Hotarare in baza art. 126 NCPC. Cererea partilor de declinare a competentei de solutionare a cauzei in favoarea altei instante

ROMANIA

JUDECATORIA ZALAU

JUDETUL SALAJ

Dosar nr. ……/…/2013

SENTINTA CIVILA NR. ….

Sedinta publica din … decembrie 2013

Instanta constituita din:

Presedinte:……….

Grefier:…………..

 

S-a luat in examinare cererea, formulata de reclamat S.C. P.&C. I. S.R.L. cu sediul in …., str. ……., nr. ……. judetul Bacau in contradictoriu cu paratul S.C. E. R. A. R. S.A. cu sediul procesual ales in Cluj-Napoca. Str. ……, nr. …., judetul Cluj la Cabinet Av. A. M., si intervenient L. I. domiciliat in Cluj-Napoca, str. …, nr. …, jud. Cluj, avand ca obiect pretentii.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta pentru reclamant, av. L.I. in substituire av. Titular B. H., lipsa fiind parata si intervenientul.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care se constata ca s-a depus prin serviciul de registratura anterior deschiderii sedintei de judecata o cerere de catre reprezentantul paratei prin care solicita a se dispune efectuarea unei expertize tehnice asa cum a solicitat de altfel si prin Intampinarea formulata.

Reprezentantul reclamantei solicita declinarea competentei solutionarii cauzei catre Judecatoria Cluj-Napoca in temeiul art. 126 Cod procedura civila, din ratiuni de costuri si timp.

Se depune prin fax un inscris de catre reprezentantul paratei prin care se aduce la cunostinta instantei faptul ca este de acord ca prezenta cauza sa se judece de catre Judecatoria Cluj-Napoca in conformitate cu dispozitiile art. 126 Cod procedura civila.

Reprezentantul reclamantei solicita a se lua act de invoiala partilor si a se dispune declinarea competentei catre Judecatoria Cluj-Napoca.

Instanta retine cauza in pronuntare spre a solutiona cererea formulata.

 

JUDECATORIA

 

Prin cererea inregistrata sub nr. …./…./2013, petentul S.C. P&C I. S.R.L., cu domiciliul in …., str. ……., nr. ……. judetul Bacau, a chemat in judecata S.C. E.A.R. S.A., cu sediul in …., jud. Ilfov, sos. ….., nr. …, si cu paratul L. L, cu domiciliul in Cluj-Napoca, str. …., nr. .., jud. Cluj, solicitant obligarea paratei la plata sumei de 76.221 lei despagubiri pentru daune interese autovehiculului cu nr. de circulatie BC-..-… , proprietatea reclamantei, obligarea paratei la plata contravalorii lipsei de folosinta a autovehiculului, pana la plata integrala a despagubirii, obligarea la plata cheltuielilor si a dobanzilor penalizatoare generate de producerea evenimentului, precum si a cheltuielilor de judecata ocazionate de judecarea prezentei cauze.

Prin intampinare, parata a solicitat admiterea in parte a actiunii, invocand exceptia de netimbrare si solicitand declinarea cauzei in favoarea Judecatoriei Cluj-Napoca, avand in vedere domiciliul paratului L. L. si plata cheltuielilorde judecata.

La primul termen de judecata, cu partile legal citate, acestea au formulat in fata instantei de judecata cererea de alegere de competenta, solicitand ca instanta sa dispuna declinarea competentei in favoarea Judecatoriei Cluj-Napoca, in baza art. 126 Ncpc.

In sedinta publica, instanta a pus in discutie cererea partilor, pe care analizand-o, o apreciaza ca fiind intemeiata pentru urmatoarele considerente:

Textul de lege invocat, si anume art.126 Ncpc prevede:

Art. 126 Alegerea de competenţă

(1) Părţile pot conveni în scris sau, în cazul litigiilor născute, şi prin declaraţie verbală în faţa instanţei ca procesele privitoare la bunuri şi la alte drepturi de care acestea pot să dispună să fie judecate de alte instanţe decât acelea care, potrivit legii, ar fi competente teritorial să le judece, în afară de cazul când această competenţă este exclusivă.

Astfel obiectul cauzei fiind pretentiile de despagubire din accidentul de circulatie, reprezentand daune materiale aduse autovehiculului proprietatea reclamantei, instanta constata ca acesata se incadreaza in categoria drepturilor de care aceasta poate sa dispuna.

Constatand ca cererea de alegere de competenta a fost formulata in fata instantei in termen legal, si ca nu exista nici un impediment pentru care partile sa poata formula o cerere de alegere de competenta, fata de considerentele mai sus expuse si prin raportare la disp. 126 Ncpc, instanta urmeaza sa admita cererea partilor de declinare a competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Cluj-Napoca, si, pe cale de consecinta, sa dispuna declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Cluj-Napoca.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

In baza art. 126 Ncpc, la cererea partilor formulata in scopul alegerii de competenta, declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Cluj-Napoca.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica din data de 03.12.2013.

 

PRESEDINTE                                                                            GREFIER

…………………                                                                                ………………….

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker