LEGEA privind achizitiile publice

A fost publicata in Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

 

Legea se aplica procedurilor de atribuire initiate dupa data intrarii sale in vigoare.

(2) Procedurilor de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei legi li se aplica legea in vigoare la data initierii procedurii de atribuire.

(3) Prezenta lege se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru incheiate dupa data intrarii sale in vigoare.

(4) Contractele de achizitie publica/Acordurile-cadru incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data cand acestea au fost incheiate in tot ceea ce priveste incheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea acestora.

Lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Incepand cu data de 18 octombrie 2018 Autoritatile contractante vor utiliza e-Certis si vor solicita in principal acele tipuri de certificate sau forme de documente justificative care sunt disponibile in e-Certis.

Puteti citi textul integral AICI.

TRANSILVANIA Recuperari Creante Cluj

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker