JAFUL DIN PADURI VA CONTINUA SI IN 2019. ACESTA VA FI “COMBATUT” CU ACELEASI ARME CA SI IN PREZENT.

La 21 decembrie 2016, Guvernul României a adoptat Hotărârea de Guvern nr. 1004, pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.
Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1046 din 23 decembrie 2016, și urma să intre în vigoare la 120 de zile de la data publicării.
Cu câteva zile înainte de data stabilită pentru intrarea în vigoare, Guvernul României condus de Sorin Mihai Grindeanu a prorogat data intrării în vigoare a hotărârii date de guvernul condus de Dacian Cioloș.
Prin Hotătârea de Guvern nr. 219 din 12 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017 (cu 7 zile îninte de data inițial fixată pentru intrare în vigoare), H.G. nr. 219/2017, privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, s-a stabilit:
ARTICOL UNIC
Termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 23 decembrie 2016, se prorogă până la data de 21 octombrie 2017.

În același an 2017, al doilea guvern auto-răsturnat de PSD, de data aceasta sub Mihai Tudose prim-ministru, a prorogat din nou intrarea în vigoare a actului normativ, de la data de 21 octombrie 2017, la data de 31 decembrie 2018.
Da, cu 3 zile înaiante de data intrării în vioare: 21 octombrie 2017, la data de 18 octombrie 2017 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017, Hotărârea de Guvern nr. 741/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prin care s-a stabilit:
ARTICOL UNIC
Termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018.

SURPRIZĂ:
Pe același titlu, pe același text dar sub al 3-lea prim ministru PSD, s-a adoptat cea de-a treia hotărâre de guvern, cu același scop, același titlu și același conținut: prorogarea datei de intrare în vigoare a H.G. nr. 1004/2016. De data aceasta prim ministru este doamna Viorica-Vasilica Dăncilă.
Prin H.G. NR. 1001 din 20 decembrie 2018, privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial nr. 1092 din 21 decembrie 2018, s-a hotărât:
Termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2019.

Nu știm dacă în istoria României a mai existat o situație în care o hotărâre de guvern adoptată să fie amânată la intrarea în vigoare de atâtea ori, și pentru o perioada așa lungă!
În privința H.G. NR. 1004/2016, 4 prim-miniștrii ai României au hotărât că nu este cazul să se aplice încă, amânând întrarea în vigoare stabilita inițial pentru data de 22 aprilie 2017, să se tot amâne pentru anul 2020.
Poate că este vreun act normativ nesemnificativ, neimportant?! Nu, nici vorbă.

Parlamentul European şi Consiliul, au adoptat REGULAMENTUL (UE) NR. 995/2010 din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 295 din 12 noiembrie 2010.
Ca să adopte acest Regulament de 21 de articole, au fost avute în vedere considerente exprimate în nu mai puțin de 31 de puncte. Ceea ce însemnă foarte multe argumente!
Iată câteva dintre considerente:
(1) Pădurile oferă o mare varietate de beneficii economice, sociale şi de mediu, inclusiv lemn şi produse forestiere nelemnoase, precum şi servicii de mediu esenţiale pentru umanitate, printre care conservarea biodiversităţii şi a funcţiilor ecosistemului şi protejarea sistemului climatic.
(2) Datorită cererii crescânde de lemn şi produse din lemn de pe plan mondial, precum şi deficienţelor instituţionale şi de guvernanţă prezente în sectorul forestier dintr-o serie de ţări producătoare de lemn, exploatarea forestieră ilegală şi comerţul aferent au devenit şi mai îngrijorătoare.
(3) Exploatarea forestieră ilegală reprezintă o problemă globală de interes internaţional major. Această problemă constituie o ameninţare gravă pentru păduri, întrucât contribuie la procesul de despădurire şi de degradare a pădurilor, responsabil pentru aproximativ 20% din emisiile globale de CO2, ameninţă biodiversitatea şi subminează gestionarea pădurilor şi dezvoltarea durabilă, inclusiv viabilitatea comercială a operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Aceasta contribuie, de asemenea, la deşertificare şi la eroziunea solului şi poate exacerba fenomenele meteorologice extreme şi inundaţiile. În plus, exploatarea forestieră ilegală are implicaţii sociale, politice şi economice, deseori subminând progresul către o bună guvernanţă şi ameninţând mijloacele de subzistenţă ale comunităţilor locale dependente de păduri, şi poate fi asociată cu conflicte armate. Se preconizează că combaterea problemei reprezentate de exploatarea forestieră ilegală în contextul prezentului regulament va contribui la eforturile Uniunii de atenuare a schimbărilor climatice în mod rentabil şi aceasta ar trebui considerată ca un complement la acţiunile şi angajamentele Uniunii în contextul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice.
(4) … una dintre acţiunile prioritare identificate o reprezintă examinarea posibilităţii de a se lua măsuri active în vederea prevenirii şi combaterii comerţului cu lemn recoltat în mod ilegal şi continuarea participării active a Uniunii şi a statelor membre la punerea în aplicare a rezoluţiilor şi acordurilor globale şi regionale referitoare la chestiuni ce vizează pădurile.

ROMÂNIA
Raportat la reglementările europene, din 2010 dar și din anii anteriori, abia în anul 2016 România a luat măsurile necesare și obligatorii prin H.G. nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.
Numai că H.G. nr. 1004/2016 nu a intrat și nu va intra în vigoare mai devreme de anul 2020.
Așadar poate că din anul 2020 în România se vor aplica NORMELE
referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Textul integral al H.G. nr. 1004/2016 AICI.
Textul H.G. nr. 1001/2018 AICI.
Textul REGULAMENTULUI (UE) NR. 995/2010 din 20 octombrie 2010
de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, AICI

Autor: avocat Andrei Marian

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker