500| Tăbăran            | Craiova        | Craiova, Str. Înfrăţirii, bl. C   |

|    | George-Leontin     |                | 19, ap. 1, parter, judeţul Dolj   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 501| Terpovici Bogdan   | Craiova        | Asociat în cadrul BEJA Terpovici  |

|    | Laurenţiu          |                | Bogdan şi Talpă Neacşu Cristian în|

|    |                    |                | Craiova, str. România Muncitoare  |

|    |                    |                | nr. 65, judeţul Dolj              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 502| Toader Anelin Dan  | Craiova        | Craiova, str. România Muncitoare  |

|    |                    |                | nr. 54A, ap. 7, et. 2, judeţul    |

|    |                    |                | Dolj                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 503| Ungureanu Gheorghe | Craiova        | Asociat în cadrul BEJA Ungureanu  |

|    |                    |                | şi Voican în Craiova, str. General|

|    |                    |                | Magheru nr. 81, judeţul Dolj      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 504| Zăvoi Ion Cristian | Craiova        | Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr.|

|    |                    |                | 29, bl. I.4, sc. 1, ap. 4, judeţul|

|    |                    |                | Dolj                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 505| Bojneag Alin       | Drobeta-Turnu  | suspendat                         |

|    | Cristian           | Severin        |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 506| Cerbulescu         | Drobeta-Turnu  | Drobeta-Turnu Severin, Str.       |

|    | Constantin         | Severin        | Independenţei nr. 1B, judeţul     |

|    |                    |                | Mehedinţi                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 507| Cimpu Robert       | Drobeta-Turnu  | Drobeta-Turnu Severin, str.       |

|    |                    | Severin        | Decebal nr. 38, judeţul Mehedinţi |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 508| Clement Gheorghe   | Drobeta-Turnu  | Asociat în cadrul BEJA Clement    |

|    |                    | Severin        | Gheorghe şi Graf Antonio Lenhard  |

|    |                    |                | în Drobeta-Turnu Severin, str.    |

|    |                    |                | Tabla Buţii nr. 40, judeţul       |

|    |                    |                | Mehedinţi                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 509| Dumitrescu Alfred  | Drobeta-Turnu  | Drobeta-Turnu Severin, str.       |

|    | Constantin         | Severin        | Smârdan nr. 10, judeţul Mehedinţi |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 510| Firu Marilena      | Drobeta-Turnu  | suspendat                         |

|    | Ionela             | Severin        |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 511| Guran George       | Drobeta-Turnu  | Drobeta-Turnu Severin, str. Traian|

|    | Cătălin            | Severin        | nr. 159, judeţul Mehedinţi        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 512| Madescu Lionela    | Drobeta-Turnu  | Drobeta-Turnu Severin, str. Iulius|

|    |                    | Severin        | Cezar nr. 4, judeţul Mehedinţi    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 513| Madescu Ovidiu     | Drobeta-Turnu  | Drobeta-Turnu Severin, str. Traian|

|    | Adrian             | Severin        | nr. 137, judeţul Mehedinţi        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 514| Popescu Alin       | Drobeta-Turnu  | Drobeta-Turnu Severin, str. Dr.   |

|    | Grigore            | Severin        | Babeş nr. 57, bl. 6, sc. 1,       |

|    |                    |                | judeţul Mehedinţi                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 515| Popescu            | Drobeta-Turnu  | Drobeta-Turnu Severin, str. Traian|

|    | Lucian-Iorgu       | Severin        | nr. 140, judeţul Mehedinţi        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 516| Purcaru            | Drobeta-Turnu  | Drobeta-Turnu Severin, str. George|

|    | Florentin-Claudiu  | Severin        | Coşbuc nr. 12A, judeţul Mehedinţi |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 517| Raicu Ion          | Drobeta-Turnu  | Drobeta-Turnu Severin, str. Carol |

|    |                    | Severin        | I, bl. A1, sc. 1, judeţul         |

|    |                    |                | Mehedinţi                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 518| Drăgoi Mihai       | Filiaşi        | Filiaşi, bd. Racoţeanu nr. 163A,  |

|    |                    |                | judeţul Dolj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 519| Tănasie Neluţu     | Filiaşi        | Filiaşi, Str. Unirii nr. 2,       |

|    |                    |                | judeţul Dolj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 520| Diaconiţa          | Motru          | Asociat în cadrul BEJA Diaconiţa &|

|    | Constantin         |                | Asociaţii în Târgu Jiu, str. T.   |

|    |                    |                | Vladimirescu nr. 42, judeţul Gorj |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 521| Tutunaru Afrodita  | Motru          | suspendat                         |

|    | Laura              |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 522| Dăianu Gheorghe    | Novaci         | Novaci, Str. Parângului nr. 94,   |

|    |                    |                | judeţul Gorj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 523| Olaru Dana         | Novaci         | Novaci, Str. Eroilor, bl. B, sc.  |

|    |                    |                | 2, ap. 3, parter, judeţul Gorj    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 524| Dumitrescu Ilona   | Orşova         | Asociat în cadrul BEJA Bîrsăşteanu|

|    |                    |                | Florian şi Dumitrescu Ilona în    |

|    |                    |                | Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu   |

|    |                    |                | nr. 36 – 38, judeţul Gorj         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 525| Pătăşanu Constantin| Orşova         | Orşova, str. Porţile de Fier nr.  |

|    |                    |                | 6, judeţul Mehedinţi              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 526| Vlad Laurenţiu     | Segarcea       | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 527| Dragomir Doru      | Slatina        | Slatina, bd. Nicolae Titulescu nr.|

|    | Marius             |                | 27, bl. 27, sc. A, parter, judeţul|

|    |                    |                | Olt                               |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 528| Ispas Denisa-Jenica| Slatina        | Slatina, str. Lipscani nr. 43,    |

|    |                    |                | judeţul Olt                       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 529| Moraru Claudiu     | Slatina        | suspendat                         |

|    | Ionuţ              |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 530| Neaţu              | Slatina        | Slatina, str. Lipscani nr. 19,    |

|    | Mădălina-Angela    |                | judeţul Olt                       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 531| Păvăloiu Georgeta  | Slatina        | Slatina, str. M. Eminescu nr. 29, |

|    |                    |                | judeţul Olt                       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 532| Sima Antonel       | Slatina        | Slatina, bd. Nicolae Titulescu,   |

|    |                    |                | bl. 47, corp A, judeţul Olt       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 533| Ţăpuşi Ruxandra    | Slatina        | Slatina, str. Lipscani nr. 26,    |

|    |                    |                | judeţul Olt                       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 534| Vlad Constantin    | Slatina        | Slatina, str. Lipscani nr. 55,    |

|    |                    |                | judeţul Olt                       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 535| Dîrloagă Florinel  | Strehaia       | Strehaia, Str. Republicii nr. 193,|

|    |                    |                | judeţul Mehedinţi                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 536| Puşcă Stelian      | Strehaia       | Strehaia, Str. Republicii nr. 175,|

|    |                    |                | judeţul Mehedinţi                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 537| Catrinoiu Matei    | Târgu          | Târgu Cărbuneşti, Str.            |

|    | Cosmin             | Cărbuneşti     | Trandafirilor nr. 22, judeţul Gorj|

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 538| Cîrţină            | Târgu          | suspendat                         |

|    | Corina-Elena       | Cărbuneşti     |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 539| Bîrsăşteanu Florian| Târgu Jiu      | Asociat în cadrul BEJA Bîrsăşteanu|

|    |                    |                | Florian şi Dumitrescu Ilona în    |

|    |                    |                | Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu   |

|    |                    |                | nr. 36 – 38, judeţul Gorj         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 540| Diaconiţa Elena    | Târgu Jiu      | Asociat în cadrul BEJA Diaconiţa &|

|    | Lavinia            |                | Asociaţii în Târgu Jiu, str. T.   |

|    |                    |                | Vladimirescu nr. 42, judeţul Gorj |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 541| Drăgan Costinel    | Târgu Jiu      | suspendat                         |

|    | Romeo              |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 542| Enea M. Marin      | Târgu Jiu      | Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu   |

|    |                    |                | nr. 65, judeţul Gorj              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 543| Enea P. Marin      | Târgu Jiu      | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 544| Gagiu Nicolae      | Târgu Jiu      | Târgu Jiu, str. Traian, bl. 9,    |

|    |                    |                | camera 3, parter, judeţul Gorj    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 545| Nica Ionuţ Tudor   | Târgu Jiu      | Târgu Jiu, str. Traian, bl. 7,    |

|    |                    |                | parter, judeţul Gorj              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 546| Roşca Dumitru      | Târgu Jiu      | Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu   |

|    |                    |                | nr. 2, parter, judeţul Gorj       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 547| Şerban Sorin       | Târgu Jiu      | Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu   |

|    |                    |                | nr. 16, judeţul Gorj              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 548| Talianu            | Târgu Jiu      | Târgu Jiu, str. Traian, bl. 7,    |

|    | Eduard-Cristian    |                | parter, judeţul Gorj              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 549| Trancă Nicuşor     | Târgu Jiu      | Târgu Jiu, str. Traian nr. 1,     |

|    |                    |                | judeţul Gorj                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI |

|______________________________________________________________________________|

| 550| Mircea Bogdan      | Adjud          | Adjud, str. Al. I. Cuza nr. 78,   |

|    | Constantin         |                | judeţul Vrancea                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 551| Drăgulin Eugen     | Brăila         | Brăila, Str. Frumoasă nr. 7,      |

|    |                    |                | judeţul Brăila                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 552| Eftene Petruţ      | Brăila         | Brăila, Bd. Independenţei nr. 17, |

|    |                    |                | bl. A1, ap. 9, mezanin, judeţul   |

|    |                    |                | Brăila                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 553| Mândrilă Costel    | Brăila         | Brăila, Calea Călăraşilor nr. 44, |

|    |                    |                | et. I, judeţul Brăila             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 554| Nichifor Sebastian | Brăila         | Brăila, Calea Călăraşilor nr. 30, |

|    | Ionuţ              |                | modul nr. 6, judeţul Brăila       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 555| Pintilie Lucian    | Brăila         | Brăila, bd. Al. I. Cuza nr. 18,   |

|    | Gabriel            |                | judeţul Brăila                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 556| Plăcintă Adina     | Brăila         | Brăila, Bd. Independenţei nr. 12, |

|    | Maria              |                | bl. B3, parter + mezanin, ap. nr. |

|    |                    |                | LOT 1, judeţul Brăila             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 557| Postelnicu Gabriela| Brăila         | Brăila, bd. Al. I. Cuza nr. 5, bl.|

|    |                    |                | Duplex, ap. 12, parter, judeţul   |

|    |                    |                | Brăila                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 558| Surdu Dragoş       | Brăila         | Brăila, str. Al. I. Cuza nr. 32,  |

|    | Cristian           |                | clădirea XXL Office, birou 7 – 8, |

|    |                    |                | judeţul Brăila                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 559| Turcu George       | Brăila         | Brăila, Bd. Independenţei nr. 11 -|

|    |                    |                | 15, bl. 11 – 15, sc. 2, ap. 22,   |

|    |                    |                | judeţul Brăila                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 560| Ivan Stela         | Făurei         | suspendat                         |

|    | Florentina         |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 561| Bercariu Corneliu  | Focşani        | Asociat în cadrul BEJA Bercariu   |

|    |                    |                | Corneliu şi Stelescu Dana în      |

|    |                    |                | Focşani, str. Mihail Kogălniceanu |

|    |                    |                | nr. 2, bl. F3, sc. 3, ap. 26,     |

|    |                    |                | judeţul Vrancea                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 562| Bîrsan Firel       | Focşani        | Asociat în cadrul BEJA Bîrsan     |

|    |                    |                | Firel şi Bîrsan Vicuţa-Maria în   |

|    |                    |                | Focşani, str. Bucegi nr. 2, bl. 7,|

|    |                    |                | ap. 16, judeţul Vrancea           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 563| Bîrsan Vicuţa Maria| Focşani        | Asociat în cadrul BEJA Bîrsan     |

|    |                    |                | Firel şi Bîrsan Vicuţa-Maria în   |

|    |                    |                | Focşani, str. Bucegi nr. 2, bl. 7,|

|    |                    |                | ap. 16, judeţul Vrancea           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 564| Coman Gelu         | Focşani        | Focşani, str. Cuza Vodă nr. 3,    |

|    |                    |                | judeţul Vrancea                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 565| Ţocu Dan           | Focşani        | Focşani, Str. Eroilor nr. 4, bl.  |

|    |                    |                | 2B, parter, ap. 24, judeţul       |

|    |                    |                | Vrancea                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 566| Caraman Cosmin     | Galaţi         | Galaţi, Str. Brăilei nr. 165 b,   |

|    |                    |                | aferent blocului A2 – A3, et. 2,  |

|    |                    |                | judeţul Galaţi                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 567| Coţac Dănuţ Carmen | Galaţi         | Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr.|

|    |                    |                | 43, bl. E9, sc. 1, ap. 4, judeţul |

|    |                    |                | Galaţi                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 568| Dajbog Geanina     | Galaţi         | Galaţi, Str. Brăilei nr. 157, bl. |

|    |                    |                | A7, ap. 25, judeţul Galaţi        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 569| Giurgea Lenuţa     | Galaţi         | Galaţi, Str. Brăilei nr. 165b,    |

|    |                    |                | aferent blocului A2 – A3, etaj 1, |

|    |                    |                | birou 2, judeţul Galaţi           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 570| Manole Mihai       | Galaţi         | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 571| Micu Constantin    | Galaţi         | Asociat în cadrul BEJA Micu       |

|    |                    |                | Constantin şi Badiu Florin în     |

|    |                    |                | Galaţi, Str. Brăilei nr. 157, bl. |

|    |                    |                | A7, ap. 16, judeţul Galaţi        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 572| Munteanu Laura     | Galaţi         | Galaţi, Str. Brăilei nr. 157, bl. |

|    | Paraschiva         |                | A7, ap. 67, judeţul Galaţi        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 573| Postelnicu Ştefan  | Galaţi         | Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr.|

|    |                    |                | 43, bl. E9, ap. 2, parter, judeţul|

|    |                    |                | Galaţi                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 574| Râpan Cornel       | Galaţi         | Galaţi, str. I. L. Caragiale nr.  |

|    |                    |                | 6, et. 1, camerele 5 – 6, judeţul |

|    |                    |                | Galaţi                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 575| Şerban Teodora     | Galaţi         | Galaţi, bd. George Coşbuc nr. 31, |

|    | Gabriela           |                | bl. M3, ap. 81, parter, judeţul   |

|    |                    |                | Galaţi                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 576| Tudorie Ştefan     | Galaţi         | Asociat în cadrul BEJA Tudorie    |

|    |                    |                | Ştefan şi Vasiliu Vicenţiu Ionuţ  |

|    |                    |                | în Galaţi, Str. Brăilei nr. 136,  |

|    |                    |                | bl. B3, sc. 6, ap. 51, judeţul    |

|    |                    |                | Galaţi                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 577| Motoc Petrică      | Însurăţei      | Însurăţei, Str. Tineretului nr.   |

|    |                    |                | 36, bl. B4, sc. 1, et. 1, ap. 2,  |

|    |                    |                | cvartal 127, parcela 1757/1,      |

|    |                    |                | judeţul Brăila                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 578| Stelescu Dana      | Lieşti         | Asociat în cadrul BEJA Bercariu   |

|    |                    |                | Corneliu şi Stelescu Dana în      |

|    |                    |                | Focşani, str. Mihail Kogălniceanu |

|    |                    |                | nr. 2, bl. F3, sc. 3, ap. 26,     |

|    |                    |                | judeţul Vrancea                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 579| Creţu Ciprian      | Focşani        | Asociat în cadrul BEJA Creţu      |

|    | Corneliu           |                | Ciprian Corneliu şi Ionescu       |

|    |                    |                | Claudia Cristina în Panciu, Str.  |

|    |                    |                | Democraţiei nr. 3, judeţul Vrancea|

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 580| Ionescu Claudia    | Panciu         | Asociat în cadrul BEJA Creţu      |

|    | Cristina           |                | Ciprian Corneliu şi Ionescu       |

|    |                    |                | Claudia Cristina în Panciu, Str.  |

|    |                    |                | Democraţiei nr. 3, judeţul Vrancea|

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 581| Chirică Miştoi     | Târgu Bujor    | Târgu Bujor, str. Gen. Eremia     |

|    | Costel             |                | Grigorescu nr. 28, corp A, et. 2, |

|    |                    |                | judeţul Galaţi                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 582| Badiu Florin       | Brăila         | Asociat în cadrul BEJA Micu       |

|    |                    |                | Constantin şi Badiu Florin în     |

|    |                    |                | Galaţi, Str. Brăilei nr. 157, bl. |

|    |                    |                | A7, ap. 16, judeţul Galaţi        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 583| Gabor Robert       | Tecuci         | Tecuci, str. Costache Racoviţă nr.|

|    |                    |                | 2, bl. R, ap. 64, judeţul Galaţi  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 584| Ţigănuş Viorel     | Tecuci         | Tecuci, str. Vasile Alecsandri nr.|

|    | Mirel              |                | 2, bl. R, ap. 43, parter, judeţul |

|    |                    |                | Galaţi                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI |

|______________________________________________________________________________|

| 585| Bujoreanu George   | Bârlad         | Bârlad, str. General Naumescu nr. |

|    | Cristian           |                | 1, bl. B14, sc. A, parter, ap. 3, |

|    |                    |                | judeţul Vaslui                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 586| Stan Iulian Marius | Bârlad         | Bârlad, Str. Republicii nr. 217,  |

|    |                    |                | bl. UMPS, et. 2, judeţul Vaslui   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 587| Trofin Anca Mihaela| Bârlad         | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 588| Guţu Adrian        | Huşi           | Huşi, Str. Eroilor, bl. 17, sc. A,|

|    |                    |                | ap. 3, judeţul Vaslui             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 589| Tufeanu Vasile     | Huşi           | Asociat în cadrul BEJA Dominte şi |

|    | Bogdan             |                | Asociaţii în Iaşi, str. Anastasie |

|    |                    |                | Panu nr. 27, bl. Moldova I, scara |

|    |                    |                | TR. I, mezanin, ap. 1, judeţul    |

|    |                    |                | Iaşi                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 590| Airinei Constantin | Iaşi           | Iaşi, Str. Armeană nr. 12, judeţul|

|    |                    |                | Iaşi                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 591| Anchidin Cornelia  | Iaşi           | Iaşi, str. Başotă nr. 4, et. 1,   |

|    |                    |                | judeţul Iaşi                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 592| Andrei Cezar       | Iaşi           | Asociat în cadrul BEJA Andrei     |

|    |                    |                | Cezar şi Nechifor Ionela Olguţa în|

|    |                    |                | Iaşi, Casa cu Absidă “Laurenţiu   |

|    |                    |                | Ulici”, centrul civic, str.       |

|    |                    |                | Grigore Ureche, judeţul Iaşi      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 593| Bîrcă Gabriel      | Iaşi           | Asociat în cadrul BEJA Gabriel    |

|    |                    |                | Bîrcă şi Lupu Nicolăiţă Gheorghe  |

|    |                    |                | Cristian în Iaşi, str. Grigore    |

|    |                    |                | Ureche nr. 3, bl. Walter          |

|    |                    |                | Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 594| Chiriac Cătălin    | Iaşi           | Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt|

|    | Răzvan             |                | nr. 67, bl. C3, judeţul Iaşi      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 595| Damian Ştefan      | Iaşi           | Asociat în cadrul BEJA Angheluţă  |

|    | Leonid             |                | şi Asociaţii în Iaşi, str. Grigore|

|    |                    |                | Ureche nr. 3, bloc Walter         |

|    |                    |                | Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 596| Darie Andreea      | Iaşi           | Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 15 -|

|    |                    |                | 17, bl. Ghica Vodă 2C, mezanin,   |

|    |                    |                | judeţul Iaşi                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 597| Dominte Cristinel  | Iaşi           | Asociat în cadrul BEJA Dominte şi |

|    |                    |                | Asociaţii în Iaşi, str. Anastasie |

|    |                    |                | Panu nr. 27, bl. Moldova I, scara |

|    |                    |                | TR. I, mezanin, ap. 1, judeţul    |

|    |                    |                | Iaşi                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 598| Elesei Beniamin    | Iaşi           | Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl.   |

|    |                    |                | Peneş Curcanu, tr. V, et. 1, cab. |

|    |                    |                | nr. 16, judeţul Iaşi              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 599| Florea Mihai       | Iaşi           | Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4A,      |

|    |                    |                | parter, judeţul Iaşi              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 600| Iovu Dragoş        | Iaşi           | Asociat în cadrul BEJA Iovu Dragoş|

|    |                    |                | şi Sîrbu Ciprian Ioan în Iaşi,    |

|    |                    |                | str. Sf. Lazăr nr. 2, bl. M.      |

|    |                    |                | Kogălniceanu, mezanin, judeţul    |

|    |                    |                | Iaşi                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 601| Mereuţă Lăcrămioara| Iaşi           | Asociat în cadrul BEJA Mereuţă    |

|    |                    |                | Ioan şi Mereuţă Lăcrămioara în    |

|    |                    |                | Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 21, |

|    |                    |                | bl. 7 Noiembrie, sc. B, ap. 1,    |

|    |                    |                | judeţul Iaşi                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 602| Nichitoi Georgiana | Iaşi           | Asociat în cadrul BEJA Dominte şi |

|    |                    |                | Asociaţii în Iaşi, str. Anastasie |

|    |                    |                | Panu nr. 27, bl. Moldova I, scara |

|    |                    |                | TR. I, mezanin, ap. 1, judeţul    |

|    |                    |                | Iaşi                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 603| Plumbu Sergiu      | Iaşi           | Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 23, |

|    | Sebastian          |                | bl. Muntenia, sc. B, et. 1, ap. 1,|

|    |                    |                | judeţul Iaşi                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 604| Rădulescu          | Iaşi           | Iaşi, str. Elena Doamna nr. 20 -  |

|    | Andrei-Liviu       |                | 22, spaţiul nr. 16, judeţul Iaşi  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 605| Sandu Cristian     | Iaşi           | Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3,  |

|    |                    |                | bl. Ghe. Şonţu, demisol, judeţul  |

|    |                    |                | Iaşi                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 606| Silimon Valentin   | Iaşi           | Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 13 -|

|    |                    |                | 15, mezanin, judeţul Iaşi         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 607| Zabolotnăi Vladimir| Iaşi           | Iaşi, stradela Bărboi nr. 5, bl.  |

|    |                    |                | C2, parter, judeţul Iaşi          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 608| Zacornea Constantin| Iaşi           | Iaşi, Casa cu Absidă “Laurenţiu   |

|    | Ciprian            |                | Ulici”, centrul civic, str.       |

|    |                    |                | Grigore Ureche, judeţul Iaşi      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 609| Corbu Vasile       | Paşcani        | Paşcani, str. E. Stamate, bl. D2A,|

|    |                    |                | judeţul Iaşi                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 610| Lupu Nicolăiţă     | Paşcani        | Asociat în cadrul BEJA Gabriel    |

|    | Gheorghe Cristian  |                | Bîrcă şi Lupu Nicolăiţă Gheorghe  |

|    |                    |                | Cristian în Iaşi, str. Grigore    |

|    |                    |                | Ureche nr. 3, bloc Walter         |

|    |                    |                | Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 611| Toma Dumitru Paul  | Paşcani        | Asociat în cadrul BEJA Angheluţă  |

|    |                    |                | şi Asociaţii în Iaşi, str. Grigore|

|    |                    |                | Ureche nr. 3, bloc Walter         |

|    |                    |                | Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 612| Angheluţă Lucian   | Răducăneni     | Asociat în cadrul BEJA Angheluţă  |

|    |                    |                | şi Asociaţii în Iaşi, str. Grigore|

|    |                    |                | Ureche nr. 3, bloc Walter         |

|    |                    |                | Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 613| Sîrbu Ciprian Ioan | Răducăneni     | Asociat în cadrul BEJA Iovu Dragoş|

|    |                    |                | şi Sîrbu Criprian Ioan în Iaşi,   |

|    |                    |                | str. Sf. Lazăr nr. 2, bl. M.      |

|    |                    |                | Kogălniceanu, mezanin, judeţul    |

|    |                    |                | Iaşi                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 614| Câmpeanu Ioan      | Vaslui         | Vaslui, str. Nicolae Iorga, bl.   |

|    |                    |                | 71, sc. B, ap. 20, judeţul Vaslui |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 615| Silitră Alin       | Vaslui         | Vaslui, str. Traian, bl. 241, sc. |

|    |                    |                | B, et. 1, ap. 8, judeţul Vaslui   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 616| Stancu Paulică     | Vaslui         | Asociat în cadrul BEJA Stancu     |

|    |                    |                | Paulică şi Ştefan Cătălin Cristian|

|    |                    |                | în Pucioasa, Str. Fântânelor, bl. |

|    |                    |                | B, ap. 3, judeţul Dâmboviţa       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA |

|______________________________________________________________________________|

| 617| Popescu Gilda      | Aleşd          | Aleşd, str. 1 Decembrie nr. 2,    |

|    |                    |                | judeţul Bihor                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 618| Nechifor           | Beiuş          | Asociat în cadrul BEJA Andrei     |

|    | Ionela-Olguţa      |                | Cezar şi Nechifor Ionela în Iaşi, |

|    |                    |                | Casa cu Absidă “Laurenţiu Ulici”, |

|    |                    |                | centrul civic, str. Grigore       |

|    |                    |                | Ureche, judeţul Iaşi              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 619| Paşca              | Beiuş          | Beiuş, str. 22 Decembrie nr. 21,  |

|    | Rodica-Lăcrămioara |                | judeţul Bihor                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 620| Pop Ioan Vasile    | Carei          | Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.  |

|    |                    |                | 44, et. 1, judeţul Satu Mare      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 621| Paşca              | Oradea         | Oradea, str. George Enescu nr. 24,|

|    | Ciprian-Narcis     |                | judeţul Bihor                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 622| Şerfezi Florin     | Marghita       | Marghita, str. Horea nr. 7,       |

|    |                    |                | judeţul Bihor                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 623| Mihalcea Benone    | Negreşti-Oaş   | Negreşti-Oaş, Aleea Trandafirilor,|

|    |                    |                | bl. 10, ap. 1, judeţul Satu Mare  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 624| Ardelean           | Oradea         | Oradea, Str. Dunării nr. 12, ap.  |

|    | Felix-Florin       |                | 2, judeţul Bihor                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 625| Ardeleanu Bianca   | Oradea         | Oradea, str. G. Enescu nr. 6,     |

|    | Anamaria           |                | judeţul Bihor                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 626| Beiuşan Andrei     | Oradea         | Asociat în cadrul SCPEJ Beiuşan în|

|    | Gheorghe           |                | Oradea, Str. Republicii nr. 13,   |

|    |                    |                | ap. 1, judeţul Bihor              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 627| Beiuşan Gheorghe   | Oradea         | Asociat în cadrul SCPEJ Beiuşan în|

|    |                    |                | Oradea, Str. Republicii nr. 13,   |

|    |                    |                | ap. 1, judeţul Bihor              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 628| Bucurean Ioan      | Oradea         | Oradea, str. Parcul Traian nr. 1, |

|    |                    |                | judeţul Bihor                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 629| Chizec             | Oradea         | Oradea, str. Parcul Traian nr. 1, |

|    | Maria-Victoria     |                | judeţul Bihor                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 630| Gavruţă Dan        | Oradea         | Oradea, str. G. Enescu nr. 11, ap.|

|    |                    |                | 2, judeţul Bihor                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 631| Gîrdan             | Oradea         | Oradea, str. Franz Schubert nr. 3,|

|    | Marius-Florin      |                | judeţul Bihor                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 632| Moza Gheorghe Sorin| Oradea         | Oradea, str. Andrei Şaguna nr. 3, |

|    |                    |                | ap. 1, judeţul Bihor              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 633| Neagoş Dorel       | Oradea         | Oradea, Str. Republicii nr. 12,   |

|    |                    |                | et. 2, ap. 11, judeţul Bihor      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 634| Pleş Daniela-Maria | Oradea         | Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. |

|    | Iordana            |                | 7, judeţul Bihor                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 635| Popovici Dorin     | Oradea         | Oradea, Str. Tribunalului nr. 1,  |

|    |                    |                | judeţul Bihor                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 636| Puşcaş             | Oradea         | Oradea, str. Parcul Traian nr. 7, |

|    | Eugen-Nicolae      |                | ap. 6, judeţul Bihor              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 637| Vuşcan             | Oradea         | Oradea, Str. Republicii nr. 14,   |

|    | Mihaela-Florentina |                | et. 1, ap. 6/A2, judeţul Bihor    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 638| Beiuşan            | Salonta        | Asociat în cadrul SCPEJ Beiuşan în|

|    | Bogdan-Florin      |                | Oradea, Str. Republicii nr. 13,   |

|    |                    |                | ap. 1, judeţul Bihor              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 639| Danciu Gheorghe    | Satu Mare      | Satu Mare, str. Horea nr. 8, ap.  |

|    | Radu               |                | 4, judeţul Satu Mare              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 640| Iva Aniţaş Marian  | Satu Mare      | Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. |

|    | Dan                |                | 13, ap. 2, judeţul Satu Mare      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 641| Kiss               | Satu Mare      | suspendat                         |

|    | Gabriel-Valentin   |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 642| Lăzărescu Nicolae  | Satu Mare      | Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. |

|    | Dorin              |                | 9, parter, judeţul Satu Mare      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 643| Michiş Ioan        | Satu Mare      | Satu Mare, str. Horea nr. 11,     |

|    |                    |                | judeţul Satu Mare                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 644| Mociran Viorel     | Satu Mare      | Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. |

|    |                    |                | 19, ap. 30, judeţul Satu Mare     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 645| Mureşan-Găzdac     | Satu Mare      | Asociat în cadrul SCPEJ Boloş şi  |

|    | Adela Viorela Elena|                | Partenerii în Cluj-Napoca, Calea  |

|    |                    |                | Dorobanţilor nr. 17, parter, ap.  |

|    |                    |                | 7, judeţul Cluj                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 646| Pătraş Răzvan      | Satu Mare      | Satu Mare, str. Horea nr. 8, ap.  |

|    | Lucian             |                | 6, et. 2, judeţul Satu Mare       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 647| Rus-Vid Ioan       | Satu Mare      | Satu Mare, str. Horea nr. 8, sc.  |

|    | Cătălin            |                | A, ap. 12, judeţul Satu Mare      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 648| Şortan Monica Ioana| Satu Mare      | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PITEŞTI |

|______________________________________________________________________________|

| 649| Muraru-Tătoiu      | Piteşti        | Piteşti, str. Pasajul Şcolii nr.  |

|    | Bogdan             |                | 70, mezanin, birou mezanin 3,     |

|    |                    |                | corpul B din cadrul Complexului   |

|    |                    |                | Alcadibo Center, judeţul Argeş    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 650| Florea Ioana       | Câmpulung      | Câmpulung, str. Constantin Popescu|

|    |                    |                | nr. 7, judeţul Argeş              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 651| Mitu Mihai Ioan    | Câmpulung      | Câmpulung, str. Fraţii Goleşti nr.|

|    |                    |                | 14, bl. A6a, sc. B, ap. 1, parter,|

|    |                    |                | judeţul Argeş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 652| Petroaica          | Costeşti       | Costeşti, Str. Victoriei, bl. Z1, |

|    | Florin-Adrian      |                | judeţul Argeş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 653| Iordache Vasile    | Curtea de Argeş| Curtea de Argeş, str. Tudor       |

|    |                    |                | Vladimirescu nr. 2, judeţul Argeş |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 654| Mateescu Emilia    | Piteşti        | Piteşti, str. Mihai Viteazu nr. 6,|

|    |                    |                | judeţul Argeş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 655| Bălan Ovidiu       | Drăgăşani      | Drăgăşani, str. 1 Mai (Regele     |

|    |                    |                | Carol), bl. 90, parter, judeţul   |

|    |                    |                | Vâlcea                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 656| Prooroc            | Drăgăşani      | Drăgăşani, str. Popa Şapcă, bl.   |

|    | Olimpiu-Gabriel    |                | M1, sc. C, ap. 1, parter, judeţul |

|    |                    |                | Vâlcea                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 657| Drăgoescu          | Horezu         | Asociat în cadrul BEJA Constantin,|

|    | Raluca-Mihaela     |                | Niculae şi Asociaţii în Bucureşti,|

|    |                    |                | str. Mihai Eminescu nr. 102/104,  |

|    |                    |                | et. 4, ap. 9, sectorul 2          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 658| Stănescu           | Horezu         | Asociat în cadrul BEJA Stănescu   |

|    | Elis-Anamaria      |                | Ilie şi Stănescu Elis Anamaria în |

|    |                    |                | Bucureşti, calea Vitan nr. 119,   |

|    |                    |                | bl. V21B, sc. 1, et. 2, ap. 11,   |

|    |                    |                | sectorul 3                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 659| Văleanu Ilie       | Horezu         | Horezu, Str. Unirii nr. 17, bl.   |

|    |                    |                | O2, parter, tronson A, judeţul    |

|    |                    |                | Vâlcea                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 660| Văleanu Camelia    | Horezu         | Horezu, Str. Unirii nr. 17, bl.   |

|    |                    |                | O2, parter, tronson A, judeţul    |

|    |                    |                | Vâlcea                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 661| Albu Cornel-Leonard| Piteşti        | Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr.  |

|    |                    |                | 25, etaj 3, camera 2, judeţul     |

|    |                    |                | Argeş                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 662| Balica             | Piteşti        | Piteşti, str. Dacia, bl. A4a, sc. |

|    | Bogdan-Laurenţiu   |                | B, ap. 1, parter, judeţul Argeş   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 663| Bucescu Emanoil    | Piteşti        | Asociat în cadrul BEJA Bucescu    |

|    | Aron               |                | Emanoil Aron şi Copaci Vasile     |

|    |                    |                | Dorel în Piteşti, Bd. Eroilor nr. |

|    |                    |                | 24, parter, judeţul Argeş         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 664| Copaci Vasile-Dorel| Piteşti        | Asociat în cadrul BEJA Bucescu    |

|    |                    |                | Emanoil Aron şi Copaci Vasile     |

|    |                    |                | Dorel în Piteşti, Bd. Eroilor, nr.|

|    |                    |                | 24, parter, judeţul Argeş         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 665| Damaschin Marius   | Piteşti        | Piteşti, Bd. Eroilor nr. 29A, etaj|

|    |                    |                | I, judeţul Argeş                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 666| Gigoi Emil         | Piteşti        | Piteşti, Bd. Republicii nr. 129,  |

|    |                    |                | birourile 1 şi 4, judeţul Argeş   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 667| Ioana Cristian     | Piteşti        | Piteşti, Str. Violetelor, bl.     |

|    |                    |                | PS11, sc. B, ap. 3, judeţul Argeş |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 668| Iordache Ion       | Piteşti        | Piteşti, Str. Eroilor nr. 2 bis,  |

|    |                    |                | judeţul Argeş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 669| Moromete           | Piteşti        | Piteşti, Str. Eroilor, bl. A1, sc.|

|    | Constantin-Cosmin  |                | A, ap. 1, parter, judeţul Argeş   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 670| Negoescu           | Piteşti        | Piteşti, Bd. Eroilor nr. 16 B,    |

|    | Adrian-Gheorghe    |                | etaj I, judeţul Argeş             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 671| Paraschivescu      | Piteşti        | Piteşti, Bd. Eroilor, bl. A1, sc. |

|    | Marius-Gabriel     |                | A, parter, ap. 1, Argeş           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 672| Pisculungeanu      | Piteşti        | Piteşti, Str. Eroilor nr. 12,     |

|    | Vlad-Adrian        |                | judeţul Argeş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 673| Predeanu           | Piteşti        | Piteşti, str. Exerciţiu nr. 74,   |

|    | Adriana-Ramona     |                | judeţul Argeş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 674| Şotae Marian       | Piteşti        | Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr.  |

|    |                    |                | 25, etaj 3, camera 1, judeţul     |

|    |                    |                | Argeş                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 675| Tudor Florin-Alin  | Piteşti        | Piteşti, Bd. Eroilor nr. 35,      |

|    |                    |                | camera 6, judeţul Argeş           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 676| Vârgă Ioan         | Piteşti        | Piteşti, str. Exerciţiu nr. 70,   |

|    |                    |                | judeţul Argeş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 677| Bunescu            | Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui    |

|    | Dumitru-Teodor     |                | Traian nr. 135, bl. N2, parter,   |

|    |                    |                | judeţul Vâlcea                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 678| Buzatu Constantin  | Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui    |

|    |                    |                | Traian nr. 135, bl. N2, parter,   |

|    |                    |                | judeţul Vâlcea                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 679| Cernea Ion         | Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui    |

|    |                    |                | Traian nr. 131A, ap. 3, judeţul   |

|    |                    |                | Vâlcea                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 680| Deaconu Mihail     | Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui    |

|    |                    |                | Traian nr. 135, bl. N2, parter,   |

|    |                    |                | judeţul Vâlcea                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 681| Gătejescu          | Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui    |

|    | Anda-Narghita      |                | Traian nr. 131A, ap. 4, judeţul   |

|    |                    |                | Vâlcea                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 682| Gătejescu Bogdan   | Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui    |

|    |                    |                | Traian nr. 131A, ap. 4, judeţul   |

|    |                    |                | Vâlcea                            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 683| Otliţă             | Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea, bd. T.            |

|    | Mircea-Gabriel     |                | Vladimirescu nr. 26, bl. V.       |

|    |                    |                | Olănescu, sc. C, parter, ap. 29,  |

|    |                    |                | judeţul Vâlcea                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 684| Radu Marius        | Râmnicu Vâlcea | Brezoi, Str. Eroilor nr. 41,      |

|    |                    |                | judeţul Vâlcea                    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 685| Mutuligă           | Topoloveni     | Topoloveni, Calea Bucureşti nr.   |

|    | Radu-Mihail        |                | 111, complex multifuncţional, corp|

|    |                    |                | A3, etaj II, judeţul Argeş        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 686| Tomescu Mihail     | Topoloveni     | Topoloveni, Calea Bucureşti nr.   |

|    |                    |                | 113, bl. P4, sc. B, ap. 2, parter,|

|    |                    |                | judeţul Argeş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PLOIEŞTI |

|______________________________________________________________________________|

| 687| Ailincăi Alexandru | Buzău          | Buzău, Piaţa Daciei, bl. E, sc. A,|

|    |                    |                | ap. 4, judeţul Buzău              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 688| Cucu Lucian Ciprian| Buzău          | Buzău, Bd. Unirii, bl. 13B, et. 2,|

|    |                    |                | ap. 8, judeţul Buzău              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 689| Curelaru Cristinel | Buzău          | Buzău, Piaţa Daciei, bl. F, sc. A,|

|    |                    |                | et. 3, ap. 9, judeţul Buzău       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 690| Isofache           | Buzău          | Buzău, Str. Unirii (centru) nr.   |

|    | Marius-Nicuşor     |                | 176, bl. A, sc. 2, et. 2, ap. 36, |

|    |                    |                | judeţul Buzău                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 691| Lumperdean Florin  | Buzău          | Buzău, str. Bazar, bl. 1A, ap. 4, |

|    |                    |                | judeţul Buzău                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 692| Paraipan Sorin     | Buzău          | Buzău, Str. Unirii nr. 176, bl. B,|

|    |                    |                | sc. B, et. 1, ap. 5, judeţul Buzău|

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 693| Popescu            | Buzău          | Buzău, Str. Ostrovului, bl. A1,   |

|    | Silviu-Andrei      |                | ap. 6, judeţul Buzău              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 694| Popescu Adrian     | Buzău          | Buzău, Bd. Unirii, bl. 16B,       |

|    | Gabriel            |                | mezanin, judeţul Buzău            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 695| Porojnicu Adrian   | Buzău          | Buzău, str. Obor nr. 53, bl. 11,  |

|    |                    |                | sc. B, ap. 2, parter, judeţul     |

|    |                    |                | Buzău                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 696| Roşu Daniela       | Buzău          | Buzău, str. Obor, bl. 11, sc. B,  |

|    |                    |                | parter, judeţul Buzău             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 697| Şeicaru Dănuţ      | Buzău          | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 698| Frîncu Mihai       | Câmpina        | Câmpina, str. 1 Decembrie 1918 nr.|

|    |                    |                | 19, bl. R59, ap. 4, parter,       |

|    |                    |                | judeţul Prahova                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 699| Huideş Elena       | Câmpina        | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 700| Roşu               | Câmpina        | Câmpina, bd. Carol I nr. 90, bl.  |

|    | Cristian-Cornel    |                | 20 G, sc. A, ap. 3, parter,       |

|    |                    |                | judeţul Prahova                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 701| Bivolaru Margareta | Găeşti         | Găeşti, str. 13 Decembrie, bl. 49,|

|    |                    |                | sc. B, parter, judeţul Dâmboviţa  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 702| Galea Viorel       | Mizil          | Asociat în cadrul SCPEJ Trifina,  |

|    | Cristian           |                | Tănase şi Galea în Ploieşti, str. |

|    |                    |                | Ion Maiorescu nr. 6, bl. 33T2, sc.|

|    |                    |                | B, parter, ap. 25 şi 26, judeţul  |

|    |                    |                | Prahova                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 703| Dobre Ana-Maria    | Mizil          | Asociat în cadrul BEJA Barbu şi   |

|    |                    |                | Dobre în Bucureşti, Bd. Unirii nr.|

|    |                    |                | 20, bl. 5C, et. 3, ap. 16,        |

|    |                    |                | sectorul 4                        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 704| Betelie Mihai      | Moreni         | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 705| Dumitru Florina    | Moreni         | Moreni, Bd. Petrolului nr. 13, bl.|

|    | Loredana           |                | B, sc. C, ap. 43, parter, judeţul |

|    |                    |                | Dâmboviţa                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 706| Ichim Mihai        | Pătârlagele    | Pătârlagele, str. I.L. Caragiale  |

|    |                    |                | nr. 1, judeţul Buzău              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 707| Stîngă Nicolae     | Pătârlagele    | Asociat în cadrul SCPEJ Goslan şi |

|    | Cătălin            |                | Stîngă în Ploieşti, Str. Colinei  |

|    |                    |                | nr. 26, judeţul Prahova           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 708| Costoaie Marcel    | Ploieşti       | Ploieşti, str. Vasile Milea nr. 1,|

|    |                    |                | bl. A7, sc. C, et. 1, ap. 3,      |

|    |                    |                | judeţul Prahova                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 709| Divoiu Maria       | Ploieşti       | Ploieşti, str. Văleni nr. 41,     |

|    |                    |                | judeţul Prahova                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 710| Goslan Mihai       | Ploieşti       | Asociat în cadrul SCPEJ Goslan şi |

|    |                    |                | Stîngă în Ploieşti, Str. Colinei  |

|    |                    |                | nr. 26, judeţul Prahova           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 711| Grecu              | Ploieşti       | Ploieşti, str. Take Ionescu nr. 9,|

|    | Ovidiu-Alexandru   |                | judeţul Prahova                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 712| Lică Ionel         | Ploieşti       | Ploieşti, str. Hanibal nr. 7,     |

|    |                    |                | judeţul Prahova                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 713| Matei Sebastian    | Ploieşti       | Ploieşti, Piaţa Victoriei nr. 9,  |

|    |                    |                | bl. CC Sud, sc. B, et. 1, ap. 19, |

|    |                    |                | judeţul Prahova                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 714| Muşat Ioan         | Ploieşti       | Ploieşti, str. Mihail Kogălniceanu|

|    |                    |                | nr. 1, bl. B, et. 1, ap. 3,       |

|    |                    |                | judeţul Prahova                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 715| Muşat Mihaela Alina| Ploieşti       | Asociat în cadrul SCPEJ Pavel şi  |

|    |                    |                | Muşat în Ploieşti, str. Toma      |

|    |                    |                | Caragiu nr. 11, et. 1, ap. 5,     |

|    |                    |                | judeţul Prahova                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 716| Petcu Alexandru    | Ploieşti       | Ploieşti, Str. Luminii nr. 2, bl. |

|    | Adrian             |                | 30D, sc. A, ap. 2, judeţul Prahova|

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 717| Petrov             | Ploieşti       | Ploieşti, str. Anul 1907 nr. 37,  |

|    | Sergiu-Alexandru   |                | judeţul Prahova                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 718| Roşu Ortansa       | Ploieşti       | Ploieşti, str. Take Ionescu nr. 7,|

|    | Adriana            |                | et. 2, ap. 8, judeţul Prahova     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 719| Tănase             | Ploieşti       | Ploieşti, str. Văleni nr. 1 – 3,  |

|    | Dragoş-Iulian      |                | bl. 33I-33K, ap. 2, judeţul       |

|    |                    |                | Prahova                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 720| Tănase Laura Ioana | Ploieşti       | Asociat în cadrul SCPEJ Trifina,  |

|    |                    |                | Tănase şi Galea în Ploieşti, str. |

|    |                    |                | Ion Maiorescu nr. 6, bl. 33T2, sc.|

|    |                    |                | B, parter, ap. 25 şi 26, judeţul  |

|    |                    |                | Prahova                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 721| Trifina Elena      | Ploieşti       | Asociat în cadrul SCPEJ Trifina,  |

|    | Cornelia           |                | Tănase şi Galea în Ploieşti, str. |

|    |                    |                | Ion Maiorescu nr. 6, bl. 33T2, sc.|

|    |                    |                | B, parter, ap. 25 şi 26, judeţul  |

|    |                    |                | Prahova                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 722| Ţărean Călin       | Ploieşti       | Ploieşti, str. Emile Zola nr. 4,  |

|    |                    |                | bl. I, et. 3, ap. 10, judeţul     |

|    |                    |                | Prahova                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 723| Chiriţescu         | Pogoanele      | suspendat                         |

|    | Alexandru          |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 724| Mihai              | Pogoanele      | suspendat                         |

|    | Cristian-Sebastian |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 725| Pandrea Corina     | Pogoanele      | suspendat                         |

|    | Mihaela            |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 726| Bujor Oana Mihaela | Pucioasa       | Asociat în cadrul SCPEJ Ţermure   |

|    |                    |                | Călin Ovidiu şi Bujor Oana-Mihaela|

|    |                    |                | în Braşov, str. 15 Noiembrie nr.  |

|    |                    |                | 62, sc. D, ap. 38, judeţul Braşov |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 727| Gruianu Viorel     | Pucioasa       | Pucioasa, str. Nicolae Titulescu  |

|    |                    |                | nr. 1, judeţul Dâmboviţa          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 728| Ştefan Cătălin     | Pucioasa       | Asociat în cadrul BEJA Stancu     |

|    | Cristian           |                | Paulică şi Ştefan Cătălin Cristian|

|    |                    |                | în Pucioasa, Str. Fântânelor, bl. |

|    |                    |                | B, ap. 3, judeţul Dâmboviţa       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 729| Marin Florea       | Răcari         | Asociat în cadrul SCPEJ Marin     |

|    |                    |                | Florea şi Marin Geroge Robert în  |

|    |                    |                | Răcari, str. Ana Ipătescu nr. 88, |

|    |                    |                | judeţul Dâmboviţa                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 730| Marin George Robert| Răcari         | Asociat în cadrul SCPEJ Marin     |

|    |                    |                | Florea şi Marin Geroge Robert în  |

|    |                    |                | Răcari, str. Ana Ipătescu nr. 88, |

|    |                    |                | judeţul Dâmboviţa                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 731| Clinciu Gheorghe   | Râmnicu Sărat  | Râmnicu Sărat, str. Crângul       |

|    |                    |                | Meiului nr. 34, judeţul Buzău     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 732| Pavel Bebi         | Sinaia         | Asociat în cadrul SCPEJ Pavel şi  |

|    |                    |                | Muşat în Ploieşti, str. Toma      |

|    |                    |                | Caragiu nr. 11, et. 1, ap. 5,     |

|    |                    |                | judeţul Prahova                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 733| Bulin Cornel-Vasile| Târgovişte     | Târgovişte, str. Avram Iancu nr.  |

|    |                    |                | 20, bl. 37, sc. C, ap. 3, judeţul |

|    |                    |                | Dâmboviţa                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 734| Deaconescu Adrian  | Târgovişte     | Asociat în cadrul SCPEJ Deaconescu|

|    |                    |                | Adrian şi Deaconescu Marius Ionuţ |

|    |                    |                | în Târgovişte, str. Radu          |

|    |                    |                | Gioglovan, bl. 51, sc. A, ap. 2,  |

|    |                    |                | judeţul Dâmboviţa                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 735| Mihai Ducu         | Târgovişte     | Asociat în cadrul SCPEJ Mihai Ducu|

|    |                    |                | şi Mihai Alexandru Daniel în      |

|    |                    |                | Târgovişte, calea Bucureşti, bl.  |

|    |                    |                | O1, sc. D, et. 1, ap. 2, judeţul  |

|    |                    |                | Dâmboviţa                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 736| Mihai Alexandru    | Târgovişte     | Asociat în cadrul SCPEJ Mihai Ducu|

|    | Daniel             |                | şi Mihai Alexandru Daniel în      |

|    |                    |                | Târgovişte, calea Bucureşti, bl.  |

|    |                    |                | O1, sc. D, et. 1, ap. 2, judeţul  |

|    |                    |                | Dâmboviţa                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 737| Pană Victor        | Târgovişte     | Târgovişte, Bd. Independenţei, bl.|

|    |                    |                | 2A, parter, ap. 5, judeţul        |

|    |                    |                | Dâmboviţa                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 738| Scurtu Alexe       | Târgovişte     | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 739| Stănescu Mihai     | Târgovişte     | Târgovişte, calea Bucureşti, bl.  |

|    |                    |                | G9, parter, judeţul Dâmboviţa     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 740| Tănase             | Târgovişte     | Târgovişte, str. Radu Popescu nr. |

|    | Marian-Traian      |                | 4A, bl. 32A, sc. A, ap. 10, et. 2,|

|    |                    |                | judeţul Dâmboviţa                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 741| Zavera Carmen      | Târgovişte     | Târgovişte, calea Bucureşti nr.   |

|    |                    |                | 3B, bl. G9, tronson B, sc. 1, et. |

|    |                    |                | 1, ap. 1, judeţul Dâmboviţa       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 742| Neacşu Constantin  | Vălenii de     | suspendat                         |

|    |                    | Munte          |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 743| Negulescu Emilian  | Vălenii de     | Vălenii de Munte, Aleea Alunilor  |

|    | Mihail             | Munte          | nr. 1, judeţul Prahova            |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL SUCEAVA |

|______________________________________________________________________________|

| 744| Gheorghiu          | Botoşani       | Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr.  |

|    | Cristina-Maria     |                | 63, et. I, judeţul Botoşani       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 745| Gavriliuc Sorin    | Botoşani       | Asociat în cadrul BEJA Şfaiţer şi |

|    |                    |                | Gavriliuc în Botoşani, bd. Mihai  |

|    |                    |                | Eminescu nr. 48, et. I, camera 45,|

|    |                    |                | judeţul Botoşani                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 746| Manoilă Vasile     | Botoşani       | Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr.  |

|    |                    |                | 69, judeţul Botoşani              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 747| Secrieru Sînziana  | Botoşani       | Botoşani, str. George Enescu nr.  |

|    |                    |                | 5, bl. 5, sc. B, ap. 2, parter,   |

|    |                    |                | judeţul Botoşani                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 748| Şfaiţer Carmen     | Botoşani       | Asociat în cadrul BEJA Şfaiţer şi |

|    |                    |                | Gavriliuc în Botoşani, bd. Mihai  |

|    |                    |                | Eminescu nr. 48, et. I, camera 45,|

|    |                    |                | judeţul Botoşani                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 749| Temneanu Ionuţ     | Botoşani       | Botoşani, Str. Teatrului nr. 3A,  |

|    |                    |                | judeţul Botoşani                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 750| Căruceriu Alexandru| Câmpulung      | Câmpulung Moldovenesc, Str.       |

|    |                    | Moldovenesc    | Mărţişorului nr. 1, judeţul       |

|    |                    |                | Suceava                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 751| Stolnean Crişan    | Câmpulung      | Asociat în cadrul SCPEJ Stolnean  |

|    | Oana               | Moldovenesc    | Romeo Marius şi Stolnean Oana în  |

|    |                    |                | Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor   |

|    |                    |                | nr. 11, ap. 1, judeţul Cluj       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 752| Guceanu Adrian     | Darabani       | Darabani, str. 1 Decembrie nr.    |

|    |                    |                | 158, judeţul Botoşani             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 753| Şmocot Grigori     | Dorohoi        | Dorohoi, str. Nicolae Titulescu   |

|    |                    |                | nr. 36, judeţul Botoşani          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 754| Dumitraş Ancuţa    | Fălticeni      | Asociat în cadrul SCPEJ Dumitraş  |

|    |                    |                | şi Asociaţii în Fălticeni, str.   |

|    |                    |                | Nicu Gane f.n., complex Nicu Gane,|

|    |                    |                | judeţul Suceava                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 755| Hopu Vasile        | Fălticeni      | Fălticeni, str. Nicu Gane f.n.,   |

|    |                    |                | judeţul Suceava                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 756| Lionti Liontin     | Fălticeni      | Fălticeni, Str. Republicii nr. 5, |

|    |                    |                | judeţul Suceava                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 757| Bordian Antonela   | Gura Humorului | Gura Humorului, bd. Bucovinei, bl.|

|    | Mihaela            |                | G9, ap. 1, judeţul Suceava        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 758| Bordian Constantin | Gura Humorului | Asociat în cadrul SCPEJ Dumitraş  |

|    |                    |                | şi Asociaţii în Fălticeni, str.   |

|    |                    |                | Nicu Gane f.n., complex Nicu Gane,|

|    |                    |                | judeţul Suceava                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 759| Neneci Constantin  | Gura Humorului | Asociat în cadrul BEJA Ochian Doru|

|    | Alexandru          |                | Cătălin şi Neneci Alexandru în    |

|    |                    |                | Bucureşti, Str. Academiei nr. 39 -|

|    |                    |                | 41, sc. B, et. 1, ap. 2, sectorul |

|    |                    |                | 1                                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 760| Miron Cătălin      | Rădăuţi        | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 761| Onofreiciuc Drancă | Rădăuţi        | suspendat                         |

|    | Gheorghe           |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 762| Rusu Cristian      | Rădăuţi        | Rădăuţi, Piaţa Unirii nr. 20,     |

|    | Silviu             |                | parter, judeţul Suceava           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 763| Cîrlan Florin      | Săveni         | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 764| Belibou Paula      | Suceava        | Suceava, str. Anastasie Crimca nr.|

|    |                    |                | 1, bl. 1, sc. B, ap. 3, judeţul   |

|    |                    |                | Suceava                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 765| Cîmpulungeanu      | Suceava        | Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. |

|    | Sarmis Marius      |                | 37, bl. E2, sc. C, ap. 1A, judeţul|

|    | Georgel            |                | Suceava                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 766| Hojda Sorin Ovidiu | Suceava        | Asociat în cadrul BEJA Hojda Sorin|

|    |                    |                | Ovidiu şi Cocoş Constantin Ştefan |

|    |                    |                | în Suceava, str. Mihai Eminescu,  |

|    |                    |                | sc. A, et. I, spaţiul nr. U8,     |

|    |                    |                | judeţul Suceava                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 767| Jugaru Constantin  | Suceava        | Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. |

|    |                    |                | 43, bl. E3, sc. D, ap. 1, judeţul |

|    |                    |                | Suceava                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 768| Albu Elisabeta     | Suceava        | Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. |

|    |                    |                | 53, bl. G, sc. A, ap. 3, judeţul  |

|    |                    |                | Suceava                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 769| Moroşan Oana       | Suceava        | Asociat în cadrul SCPEJ Moroşan   |

|    | Georgeta           |                | Oana-Georgeta şi Ţugui Claudia în |

|    |                    |                | Suceava, str. Anastasie Crimca nr.|

|    |                    |                | 1, bl. 1, sc. A, ap. 3, judeţul   |

|    |                    |                | Suceava                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 770| Mustea Marcel Mihai| Suceava        | Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. |

|    |                    |                | 51, bl. A2, sc. A, ap. 3, judeţul |

|    |                    |                | Suceava                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 771| Stărică Radu       | Suceava        | Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. |

|    |                    |                | 37, bl. E2, sc. D, ap. 2, judeţul |

|    |                    |                | Suceava                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 772| Tătaru Ioan        | Suceava        | Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. |

|    |                    |                | 43, bl. E3, sc. D, ap. 1, judeţul |

|    |                    |                | Suceava                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 773| Turleanu Cornel    | Suceava        | Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. |

|    |                    |                | 43, bl. E3, sc. B, et. 1, ap. 6,  |

|    |                    |                | judeţul Suceava                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 774| Nica Gabriel       | Vatra Dornei   | Vatra Dornei, Str. Gării nr. 1,   |

|    |                    |                | judeţul Suceava                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 775| Ţugui Claudia      | Vatra Dornei   | Asociat în cadrul SCPEJ Moroşan   |

|    |                    |                | Oana-Georgeta şi Ţugui Claudia în |

|    |                    |                | Suceava, str. Anastasie Crimca nr.|

|    |                    |                | 1, bl. 1, sc. A, ap. 3, judeţul   |

|    |                    |                | Suceava                           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ |

|______________________________________________________________________________|

| 776| Peter Istvan       | Gheorgheni     | Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr.|

|    |                    |                | 53, judeţul Harghita              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 777| Vlas Maria Cristina| Luduş          | Luduş, Str. Independenţei, bl. 1, |

|    |                    |                | sc. A, ap. 2, judeţul Mureş       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 778| Bakos Alexandra    | Miercurea-Ciuc | suspendat                         |

|    | Karina             |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 779| Moraru Aurelian    | Miercurea-Ciuc | Miercurea-Ciuc, Bd. Timişoarei,   |

|    |                    |                | bl. 9, ap. 1, judeţul Harghita    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 780| Sarig Attila       | Miercurea-Ciuc | Miercurea-Ciuc, str. T.           |

|    |                    |                | Vladimirescu, bl. 23, sc. A, ap.  |

|    |                    |                | 1, judeţul Harghita               |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 781| Szilagyi Erzsebet  | Miercurea-Ciuc | Miercurea-Ciuc, str. N. Bălcescu, |

|    |                    |                | bl. 2, ap. 12, judeţul Harghita   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 782| Biro Mihaiu        | Odorheiu       | Asociat în cadrul SCPEJ           |

|    |                    | Secuiesc       | Biro-Wachter în Odorheiu Secuiesc,|

|    |                    |                | str. Tamasi Aron nr. 12, ap. 7,   |

|    |                    |                | judeţul Harghita                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 783| Mihălcescu Elvira  | Odorheiu       | Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen   |

|    | Mariana            | Secuiesc       | Gabor nr. 65/A, et. 2, judeţul    |

|    |                    |                | Harghita                          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 784| Wachter Julianna   | Odorheiu       | Asociat în cadrul SCPEJ           |

|    | Eniko              | Secuiesc       | Biro-Wachter în Odorheiu Secuiesc,|

|    |                    |                | str. Tamasi Aron nr. 12, ap. 7,   |

|    |                    |                | judeţul Harghita                  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 785| Maier Dorin        | Reghin         | Reghin, str. Petru Maior nr. 54,  |

|    | Gheorghe           |                | judeţul Mureş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 786| Olteanu Radu       | Reghin         | Reghin, str. Petru Maior nr. 48,  |

|    |                    |                | et. 2, ap. 8, judeţul Mureş       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 787| Roga Sorin         | Reghin         | Reghin, Str. Sării nr. 2, judeţul |

|    |                    |                | Mureş                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 788| Urs Luciana        | Reghin         | Asociat în cadrul SCPEJ Onişor şi |

|    | Victoria           |                | Asociaţii în Bistriţa, str.       |

|    |                    |                | Nicolae Titulescu nr. 37, ap. 1,  |

|    |                    |                | judeţul Bistriţa-Năsăud           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 789| Kenosy Adrian      | Sighişoara     | Sighişoara, str. H. Oberth nr. 28,|

|    | Zoltan             |                | judeţul Mureş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 790| Corcescu Horaţiu   | Târnăveni      | Târnăveni, str. Gh. Mănoiu nr. 3, |

|    |                    |                | judeţul Mureş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 791| Dumitru Mirela     | Târnăveni      | Asociat în cadrul BEJA Executoris |

|    |                    |                | în Bucureşti, str. Baba Novac, nr.|

|    |                    |                | 17, complex Baba Novac, sectorul 3|

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 792| Zorilescu Mircea   | Târnăveni      | Târnăveni, Str. Republicii nr. 63,|

|    | Adrian             |                | judeţul Mureş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 793| Aştelean           | Târgu Mureş    | Târgu Mureş, str. Mihai Viteazu   |

|    | Florin-Sergiu      |                | nr. 1, ap. 1, judeţul Mureş       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 794| Cotoară Cristian   | Târgu Mureş    | Târgu Mureş, str. Ştefan cel Mare |

|    |                    |                | nr. 6, ap. 3, judeţul Mureş       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 795| Cotfas Tudor       | Târgu Mureş    | Târgu Mureş, str. Marton Aron nr. |

|    |                    |                | 12, ap. 1, jud. Mureş             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 796| Demeter Tiberiu    | Târgu Mureş    | Târgu Mureş, str. Budai Nagy Antal|

|    | Claudiu            |                | nr. 19, judeţul Mureş             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 797| Floria Vlad        | Târgu Mureş    | Târgu Mureş, str. Borsos Tamas nr.|

|    |                    |                | 24, ap. 2 B, judeţul Mureş        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 798| Giunca Maria       | Târgu Mureş    | Asociat în cadrul SCPEJ Hurubă,   |

|    | Cristina           |                | Giuncă şi Asociaţii în Târgu      |

|    |                    |                | Mureş, str. Franz Liszt nr. 12,   |

|    |                    |                | judeţul Mureş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 799| Hurubă Eugen       | Târgu Mureş    | Asociat în cadrul SCPEJ Hurubă,   |

|    |                    |                | Giuncă şi Asociaţii în Târgu      |

|    |                    |                | Mureş, str. Franz Liszt nr. 12,   |

|    |                    |                | judeţul Mureş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 800| Ianculescu George  | Târgu Mureş    | Târgu Mureş, str. Marton Aron nr. |

|    |                    |                | 11, judeţul Mureş                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 801| Magyari Szabolcs   | Târgu Mureş    | Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja   |

|    |                    |                | nr. 38, sc. B, ap. 14, judeţul    |

|    |                    |                | Mureş                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 802| Pop Ioan           | Târgu Mureş    | Târgu Mureş, str. Bolyai nr. 28,  |

|    |                    |                | judeţul Mureş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 803| Puia Romulus       | Târgu Mureş    | Târgu Mureş, Str. Busuiocului nr. |

|    |                    |                | 4, sc. C, parter, ap. 42, judeţul |

|    |                    |                | Mureş                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 804| Szekely Szabolcs   | Târgu Mureş    | Târgu Mureş, str. Marton Aron nr. |

|    | Barna              |                | 2, ap. 2, judeţul Mureş           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 805| Ursulescu Floarea  | Târgu Mureş    | Târgu Mureş str. Marton Aron nr.  |

|    |                    |                | 3/3, judeţul Mureş                |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 806| Vintilă Marius     | Târgu Mureş    | Târgu Mureş, str. Bolyai nr. 6,   |

|    | Andrei             |                | sc. B, et. 1, ap. 2, judeţul Mureş|

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 807| Cotfas Marin Cornel| Topliţa        | Topliţa, str. Miron Cristea, bl.  |

|    |                    |                | D, sc. 1, ap. 1, judeţul Harghita |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TIMIŞOARA |

|______________________________________________________________________________|

| 808| Bărar Radu         | Arad           | Arad, str. Ioan Vidu nr. 4, ap. 1,|

|    |                    |                | judeţul Arad                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 809| Berlo Cristian     | Arad           | Arad, bd. Vasile Milea nr. 33 -   |

|    | Ovidiu             |                | 37, ap. 7, judeţul Arad           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 810| Bociort Crina      | Arad           | Arad, Bd. Revoluţiei nr. 57, ap.  |

|    | Dorina             |                | 2, judeţul Arad                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 811| Boşneac Lavinia    | Arad           | Arad, bd. G-ral Vasile Milea nr.  |

|    | Maria              |                | 19, ap. 3, judeţul Arad           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 812| Cârciumaru Gheorghe| Arad           | Arad, str. Praporgescu nr. 13/15, |

|    |                    |                | sc. B, ap. 1, judeţul Arad        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 813| Cherşa Pantelemon  | Arad           | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 814| Dănilă Ovidiu      | Arad           | Asociat în cadrul SCPEJ Dănilă    |

|    | Adrian             |                | Ovidiu Adrian şi Gagea Hadrian    |

|    |                    |                | Dacian în Arad, bd. G-ral Ion     |

|    |                    |                | Dragalina nr. 4, ap. 3B, judeţul  |

|    |                    |                | Arad                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 815| Dobrei Dacian Mihai| Arad           | Arad, bd. Vasile Milea nr. 33 -   |

|    |                    |                | 37, ap. 10, judeţul Arad          |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 816| Godea Alexandru    | Arad           | Arad, str. Gen. Praporgescu nr.   |

|    |                    |                | 21, ap. 2, judeţul Arad           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 817| Horvat Viorel      | Arad           | Arad, Str. Blajului nr. 2, et. 1, |

|    |                    |                | ap. 9, judeţul Arad               |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 818| Morcan Claudiu     | Arad           | Arad, str. Blajului nr. 4, ap. 3, |

|    | Florin             |                | judeţul Arad                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 819| Palea Marius       | Arad           | Arad, Str. Blajului nr. 3, sc. A, |

|    | Valentin           |                | et. 1, ap. 7, judeţul Arad        |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 820| Păsculescu Horia   | Arad           | Arad, bd. G-ral Vasile Milea nr.  |

|    |                    |                | 41, ap. 2, judeţul Arad           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 821| Ghiţan-Pinteală    | Caransebeş     | Caransebeş, str. Nicolae Bălcescu |

|    | Andrada Georgiana  |                | nr. 3, et. 1, judeţul             |

|    |                    |                | Caraş-Severin                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 822| Sima Ion           | Caransebeş     | Caransebeş, str. Mihai Viteazu nr.|

|    |                    |                | 8, birou 8, judeţul Caraş-Severin |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 823| Ţimonea Mihai      | Caransebeş     | Caransebeş, str. Cloşca nr. 3,    |

|    |                    |                | judeţul Caraş-Severin             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 824| Buduşan Mirabela   | Chişineu-Criş  | Chişineu-Criş, piaţa Avram Iancu  |

|    |                    |                | nr. 1, judeţul Arad               |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 825| Gagea              | Chişineu-Criş  | Asociat în cadrul SCPEJ Dănilă    |

|    | Hadrian-Dacian     |                | Ovidiu Adrian şi Gagea Hadrian    |

|    |                    |                | Dacian în Arad, bd. G-ral Ion     |

|    |                    |                | Dragalina nr. 4, ap. 3B, judeţul  |

|    |                    |                | Arad                              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 826| Roşu Dan Cătălin   | Lipova         | Asociat în cadrul BEJA Bujor      |

|    |                    |                | Opriţescu & Dan Cătălin Roşu în   |

|    |                    |                | Timişoara, str. Gen. Traian Doda  |

|    |                    |                | nr. 1, ap. 5, judeţul Timiş       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 827| Bogdan Alin        | Deta           | Deta, Str. Victoriei nr. 33,      |

|    | Alexandru          |                | judeţul Timiş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 828| Chiru Marius       | Deta           | Asociat în cadrul BEJ Chiru Marius|

|    |                    |                | şi Dogeanu Dorin Marian în        |

|    |                    |                | Timişoara, Piaţa Unirii nr. 8, ap.|

|    |                    |                | 16, judeţul Timiş                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 829| Oberşterescu Ovidiu| Deta           | Asociat în cadrul SCPEJ Jurchescu |

|    |                    |                | Cristian Mihai şi Oberşterescu    |

|    |                    |                | Ovidiu în Timişoara, str. Paul    |

|    |                    |                | Chinezu nr. 1, ap. 4, judeţul     |

|    |                    |                | Timiş                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 830| Claici Marius      | Făget          | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 831| Huţiu Vasile       | Făget          | suspendat                         |

|    | Constantin         |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 832| Măgureanu Marta    | Făget          | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 833| Avrămuţi           | Gurahonţ       | suspendat                         |

|    | Aurelia-Simona     |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 834| Ionescu Traian     | Gurahonţ       |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 835| Cocoş Constantin   | Ineu           | Asociat în cadrul BEJA Hojda Sorin|

|    | Ştefan             |                | Ovidiu şi Cocoş Constantin Ştefan |

|    |                    |                | în Suceava, str. Mihai Eminescu,  |

|    |                    |                | sc. A, et. I, spaţiul nr. U8,     |

|    |                    |                | judeţul Suceava                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 836| Găluţi Alexandru   | Ineu           | Ineu, Str. Republicii nr. 26,     |

|    |                    |                | judeţul Arad                      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 837| Gavrilescu Magnolia| Ineu           | Pâncota, str. Tudor Vladimirescu  |

|    | Maria              |                | nr. 60, judeţul Arad              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 838| Rădulescu Doina    | Lipova         | Asociat în cadrul SCPEJ Rădulescu |

|    |                    |                | în Lugoj, str. 20 Decembrie 1989  |

|    |                    |                | nr. 26, ap. 8, judeţul Timiş      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 839| Blajovan Nucu      | Lugoj          | Lugoj, str. Ion Huniade, bl. 5,   |

|    | Tiberius           |                | ap. 3, judeţul Timiş              |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 840| Damian-Kleinsz     | Lugoj          | Asociat în cadrul SCPEJ Matei &   |

|    | Nicolae Vasile     |                | Asociaţii în Timişoara, str. Ţepeş|

|    |                    |                | Vodă nr. 1, ap. 7, judeţul Timiş  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 841| Rădulescu George   | Lugoj          | Asociat în cadrul SCPEJ Rădulescu |

|    | Cristian           |                | în Lugoj, str. 20 Decembrie 1989  |

|    |                    |                | nr. 26, ap. 8, judeţul Timiş      |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 842| Brad Gheorghe      | Moldova Nouă   | Moldova Nouă, str. Mihai Viteazu  |

|    |                    |                | nr. 36A, camera E11, judeţul      |

|    |                    |                | Caraş-Severin                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 843| Deaconescu Marius  | Moldova Nouă   | Asociat în cadrul SCPEJ Deaconescu|

|    | Ionuţ              |                | Adrian şi Deaconescu Marius Ionuţ |

|    |                    |                | în Târgovişte, str. Radu          |

|    |                    |                | Gioglovan, bl. 51, sc. A, ap. 2,  |

|    |                    |                | judeţul Dâmboviţa                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 844| Măgureanu George   | Moldova Nouă   | Asociat în cadrul BEJA Leancă şi  |

|    |                    |                | Măgureanu în Bucureşti, str. Nerva|

|    |                    |                | Traian nr. 9, bl. M 67, sc. A, ap.|

|    |                    |                | 4, sectorul 3                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 845| Păunescu Olivia    | Oraviţa        | suspendat                         |

|    | Alexandra          |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 846| Babeu Adrian       | Reşiţa         | Reşiţa, str. Petru Maior nr. 2,   |

|    |                    |                | bl. 800, et. 4, camera 206,       |

|    |                    |                | judeţul Caraş-Severin             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 847| Grimacovschi Iustin| Reşiţa         | Reşiţa, str. Petru Maior nr. 2,   |

|    |                    |                | bl. 800, et. 3, camera 342 – 343, |

|    |                    |                | judeţul Caraş-Severin             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 848| Marchiş Dan        | Reşiţa         | Reşiţa, str. Ion Corvin, bl. 4,   |

|    | Felician           |                | sc. 4, parter, ap. 2, judeţul     |

|    |                    |                | Caraş-Severin                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 849| Modâlcă Gheorghe   | Reşiţa         | suspendat                         |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 850| Nebunu Nicolae     | Reşiţa         | Reşiţa, Str. Corbului, bl. 7, sc. |

|    |                    |                | 2, ap. 3, judeţul Caraş-Severin   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 851| Paşca Narcis       | Reşiţa         | Reşiţa, Str. Fântânilor nr. 4, sc.|

|    | Gabriel            |                | 1, ap. 1, judeţul Caraş-Severin   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 852| Iliescu Alexandru  | Sânnicolau Mare| Sânnicolau Mare, piaţa 30         |

|    |                    |                | Decembrie nr. 7, judeţul Timiş    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 853| Stepanov Voislav   | Sânnicolau Mare| Asociat în cadrul BEJA Dragomir   |

|    |                    |                | Daniel & Stepanov Voislav în      |

|    |                    |                | Timişoara, str. Martin Luther nr. |

|    |                    |                | 2, et. 2, judeţul Timiş           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 854| Munteanu Simona    | Sânnicolau Mare| Sânnicolau Mare, str. 16 Decembrie|

|    | Elisabeta          |                | 1989 nr. 19, ap. 2, judeţul Timiş |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 855| Ardean             | Timişoara      | Timişoara, str. Palanca nr. 4, ap.|

|    | Claudiu-Gheorghe   |                | B09, judeţul Timiş                |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 856| Căianu Sergiu Titu | Timişoara      | Timişoara, str. Vasile Alecsandri |

|    |                    |                | nr. 8, ap. 8, judeţul Timiş       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 857| Capotescu Ioan     | Timişoara      | Timişoara, str. Paul Chinezu nr.  |

|    |                    |                | 2, SAD 9, judeţul Timiş           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 858| Crăciun Cristian   | Timişoara      | Timişoara, str. Martin Luther nr. |

|    |                    |                | 2, et. 4, judeţul Timiş           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 859| Dogeanu Dorin      | Timişoara      | Asociat în cadrul BEJ Chiru Marius|

|    | Marian             |                | şi Dogeanu Dorin Marian în        |

|    |                    |                | Timişoara, Piaţa Unirii nr. 8, ap.|

|    |                    |                | 16, judeţul Timiş                 |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 860| Dragomir Daniel    | Timişoara      | Asociat în cadrul BEJA Dragomir   |

|    |                    |                | Daniel & Stepanov Voislav în      |

|    |                    |                | Timişoara, str. Martin Luther nr. |

|    |                    |                | 2, et. 2, judeţul Timiş           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 861| Floricescu Valentin| Timişoara      | Timişoara, str. Lucian Blaga nr.  |

|    | Florian            |                | 1, ap. 4 – 5, judeţul Timiş       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 862| Grecu Laura        | Timişoara      | Timişoara, str. Episcop Augustin  |

|    |                    |                | Pacha nr. 10, sc. A, ap. 13,      |

|    |                    |                | judeţul Timiş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 863| Jurchescu Cristian | Timişoara      | Asociat în cadrul SCPEJ Jurchescu |

|    | Mihai              |                | Cristian Mihai şi Oberşterescu    |

|    |                    |                | Ovidiu în Timişoara, str. Paul    |

|    |                    |                | Chinezu nr. 1, ap. 4, judeţul     |

|    |                    |                | Timiş                             |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 864| Marghescu Anca     | Timişoara      | Timişoara, str. Paul Chinezu nr.  |

|    | Lucia              |                | 6, ap. 2, judeţul Timiş           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 865| Matei Alina Ioana  | Timişoara      | Asociat în cadrul SCPEJ Matei &   |

|    |                    |                | Asociaţii în Timişoara, str. Ţepeş|

|    |                    |                | Vodă nr. 1, ap. 7, judeţul Timiş  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 866| Matei Sorin Romeo  | Timişoara      | Asociat în cadrul SCPEJ Matei &   |

|    |                    |                | Asociaţii în Timişoara, str. Ţepeş|

|    |                    |                | Vodă nr. 1, ap. 7, judeţul Timiş  |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 867| Mereu Cristian     | Timişoara      | Timişoara, str. Palanca nr. 4, ap.|

|    | Petru              |                | B03, judeţul Timiş                |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 868| Munteanu Cristian  | Timişoara      | Asociat în cadrul BEJA Cristian   |

|    |                    |                | Munteanu şi Antoniu Dan Şoboleanu |

|    |                    |                | în Timişoara, str. Florimund de   |

|    |                    |                | Mercy nr. 5, ap. 8, judeţul Timiş |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 869| Opriţescu Bujor    | Timişoara      | Asociat în cadrul BEJA Bujor      |

|    |                    |                | Opriţescu & Dan Cătălin Roşu în   |

|    |                    |                | Timişoara, str. Gen. Traian Doda  |

|    |                    |                | nr. 1, ap. 5, judeţul Timiş       |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 870| Popa Ovidiu Ştefan | Timişoara      | Timişoara, str. Eugeniu de Savoya |

|    |                    |                | nr. 8, et. 1, ap. 7, judeţul Timiş|

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 871| Siegmeth Robert    | Timişoara      | Timişoara, str. Ion Ghica nr. 15, |

|    | Alin               |                | judeţul Timiş                     |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 872| Soameş Cosmin      | Timişoara      | Timişoara, bd. 3 August 1919 nr.  |

|    | Robert             |                | 3, ap. 2, judeţul Timiş           |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 873| Şoboleanu Antoniu  | Timişoara      | Asociat în cadrul BEJA Cristian   |

|    | Dan                |                | Munteanu şi Antoniu Dan Şoboleanu |

|    |                    |                | în Timişoara, str. Florimund de   |

|    |                    |                | Mercy nr. 5, ap. 8, judeţul Timiş |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 874| Teregovan Florin   | Timişoara      | Timişoara, str. Mărăşeşti nr. 8,  |

|    |                    |                | ap. 4, camera 1, judeţul Timiş    |

|____|____________________|________________|___________________________________|

| 875| Toporan Gabriel    | Timişoara      | suspendat                         |

|    | Valentin           |                |                                   |

|____|____________________|________________|___________________________________|

 

—————

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker