AMBIENT SIBIU IN INSOLVENTA – TRIBUNALUL A ADMIS CEREREA DEBITOAREI

In data de 15 septembrie 2015, in dosarul 2575/85/2015  Tribunalul Sibiu a admis cererea debitoarei SC AMBIENT SA de deschidere a procedurii generale a  insolventei. Desemneaza administrator judiciar provizoriu, la cererea debitorului, pe SIBINSOLV I.P.U.R.L prin Sora Oprea-Florin. Obliga debitorul, prin administrator social, sa puna la dispozitia administratorului judiciar provizoriu toate informatiile si documentele apreciate ca necesare de catre acesta din urma cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzand transferurile patrimoniale facute in cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sanctiunea ridicarii dreptului de administrare, in baza art. 82 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

Stabileste in sarcina administratorului judiciar provizoriu  ca in termen de maxim 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii sa convoace adunarea generala a actionarilor, asociatilor sau membrilor persoanei juridice in vederea desemnarii administratorului special, in baza art. 53 alin.1 raportat la art. 52 din Legea nr. 85/2014; ca in termen de cel mult 20 de zile de la desemnare sa examineze situatia economica a debitorului si a documentelor depuse conform prevederilor art. 67 sau 74 si sa intocmeasca un raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simplificata fie continuarea perioadei de observatie in cadrul procedurii generale, in baza art. 92 raportat la art. 58 alin.1 lit. a din Legea nr. 85/2014, – ca in termen de cel mult 40 de zile de la desemnare sa examineze activitatea debitorului si sa intocmeasca un raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele carora le-ar fi imputabila aceasta stare si cu privire la existenta premiselor angajarii raspunderii acestora, in conditiile art. 169-173 din Legea nr. 85/2014, precum si asupra posibilitatii reale de reorganizare a societatii ori a motivelor ce nu permit reorganizarea, in baza art. 92 raportat la art. 58 alin.1 lit. b din Legea nr. 85/2014; notificarea deschiderii procedurii catre furnizorii de servicii – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice sau altele asemenea, (daca exista numai in perioada de observatie si de reorganizare), debitorului, creditorilor si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, care se va realiza conform Codului de procedura civila, prin publicare intr-un ziar de larga circulatie si prin Buletinul Procedurilor de Insolventa, creditorii avand drept de opozitie fata de incheierea de deschidere a procedurii, in termen de 10 zile de la comunicarea notificarii, in baza art. 71 alin. 2 raportat la art.77, 99 si 100 din Legea nr. 85/2014; ca in termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii sa inventarieze bunurile din averea debitorului, pe baza informatiilor primite de la debitor in conditiile art. 67 sau 74 si/sau pe baza oricaror informatii si documente solicitate autoritatilor competente potrivit legii, in baza art. 101 alin.1 din Legea nr. 85/2014.

In baza art. 100 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014 fixeaza termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitorului la 30.10.2015, care trebuie sa cuprinda mentiunile prevazute de art. 104 din acelasi act normativ si sa se refere la creante certe, lichide si exigibile anterioare datei de deschidere a procedurii generale, In baza art. 100 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2014 fixeaza termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea si publicarea in BPI a tabelului preliminar al creantelor la 19.11.2015. Contestatiile la tabelul preliminar urmeaza a se depune, in baza art. 111 alin. 2 si 3 din Legea nr. 85/2014, la Tribunalul Sibiu in 7 zile de la publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar, cu conditia atasarii, in original, a dovezii achitarii taxei judiciare de timbru in suma de 200 lei la aceasta si a depunerii tuturor inscrisurile de care partea intelege sa se foloseasca in dovedirea sustinerilor sale, precum si aratarea oricaror altor probe care se solicita, cu exceptia celor care nu se afla in posesia partii sau nu sunt cunoscute la momentul formularii contestatiei, sub sanctiunea anularii contestatiei. In baza art. 100 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 111 alin.6 din Legea nr. 85/2014 fixeaza termenul de definitivare a tabelului creantelor ti pentru solutionarea eventualelor contestatii la 09. 12.2015. In baza art. 100 alin. 1 lit. e din Legea nr. 85/2014 stabileste prima sedinta a Adunarii Creditorilor la 23.11.2015, ora 1500 ce va avea loc la sediul administratorului judiciar provizoriu avand ca ordine de zi alegerea Comitetului de Creditori si confirmarea/inlocuirea administratorului judiciar provizoriu si va fi convocata si prezidata de administratorului judiciar provizoriu. In baza art. 39 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea de catre debitor a unui cont la o unitate bancara din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, in termen de doua zile de la notificarea deschiderii procedurii, in caz de neindeplinire a atributiei, contul va fi deschis de catre administratorul judiciar provizoriu. Eventualele disponibilitati banesti vor fi pastrate intr-un cont special de depozit bancar. In baza art. 76 din Legea nr. 85/2014 dispune comunicarea hotararii de deschidere a procedurii insolventei catre instantele judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul debitorului declarat la registrul corespunzator si tuturor bancilor unde debitorul are deschise conturi. In baza art. 71 din Legea nr. 85/2014 dispune comunicarea de indata a prezentei minute administratorului judiciar provizoriu. In baza art. 66 alin. 7 din Legea nr.85/2014 califica drept declaratii de creanta cererile de deschidere a procedurii insolventei formulate de catre creditori si inregistrate direct la cererea formulata de debitor. Respinge ca premature cererile de interventie/opozitie formulate de catre creditoarele SC KOBER SRL si SC BETAK SA. Anuleaza ca netimbrata cererea de opozitie formulata de SC MITLIV EXIM SRL. Cu drept de apel, in termen de 7 zile de la comunicarea hotararii.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker