Bucureşti

Lista instantelor de judecata din municipiul Bucuresti

Curtea de Apel Bucuresti
Adresa : Splaiul Independentei nr. 5, sector 4 Bucureşti
Centrala telefonica – 021 – 319.51.80, 021 – 319.51.81, 021 – 319.51.83
Secţia I penală tel/fax: 021/319.25.77
Secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori şi familie tel/fax:021/319.51.85, 021/319.14.72
Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi familie tel/fax: 021/319.51.78
Secţia a IV-a civilă tel/fax: 021/311.49.32
Secţia a V-a comercială tel/fax: 319.51.97
Secţia a VI-a comercială tel/fax : 021/319.16.47
Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale tel/fax: 021/311.49.46
Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal tel/fax : 021/319.51.76
Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală tel/fax: 021/319.51.91
Curtea de Apel Militara Bucuresti
Adresa : Bucureşti, Şoseaua Progresului 41, sector 5, cod 050692, OP 69
www.cma.ro
Biroul de relaţii cu publicul:
Judecător: Colonel magistrat Manea Gheorghe
Grefier: Maria Mareş
Telefon: 021 4116497
Fax: 021 4107925
E-mail: relatii.publice@cma.ro
Persoane de contact: Grefier Luminiţa Mareş
Tribunalul Bucuresti
Adresa :
Începând cu data de 4 decembrie 2006, sediul Tribunalului Bucureşti se află în Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3 .
Telefon (centrala): 021 – 408.36.00; 408.37.00; 318.77.00
E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro
Tribunalul Militar Bucuresti
Adresa : Calea Plevnei nr.145, sector 6, Bucureşti Cod poştal: 060012
Telefon: 021/319.60.28
Fax: 021/319.60.29
E-mail: tmb@cma.ro
Persoane de contact: purtător de cuvânt: judecător căpitan magistrat Mihail Dafina – E-mail: relaţiipublice.tmb@cma.ro
Judecatoria Sector 1
Adresa : Bucuresti, Str. Danielopol Gheorghe nr. 2-4, sector 4.
Telefon: 021/318.77.01
Fax: 021/313.21.73
E-mail: judecatoria-sector1@just.ro
Persoane de contact: grefier Dinu Laura Georgeta-Biroul de Informaţii şi Relaţii Publice-021/318.77.01 int. 464
Judecatoria Sector 2
Adresa : Bucureşti, B-dul. Unirii nr.37, sectorul 3 .
Tel. centrală: 021/4083600
Tel:Grefierul şef : 021/408.37.17; Fax:021/408.37.20
Tel/Fax:: Biroul de Informare şi Relaţii Publice – 021/4083652
Telefon: 021/408.36.00;021/4083652
Fax: ; 021/312.50.45; 0214083652;
E-mail: jud-sector2-brp@just.ro
Persoane de contact: Purtător de cuvânt – judecător MARIANA – CONSTANŢA VÂRŞESCU – telefon 0754014319; grefier delegat – IOANA STĂNESCU -Tel:201/4083652
Judecatoria Sector 3
Adresa : Bucureşti, strada Ilfov, nr. 6, sector 5 cod postal 70621
Nr. telefon centrala : – 0213132990; 0213132991; 0213132674; 0213132777
Nr. fax centrala : 0213132935 -
Nr.fax Biroul de Informare si Relatii Publice- 0213132934
Nr. fax cabinet : 0213132803-
Nr. fax sectia penala (executari penale): 0213132817
Nr. fax sectia civila : 0213132673
Judecatoria Sector 4
Adresa : Bucureşti, Str. Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4
Biroul de Informare si relaţii publice – Bucureşti, Str. Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4; etaj 1 camera 305
Telefon: 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03
Fax: 021.313.89.30
E-mail: judecatoria-sector4@just.ro
Persoane de contact: Mirela Bălaşa – grefier şef Secţie Civilă; Craiu Iulia şi Pantazi Daniela Florica – judecători delegaţi la Biroul de Informare si relaţii publice
Judecatoria Sector 5
Adresa : Str. Splaiul Independenţei nr. 5 sector 4
Telefon: 021/319.51.80 /319.51.81 /319.51.83
Fax: 021/311.79.96, 021 313.28.16
E-mail: jud-sector5@just.ro
Persoane de contact: Biroul de Informare si Relatii cu Publicul camera S01 – grefier delegat Silviu Cernea


Judecatoria Sector 6
Adresa :str. Ştirbei Vodă nr. 115, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010109
Telefon centrală: 021.637.23.18; 021.637.23.20
Fax: 021/637.23.23
E-mail: jud-sector6@just.ro
Persoana de contact: Grefier şef – cu delegaţie Valentina Mincă
Purtător de cuvânt jud. POSTELNICU LUCREŢIA TEL. 0754.014.326
Google PageRank Checker