Contestatorul tabelului de creante trebuie sa trimita contestatia administaratorului judiciar si celui special cu confirmare de primire

Contestatia la tabelul de creante, cu privire la creantele si drepturile creditorilor se trimite cu confirmare de primire catre administratorul judiciar al debitoarei, precum si administratorului special, sub sanctiunea aplicarii unei amenzi de catre judecatorului sindic -din oficiu.

 

ART. 111 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

(1) Debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii fata de tabelul de creante, cu privire la creantele si drepturile trecute sau, dupa caz, netrecute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar in tabel.

(2) Contestatiile trebuie depuse la tribunal in termen de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului preliminar, atat in procedura generala, cat si in procedura simplificata.

(3) Sub sanctiunea anularii, contestatia va fi insotita de dovada, in original, a achitarii taxei de timbru, precum si de toate inscrisurile de care partea intelege sa se foloseasca in dovedirea sustinerilor sale, cu aratarea oricaror altor probe care se solicita, cu exceptia celor care nu se afla in posesia partii sau nu sunt cunoscute la momentul formularii contestatiei.

(4) Partea care formuleaza contestatia trimite, cu confirmare de primire, cate un exemplar al contestatiei si al documentelor ce o insotesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a carui creanta se contesta, precum si administratorului special. In cazul in care aceasta obligatie nu a fost respectata, judecatorul-sindic va putea aplica, din oficiu, o amenda in conditiile Codului de procedura civila.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker