Sentinta de respingere a cererii lichidatorului de angajare a raspunderii patrimoniale a administratorului statutar.

DOSAR NR …/1285/2012/a1

 

SENTINTA CIVILA NR. …/2014

Sedinta publica din data de .. martie 2014

Instanta este constituita din:

JUDECATOR SINDIC D A

GREFIER N N

Pe rol fiind pronuntarea asupra cererii de antrenare a raspunderii formulate de reclamantul J SPRL, in calitate de lichidator judiciar al SC G T SRL in contradictoriu cu paratul P D V, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006.

S-a facut referatul cauzei, constatandu-se ca au fost inregistrate la dosar, in data de 26 martie 2014, din partea partilor, concluziile scrise.

De asemenea, se considera ca mersul dezbaterilor si sustinerile partilor au fost consemnate in cuprinsul incheierii de sedinta din data de 24 martie 2014, incheiere care este parte integranta din prezenta incheiere.

JUDECATORUL SINDIC

Deliberand, retine ca prin cererea formulata la data de 10 octombrie 2013 reclamanta J SPRL in calitate de lichidator judiciar al SC G T SRL  a solicitat instantei ca in contradictoriu cu paratul P D V, prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna angajarea raspunderii patrimoniale a paratului pana la concurenta sumei de 379.519,27 lei, suma care reprezinta o parte din pasivul debitoarei.

In motivare lichidatorul judiciar a aratat ca prin Incheierea civila nr. …/2012, pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in prezenta cauza, s-a dispus deschiderea procedurii insolventei in forma generala impotriva debitoarei SC G T SRL, reclamanta fiind desemnata in calitate de administrator judiciar in vederea administrarii procedurii si indeplinirii atributiilor prevazute in art. 20 al legii 85/2006, iar prin sentinta civila nr. …/2013, s-a dispus intrarea debitoarei in faliment in procedura simplificata, reclamanta fiind confirmata in calitate de lichidator judiciar in vederea administrarii procedurii si indeplinirii atributiilor prevazute in art. 25 al legii.

In exercitarea atributiilor care revin administratorului/lichidatorului judiciar s-a procedat la notificarea debitoarei atat la sediul declarat cat si la domiciliile administratorilor statutari pe care o reprezinta s-a declansat procedura insolventei in forma generala motiv pentru care au obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar actele prevazute in art. 28 al legii, in conditiile prevazute in art. 32 al aceluiasi act normativ.

In cuprinsul notificarii a invederat ca fapta de a nu pune la dispozitia administratorului/lichidatorului judiciar actele solicitate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea sau cu amenda.

Ca urmare a faptului ca lichidatorului judiciar i-au fost puse la dispozitie actele contabile solicitate, acesta a procedat la analizarea acestora, in vederea intocmirii raportului cu privire la cauzele si imprejurarile care au determinat intrarea societatii in incetare de plati, raport care in conformitate cu dispozitiile cuprinse in art. 7 al legii a fost comunicat prin publicarea in BPI.

Analizand documentele contabile ale societatii, lichidatorul judiciar a constatat ca ajungerea societatii in incetare de plati poate fi explicata prin prisma urmatoarelor motive: efectuiarea de investitii necesare sustinerii obiectului de activitate, investitii care au fost realizate atat din surse proprii cat si din surse atrase sub forma creditelor bancare si a leasing-urilor contractate, obligativitatea respectarii cerintelor principalului beneficiar in ceea ce priveste dotarea mijloacelor de transport cu care se efectua transportul de marfa, cerinte care au impus efectuarea de investitii suplimentare; impunerea practicarii unor tarife reduse, care nu au mai asigurat acoperirea costurilor ridicate cu desfasurarea activitatii; acumularea datoriilor catre parteneri comerciali, bugetul de stat si asociati ca principal efect al dezechilibruluiu financiar instalat.

Principalii indicatori economico-financiari ai debitoarei reprezinta o evolutie nefavorabila pe aproape intreaga perioada supusa analizei atat la nivel de lichiditate, cat si din perspectivele solvabilitatii si a gradului de indatorare.

In ce priveste bunurile debitoarei, asa cum rezulta din adresa comunicata de Municipiul Cluj-Napoca reiesea ca la data deschiderii procedurii in patrimoniul societatii debitoare se regasea un autoturism marca Audi A4, seria motor ….., serie sasiu …..

Din analizarea documentelor contabile ale societatii a reiesit ca acest autoturism scriptic nu a iesit din patrimoniul societatii debitoare, insa faptic acesta nu a fost regasit, in vederea inventarierii si evaluarii lui, el fiind utilizat de P D V.

Raportat la aceasta situatie, lichidatorul judiciar a intocmit o adresa catre P D V caruia i-a readus la cunostiinta obligatiile care ii revin in cadrul procedurii, precum si ca are obligatia de a preda lichidatorului judiciar bunul care, la aceasta data. Desi este proprietatea societatii debitoare, raportat la situatia juridica speciala in care se regaseste societatea debitoare.

Ulterior, ca urmare a faptului ca prin aceasta modalitate nu a reusit sa intre in posesia autoturismului a intocmit adrese catre doua institutii, respectiv Autoritatea Rutiera Romana si Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului in Transportul Rutier, carora le-a solicitat sprijinul in vederea identificarii in trafic si opririi a autoturismului proprietatea societatii debitoare, raportat la situatia juridica speciala in care se regaseste societatea debitoare.

Din pacate nici acest demers nu a avut ca finalitate identificarea autoturismului, mai mult Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier a comunicat ca in sfera lor de atributii intra alte vehicule rutiere, astfel ca se afla in imposibilitatea de a da curs solicitiirilor.

Pe de alta parte, tot cu ocazia studierii documentelor contabile ale societatii, lichidatorul judiciar a constatat ca din disponibilul banesc al societatii debitoare a fost ridicata de P D V suma de 131.136 lei, fiind intocmita in acest sens o dispozitie de plata, pe care insa acesta a refuzat sa o semneze, suma care este regasita in contul “461″ – debitori diversi.

In ce priveste pasivul societatii debitoare, acesta, desi este evidentiat in tabelul definitiv de creante, solicita obligarea paratului la suportarea doar a unei parti din acesta, in cuantum de 379.519,27 lei.

In conformitate cu prevederile cuprinse in art. 138 alin. 1 lit. a al Legii 85/2006, privind insolventa, judecatorul sindic poate dispune ca o parte din pasivul societatii ajunsa in incetare de plati sa fie suportata de membrii organelor de conducere, care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte: au folosit bunurile persoanei juridice in interesul propriu sau cel al unei alte persoane;

Avand in vedere toate aceste aspecte invederate pe larg, considera ca in prezenta speta sunt incidente dispozitiile cuprinse in art. 138 alin. 1 lit. a al Legii 85/2006, privind insolventa, fiind intrunite cumulativ cele patru conditii: faptele au fost savarsite de o persoana care a avut calitatea de membru al organelor de conducere: in sensul ca. P D V a avut calitatea de administrator statutar potrivit datelor existente la ORC, faptele care au fost savarsite sa fie expres prevazute de lege – in prezenta speta fiind vorba de fapte prevazute in art. 138 alin. 1 lit. a a Legii 85/2006 privind insolventa, in opinia lichidatorului judiciar, faptele care au fost descrise mai sus indica, fara nici un dubiu, ca bunurile societatii au fost folosite in interes personal, iar prin faptele savarsite, respectiv nepredarea bunurilor debitoarei, administratorul statutar al societatii nu a urmarit altceva decat sa ascunda sau sa deturneze o parte din activul societatii. Practic in aceasta modalitate, societatea debitoare a fost lipsita de sumele de bani la care avea dreptul si care ar fi putut fi folosite in vederea acoperirii obligatiilor comerciale asumate.

Raportat la aceste aspecte, lichidatorul judiciar considera ca in prezenta cauza exista prezumtia ca bunurile societatii au fost folosite in interes personal al administratorului statutar, prin savarsirea acestei fapte sa se fi cauzat un prejudiciu, prejudiciu al carui cuantum este de 379.519,27 lei.

Intre faptele savarsite si ajungerea societatii in incetare de plati exista un raport de cauzalitate – conditie de asemenea care in opinia lichidatorului judiciar este indeplinita in prezenta cauza.

Prin precizarea de actiune formulata la data de 03 decembrie 2013 lichidatorul judiciar J SPRL a solicitat obligarea paratului la sumei de 131.136,00 lei, suma care reprezinta o parte din pasivul debitoarei, aratand ca initial a formulat impotriva paratului P D V o cerere prin care a solicitat obligarea acestuia la suportarea unei parti din pasivul societatii ajunsa in incetare de plati in cuantum de 379.519,27 lei.

In sustinerea cererii lichidatorul judiciar a constatat ca din disponibilul banesc al societatii debitoare a fost ridicata de P D V suma de 131.136 lei, fiind intocmita in acest sens o dispozitie de plata, pe care insa acesta a refuzat sa o semneze, suma care este regasita si in contul “461″ – debitori diversi.

Raportat la aceste aspecte retinute a inteles sa formuleze impotriva P D V o cerere intemeiata pe dispozitiile cuprinse in art. 138 alin. 1 lit. a al legii, prin care a solicitat obligarea acestuia la suportarea unei parti din pasivul societatii ajunsa in incetare de plati in cuantum de 379.519,27 lei.

Ulterior inregistrarii cererii paratului, acesta impreuna cu C L, cel de-al doilea administrator statutar al societatii debitoare s-a prezentat in data de 28 nov. 2013, data la care a inteles sa procedeze la predarea autoturismului marca Audi tipul 8E/LBRDF1/A4, numar de inmatriculare B-..-…, nr. de omologare………, nr. de identificare ………….., ocazie cu care a predat lichidatorului judiciar 1 (un) rand de chei si talonul masinii. De astfel, acest aspect reiese fara nici un dubiu din cuprinsul procesului verbal incheiat in acest sens si care constituie anexa prezentei precizari. Cu aceeasi ocazie C L a procedat la predarea cartii de identitate a autoturismului in original.

Raportat la acest aspecte, pe de o parte, iar pe de alta parte avand in vedere faptul ca  P nu a prezentat documente justificative in ce priveste suma de 131.136 lei, suma care este inscrisa pe dispozitia de plata si care este inregistrata in evidenta contabila in contul “461″ – debitori diversi, intelege sa reduca pretentiile la suma de 131.136 lei, suma la care solicita sa fie obligat paratul P D V.

Paratul P D V a formulat la data de 04.12.2013 intampinare, prin care a solicitat respingerea cererii lichidatorului judiciar ca ramasa fara obiect, in privinta nepredarii autoturismului marca Audi A4 si in consecinta respingerea pretentiilor de 248.383,27 lei, respingererea cererii de angajare a raspunderii patrimoniale ca nedovedite, in ceea ce priveste suma de 131.136,00 lei, respingerea cererii de angajare a raspunderii patrimoniale pentru neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 138 alin. 1, lit. a) din Legea 85/2006.

In motivare paratul a aratat ca autoturismul marca AUDI A4 a fost predat lichidatorului judiciar la data de 27.11.2013. In sustinerea pretentiilor sale, lichidatorul judiciar a invocat faptul ca subsemnatul se afla in posesia unui autoturism maca AUDI A4, proprietatea debitoarei. Se invoca de asemenea ca a fost notificat sa predea acest bun lichidatorului judiciar.

Paratul a mai aratat ca plicul nu a ajuns niciodata in posesia sa asa cum rezulta din copia plicului anexat si pus la dispozitie de lichidatorul judiciar dupa promovarea prezentei cereri.

Conform mentiunilor de pe plic, acesta s-a intors cu mentiunea “destinatar mutat”, or, conform cartii de identitate anexate, paratul are un singur domiciliu legal de fapt si de drept in Cluj-Napoca, neavand nici un alt domiciliu.

In concluzie, nu a fost instiintat sa predea autoturismul care se afla in posesia lui, motiv pentru care nu-i poate fi imputata nepredarea autoturismului.

In toata aceasta perioada a inteles de la ceilalti doi administratori statutari ca problema autoturismului a fost rezolvata, atat administratorii statutari cat si lichidatorul judiciar avand cunostinta de faptul ca paratul a achitat personal avansul si ratele de leasing din banii proprii dar prin societatea G T SRL.

O dovada a bunei credinte este tocmai faptul ca in urma citatiei emise de Tribunalul Specializat Cluj in prezentul dosar, a procedat Ia predarea autoturismului marca AUDI A4 la sediul lichidatorului judiciar, in data de 27.11.2013.

La aceeasi data, 27.11.2013, administratorul statutar C L a predat cartea de identitate a autoturismului.

Asadar, a aratat faptul ca administratorul statutar nu a avut cunostinta despre solicitarea de predare a autoturismului, iar in momentul in care a luat la cunostinta de soliciatrea lichidatorului judiciar, s-a conformat si a predat autoturismul.

Din aceste considerente, solicita instantei respingerea actiunii ca ramasa fara obiect.

Paratul a mai aratat ca cererea de angajare a raspunderii patrimoniale a paratului pana la concurenta sumei de 379.579,27 lei este nedovedita. Suma pentru care s-a cerut angajarea raspunderii este compusa din valoarea de inventar a autoturismului marca AUDI A4 – 248.383,27 lei si 131.136,00 lei reprezentand disponibil banesc presupus a fi ridicat de P D V.

Asa cum a aratat, autoturismul a fost predat lichidatorului judiciar in data de 27.11.2013.

In ceea ce priveste suma de 131.136,00 lei care reprezinta disponibil banesc presupus a fi ridicat de P D V paratul a aratat ca nu a ridicat niciodata suma de bani indicata: 131.136,00 lei. Societatea GLD T S.R.L. avea trei administratori statutari, nu a emis niciodata acte contabile respectiv: facturi, chitante, dispozitii de plata, deconturi, nu a ridicat niciodata sume de bani din conturile societatii deschise la banci.

Ordinul 3512/2008 al Ministerului Economiei si Finantelor privind documentele financiar contabile, impune continut minimal obligatoriu al Dispozitiei de plata, respectiv denumirea unitatii; denumire formular: plata/incasare; numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului; numele si prenumele, precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma; suma incasata/restituita (in cifre si in litere); scopul incasarii/platii; semnaturi: conducatorul unitatii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil; date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primita, data si semnatura; casier; suma platita/incasata; data si semnatura.

Dispozitia de plata atasata cererii de chemare in judecata nu cuprinde elementele obligatorii minimale. Lipsesc cu desavarsire: denumirea unitatii – niciunde in cuprinsul dispozitiei de plata nu apare denumirea unitatii, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului – dispozitia de plata nu este numerotata si nu este datata, semnaturi: conducatorul unitatii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil – dispozitia de plata nu poarta nici o semnatura, date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, sum a primita, data si semnatura – formularul cuprinde numele beneficiarului si suma primita, insa nu cuprinde data si nici datele de identificare ale beneficiarului, casier; suma platita/incasata; data si semnatura – dispozitia de plata nu cuprinde datele casierului, data si semnatura.

Asadar, dupa cum se poate observa, dispozitia de plata prezinta foarte multe lipsuri. Aceasta nu intruneste elementele constitutive ale unei dispozitii de plata, astfel incat nu poate produce efecte. In lipsa datei, numelui casierului si a semnaturii acestuia, paratul considera ca acest formular nu reprezinta o dispozitie de plata veritabila si nu poate fi luata in considerare. Fara aceste date minimale, acesty document este lipsit de orice valoare contabila si juridica.

In concluzie, dispozitia de plata prezentata neavand nici o valoare, paratul considera ca sustinerile administratorului judiciar sunt simple afirmati nedovedite. Nu s-a facut dovada ridicarii sumei de 131.136,00 lei de catre P D V si nici a faptului ca aceasta ar fi dus la insolventa debitoarei.

Din aceste considerente, paratul solicita instantei sa constate ca sustinerile lichidatorului judiciar sunt nedovedite. Actele contabile au fost puse la dispozitia administratorului judiciar de catre ceilalti administratori statutari, P D V nu a detinut nici un fel de document contabil.

Paratul a mai aratat ca cererea nu indeplineste conditiile prevazute de art. 138 al. 1 lit a din Lege 85/2006.

Cererea de angajare a raspunderii patrimoniale a paratului P D V, pana la concurenta sumei de 379.519,27 lei a fost intemeiata pe dispozitiile art. 138 alin. 1 lit. a din Legea 85/2006 care prevede ca: “in cazul in care in raportul intocmit in conformitate cu dispozipile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cauzat stare a de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte: au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane

Asadar, pentru angajarea raspunderii patrimoniale a administratorului P D V trebuie intrunite mai multe conditi cumulativ: sa existe un raport intocmit de lichidatorul judiciar care sa mentioneze in mod explicit persoanele carora le este imputabila starea de insolventa a debitorului, sa existe o cerere din parte a lichidatorului adresata judecatorului sindic pentru angajarea raspunderii patrimoniale a persoanei care se face vinovata de stare a de insolventa a debitorului, sa existe un raport de cauzalitate intre starea de insolventa a debitorului si folosirea bunurilor sau creditelor persoanei juridice in folosul propriu sau in interesul unei alte persoane.

Potrivit art. 59 alin. 1: “Administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul, in cazul procedurii simplificate, va intocmi si va supune judecatorului-sindic, in termenul stabilit de judeciitorul-sindic, dar care nu va putea depasi 40 de zile de la data desemnarii lichidatorului, un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila”.

Raportul privind cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa a debitoarei S.C. G T S.R.L. a fost intocmit la data de 03.06.2013 cu toate ca debitoarea a intrat in faliment la data de 28.01.2013 moment in care a fost confirmata calitatea de lichidator al J SPRL, iar actele contabile care trebuie sa fie la baza acestui raport au fost predate la data de 23.11.2013. Asadar, acest raport a fost depus fara a fi respectat termenul de maxim 40 de zile impus de art. 25 lit. a din Legea 85/2006.

In primul rand, lichidatorul judiciar a depus raportul cu privire la cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia insolventei debitorului, mentionandu-se expres ca nu au fost identificate persoane din cadrul conducerii raspunziitoare de aceasta situatie. Mai mult, la capitolul “Concluzii”" sunt mentionate cu exactitate cauzele aparitiei insolventei debitorului, aceste cauze neavand nici o legatura cu administratorul statutar P D V.

In al doilea rand, pe langa mentionarea persoanelor responsabile de aparitia insolventei debitorului in raportul lichidatorului judiciar si cererea adresata judecatorului sindic, trebuie sa existe un raport de cauzalitate intre stare a de insolventa a debitorului si folosirea bunurilor persoanei juridice in interes propriu.

Asadar, aparitia starii de insolvabilitate trebuie sa fie determinata de folosirea bunurilor persoanei juridice in interesul personal al administratorului P D V.

Or, dupa cum se poate vedea, nu s-a facut dovada faptului ca bunurile ar Ii fost folosite in interesul persoanei fizice, si mai mult, nu s-a Iacut dovada faptului ca S.C. G T S.R.L. ar fi ajuns in stare de insolventa datorita faptului ca administratorul P D V a utilizat bunurile aflate in proprietatea debitorului in interes propriu.

Din aceste considerente, solicita instantei sa respinga cererea de angajare a raspunderii patrimoniale formulate de lichidatorul judiciar J SPRL impotriva administratorului statutar P D V.

Lichidatorul judiciar a formulat la data de 07 februarie 2014 raspuns la intampinare, prin care a aratat ca intelege, in esenta, sa isi mentina pozitia procesuala exprimata prin precizarea inregistrata la dosarul cauzei la data de 3 dec. 2013, aratand ca asa cum a invederat onoratei instante si prin intermediul precizarii, ca urmare a faptului ca in prezenta cauza a considerat ca sunt incidente dispozitiile cuprinse in art. 138 alin. 1 lit. a al legii 85/2006 privind insolventa, a inteles sa formuleze o cerere intemeiata pe aceste dispoziti legale impotriva lui P D V, cerere prin care a solicitat obligarea acestuia la suportarea unei parti din pasivul societatii ajunsa in incetare de plati in cuantum de 131.136 lei.

In ce priveste suma solicitata, aceasta rezulta fara nici un dubiu din acteIe contabile care au fost predate lichidatorului judiciar, acte contabile care au fost analizate, rezultatul analizarii lor fiind cuprins in raportul cu privire la cauzele si imprejurarile care au determinat intrarea societatii in incetare de plati.

Cu privire la criticile aduse de parat in sensu ca acest raport nu a fost intocrnit in termen de 40 zile de la data deschiderii procedurii, lichidatorul judiciar considera ca nu au nici un fel de reIevanta, intarzierea in redactarea raportului prevazut de art. 59 al Legii, fiind “cauzata” exclusiv de volumul mare de acte care a trebuit sa fie verificat de lichidatorul judiciar cu ocazia intocmirii raportului.

Pe de alta parte, se sustine ca prin acest raport nu s-ar fi exprimat pozitia procesuala cu privire la incidenta in prezenta cauza a dispozitiilor cuprinse in art. 138 al legii, precum si cu privire la eventualele persoane care se fac responsabile de ajungerea societatii in incetare, sustineri care, de asemenea, nu corespund realitatii.

Asa cum foarte usor se poate observa din raportul intocmit, care, de altfel, constituie unul din inscrisurile depuse in probatiune, lichidatorul judiciar a concluzionat ca “cele precizate mai sus constituie principalele cauze si imprejurari identificate de catre lichidatorul judiciar pana la acest moment si care au dus la aparitia starii insolventei, neidentificand pana la aceasta data persoane din cadrul conducerii raspunzatoare de acest fapt, urmand ca, daca astfel de elemente vor fi constatate, sa se intreprinda masurile adecvate”.

Ulterior, lichidatorul judiciar a constatat faptul ca in contul “debitori diversi”, cont 461 este inregistrata 0 suma identica ca si cuantum cu suma care a fost inscrisa pe dispozitia de plata ernisa pe numele d-lui P D V, suma platita acestuia cu titlu “avans spre decontare”.

Criticile care se aduc de parat cu privire la modul de intocmire a acestui document, nu inlatura faptuI ca acest document in conformitate cu dispozitiile cuprinse in art. 6 alin. 1 allegii 82/1991 potrivit carora “orice operatiune economico­ financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarii in contabilitate, dobandind calitatea de document justificativ”, are valoare de document justificativ, care a stat la baza inregistrarii in contabilitate.

Mai mult, potrivit art. 10 al aceluiasi act normativ “raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prev. la art. 1 alin. 1-4 revine administratorilor, ordonatorilor de credit sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective”.

Or, asa cum reiese din extrasul comunicat de serviciul Recom –online P D V a avut calitatea de administrator al societa’ii debitoare, astfel ca ii revenea si lui, impreuna cu ceilalti administratori, obligatia nde a organizasi conduce contabilitatea societatii.

Referitor la sustinerile paratului potrivit carora, lichidatorul judiciar nu a facut dovada faptului ca aceste sume au fost folosite in interes personal, lichidatorul judiciar a aratat ca asa cum reiese din dispozitia de plata intocmita, care la aceasta data are valoare de document justificativ, suma a fost platita d-lui P cu titlu de “avans spre decontare”. In aceste conditii, obligatia de a preda societatii debitoare documente justificative cu privire la modalitatea in care aceasta suma a fost folosita ii revenea d-lui P, in baza contabiliziirii acestor documente justificative, diminuandu-se si in final decontandu-se integral sumele care au fost ridicate din casieria societatii. Insa, asa cum se poate observa, paratul nu a prezentat nici un fel de documente justificative in acest sens nici anterior si nici ulterior deschiderii procedurii referitoare la debitoare.

De altfel aceasta situatie s-a mentinut si dupa formularea prezentei cereri, d­nul P neprezentand nici lichidatorului judiciar vreun document din care sa reiasa modalitatea in care a inteles sa foloseasca sumele care potrivit, documentului justificativ, inregistrat in evidenta contabila a societatii le-a ridicat.

Analizand actele si lucrarile dosarului, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Prin incheierea civila nr. …../2012 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in dosarul nr. …../2012 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei la solicitarea debitoarei SC G T SRL.

Anterior deschiderii procedurii insolventei calitatea de administrator statutar al societatii debitoare a detinut-o paratul P D V, dar si numitii C L si C G, toti cei trei administratori au avut puteri depline, au fost numiti in functia de administratori statutari ai SC G T SRL la data de 16.03.2004 si pe o perioada nedeterrninata, astfel cum reiese din extrasul 0NRC de la filele 17-20.

Potrivit art. 138 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei in cazul in care … sunt identijicate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitoarei … , judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventd, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/ sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin fapta de a folosi bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane.

Angajarea raspunderii civile delictuale implica intrunirea cumulativa a patru conditii: savarsirea unei fapte ilicite dintre cele enumerate de art. 138 alin. 1, fapta ilicita sa fi cauzat insolventa societatii debitoare in tot sau in parte, existenta vinovatiei autorului faptei ilicite pentru cauzarea insolventei debitoarei, existenta unui prejudiciu, precum si legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si existenta prejudiciului.

In ceea ce priveste fapta ilicita imputata paratului, astfel cum reiese din precizarea de actiune din data de 03 decembrie 2013 – folosirea bunurilor persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane – judecatorul sindic retine ca, se solicita antrenarea raspunderii paratului P D V pentru suma de 131.136 de lei intrucat acesta, in calitate de administrator statutar al debitoarei SC G T SRL a ridicat din casieria debitoarei suma de 131.136 de lei, aspect care rezulta din dispozi(ia de plata pe care acesta a refuzat sa o semneze si care se regaseste in contul 461 – debitori diversi.

Examinand inscrisul aflat la fila 30 a dosarului, judecatorul sindic retine ca se intituleaza dispozitie de plata pentru suma de 131.136 de lei reprezentand avans spre decontare, fiind mentionat numele si prenumele paratului P D V in calitate de administrator.

Este adevarat ca in balanta de verificare aferenta lunii octombrie 2012 a fost inregistrata suma de 131.136 de lei la contul 461 intitulat debitori diversi.

Intrucat dispozitia de plata nu este asumata prin semnatura de catre parat aceasta nu produce efecte juridice impotriva acestuia, judecatorul sindic retinand faptul ca un asemenea formular ar fi putut fi completat de orice persoana, insa nu poate fi opozabila paratului in lipsa asumarii prin semnatura a acestuia.

In plus, nu se poate aplica prezumtia simpla a folosirii banilor de catre parat, nu doar pentru argumentele deja expuse ci si pentru ca unul din  ceilalti  doi administratori, C L si-a asumat un angajament de platii sa achite sum a de 131.136 de lei (astfel cum reiese din inscrisul depus in probatiune la fila 57), ceea ce poate naste prezumtia simpla a folosirii de catre acesta a banilor pe care s-a angajat a-I restitui.

In consecinta, raportat la ansamblul materialului probator administrat in cauza judecatorul sindic constata ca reclamantul nu a probat savarsirea faptei ilicite prevazute de art. 138 alin. I lit. a din Legea nr. 85/2006 de catre parat.

Pentru aceste considerente, in temeiul art. 138 alin.1 lit. a din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, Tribunalul va respinge actunea formulata de reclamantul J SPRL, in calitate de lichidator judiciar al SC G T SRL in contradictoriu cu paratul P D V ca neintemeiata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Respinge actiunea formulata si precizata de reclamantul J SPRL, in calitate de lichidator judiciar al SC G T SRL in contradictoriu cu paratul P D V, avand CNP ………….., cu dom. in Cluj-Napoca.

Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi … martie 2014.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker