Fila cec emisa de tragator in favoarea beneficiarului

Fila cec emisa de tragator in favoarea beneficiarului. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 23 in aceasta situatie

În ceea ce priveste opozitia la executare silita, ca forma speciala de contestare a executarii silite, prevazuta de art. 54-57 din Legea nr. 59/1934.

Sediul materiei în ceea ce priveste limitele si intinderea obiectului unei opozitii la executare, acesta este la art. 55: In procesele pornite fie pe cale de actiune, fie pe cale de opozitie, la somatia de executare a cecului, debitorul nu va putea opune decat exceptiunile de nulitate a titlului, prevazut de art. 2, precum si cele care nu sunt oprite de art. 23.

Exceptiile de nulitate se refera la sanctiunea din articolul 2 alin. 1 conform caruia Titlul caruia ii lipseste una din conditiunile aratate in articolul precedent nu va fi socotit cec.

Mentiunile obligatorii pentru ca un inscris/titlu sa fie considerat cec, sunt prevazute la art. 1:

Cecul cuprinde:

1. Denumirea de cec ….

2. Ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani.

3. Numele celui care trebuie sa plateasca (tras).

4. Aratarea locului unde plata trebuie facuta.

5. Aratarea datei si a locului emiterii.

6. Semnatura celui care emite cecul (tragatorul).

7. Numele tragatorului, …..

8. Codul tragatorului, respectiv un numar unic de identificare, preluat din documentele de identificare sau de inregistrare ale tragatorului.

În ceea ce priveste excepțiunile care nu sunt oprite de art. 23, redam textul:

Persoanele impotriva carora s-a pornit actiune, in baza unui cec, nu pot opune posesorului exceptiunile intemeiate pe raporturile lor personale cu tragatorul sau cu posesorii anteriori, afara numai daca posesorul dobandind cecul a lucrat cu stiinta in paguba debitorului.

In opinia noastra, acest text de lege NU este aplicabil situatiei de emitere a cecului, de la tragator la beneficiar.

Motivatia principala consta in aceea ca beneficiarul nu poate dobandi cecul lucrand cu stiinta în paguba debitorului. Debitorul/tragatorul emite in mod direct cecul în favoarea beneficiarului.

Textul art. 23 in care sunt mai multe persoane subiect pasiv (Persoanele impotriva carora s-a pornit actiune) sunt specifice situatiilor in care cecul a fost girat si a circulat astfel de la un posesor la altul, iar cel din urma posesorul are posibilitatea de a executa silit atat trăgătorul cat si girantii. Exista o singură exceptie de la acest rationament: cecul avalizat, cand beneficiarul executa alaturi de tragator si pe avalist, sau avalisti.

Iata un alt argument:

Persoanele impotriva carora s-a pornit actiune -în cazul nostru este trăgătorul emitent al cecului,

nu pot opune posesorului -aici beneficiarul,

exceptiunile intemeiate pe raporturile lor personale cu tragatorul sau cu posesorii anterioriaici tragatorul cu el însuși.

Asadar, simplificata situatia din art. 23 la o actiune in baza unui cec emis de tragator beneficiarului, ar rezulta ca tragatorul (cel impotriva caruia s-a pornit actiune) ar putea opune posesorului (beneficiarului) exceptiuni intemeiate pe raporturile lui personale cu el insusi?!

Un alt argument pentru inaplicabilitatea textului in raportul juridic direct dintre tragator si beneficiarul cecului (cel in favoarea caruia s-a emis cecul) este furnizat de fraza finala a art. 23 afara numai daca posesorul dobandind cecul a lucrat cu stiinta in paguba debitorului.

Beneficiarul cecului NU este un posesor caruia i se transmite cecul prin girare, ci este cel in favoarea caruia se emite. Prin urmare acesta nu dobandeste cecul, ci i se emite/inmanează, prin actul direct si volitiv al tragatorului.

Exprimarea la modul gerunziu: dobandind cecul presupune o actiune în desfasurare, adica atunci cand il dobândeste beneficiarul trebuie în acelasi timp sa si lucreze cu stiinta in paguba debitorului. Aceasta ipoteza este exclusa deoarece tragatorul in mod benevol emite cecul si evident cu un scop.

In interpretarea textului art. 23 trebuie avut în vedere si continutul art. 14:

Daca un cec necompletat la emitere a fost completat fara a tine seama de intelegerile intervenite, neobservarea acestor intelegeri nu poate fi opusa posesorului, afara numai daca acesta a dobandit cecul cu rea-credinta, sau daca posesorul a savarsit o greseala grava in dobandirea cecului.

In mod evident, si acest text se refera la situatia unui cec girat, pentru ca posesorul nu este beneficiar, si în mod evident beneficiarul nu l-a dobandit ci i-a fost remis fara sa savarseasca vreo greseala in dobandire (a se intelege prin dobandire un proces mai indelungat decat emitere, respectiv primire din partea alcuiva decat emitentul tragator).

Revenind la textul art. 55, alin. 2 dispune: Exceptiunile personale vor trebui sa fie de grabnica solutiune si intotdeauna intemeiate pe o proba scrisa.

Intreg articolul 55 in opinia noastra nu se aplica in situatiile emiterii cecului, respectiv raportului juridic simplu dintre tragator si beneficiar.

Dacă art. 55 nu face referire la emitere de cec, art. 56 face acest lucru dar numai pentru conservarea dreptului de regres. Din nou dreptul de regres NU există între un debitor -tragatorul emitent si creditor -beneficiarul cecului. Poate exista daca pe cec apare cel putin un avalist, sau in situatia cecurilor girate. Daca din raportul care a dat nastere emisiunii sau transmisiunii cecului deriva o actiune cauzala, aceasta ramane in fiinta, cu toata emiterea sau transmiterea cecului, afara de cazul cand se dovedeste novatiunea.

Analizarea fondului pretentiilor decurgand din raporturile juridice care au la baza titluri comerciale de valoare nu se poate realiza pe calea opozitiei la executare, ci, eventual, in cadrul unei contestatii la executare propriu-zise, potrivit art. 399 si urm. Cod procedura civila. Acest lucru a statuat și Curtea de Apel Cluj, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, prin Decizia nr. 1294/2008 pronuntata la data de 29 mai 2008.

TRANSILVANIA Recuperari Creante Cluj

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker