DECIZIE ICCJ. Restituire cautiune mai devreme de 30 de zile de la solutionarea irevocabila a fondului cauzei, cand partea interesata declara in mod expres ca nu urmareste obligarea partii adverse la despagubiri pentru prejudiciul cauzat.

 

ROMANIA

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

SECTIA A II-A CIVILA

 

Decizie nr. ……                                                                    Dosar nr. …./…/2013

 

Sedinta publica de la .. octombrie 2013

Completul compus din:

………… – Presedinte

……….. – Judecator

……….. – Judecator

…………………… – Magistrat-asistent

 

S-a luat in examinare recursul declarat de petenta SC E R A R SA impotriva incheierii din Camera de Consiliu din 4 iulie 2013 pronuntata de Curtea de Apel (…..) –Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. …/…/2013 al Curtii de Apel (…) – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal s-a constatat lipsa recurentei SC E R A R SA si a intimatului T.I.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre magistratul asistent, invederand ca recursul este timbrat, declarat si motivat in cadrul termenului legal prevazut de art. 301 Cod procedura civila. De asemenea, a invederat ca, la data de 2 octombrie 2013, petenta a transmis, prin fax, concluzii scrise. Totodata, a invederat ca s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa, conform art. 242 alin. 2 Cod procedura civila.

Inalta curte, constatand ca nu sunt chestiuni prealabile, apreciaza cauza in stare de judecata si o retine spre solutionare.

INALTA CURTE,

Deliberand asupra recursului, din examinarea actelor si lucrarilor dosarului constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la data de 4 iulie 2013 pe rolul Curtii de Apel (…) – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, petenta SC E R A R SA a solicitat restituirea cautiunii de 74.833 lei, consemnata prin recipisa de consemnare seria TA nr. 2316317 din data de 17.01.2013 la CEC Bank – Sucursala (…), platita prin virament bancar, ca efect al ordinului de transfer nr. 32763050/1/17.01.2013, in cadrul solutionarii cererii de suspendare formulata pe calea ordonantei presedentiale in dosarul nr. …/…/2013.

Prin incheierea din data de 4 iulie 2013 pronuntata de Curtea de Apel (…) – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, a fost respinsa cererea formulata de petenta SC E R A R SA, avand ca obiect restituirea cautiunii.

In argumentarea acestei incheieri, instanta a retinut, in esenta, ca prin Ordonanta presedentiala nr. 40 din 17 ianuarie 2013 pronuntata de Curtea de Apel (…) in dosarul nr. …/…/2013, a fost admisa cererea de suspendare provizorie formulata de petenta SC E R A R SA privind suspendarea provizorie a sentintei nr. (…..) din 20 septembrie 2012 pronuntata de Tribunalul Specializat (….) in dosarul nr. …../…./2011 si, in consecinta s-a incuviintat vremelnic suspendarea provizorie a sentintei nr. (…..) din 20 septembrie 2012 pronuntata de Tribunalul Specializat (….) in dosarul nr. …../…./2011 pana la solutionarea cererii de suspendare formulata in cadrul apelului ce formeaza obiectul dosarului nr. …../…/2011 pendinte la Curtea de Apel (….).

Prin decizia nr. 23 din 11 februarie 2013 pronuntata de Curtea de Apel ( …), in dosarul nr. …./…/2011, a fost respins apelul declarat de parata SC E R A R SA impotriva sentintei civile nr. (…..) din 20.09.2012 pronuntata in dosarul nr. …./…./2011 al Tribunalului Specializat (….), care a fost pastrata in intregime.

S-a constatat ca impotriva acestei decizii, parata SC E R A R SA a declarat recurs, inregistrat la data de 14 martie 2013 pe rolul Inaltei Curti si fixand prim termen de judecata la data de 22 octombrie 2013

In acest context, instanta a retinut ca termenul de 30 zile socotit de la data solutionarii fondului cauzei prin hotarare irevocabila nu a inceput sa curga.

Chiar daca la dosar s-a dovedit ca partea potrivnica a declarat in mod expres ca nu urmareste obligarea partii adverse la despagubiri pentru prejudiciul cauzat, s-a apreciat ca o atare cerere devine actuala doar daca dreptul la restituire devine exigibil, conditia exigibilitatii fiind data de solutionarea irevocabila a fondului cauzei.

Prin urmare, cum cererea de suspendare poate fi legal reiterata doar dupa solutinarea recursului impotriva deciziei nr. 23 din 11 februarie 2013 pronuntata in dos. nr. …./…./2011, iar fondul cauzei nu a fost solutionat irevocabil, instanta a apreciat cererea de eliberare/restituire a cautiunii ca fiind formulata prematur.

S-a retinut ca termenul de indata are in vedere premisa posibilitatii restituirii cautiunii, insa reperul general il reprezinta solutionarea irevocabila a fondului cauzei, ceea ce in speta inca nu este cazul.

In termen legal, impotriva acestei incheieri, petenta SC E R A R SA a declarat recurs, solicitand admiterea recursului, modificarea in tot a incheierii din data de 4 iulie 2013, in sensul admiterii cererii de restituire a cautiunii.

In motivare, recurenta critica hotararea atacata pentru nelegalitate, sustinand, in esenta, ca instanta de apel a interpretat gresit actele deduse judecatii si a schimbat intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestora.

Totodata, in opinia recurentei, au fost interpretate si aplicate gresit dispozitiile art. 723¹ alin. 3 Cod procedura civila raportat la imprejurarea ca intimatul T.I., prin declaratia notariala autentificata sub nr. 1070 de BNP P.M., a declarat in mod expres faptul ca nu urmareste obligarea paratei SC E R A R SA la plata vreunei despagubiri din suma consemnata cu titlu de cautiune in dos. cu nr. …/…/2013.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 304 pct. 8 si 9 Cod procedura civila, art. 304¹ Cod procedura civila.

Intimatul T.I. nu a formulat intampinarea.

Examinand incheierea recurata in limitele controlului de legalitate, in raport de criticile formulate si temeiurile de drept invocate, Inalta Curte constata ca recursul este fondat pentru considerentele care succed:

Potrivit dispozitiilor art. 723¹ alin 3 Cod procedura civila: “Cautiunea se elibereaza celui care a depus-o in masura in care asupra acesteia cel indreptatit in cauza nu a formulat cerere pentru plata despagubirii cuvenite, pana la implinirea termenului de 30 de zile de la data la care, prin hotarare irevocabila, s-a solutionat fondul cauzei. Cu toate acestea, cautiunea se elibereaza de indata, daca partea interesata declara in mod expres ca nu urmareste obligarea partii adverse la despagubiri pentru prejudiciile cauzate.”

Este de retinut ca indisponibilitatea sumei de bani depusa de catre petenta cu titlul de cautiune reprezinta o garantie in ceea ce priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a intarzierii executarii silite.

In speta, prin declaratia notarila autentificata sub nr. 1070 de BNP P.M. partea adversa (intimatul T.I.) a declarat ca renunta in mod expres la orice despagubire din suma achitata cu titlu de cautiune de catre SC E R A R SA, in dos. nr. …/…/2011, motiv pentru care, nu se justifica pastrarea consemnarii cautiunii pe durata termenului prevazut de art 723¹ alin. 3 teza intai Cod pr. civila, in cauza fiind aplicabile dispozitiile art 723¹ alin. 3 teza a doua Cod pr. civila, conform carora “cautiunea se elibereaza de indata, daca partea interesata declara in mod expres ca nu urmareste obligarea partii adverse la despagubiri pentru prejudiciile cauzate”.

Prin urmare, in mod gresit, Curtea de Apel (….) investita cu solutionarea cererii de restituire a cautiunii formulate de petenta SC E R A R SA a apreciat ca reperul general il reprezinta solutionarea irevocabila a fondului cauzei limitandu-se la prevederile 723¹ alin. 3 teza intai Cod pr. civila.

Contrar retinerilor Curtii de Apel (….) “termenul” de indata cuprins in reglementarea art. 723¹ alin. 3 teza a doua Cod pr. civila se interpreteaza prin raportare la locutiunea cu toate acestea, rezultand premisa restituirii cautiunii daca partea interesata declara in mod expres ca nu urmareste obligarea partii adverse la despagubiri pentru prejudiciile cauzate, cum este si cazul in speta, fara ca fondul cauzei sa fi fost solutionat irevocabil.

Pentru toate considerentele care preced, constatand incidenta motivului de nelegalitate instituit de prevederile art. 304 pct. 9 Cod pr. civila, Inalta Curte, in temeiul art. 312 alin. 1 si alin. 3 Cod pr. civila, va admite recursul declarat de petenta SC E R A R SA impotriva incheierii din Camera de Consiliu din data de 4 iulie 2013 pronuntata de Curtea de Apel (….) – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, in dos. nr. …/…/2013 al Curtii de Apel (….) – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal. Va modifica incheierea atacata in sensul ca va admite cererea de restituire a cautiunii si va dispune restituirea cautiunii in cuantum de 74.833 lei, consemnata conform recipisei nr 773894/1 emisa de CEC Bank – Sucursala (…) la data de 17.01.2013, depusa in dos. nr. …/…/2011 al Curtii de Apel (….) – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de petenta SC E R A R SA, impotriva incheierii din Camera de Consiliu din 4 iulie 2013 pronuntata de Curtea de Apel (….) – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, in dos. nr. …/…/2013 al Curtii de Apel (….) – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Modifica incheierea atacata in sensul ca admite cererea si dispune restituirea cautiunii in cuantum de 74.833 lei, consemnata conform recipisei nr. 773894/1 emisa de CEC Bank – Sucursala (…) la data de 17.01.2013, depusa in dos. nr. …/…/2011 al Curtii de Apel (….) – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica astazi 2 octombrie 2013.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker