Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019

Prin Ordinul comun nr. 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,  Ministerul Finantelor Publice si Institutul National de Statistica, publicat in Monitorul Oficial nr. 675 din  4 septembrie 2015 au fost aprobate Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019.

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei si la societatile/asociatiile agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau entitati juridice care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale.

Registrul agricol constituie sursa de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici in domeniile: fiscal, agrar, protectie sociala, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, scolar, servicii publice de interes local si altele asemenea.

Registrul agricol asigura baza de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor.

Registrul agricol constituie sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic, respectiv: statistica oficiala, pregatirea si organizarea recensamintelor agricole, ale cladirilor si ale populatiei, ale unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observari statistice prin sondaj etc.

Registrul agricol asigura baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificarilor incrucisate intre datele din registrul agricol si datele inscrise in registre specifice tinute de alte institutii

Registrul agricol constituie baza de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind categoria de folosinta a suprafetelor de teren si de evidenta a efectivelor de animale, in vederea solicitarii de plati in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri – plati directe, ajutoare nationale tranzitorii in domeniul vegetal si zootehnic, inclusiv in sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurala, masuri de piata, precum si alte forme de sprijin finantate din fonduri europene si din bugetul national.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker