Indeplinirea procedurii prealabile a convocarii la conciliere directa nu presupune o forma solemna si poate fi realizata pana la primul termen de judecata (vechi Cod de procedura civila)

ROMANIA

TRIBUNALUL MARAMURES

SECTIA I CIVILA

 

Dosar nr. …../307/2013

DECIZIA CIVILA NR. …/A

 

Sedinta publica din .. noiembrie 2014

Instanta constituita din:

PRESEDINTE: T D

JUDECATOR: T D

GREFIER: O V

 

Pe rol fiind pronuntarea asupra apelului civil formulat de catre reclamantii C I si C L in reprezentarea fiicelor minore P M I si P S A , domiciliati in Satu Mare, str. F, nr. 1, judetul Satu Mare impotriva sentintei civile nr. … din 17.10.2013, pronuntata de Judecatoria Sighetu Marmatiei in dosarul nr. …./307/2013, avand ca obiect pretentii.

Se constata ca dezbaterile in cauza au avut loc la termenul de judecata din ….10.2014, sustinerile si concluziile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta ce face parte integranta din prezenta decizie, iar pentru a da posibilitate partilor sa depuna concluzii scrise s-a amanat pronuntarea pentru termenul din …..11.2014, iar apoi pentru termenul de azi.

In urma deliberarilor instanta a pronuntat decizia civila de fata.

 

TRIBUNALUL

 

Asupra apelului civil de fata.

Prin sentinta civila nr. …./17.10.2013, pronuntata de Judecatoria Sighetu Marmatiei in dosarul nr. …./307/2013 a fost admisa exceptia prematuritatii actiunii invocata de parata prin intampinare.

A fost respinsa actiunea formulata de reclamantii C I si minorele P M I si P S A, ambele prin reprezentant legal C L in contradictoriu cu paratii SC E R A R  SA si R M , ca prematur introdusa.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut urmatoarele: Prin actiunea civila inregistrata pe rolul acestei instante sub dosar nr. 463/307/2013 la data de 1 februarie 2013, reclamantii C I si C L in reprezentarea fiicelor minore P M I si P S A , au solicitat in contradictoriu cu parata SC  E R A R  SA , ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna: admiterea actiunii si obligarea paratei la plata sumei de 80.000 lei reprezentand daune materiale si morale pentru partea vatamata C I, cu titlu de despagubiri civile rezultate in urma accidentului rutier din 19.07.2012; obligarea paratei la plata sumei de 50.000 lei. Reprezentand daune materiale si morale pentru partile vatamate minore P M si P S , cu titlu de despagubiri civile rezultate in urma accidentului rutier din ….07.2012, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii se arata ca in urma accidentului rutier ce a avut loc in data de …07.2012, s-a stabilit faptul ca vinovat de producerea acestui accident este inculpatul R M , asigurat al societatii parate conform politei RCA seria RO/…./DV nr …., emisa la data de … pentru autoturismul cu numarul de inmatriculare MM ….., sens in care acesta a fost trimis in judecata prun rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei , pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa, infractiune prevazuta si pedepsita de art. 184 Cod penal.

Intrucat numarul zilelor de ingrijiri medicale ale reclamantilor sunt: pentru C I 7-8 zile medicale, iar pentru P M I 4-5 zile medicale, nu au avut calitatea de parti vatamate in dosarul penal nr. …./307/2012 aflat pe rolul Judecatoriei Sighetu Marmatiei, sens in care, s-au indreptat pe cale civila impotriva asiguratorului vinovatului de producerea accidentului.

Astfel, in urma producerii accidentului, autoturismul marca S I cu numar de inmatriculare SM….., proprietatea lui C I a fost in totalitate avariata, apreciindu-se ca fiind dauna totala. Fata de aceasta imprejurare, considera ca valoarea de piata a acestui autoturism, se situeaza la nivelul de 5500 euro, adica 24.000 lei.

Din cauza accidentului, reclamantul C I nu a putut lucra timp de 3 luni si a trebuit sa-si angajeze oameni pentru a-si intretine gospodaria. Suma de 6.000 lei reprezinta cheltuieli materiale cu intretinerea gospodariei pe perioada iulie-august-septembrie, iar 50.000 lei daune morale. De asemenea, drumurile la spital, au implicat costuri de transport de 200 lei/drum, iar la aceasta se adauga costul medicamentelor.

Ca atare, in temeiul acestei polite si a dispozitiilor art. 48 si urm. din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania, societatea de asigurari raspunde pentru intregul prejudiciu cauzat prin accidente de asiguratul sau.

Este de mentionat ca parata nu a despagubit reclamantii nici pentru prejudiciul material cauzat autoturismului, iar daunele pentru suferintele fizice si psihice provocate prin accident au ramas neacoperite.

In primul rand este vorba de suferintele fizice multiple care i-au fost cauzate de coliziunea in care a fost implicat, dar si de socul psihic generat de faptul ca in urma acestui eveniment puteau deceda toti membrii familiei. Luni in sir a avut cosmaruri, retraind acest vacarm.

Actele medicale depuse in probatiune atesta cele aratate anterior, si anume, faptul ca intreaga familie a fost afectata, intrucat toti membrii familiei au fost sub stare de soc si lezati fizic. In acest context, cei maturi nu au fost capabili sa-si poarte de grija nici lor insisi si nici celor doua minore.

Apoi, se impune a fi cuantificate daunele morale rezultate in urma durerilor fizice experimentate din cauza acestor leziuni, dar si prin prisma faptului ca imobilizarea la pat a acestor membri, a impus angajarea unor ajutoare. Sotia reclamantului, C I, a avut 85-90 zile ingrijiri medicale si a fost imobilizata la pat, avand fractura de calcai, iar gipsul l-a purtat 10 saptamani.

In aceeasi ordine de idei, minorele, care erau in vacanta de vara, au avut vacanta compromisa in totalitate, atat din perspectiva imposibilitatii de a mai merge undeva in vacanta, dar mai ales prin prisma faptului ca mama si bunicii lor nu s-au mai putut ocupa de ele.

Asadar, privitor la minorele P M  si P S, daunele morale se cuantifica la valoarea de 50.000 lei, din care 30.000 lei pentru minora P M  si 20.000 lei pentru P S , tinand seama de socul traumatic la care au fost supuse, dar mai ales de perioada ulterioara accidentului, in care acestea au avut nevoie de terapie psihologica de specialitate.

Din cauza accidentului, reclamanta nu a putut sa se ocupe de minore, ea insasi fiind accidentata, si a trebuie sa-si angajeze o bona pentru supravegherea minorelor si pentru menajul zilnic, fapt ce a determinat o cheltuiala suplimentara de 5000 lei in cele 2 luni de vacanta scolara. De asemenea, drumurile la spital, cumparaturi, etc, au implicat costuri de transport de 200 lei/drum.

In drept au invocat art. 1349, 1381, 1387 si urm. Cod civil, dispozitiile Legii 136/1995.

Parata a formulat intampinare prin care a solicitat:

1. Pe cale de exceptie, anularea cererii de chemare in judecata formulata impotriva subscrisei, ca nesemnata, conform dispozitiilor art 133 alin(1) Cod procedura civila.

2. Pe cale de exceptie, anularea cererii ca nelegal timbrate, in cazul in care reclamantul nu s-a confirmat dispozitiilor instantei cu privire la achitarea taxei de timbru.

3. Pe cale de exceptie, anularea cererii pentru lipsa/insuficienta calitatii de reprezentant a reclamantei C L in ceea ce priveste minorele P M I si P S A.

4. Pe cale de exceptie, invoca necompetenta teritoriala a Judecatoriei Sighetu Marmatiei, solicitand declinarea competentei si trimiterea cererii spre judecare catre Judecatoria Buftea.

5. Pe cale de exceptie, respingerea cererii ca prematur introdusa, inainte de indeplinirea procedurii de conciliere directa prealabila prevazura de art 720¹ Cod procedura civila.

6. Introducerea in cauza , in calitate de intervenient fortat , a numitului R M  , in conformitate cu dispozitiile art 54 alin 1 , parte finala din Legea nr 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania.

7. A solicitat conexarea dosarului …./307/2013 la prezentul dosar, ambele aflate pe rolul Judecatoriei Sighetu Marmatiei, in conformitate cu prevederile art 164, 165 Cod procedura civila.

8. Suspendarea judecatii prezentei cauze pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr …../2012, aflat pe rolul Judecatoriei Sighetu Marmatiei, in conformitate cu prevederile art 244 alin 1 pct 2 si alin 2 Cod procedura civila.

9. Respingerea pretentiilor reclamantului C I privind daunele materiale ca nedovedite

10. Respingerea pretentiilor reclamantilor C I, P M I si P S A  prin C L privind daunele morale ca neintemeiate, si in subsidiar, reducerea cuantumului acestora.

In motivare a aratat urmatoarele: Exemplarul comunicat paratei nu contine un element fundamental al cererii de chemare in judecata, si anume, semnatura partilor sau a reprezentantului lor.

Prezenta actiune are ca obiect pretentii constand in daune materiale si morale, fiind, in mod evident, o cerere evaluabila in bani. In consecinta, considera ca aceasta trebuia timbrata conform prevederilor art 2 din Legea nr 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Reclamante in prezenta cauza sunt si minorele preda M I si P S A . In conformitate cu prevederile art 483 alin 3 Cod civil, ambii parinti raspuns pentru cresterea copiilor minori. Cu toate acestea, ele sunt reprezentate in cauza doar de catre mama lor.

Competenta teritoriala a instantelor de judecata este reglementata de titlul II din Codul de procedura civila. Se instituie regula ca cererea sa se faca la instanta de la domiciliul sau sediul paratului.

Conform prevederilor art. 720¹ Cod procedura civila, „inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, reclamantul are obligatia de a convoca partea adversa la conciliere directa prealabila. Aceasta convocare trebuie sa fie comunicata prin orice mijloc care asigura trimiterea actului si confirmarea primiri acestuia. In speta, reclamantul a inregistrat o convocare la data de 24.01.2013, dar a inregistrat actiunea de chemare in judecata la data de 01.02.2013.

Cererea de chemare in judecata formulata de reclamanti este adresata exclusiv impotriva SC E R A R SA. Acest demers este contrar dispozitiilor legii 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania.

In legatura cu evenimentul rutier avut loc la data de …07.212. la care face referire parata, s-a format dosarul penal nr. …./307/2012, aflat pe rolul Judecatoriei Sighetu Marmatiei, cu termen de judecata in data de ….03.2013. Contrar celor sustinute de reclamant, nici o instanta de judecata nu a constatat pana la data prezentei ca R M, in calitatea sa de conducator auto al unui autoturism implicat in accidente, se face vinovat de producerea accidentului. Stabilirea vinovatiei sau nevinovatiei acestuia este atributul exclusiv a unei instante de judecata.

SC E R A R SA va fi tinuta sa raspunda pentru eventualele despagubiri acordate reclamantilor in virtutea raportului de asigurare dintre conducatorul auto R M si societatea asiguratoare.

Invedereaza instantei faptul ca doar reclamantul C I solicita daune materiale. Cu toate ca in petitele cererii adresate instantei este mentionat faptul ca si reclamantele P M I si P S A, prin reprezentant, solicita daune materiale, in dezvoltarea motivelor, se mentioneaza ca intreaga suma solicitata de acestea din urma reprezinta daune morale.

In ceea ce priveste daunele morale solicitate de C I, in cuantum de 80.000 lei, si de P M I si P S A, in cuantum de 50.000 lei, raportat la numarul de ingrijiri medicale de care partile au avut nevoie pentru insanatosire , considera ca acestea sunt mult mai mari decat ceea ce a consacrat jurisprudenta, raportat si la aspectele particulare ale cazului.

La termenul de judecata din …..03.2013 reclamantii au chemat in judecata in calitate de parat pe R M, persoana vinovata de producerea accidentului.

La termenul de judecata din …..04.2013 reclamantii au depus note scrise prin care au solicitat respingerea exceptiilor invocate prin intampinare.

Deoarece instanta a ramas in pronuntare doar cu privire la exceptia prematuritatii actiunii, respingand restul exceptiilor, a retinut apararile reclamantilor doar cu privire la aceasta problematica.

In acest sens reclamantii au aratat ca cererea nu este prematur introdusa deoarece partile au fost convocate in spiritul art. 720 ind. 1 Cod procedura civila, fiind anexata dovada postala.

S-au invocat in sustinere si doua decizii de speta, respectiv Decizia nr. 3184/2004 pronuntata de Sectia Comerciala a ICCJ conform careia „ratiunea concilierii directe este practic realizata si atunci cand procedura concilierii a fost realizata dupa introducerea cererii de chemare in judecata la instanta competenta, pana la primul termen de judecata”. De asemenea, potrivit Deciziei nr. 2034/2011 pronuntata de ICCJ -prevederile art. 720 ind. 1 C.proc.civ referitoare la procedura concilierii prealabile sunt obligatorii, insa termenele, conditiile, locul, mijloacele si modalitatile de manifestare a vointei partilor, precum si continutul concret al inscrisurilor nu reprezinta conditii imperative cerute de lege, astfel ca pretinsa nerespectare a unora dintre acestea nu atrage automat nulitatea concilierii directe, ci numai in situatia in care partea dovedeste o vatamare concreta.

Referitor la exceptia prematuritatii invocata de parata SC  E R A R  SA instanta retine ca este unanim stabilit faptul ca este obligatorie parcurgerea procedurii concilierii directe reglementate de art. 720 ind. 1 Cod procedura civila prealabil promovarii unui litigiu comercial evaluabil in bani.

Modalitatea in care au inteles sa realizeze aceasta procedura reclamantii nu este insa de natura sa satisfaca exigentele textului legal, astfel incat exceptia prematuritatii urmeaza sa fie admisa.

Se constata ca reclamantii au convocat parata la conciliere directa, pentru data de 11.02.2013, invitatia fiind transmisa la 22.01.2013 cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Cu toate acestea, inainte momentul stabilit pentru conciliere, se promoveaza prezenta actiune la 01.02.2013.

In acest context nu suntem in nici una din ipotezele avute in vedere de hotararile de speta deoarece procedura concilierii directe a fost initiata inainte de cererea de chemare in judecata si nu se pune problema nerespectarii termenelor sau a conditiilor concilierii prevazute de art. 720 ind. 1 Cod procedura civila ci a insasi esentei acestei proceduri, respectiv aceea de a se astepta momentul stabilit pentru conciliere in vederea rezolvarii amiabile a litigiul.

In ceea ce priveste vatamarea produsa paratei aceasta este reflectata in costurile financiare pe care le presupune orice proces care putea fi prevenit in masura in care reclamantii nu ar fi ales direct discutia contradictorie. De altfel, nu se justifica prin nimic modalitatea precipitata in care acestia au actionat in contextul in care aveau la dispozitie calea rapida a actiunii civile in cadrul procesului penal, dar de care nu au inteles sa uzeze.

Impotriva sentintei civile nr. …./17.10.2013 a Judecatoriei Sighetu Marmatiei, in termenul prevazut de art. 284 Cod procedura civila 1865 au formulat apel apelantii-reclamanti C I si C L, in reprezentarea fiicelor minore PMI si P S A, solicitand desfiintarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare.

In motivele de apel, apelantii au aratat urmatoarele: In fapt, instanta de fond a respins actiunea apelantilor ca prematura introdusa, consecinta directa a admiterii exceptiei prematuritatii invocate de catre intimata SC  E R A R  SA.

Apelantii reclamanti au procedat la actionarea in judecata a asiguratorului SC  E R A R  SA, ca urmare a evenimentului rutier si a faptei penale savarsite de asiguratul R M .

Acesta a fost condamnat in baza dispozitiilor Sentintei penale nr. …./26.03.2013 pronuntata in dosar nr. …../307/2012 a Judecatoriei Sighetu-Marmatiei, sentinta ramasa definitiva prin Decizia penala nr. …./10.06.2013 pronuntata de Curtea de Apel Cluj.

Instanta de fond a considerat ca actiunea a fost promovata fara ca partile sa fi respectat procedura de conciliere si ca in esenta, aceasta conciliere nu a satisfacut exigentele textului prevazut de lege.

In pofida motivarilor formulate de catre reclamanti, instanta a considerat ca ab initio ca partile ar fi putut concilia si ca acest proces nu s-ar fi nascut in conditiile, daca discutia amiabila ar fi avut loc.

In motivare instanta incearca sa faca distinctie intre aspectele pur procedurale ale art. 720 ind.1, Cod procedura civila privind termenele si conditiile impuse de lege, insa omite exact esenta discutiei pe fondul concilierii, si nesocoteste dispozitiile si analiza nuantata a Decizia nr.3184 din 30 septembrie 2004 Sectia Comerciala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conluzioneaza ca : “Ratiunea concilierii prealabile”(…)”este practic realizata” si atunci „cand procedura concilierii a fost indeplinita dupa introducerea cererii de chemare in judecata la instanta competenta, pana la primul termen de judecata.”

Or, este evident ca partile nu au putut concilia, cata vreme nu s-a ajuns la o negociere, pe baza unei contraoferte a asiguratorului, nici pana la primul termen de judecata si nici ulterior. In alta ordine de idei, nici la data stabilita pentru conciliere asiguratorul nu s-a prezentat.

Asadar, ca instanta suprema, inalta Curte de Casatie si Justitie confirma o exceptie de la succesiunea procedurii prevazute de Art. 720 1 Cod procedura civila: efectuarea convocarii la conciliere si apoi introducerea cererii de chemare in judecata.

Prin decizia data, Curtea statueaza in mod neechivoc ca procedura concilierii poate fi indeplinita si ulterior introducerii cererii de chemare in judecata, dar pana la data primului termen de judecata.

In textul aceleiasi decizii, Inalta Curte de Casatie si Justitie stabileste ca procedura concilierii directe este realizata si atunci cand incercarea de conciliere cu cealalta parte a imbracat forma unei alte proceduri, cum ar fi cea a somatiei de plata (reglementata de Ordonanta de Guvern Nr. 5/2001, procedura cu caracter litigios, avand ca obiect recuperarea creantelor certe, lichide si exigibile pe cale judecatoreasca).

Cu alte cuvinte, Curtea statueaza ca daca o cerere de chemare in judecata este precedata de introducerea de catre reclamant impotriva aceluiasi parat a unei cereri privind emiterea unei somatii de plata, aceasta din urma va fi asimilata unei convocari la conciliere.

In cazul nostru, desi instanta penala s-a pronuntat cu privire la condamnarea asiguratului R M  si desi s-au acordat despagubiri civile celorlalte parti vatamate, asiguratorul nu a inteles sa aiba o atitudine concilianta, in vederea solutionarii pe cale amiabila a prezentului diferend.

Concilierea nu este necesar a fi realizata, in mod neaparat, intr-o forma solemna.

Judecatorii inaltei Curti de Casatie si Justitie au apreciat (in cuprinsul Deciziei nr. 2034 din 25 mai 2011 pronuntata in recurs de Sectia comerciala a inaltei Curti de Casatie si Justitie avand ca obiect pretentii ) ca, in ceea ce priveste litigiile comerciale evaluabile in bani, prevederile art. 720′ alin. (1) Cod procedura civila referitoare la procedura concilierii prealabile, sunt obligatorii, insa, termenele, conditiile, locul, mijloacele si modalitatile de manifestare a vointei partilor, precum si continutul concret al inscrisurilor nu reprezinta conditii imperative cerute de lege, fiind doar recomandate de textul legal mentionat, astfel ca pretinsa nerespectare a unora dintre acestea nu atrage automat nulitatea concilierii prealabile, ci numai in situatia in care partea dovedeste o vatamare concreta. Cum aceasta imprejurare nu se regaseste in cauza dedusa judecatii, va rugam sa respingeti exceptia!

Apelantii solicita sa se aprecieze ca in lipsa dovedirii disponibilitatii paratei de rezolvare pe cale amiabila a litigiului, respingerea cererii ca inadmisibila, apare mult prea impovaratoare pentru reclamant, iar parata nu a dovedit vatamarea prin ipotetica incalcare a normei prevazute de art.7201 Cod procedura civila, in timp ce reclamantul a depus diligente in sensul solutionarii pe cale amiabila a litigiului.

In alta ordine de idei, partea este libera sa aleaga calea civila sau penala in vederea obtinerii despagubirilor civile, iar in conditiile in care reclamantii nu aveau suficiente zile de ingrijiri medicale, procedurile in cadrul procesului penal ar fi tergiversat solutionarea acestuia.

In drept, art. 282 si urm. 296-297, art. 274 Cod procedura civila.

In probatiune s-au depus inscrisuri, in fotocopie.

Intimatul R M  a depus intampinare la cererea de apel, solicitand admiterea apelului si retinerea spre rejudecare, respingerea actiunii in baza autoritatii de lucru judecat – fila 9.

Intimata SC  E R A R  SA a depus intampinare la cererea de apel, solicitand respingerea apelului ca nefondat – fila 28-30 din dosar.

Apelantii au depus la dosar si concluzii scrise.

Analizand sentinta civila nr. …../17.10.2013 a Judecatoriei Sighetu Marmatiei, pe baza motivelor de apel formulate si in considerarea dispozitiilor art.295 alin. 1 Cod procedura civila 1865, tribunalul constata ca apelul este fondat, pentru considerentele ce succed:

Asa cum rezulta din cuprinsul considerentelor sentintei atacate, prima instanta retine ca reclamantii au convocat parata la conciliere directa, insa apreciaza, in mod eronat ca modalitatea in care au inteles sa realizeze aceasta procedura reclamantii nu este de natura sa satisfaca exigentele art. 720 indice 1 Cod procedura civila 1865.

Apelantii-reclamanti au procedat la actionarea in judecata a asiguratorului ca urmare a evenimentului rutier si a faptei penale savarsite de asiguratul R M . Acesta a fost condamnat conform sentintei penale nr. 178/26.03.2013 a Judecatoriei Sighetu Marmatiei, definitiva prin decizia penala nr. 827/10.06.2013 a Curtii de Apel Cluj.

Asa cum se retine in jurisprudenta instantei supreme, procedura concilierii nu presupune o forma solemna si, poate fi realizata pana la primul termen de judecata.

Termenele, conditiile, locul, mijloacele si modalitatile de manifestare a vointei partilor in cadrul procedurii concilierii, precum si continutul concret al inscrisurilor, nu reprezinta conditii imperative cerute de lege, astfel incat pretinsa nerespectare a unora dintre acestea nu atrage automat nulitatea concilierii prealabile, ci numai in situatia in care partea dovedeste o vatamare concreta.

Parata invocand exceptia careia prima instanta i-a dat eficienta, nu a dovedit vreo vatamare, dupa cum nu a dovedit disponibilitatea in solutionarea litigiului pe cale amiabila.

Raportat la considerentele ce preced, in baza art. 297 alin. 1 Cod procedura civila 1865, tribunalul va admite apelul, va anula sentinta atacata si va trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante, pentru solutionarea pe fond a pricinii.

Asupra cererilor de acordare a cheltuielilor de judecata se va pronunta prima instanta cu ocazia judecarii cauzei pe fond.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite apelul declarat de catre apelantii C I si C L in reprezentarea fiicelor minore P M I si P S A , domiciliati in Satu Mare, str. F, nr. 1 jud. Satu Mare, impotriva sentintei civile nr. …./17.10.2013, pronuntate de catre Judecatoria Sighetu Marmatiei in dosarul nr. …/307/2013, pe care o anuleaza si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, … noiembrie 2014.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker