Anulare cerere de chemare in judecata pentru neindeplinire obligatii fixate de instanta, art. 200 N.C.P.Civ.

ROMANIA

TRIBUNALUL SPECIALIZAT CLUJ

DOSAR NR. …/…/2013

 

INCHEIERE CIVILA NR. …/2014

SEDINTA CAMEREI DE CONSILIU DIN DATA DE .. FEBRUARIE 2014

Instanta constituita din:

PRESEDINTE: (……)

GREFIER: (……)

 

Pe rol fiind verificarea si regularizarea actiunii civile formulata de reclamantul H A impotriva paratilor SC E A R SA si T M, cauza avand ca obiect pretentii.

La apelul nominal se constata lipsa partilor.

Procedura este indeplinita, solutionarea cauzei efectuandu-se in camara de consiliu, fara citarea partilor.

S-a facut referatul cauzei, canstatandu-se ca in data de 5 februarie 2014 a fost inregistrata la dosar o intampinare din partea paratei SC E A R SA si T M, cu acte anexa.

Se constata ca reclamanta nu a depus la dosarul cauzai precizarile solicitate de instanta, comunicate acestuia prin instiintarea emisa de instanta la data de 29 ianuarie 2014.

TRIBUNALUL,

Deliberand, retine ca prin actiunea civila formulata de reclamantul H A impotriva paratilor  SC E A R SA si T Ma solicitat obligarea paratei anterior mentionata la plata sumei de 856.000 lei cu titlu de diferenta daune patrimoniale si nepatrimoniale pentru restrangerea posibilitatilor de viata familiala si sociala, la plata penalitatilor de intarziere de 0,1% pe zi calculate de la data inregistrarii cererii si pana la data platii debitului si la plata cheltuielilor de judecata.

In temeiul art. 201 Cod procedura civila, instanta a dispus comunicarea cererii de chemare in judecata paratilor SC E A R SA si T M, la data de 20 ianuarie 2014, plicul si procedura de citare cu paratul T M intorcandu-se cu mentiunea ca nu mai locuieste la adresa mentionata.

In temeiul art. 166 Cod procedura civila, la data de 24 ianuarie 2014, s-a dispus citarea reclamantului cu mentiunea de a comunica domiciliul actual al paratului TM in vederea comunicarii actelor de procedura si eventual de a formula o cerere de citare a acestuia prin publicitate, adresa fiind comunicata reclamantului la data de 31 ianuarie 2014.

Reclamantul nu a raspuns solicitarii adresate in termen de 10 zile prevazut de art. 200 alin 3 NCPC si indicat de instanta reclamantului.

Potrivit art. 200 alin. 1-3 Cod procedura civila, daca cererea de chemare in judecata nu indeplineste cerintele prevazute de art. 194-197 cod procedura civila, reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile cu mentiunea de a face modificarile sau completarile dispuse in termenul fixat, neindeplinirea acestor obligatii ducand la anularea cererii.

Unul dintre elementele esentiale ale cererii de chemare in judecata este, potrivit art. 194 alin. 1 lit. 1) domiciliul paratului, caci potrivit art. 153 Cod procedura civila, sanctioneaza cu nulitatea actelor.

De asemenea, potrivit art. 167 Cod procedura civila, cand reclamantul invedereaza ca desi a facut tot ce i-a stat in putinta nu a aflat domiciliul paratului sau un alt loc in care ar putea fi citat in conditiile legii, instanta va putea incuviinta citarea acestuia prin publicitate, iar odata cu incuvinntarea va numi un curator dintre avocatii baroului care va fi citat pentru reprezentarea intereselor paratului, fixindu-se si remuneratia acestuia.

Ori, avand in vedere faptul ca reclamantul nu a solicitat citarea paratului prin publicitate, nu a facut dovada demersurilor pentru aflarea noului domiciliu al acestuia sau resedinta unde paratul sa ii fie comunicate actele de procedura, instanta nu poate continua procedura de solutionare a cererii, caci toate actele de procedura ar fi lovite de nulitate, procedura la domiciliul initial fiind neindeplinita urmare a schimbarii de catre parat a adresei.

Raportat la textele legale anterior mentionare, tribunalul va retine ca reclamantul H A nu si-a indeplinit obligatiile stabilite in sarcina sa si raportat la dispozitiile art. 194 alin. 1 lit. a) coroborat cu art. 200 din Noul Cod de procedura civila, va anula cererea formulata de acesta impotriva paratilor SC E A R SA si T M.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DISPUNE:

 

Anuleaza actiunea civila formulata de reclamantul H A dom. in Cluj-Napoca, str. …, nr. …, bl. …, ap. .., jud. Cluj impotriva SC E A R SA cu sediul procesual ales in Cluj-Napoca, str. …, nr. …, ap. …, jud. Cluj, la av. A M si T M domiciliat in Campia-Turzii, str. …, nr. …, bl. …, ap. …, jud. Cluj

Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare

Pronuntata in sedinta publica, azi 18 februarie 2014.

 

PRESEDINTE                                                                                               GREFIER

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker