SINTAGMA „RECURSUL ESTE VADIT NEFONDAT” A FOST DECLARATA NECONSITITUTIONALA

In ziua de 8 decembrie 2015, Plenul Curtii Constitutionale, investit in art.146 lit.d) din Constitutia Romaniei si al art.29 din Legea nr.47/1992  privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.493 alin.(5) din Codul de procedura civila, care au urmatorul continut: „(5) In cazul in care completul este in unanimitate de acord ca recursul nu indeplineste cerintele de forma, ca motivele de casare invocate si dezvoltarea lor nu se incadreaza in cele prevazute la art. 488 sau ca recursul este vadit nefondat, anuleaza sau, dupa caz, respinge recursul printr-o decizie motivata, pronuntata, fara citarea partilor, care nu este supusa niciunei cai de atac. Decizia se comunica partilor.”

In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.493 alin.(5) din Codul de procedura civila si a constatat ca sintagma „sau ca recursul este vadit nefondat” din cuprinsul acestora este neconstitutionala in raport de dispozitiile art.21 alin.(3) si art 24 din Constitutie.

Curtea a retinut ca solutia de respingere a cererii de recurs pentru motivul ca aceasta este vadit nefondata obliga instanta suprema la examinarea fondului cauzei. Or, aceasta solutie nu poate fi pronuntata in cadrul procedurii admiterii in principiu a recursului, ci doar in faza judecarii caii extraordinare de atac, reglementata de dispozitiile art.494-502 din Codul de procedura civila.

Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia a II-a civila.

Argumentele retinute in motivarea solutiei pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker