Solutionare conflict de competenta materiala. Tribunalul Specializat este competent material sa solutioneze litigiile comerciale dintre profesionisti in limitele competentelor fostelor tribunale comerciale.

Romania
Tribunalul Specializat Cluj
Dosar nr. …./1285/2013
Cod operator date cu caracter personal ….
Sentinta civila nr. …./2013
Sedinta publica din data de (..).(..).2013
Instanta este constituita din:
Presedinte – I P
Grefier – S M

 

Pe rol fiind examinarea cererii formulata de catre reclamantul Z L V, in contradictoriu cu paratii SC E R A R S.A., judetul Ilfov si L C, avand ca obiect pretentii.

La apelul nominal se prezinta reprezentantul reclamantului, avocatul A S, cu imputernicire avocatiala depusa la dosar la fila 19 si reprezentantul paratei E R A R S.A., avocatul A M, cu imputernicire avocatiala la dosar la fila 32.

Procedura de citare este indeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care se constata ca s-a depus la dosar, in data de (..).(..).2013, din partea paratei SC E R A R S.A. o cerere de suspendare a cauzei in temeiul dispozitiilor art. 413, al. 1 pct. 2 Noul Cod de procedura civila, pana la solutionarea definitiva a dosarului penal nr. …/P/2012.

Instanta pune in discutia partilor exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Specializat Cluj de solutionare a cauzei, raportat la natura, obiectul si valoarea cauzei.

Reprezentantul reclamantului solicita respingerea exceptiei. Este vorba despre un litigiu intre profesionisti si in acest caz competenta de solutionare apartine Tribunalului Specializat Cluj.

Reprezentantul paratei lasa la aprecierea instantei modul de solutionare a exceptiei.

Instanta retine cauza in pronuntare, cu privire la exceptia invocata.

T R I B U N A L U L,

Prin cererea inregistrata in data de (..).(..).2013, la Tribunalul Specializat Cluj, reclamantul Z L V i-a chemat in judecata pe parata SC E R A R SA si pe intervenientul fortat L C, solicitand instantei, ca prin hotararea ce o va pronunta, sa o oblige pe parata la plata sumei de 1.030.000 lei (echivalent al sumei de 250.000 euro la cursul BNR de 4,12 lei din data de 06.05.2012) cu titlu de daune patrimoniale si nepatrimoniale, din care suma de 905.930 lei, daune nepatrimoniale pentru restrangerea posibilitatilor de viata familiala si sociala si suma de 670 lei cu titlu de daune patrimoniale, la plata penalitatilor in cuantum de 0,2 % zi calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu data de 15.12.2012, termenul legal scadent de 90 zile cand parata trebuia sa raspunda si pana la plata efectiva, sa constate ca parata nu a respectat prevederile art. 36 din Ordinul nr. 14/2011 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si sa fie obligata la plata daunelor solicitate si cuantificate in cererea de despagubire depusa, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca in dimineata zilei de (..).(..)..2012, ora …, in timp ce conducea autoturismul marca Dacia Logan cu numarul GJ-..-…, in Cluj-Napoca, pe Strada Motilor, la intersectia cu Strada …., a fost lovit de catre autoturismul cu numarul de in matriculare CJ-..-…. marca Dacia Logan, condus de catre L C. Vinovat de producerea accidentului este L C, care a efectuat un viraj la stanga fara a acorda prioritate de trecere autoturismului condus de catre reclamant. In urma accidentului, reclamantul a fost dus la UPU Cluj-Napoca, stabilindu-se diagnosticul de fractura cominutiva cu mica deplasare cavitate acetabulara dr. accident rutier din data de (..).(..)..2012. Prin rezolutia pronuntata de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, in dosarul nr. …./P/2012 s-a inceput urmarirea penala impotriva invinuitului L C, acesta fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, fapta prevazuta si pedepsita de art. 184, al. 2 si 4 Cod penal. Prin adresa nr. …../BRCP/LA din data de (..).(..).2013, emisa de catre Politia municipiului Cluj-Napoca, reclamantul a fost informat ca in dosarul vinovatului se continua cercetarile de catre compartimentul specializat de cercetare penala. L C conducea autoturismul marca Dacia Logan, cu numar de inmatriculare CJ-..-…, apartinand S.C. M N S SRL, avand polita de asigurare

RCA seria RO/../… /.. nr …….., emisa de catre S.C. E R A R S.A., valabila la data producerii accidentului. Temeiul de drept al cererii de chemare in judecata il constituie art. 1349-1350, 1357-1359, 1381-1395, 2223-2226 Noul Cod civil, Legea nr. 136/1995, Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011. Art. 2223 din Noul Cod civil, prevede ca „in cazul asigurarii de raspundere civila, asiguratorul se obliga sa plateasca o despagubire pentru de la avizarea producerii evenimentului asigurat de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat”. Conform art. 37, daca asiguratorul RCA nu isi indeplineste obligatiile in termenele prevazute la art. 36 sau si le indeplineste defectuos, inclusiv daca diminueaza nejustificat despagubirea, la suma de despagubire cuvenita, care se plateste de asigurator, se aplica o penalizare de 0,2 %, calculata pentru fiecare zi de intarziere. Parata nu a respectat termenele legale prevazute de catre legislatia in domeniu.

La acest termen de judecata, instanta a invocat, din oficiu, exceptia necompetentei materiale de solutionare a cauzei, reprezentantulreclamantului opunandu-se admiterii ei iar reprezentantul paratei lasand la aprecierea instantei modul de solutionare a acesteia.

Analizand exceptia invocata, instanta o va admite conform art. 132 N.C.pr.civ. si va dispune trimiterea dosarului spre solutionare Tribunalului Cluj, pe raza teritoriala a careia isi are sediul un dezmembramant al paratei, tot aici fiind domiciliul intervenientului fortat si locul producerii accidentului, actiunea fiind inregistrata in data de (..).(..).2013, dupa intrarea in vigoare a Noului Cod de procedura civila si avand ca obiect principal, acordarea unor despagubiri de peste un milion de lei, in speta fiind aplicabile si prevederile art. 115 N.C.pr.civ..

Asa cum se deduce din prevederile art. 94, pct. 1, lit. j si art. 95 N.C.pr.civ., tribunalele sunt competente sa solutioneze cererile in materie civila cererile avand o valoare de peste 200.000 lei. Faptul ca litigiul se poarta intre „profesionisti” nu atrage competenta materiala de solutionare a acestuia de catre Tribunalul Specializat Cluj, neexistand vreo norma de procedura care sa prevada faptul ca litigiile dintre „profesionisti” trebuie sa fie judecate de catre aceasta instanta specializata.

Instanta specializata fiind, Tribunalul Specializat Cluj nu poate solutiona decat acele cauze ce ii sunt expres date de catre legiuitor spre competenta solutionare. Categoria „profesionistilor” nu este identica si nu poate fi confundata cu cea a fostilor comercianti, o extindere a competentei, prin analogie, considerand ca automat toate litigiile purtate intre „profesionisti” trebuie solutionate de catre instantele specializate, foste comerciale, neputand fi facuta. La stabilirea competentei materiale, nu se poate aplica vreo analogie, normele ce reglementeeaza aceasta materie, trebuind sa fie exprese si de stricta interpretare. Nu exista nicio norma legala care sa prevada ca fostele instante comerciale se transforma in instante „profesioniste” practic toate textele de lege ce se refereau la competenta instantelor comerciale fata de raporturile dintre comercianti, fiind cazute in desuetudine, odata cu disparitia „dreptului comercial”, ca ramura distincta a „dreptului civil”.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă S T E:

Declina competenta materiala de solutionare a cererii formulate de catre reclamantul Z L V, cu domiciliul procesual ales in Cluj-Napoca, str……, nr…., bl. …., ap. .., in contradictoriu cu parata SC E R A R SA, cu sediul procesual ales in Cluj-Napoca, str…., nr. .., ap. .. si cu intervenientul fortat L C, domiciliat in Cluj-Napoca, str. …., nr. .., ap. .., in favoarea Tribunalului Cluj.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica din data de (..).(..).2013.

 

PRESEDINTE,

GREFIER,

I P

S M

 

Dosar nr. …/1285/2013
R O M A N I A
TRIBUNALUL CLUJ
SECTIA CIVILA
Cod operator de date cu caracter personal …
aflate sub incidenta Legii nr. 677/2001
SENTINTA CIVILA Nr. …/2014
Sedinta publica de la … Februarie 2014
Instanta constituita din:
PRESEDINTE C-A C
Grefier G P

S-a luat spre examinare, urmare declinarii competentei materiale prin Sentinta civila Nr. …. din (..).(..).2013 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in prezentul dosar, actiunea civila promovata de catre reclamantul Z L V in contradictoriu cu paratii E R A R SA si L C, avand ca obiect pretentii.

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns: reprezentantul reclamantului, avocat A S precum si paratul L C, personal, lipsind celelalte parti.

Procedura legal indeplinita.

Avocat A S, pentru reclamant depune punctul de vedere al Curtii de Apel Cluj privind aceste declinari de competenta.

Instanta invoca exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Cluj avand in vedere natura litigiului si invedereaza paratului prezent ca trebuie trimis dosarul pentru solutionarea conflictului negativ de competenta iar in urma stabilirii, va primi citatie.

T R I B U N A L U L

Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata in data de (..) august 2013, la Tribunalul Specializat Cluj, reclamantul Z L V i-a chemat in judecata pe parata SC E R A R SA si pe intervenientul fortat L C, solicitand instantei, ca prin hotararea ce o va pronunta, sa o oblige pe parata la plata sumei de 1.030.000 lei (echivalent al sumei de 250.000 euro la cursul BNR de 4,12 lei din data de 06.05.2012) cu titlu de daune patrimoniale si nepatrimoniale, din care suma de 905.930 lei, daune nepatrimoniale pentru restrangerea posibilitatilor de viata familiala si sociala si suma de 670 lei cu titlu de daune patrimoniale, la plata penalitatilor in cuantum de 0,2 % zi calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu data de 15.12.2012, termenul legal scadent de 90 zile cand parata trebuia sa raspunda si pana la plata efectiva, sa constate ca parata nu a respectat prevederile art. 36 din Ordinul nr. 14/2011 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si sa fie obligata la plata daunelor solicitate si cuantificate in cererea de despagubire depusa, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca in dimineata zilei de (..).(..).2012, ora (..), in timp ce conducea autoturismul marca Dacia Logan cu numarul GJ-..-…, in Cluj-Napoca, pe Strada Motilor, la intersectia cu Strada …, a fost lovit de catre autoturismul cu numarul de in matriculare CJ-..-… marca Dacia Logan, condus de catre L C. Vinovat de producerea accidentului este L C, care a efectuat un viraj la stanga fara a acorda prioritate de trecere autoturismului condus de catre reclamant. In urma accidentului, reclamantul a fost dus la  UPU Cluj-Napoca, stabilindu-se diagnosticul de fractura cominutiva cu mica deplasare cavitate acetabulara dr. accident rutier din data de (..).(..)..2012.

Prin rezolutia pronuntata de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, in dosarul nr. …./P/2012 s-a inceput urmarirea penala impotriva invinuitului L C, acesta fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, fapta prevazuta si pedepsita de art. 184, al. 2 si 4 Cod penal. Prin adresa nr. …./BRCP/LA din data de (..).(..)..2013, emisa de catre Politia municipiului Cluj-Napoca, reclamantul a fost informat ca in dosarul vinovatului se continua cercetarile de catre compartimentul specializat de cercetare penala. L C conducea autoturismul marca Dacia Logan, cu numar de inmatriculare CJ-..-…, apartinand S.C. M N S SRL, avand polita de asigurare RCA seria RO/../… /… nr. …., emisa de catre S.C. E R A R S.A., valabila la data producerii accidentului.

In drept a invocat art. 1349-1350, 1357-1359, 1381-1395, 2223-2226 Noul Cod civil, Legea nr. 136/1995, Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011.

Prin intampinarea depusa la dosar, in data de (..).(..).2013 (filele 25-31) parata S.C. E R A R S.A. a invocat exceptia netimbrarii cererii de chemare in judecata, a solicitat suspendarea prezentei cauze, potrivit art. 19. al. 2 C.pr.pen., pana la solutionarea definitiva a cauzei penale, iar pe fond a solicitat respingerea pretentiilor privind daunelor materiale, ca nedovedite si diminuarea cuantumului daunelor morale pana la o limita rezonabila si care sa se incadreze in limitele practicii judiciare.

Prin Sentinta civila nr. …. din (..).(..)..2013, Tribunalul Comercial Cluj si-a declinat competenta materiala de solutionare a cererii in favoarea Tribunalului Cluj.

Asa fiind, prezenta cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Cluj – Sectia civila, la data de (..).(..).2014.

La primul termen de judecata din data de (..).(..).2014, fixat pentru solutionarea cererii, Tribunalul, in temeiul art. 137 C.pr.civ. din oficiu a invocat si a pus in discutie exceptia necompetentei materiale a acestei instante dand eficienta si prevederilor alin. 2 al art. 137 C.pr.civ.

Analizand cu prioritate exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Cluj, instanta o va admite, pentru considerentele ce urmeaza:

Prin cererea de chemare in judecata reclamantul a invocat existenta unor raporturi juridice care isi au izvorul in contractul de asigurare incheiat intre SC E R A R SA si paratul L C, fiind astfel vorba despre raporturi juridice intre persoane care au calitatea de profesionisti in materia activitatilor de productie, comert sau prestari de servicii si un alt subiect de drept civil.

Potrivit dispozitiilor art.36 alin.3 din Legea nr.304/2004 in cadrul tribunalelor functioneaza sectii sau, dupa caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, precum si, in raport cu natura si numarul cauzelor, sectii maritime si fluviale sau pentru alte materii.

Potrivit art.37 din acelasi act normativ, in domeniile prevazute de art.36 alin. (3) se pot infiinta tribunale specializate. Tribunalele specializate sunt instante fara personalitate juridica, care pot functiona la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti si au, de regula, sediul in municipiul resedinta de judet. Tribunalele specializate preiau cauzele de competenta tribunalului in domeniile in care se infiinteaza.

Prin infiintarea Tribunalului Comercial Cluj, acesta a preluat potrivit dispozitiilor art.37 alin.3 din Legea nr.304/2004 cauzele de competenta tribunalului in domeniul in care s-a infiintat, respectiv cauzele de natura comerciala, in prezent si litigiile dintre sau cu profesionisti.

Se retine in acest sens faptul ca, desi criteriul de delimitare a cauzelor prin raportare la dreptul material si-a pierdut functionalitatea, niciuna dintre normele noului Cod civil ori ale Legii nr.71/2011 de punere in aplicare a acestuia, nu interzice separarea litigiilor in care cel putin una dintre parti are calitatea de profesionist in materia „activitatilor de productie, comert sau prestari de servicii” (expresie care, conform art. 8 din Legea nr. 71/2011, inlocuieste expresiile „acte de comert”, respectiv „fapte de comert”) de celelalte litigii care implica profesionisti in alte materii si conferirea competentei de solutionare a primei categorii tribunalelor specializate, astfel cum a procedat, implicit, Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotararea nr. 654/31 august 2011.

Pe de alta parte , dispozitiile  art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 au un caracter enuntiativ si nu limitativ prevazand posibilitatea infiintarii in cadrul sectiilor civile, a unor complete specializate pentru solutionarea anumitor categorii de litigii, in considerarea obiectului sau naturii acestora, precum : cereri in materie de insolventa, concordat preventiv si mandat ad hoc; cereri in materia societatilor comerciale si a altor societati, cu sau fara personalitate impiedicarea ori denaturarea concurentei; cererile privind titlurile de valoare si alte instrumente financiare.

Conform art. 228 din Legea nr. 71/2011, norma speciala fata de art. 227 din acelasi act normativ, pana la data intrarii in vigoare a Codului civil, tribunalele comerciale Arges, Cluj si Mures se reorganizeaza ca tribunale specializate sau, dupa caz, ca sectii civile in cadrul tribunalelor Arges, Cluj si Mures, in conditiile art. 226.

Stabilirea intregii sfere de competenta a tribunalelor specializate revine, conform art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, Consiliului Superior al Magistraturii, dispozitiile art. 227 din Legea nr. 71/2011 vizand doar o parte dintre cauzele de competenta tribunalelor specializate, respectiv cele pentru care legile speciale prin raportare la noul Cod civil prevad expres ca anumite cauze sunt de competenta tribunalelor comerciale ori, dupa caz, de competenta sectiilor comerciale ale tribunalelor sau curtilor de apel.

Tribunalele comerciale Arges, Cluj si Mures au fost reorganizate ca tribunale specializate, prin Hotararea CSM nr. 654/31 august 2011. Pentru a pronunta aceasta hotarare, Consiliul Superior al Magistraturii a avut in vedere volumul de activitate inregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale prin comparatie cu volumul de activitate in materie comerciala de la alte tribunale situate in localitati in care isi au sedii curti de apel, similar cu situatia in care se afla cele trei tribunale specializate si care au o schema relativ apropiata cu cea rezultata din comasarea schemei tribunalului specializat cu cea a tribunalului de drept comun.

Desi Consiliul Superior al Magistraturii nu s-a pronuntat expres asupra competentei materiale a tribunalelor specializate, a avut in vedere, in mod neechivoc, volumul de activitate al acestor instante, volum care include toate cauzele a caror natura „comerciala” era determinata prin aplicarea dispozitiilor art. 3, art. 4, art. 7, art. 9 si art. 56 din Codicele de comert din 1887. In consecinta, nu se poate retine intentia legiuitorului de a transfera competenta de solutionare a acestor cauze in favoarea sectiilor civile ale tribunalelor de drept comun, reorganizarea pastrand in favoarea tribunalelor specializate competenta materiala in limitele competentei fostelor tribunale comerciale.

Avand in vedere motivele expuse mai sus, in baza dispozitiilor art.132 al.3 C.proc.civ. tribunalul va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Specializat Cluj.

In conformitate cu disp.art.133 al.2 si art.134 cod procedura civila se va constata conflictul negativ de competenta si se va suspenda, din oficiu judecata cauzei, urmand a trimite prezentul dosar la Curtea de Apel Cluj in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Cluj.

Declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Specializat Cluj.

Constata conflictul negativ de competenta.

Suspenda din oficiu judecata cauzei si trimite dosarul la Curtea de Apel Cluj in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta.

Fara cale de atac.

Pronuntata in sedinta publica de la (..).(..).2014.

 

Presedinte,

C-A C

Grefier,

G P

 

R O M Â N I A
CURTEA DE APEL CLUJ
SECTIA I CIVILĂ
Dosar nr.  …./33/2014
Cod operator ….
SENTINTA CIVILĂ NR. …/F/2014
Sedinta Camerei de Consiliu din data de 17 aprilie 2014
Instanta constituita din :
PRESEDINTE: A-A P
GREFIER : A-A M

Pe rol fiind solutionarea conflictului de competenta ivit intre Tribunalul Cluj si Tribunalul Specializat Cluj, vizand stabilirea instantei competente material sa solutioneze cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamantul Z L V, in contradictoriu cu parata S.C. E R A R S.A. si cu intervenientul fortat L C.

Prezenta s-a dat in Camera de Consiliu, fara citarea partilor.

C U R T E A:

Prin sentinta civila nr. …./18 noiembrie 2013 a Tribunalului Specializat Cluj, pronuntata in dosarul nr. … /1285/2013, s-a declinat competenta materiala de solutionare a cererii formulate de catre reclamantul Z L V in contradictoriu cu parata SC E R A R SA si cu intervenientul fortat L C, in favoarea Tribunalului Cluj.

Pentru a pronunta aceasta sentinta tribunalul specializat a analizat exceptia de necompetenta materiala a instantei invocata din oficiu, pe care a admis-o conform art. 132 N.C.pr.civ. si a dispus trimiterea dosarului spre solutionare Tribunalului Cluj, pe raza teritoriala a careia isi are sediul un dezmembramant al paratei, tot aici fiind domiciliul intervenientului fortat si locul producerii accidentului, actiunea fiind inregistrata in data de 30 august 2013, dupa intrarea in vigoare a Noului Cod de procedura civila si avand ca obiect principal, acordarea unor despagubiri de peste un milion de lei, in speta fiind aplicabile si prevederile art.115 N.C.pr.civ..

Asa cum se deduce din prevederile art. 94, pct. 1, lit. j si art. 95 N.C.pr.civ., tribunalele sunt competente sa solutioneze cererile in materie civila cererile avand o valoare de peste 200.000 lei.

Faptul ca litigiul se poarta intre „profesionisti” nu atrage competenta materiala de solutionare a acestuia de catre Tribunalul Specializat Cluj, neexistand vreo norma de procedura care sa prevada faptul ca litigiile dintre „profesionisti” trebuie sa fie judecate de catre aceasta instanta specializata. Instanta specializata fiind, Tribunalul Specializat Cluj nu poate solutiona decat acele cauze ce ii sunt expres date de catre legiuitor spre competenta solutionare. Categoria „profesionistilor” nu este identica si nu poate fi confundata cu cea a fostilor comercianti, o extindere a competentei, prin analogie, considerand ca automat toate litigiile purtate intre „profesionisti” trebuie solutionate de catre instantele specializate, foste comerciale, neputand fi facuta. La stabilirea competentei materiale, nu se poate aplica vreo analogie, normele ce reglementeaza aceasta materie, trebuind sa fie exprese si de stricta interpretare. Nu exista nicio norma legala care sa prevada ca fostele instante comerciale se transforma in instante „profesioniste” practic toate textele de lege ce se refereau la competenta instantelor comerciale fata de raporturile dintre comercianti, fiind cazute in desuetudine, odata cu disparitia „dreptului comercial”, ca ramura distincta a „dreptului civil”.

Prin sentinta civila nr. …/ 19 februarie 2014 a Tribunalul Cluj, pronuntata in dosarul nr. …/1285/2013, s-a admis exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Cluj si, in consecinta, s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Specializat Cluj.

S-a constatat conflictul negativ de competenta. S-a suspendat din oficiu judecata cauzei si s-a trimis dosarul la Curtea de Apel Cluj in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta.

Pentru a pronunta aceasta hotarare tribunalul a retinut ca prin cererea de chemare in judecata reclamantul a invocat existenta unor raporturi juridice care isi au izvorul in contractul de asigurare incheiat intre SC E R A R SA si paratul L C, fiind astfel vorba despre raporturi juridice intre persoane care au calitatea de profesionisti in materia activitatilor de productie, comert sau prestari de servicii si un alt subiect de drept civil.

Potrivit dispozitiilor art.36 alin.3 din Legea nr.304/2004 in cadrul tribunalelor functioneaza sectii sau, dupa caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, precum si, in raport cu natura si numarul cauzelor, sectii maritime si fluviale sau pentru alte materii.

Potrivit art.37 din acelasi act normativ, in domeniile prevazute de art. 36 alin.(3) se pot infiinta tribunale specializate. Tribunalele specializate sunt instante fara personalitate juridica, care pot functiona la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti si au, de regula, sediul in municipiul resedinta de judet. Tribunalele specializate preiau cauzele de competenta tribunalului in domeniile in care se infiinteaza.

Prin infiintarea Tribunalului Comercial Cluj, acesta a preluat potrivit dispozitiilor art.37 alin.3 din Legea nr.304/2004 cauzele de competenta tribunalului in domeniul in care s-a infiintat, respectiv cauzele de natura comerciala, in prezent si litigiile dintre sau cu profesionisti.

Se retine in acest sens faptul ca, desi criteriul de delimitare a cauzelor prin raportare la dreptul material si-a pierdut functionalitatea, niciuna dintre normele noului Cod civil ori ale Legii nr.71/2011 de punere in aplicare a acestuia, nu interzice separarea litigiilor in care cel putin una dintre parti are calitatea de profesionist in materia „activitatilor de productie, comert sau prestari de servicii” (expresie care, conform art. 8 din Legea nr. 71/2011, inlocuieste expresiile „acte de comert”, respectiv „fapte de comert”) de celelalte litigii care implica profesionisti in alte materii si conferirea competentei de solutionare a primei categorii tribunalelor specializate, astfel cum a procedat, implicit, Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotararea nr. 654/31 august 2011.

Pe de alta parte, dispozitiile art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 au un caracter enuntiativ si nu limitativ prevazand posibilitatea infiintarii in cadrul sectiilor civile, a unor complete specializate pentru solutionarea anumitor categorii de litigii, in considerarea obiectului sau naturii acestora, precum : cereri in materie de insolventa, concordat preventiv si mandat ad hoc; cereri in materia societatilor comerciale si a altor societati, cu sau fara personalitate impiedicarea ori denaturarea concurentei; cererile privind titlurile de valoare si alte instrumente financiare.

Conform art. 228 din Legea nr. 71/2011, norma speciala fata de art. 227 din acelasi act normativ, pana la data intrarii in vigoare a Codului civil, tribunalele comerciale Arges, Cluj si Mures se reorganizeaza ca tribunale specializate sau, dupa caz, ca sectii civile in cadrul tribunalelor Arges, Cluj si Mures, in conditiile art. 226.

Stabilirea intregii sfere de competenta a tribunalelor specializate revine, conform art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, Consiliului Superior al Magistraturii, dispozitiile art. 227 din Legea nr. 71/2011 vizand doar o parte dintre cauzele de competenta tribunalelor specializate, respectiv cele pentru care legile speciale prin raportare la noul Cod civil prevad expres ca anumite cauze sunt de competenta tribunalelor comerciale ori, dupa caz, de competenta sectiilor comerciale ale tribunalelor sau curtilor de apel. Tribunalele comerciale Arges, Cluj si Mures au fost reorganizate ca tribunale specializate, prin Hotararea CSM nr. 654/31 august 2011. Pentru a pronunta aceasta hotarare, Consiliul Superior al Magistraturii a avut in vedere volumul de activitate inregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale prin comparatie cu volumul de activitate in materie comerciala de la alte tribunale situate in localitati in care isi au sedii curti de apel, similar cu situatia in care se afla cele trei tribunale specializate si care au o schema relativ apropiata cu cea rezultata din comasarea schemei tribunalului specializat cu cea a tribunalului de drept comun.

Desi Consiliul Superior al Magistraturii nu s-a pronuntat expres asupra competentei materiale a tribunalelor specializate, a avut in vedere, in mod neechivoc, volumul de activitate al acestor instante, volum care include toate cauzele a caror natura „comerciala” era determinata prin aplicarea dispozitiilor art.3, art. 4, art. 7, art. 9 si art. 56 din Codicele de comert din 1887. In consecinta, nu se poate retine intentia legiuitorului de a transfera competenta de solutionare a acestor cauze in favoarea sectiilor civile ale tribunalelor de drept comun, reorganizarea pastrand in favoarea tribunalelor specializate competenta materiala in limitele competentei fostelor tribunale comerciale.

Avand in vedere motivele expuse mai sus, in baza dispozitiilor art.132 al.3 C.proc.civ. tribunalul a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Specializat Cluj.

In conformitate cu disp.art.133 al.2 si art.134 cod procedura civila s-a constatat conflictul negativ de competenta si s-a suspendat, din oficiu judecata cauzei, urmand a trimite prezentul dosar la Curtea de Apel Cluj in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta.

Curtea, legal investita cu solutionarea conflictului negativ de competenta dintre Tribunalul Cluj si Tribunalul Specializat Cluj, in temeiul art. 135 alin. 1 din noul C.pr.civ. , retine urmatoarele:

Astfel, prin cererea de chemare in judecata inregistrata sub nr. …./1285/2013 la data de (..) august 2013, la Tribunalul Specializat Cluj, reclamantul Z L V a chemat in judecata pe parata SC E R A R SA si pe intervenientul fortat L C, solicitand instantei, ca prin hotararea ce o va pronunta, sa o oblige pe parata la plata sumei de 1.030.000 lei (echivalent al sumei de 250.000 euro la cursul BNR de 4,12 lei din data de 06.05.2012) cu titlu de daune patrimoniale si nepatrimoniale, din care suma de 905.930 lei, daune nepatrimoniale pentru restrangerea posibilitatilor de viata familiala si sociala si suma de 670 lei cu titlu de daune patrimoniale; la plata penalitatilor in cuantum de 0,2 % zi calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu data de 15.12.2012, termenul legal scadent de

90 zile cand parata trebuia sa raspunda si pana la plata efectiva; sa constate ca parata nu a respectat prevederile art. 36 din Ordinul nr. 14/2011 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si sa fie obligata la plata daunelor solicitate si cuantificate in cererea de despagubire depusa, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca in dimineata zilei de (..).(..).2012, ora (..), in timp ce conducea autoturismul marca Dacia Logan cu numarul GJ-..-…, in Cluj-Napoca, pe Strada Motilor, la intersectia cu Strada (…), a fost lovit de catre autoturismul cu numarul de in matriculare CJ-..-… marca Dacia Logan, condus de catre L C. Vinovat de producerea accidentului este L C, care a efectuat un viraj la stanga fara a acorda prioritate de trecere autoturismului condus de catre reclamant. In urma accidentului, reclamantul a fost dus la UPU Cluj-Napoca, stabilindu-se diagnosticul de fractura cominutiva cu mica deplasare cavitate acetabulara dr. accident rutier din data de (..).(..).2012. Prin rezolutia pronuntata de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, in dosarul nr. …./P/2012 s-a inceput urmarirea penala impotriva invinuitului L C, acesta fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, fapta prevazuta si pedepsita de art. 184, al. 2 si 4 Cod penal.

Prin adresa nr. …./BRCP/LA din data de (..).(..).2013, emisa de catre Politia municipiului Cluj-Napoca, reclamantul a fost informat ca in dosarul vinovatului se continua cercetarile de catre compartimentul specializat de cercetare penala.

L C conducea autoturismul marca Dacia Logan, cu numar de inmatriculare CJ-..-…, apartinand S.C. M N S SRL, avand polita de asigurare RCA seria RO/../… /.. nr. ……., emisa de catre S.C. E R A R S.A., valabila la data producerii accidentului.

In drept, reclamantul a invocat prevederile art. 1349-1350, 1357-1359, 1381-1395, 2223-2226 Noul Cod civil, Legea nr. 136/1995, Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011.

La data formularii cererii de chemare in judecata si a investirii primei instante, 30 august 2013 sunt in vigoare prevederile noului Cod civil, care in art. 3 statueaza ca „Dispozitiile prezentului cod se aplica si raporturilor dintre profesionisti, precum si raporturilor dintre acestia si orice alte subiecte de drept civil. Sunt considerati profesionisti toti cei care exploateaza o intreprindere.

Constituie exploatarea unei intreprinderi exercitarea sistematica, de una sau mai multe persoane, a unei activitati organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu un scop lucrativ.

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 republicata, „tribunalele sunt instante cu personalitate juridica, organizate la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, si au, de regula, sediul in municipiul resedinta de judet”, alin. 2 si 3 ale aceluiasi articol aratand ce se cuprinde in circumscriptia fiecarui tribunal, respectiv, ce sectii sau complete specializate pot functiona in cadrul fiecarui tribunal, astfel :

„(2) In circumscriptia fiecarui tribunal sunt cuprinse toate judecatoriile din judet sau, dupa caz, din municipiul Bucuresti.

(3) In cadrul tribunalelor functioneaza sectii sau, dupa caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, societati comerciale, registrul comertului, insolventa, concurenta neloiala sau pentru alte materii, precum si, in raport cu natura si numarul cauzelor, sectii maritime si fluviale”.

Art. 37 Legea nr. 304/2004 republicata, prevede urmatoarele :

„(1) In domeniile prevazute de art. 36 alin. (3) se pot infiinta tribunale specializate.

(2)Tribunalele specializate sunt instante fara personalitate juridica, care pot functiona la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti si au, de regula, sediul in municipiul resedinta de judet.

(3)Tribunalele specializate preiau cauzele de competenta tribunalului in domeniile in care se infiinteaza”.

Prin infiintarea Tribunalului Comercial Cluj, acesta a preluat potrivit dispozitiilor art.37 alin.3 din legea nr.304/2004 cauzele de competenta tribunalului in domeniul in care s-a infiintat, respectiv cauzele de natura comerciala, in prezent si litigiile dintre sau cu profesionisti.

Se retine in acest sens faptul ca, desi criteriul de delimitare a cauzelor prin raportare la dreptul material si-a pierdut functionalitatea, niciuna dintre normele noului Cod civil ori ale Legii nr.71/2011 de punere in aplicare a acestuia, nu interzice separarea litigiilor in care cel putin una dintre parti are calitatea de profesionist in materia „activitatilor de productie, comert sau prestari de servicii” (expresie care, conform art. 8 din Legea nr. 71/2011, inlocuieste expresiile „acte de comert”, respectiv „fapte de comert”) de celelalte litigii care implica profesionisti in alte materii si conferirea competentei de solutionare a primei categorii tribunalelor specializate, astfel cum a procedat, implicit, Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotararea nr. 654/31 august 2011.

Art. 226 din aceeasi lege, prevede urmatoarele:

„(1) Prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere al instantei, in raport cu numarul cauzelor, se pot infiinta,in cadrul sectiilor civile, complete specializate pentru solutionarea anumitor categorii de litigii, in considerarea obiectului sau naturii acestora, precum:

a) cererile in materie de insolventa, concordat preventiv si mandat ad hoc;

b) cererile in materia societatilor comerciale si a altor societati, cu sau fara personalitate juridica, precum si in materia registrului comertului;

c) cererile care privesc restrangerea, impiedicarea ori denaturarea concurentei;

d) cererile privind titlurile de valoare si alte instrumente financiare.

(2) La infiintarea completelor specializate potrivit alin. (1) se va tine seama de urmatoarele criterii:

a) asigurarea unui volum de activitate echilibrat intre judecatorii sectiei;

b) specializarea judecatorilor si necesitatea valorificarii experientei profesionale a acestora;

c) respectarea principiului repartizarii aleatorii.

(3) Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii prevazuta la alin. (1) isi va produce efectele de la data intrarii in vigoare a Codului civil”.

Pe de alta parte, dispozitiile art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, actualizata, au un caracter enuntiativ, exemplificativ si nu limitativ prevazand posibilitatea infiintarii in cadrul sectiilor civile, a unor complete specializate pentru solutionarea anumitor categorii de litigii, in considerarea obiectului sau naturii acestora, ipoteza care reiese din folosirea conjunctiei  precum pentru a exprima un raport comparativ echivalent cu “de exemplu”, “de pilda”.

In acelasi timp, potrivit art. 227 din aceeasi lege, „daca legea speciala prevede ca anumite cauze sunt de competenta tribunalelor comerciale ori, dupa caz, de competenta sectiilor comerciale ale tribunalelor sau curtilor de apel, dupa intrarea in vigoare a Codului civil, competenta de judecata revine tribunalelor specializate sau, dupa caz, sectiilor civile ale tribunalelor, reorganizate potrivit art. 228, respectiv sectiilor civile reorganizate conform art. 225”.

In conformitate cu prevederile art. 228 alin. 1 din aceeasi lege, „pana la data intrarii in vigoare a Codului civil, tribunalele comerciale Arges, Cluj si Mures se reorganizeaza ca tribunale specializate sau, dupa caz, ca sectii civile in cadrul tribunalelor Arges, Cluj si Mures, in conditiile art. 226”, alin. 2 al aceluiasi articol prevazand ca „la stabilirea cauzelor de competenta tribunalelor specializate sau, dupa caz, a sectiilor civile reorganizate potrivit alin. (1) se va tine seama de numarul si natura cauzelor, de specializarea judecatorilor, de necesitatea valorificarii experientei profesionale a acestora, precum si de volumul de activitate al instantei”.

Astfel, solutia care rezulta din interpretarea art. 228 din Legea nr. 71/2011, norma speciala fata de art. 227 din acelasi act normativ, conform topografiei textului, este cea contrara.

Stabilirea intregii sfere de competenta a tribunalelor specializate revine, conform art. 228 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, Consiliului Superior al Magistraturii, dispozitiile art. 227 din Legea nr. 71/2011 vizand doar o parte dintre cauzele de competenta tribunalelor specializate, respectiv cele pentru care legile speciale prin raportare la noul Cod civil prevad expres ca anumite cauze sunt de competenta tribunalelor comerciale ori, dupa caz, de competenta sectiilor comerciale ale tribunalelor sau curtilor de apel.

In aplicarea prevederilor art. 228 din Legea nr. 71/2011, Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat Hotararea nr. 654 din 31 august 2011, prin care, intre altele, a dispus reorganizarea ca tribunale specializate a tribunalelor comerciale Arges, Cluj si Mures, incepand cu data de 01 octombrie 2011, avand in vedere „volumul de activitate inregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale prin comparatie cu volumul de activitate in materie comerciala de la alte tribunale situate in localitati in care isi au sedii curti de apel, similar cu situatia in care se afla cele trei tribunale specializate si care au o schema relativ apropiata cu cea rezultata din comasarea schemei tribunalului specializat cu cea a tribunalului de drept comun”.

Aceste considerente ce au intemeiat hotararea Consiliului Superior al Magistraturii vizeaza, in mod direct, incarcatura jurisdictionala a celor trei foste tribunale comerciale, criteriul cantitativ, rezultat din observarea numarului de dosare inregistrate pe rolul lor, fiind acela care, in mod decisiv, a impus reorganizarea lor ca tribunale specializate, iar nu ca simple sectii civile in cadrul

Tribunalelor Arges, Cluj si Mures.

Or, incarcatura avuta in vedere era cea rezultata din competenta atribuita celor trei tribunale potrivit dispozitiilor legale anterioare Legii nr. 71/2011 si Noului Cod civil, ceea ce trimite la concluzia ca nu s-a avut in intentie ca sub guvernamantul Noului C.civ. atributiile jurisdictionale ale acestora sa cunoasca o diminuare.

Trebuie remarcat, sub acest aspect, ca schemele de personal ale fostelor tribunale comerciale au fost mentinute, ceea ce, de asemenea, intareste concluzia evocata mai sus.

Desi Consiliul Superior al Magistraturii nu s-a pronuntat expres asupra competentei  materiale a tribunalelor specializate, a avut in vedere, in mod neechivoc, volumul de activitate al acestor instante, volum care include toate cauzele a caror natura „comerciala” era determinata prin aplicarea dispozitiilor art. 3, art. 4, art. 7, art. 9 si art. 56 din Codicele de comert din 1887. In consecinta, nu se poate retine intentia legiuitorului de a transfera competenta de solutionare a acestor cauze in favoarea sectiilor civile ale tribunalelor de drept comun, reorganizarea pastrand in favoarea tribunalelor specializate competenta materiala in limitele competentei fostelor tribunale comerciale.

Rezulta, asadar, din intreaga economie a textelor legale mai sus citate, ca intentia legiuitorului, exprimata in mod expres si neindoielnic prin Legea nr. 71/2011, a fost aceea ca tribunalele specializate – cum este si Tribunalul Specializat Cluj – sa-si mentina aceeasi arie de competenta materiala ca si fostul Tribunal Comercial Cluj, practic, Tribunalul Specializat Cluj pastrand aceeasi competenta materiala pe care a avut-o si fostul Tribunal Comercial Cluj, pentru aceste tribunal, operand doar o reorganizare a acestuia, sub aspectul denumirii, ca tribunale specializate.

Pentru determinarea intregii competente materiale a tribunalelor specializate trebuie avute in vedere inclusiv normele de competenta de drept comun, cuprinse in Codul de procedura civila, cu observarea insa a particularitatilor activitatii jurisdictionale a tribunalelor specializate, particularitati rezultate din specificul competentei lor materiale anterioare intrarii in vigoare a Noului Cod civil. Este indeajuns de evident ca transformarea fostelor tribunale comerciale in tribunale specializate implica o continuitate cu privire la tipurile de cauze care intra in competenta lor, aceasta fiind ratiunea care justifica, in sensul Hotararii nr. 654/2011 a Consiliului Superior al Magistraturii, atat mentinerea lor ca instante de sine statatoare, cat si a schemelor de personal ce le-au fost alocate.

In cauza de fata, raportul juridic stabilit intre reclamant si parata era calificat, anterior actualului Cod civil, ca fiind unul de natura comerciala, el atragand competenta Tribunalului Specializat Cluj.

Astfel fiind, Curtea constata, in considerarea tuturor celor aratate mai sus, ca Tribunalul Specializat Cluj ii apartine si in prezent competenta de solutionare a unui litigiu precum cel de fata, acesta declinandu-si in mod eronat competenta in favoarea Tribunalului Cluj.

Aceasta dezlegare este, de altfel, conforma cu jurisprudenta Curtii de Apel Cluj, ulterioara intrarii in vigoare a noului Cod Civil si a legii de punere in aplicare a acestuia.

Prin urmare, Curtea recomanda Tribunalului Specializat Cluj, prin completele sale de judecata, sa tina seama de aceste constante dezlegari, evitand provocarea unor conflicte de competenta cu efect dilatoriu, deci susceptibile de a vatama interesele partilor litigante.

Pentru aceste considerente, in temeiul art. 135 alin. 4 din noul C.pr.civ. Curtea va stabili competenta materiala de solutionare a actiunii civile formulata de catre reclamantul Z L V, cu domiciliul procesual ales in Cluj-Napoca, str. ….., nr. …, bl. .., ap. .., in contradictoriu cu parata S.C. E R A R S.A., cu sediul procesual ales in Cluj-Napoca, str…., nr…, ap. .. si cu intervenientul fortat L C, domiciliat in Cluj-Napoca, str. …, nr. .., ap. .., in favoarea Tribunalului Specializat Cluj.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂSTE:

Stabileste competenta materiala de solutionare a cererii de chemare in judecata formulata de catre reclamantul Z L V, cu domiciliul procesual ales in Cluj-Napoca, str. …., nr. .., bl. .., ap. .., in contradictoriu cu parata S.C. E R A R S.A., cu sediul procesual ales in Cluj-Napoca, str. …, nr. .., ap. .. si cu intervenientul fortat L C, domiciliat in Cluj-Napoca, str. …, nr. .., ap. .., in favoarea Tribunalului Specializat Cluj.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica din .. aprilie 2014.

PRESEDINTE,

GREFIER,

A-A P

A M C

Red.AAP./dact.AAP

 

 

 

 

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker