Obligare asigurator CASCO la plata despagubirii. Uzura anvelopelor irelevanta in caz de accident

ROMANIA

JUDECATORIA Cluj-Napoca

JUDETUL CLUJ

Dosar civil nr. ___/____/2012

SENTINTA CIVILA. NR.___/2013

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE __.__.2013

Instanţa constituita din:

JUDECATOR: (…)(…)(…)

GREFIER: (…)(…)(…)

 

 

Pe rol fiind solutionarea actiunii civile formulate de reclamanta S.C. D S.R.L. impotriva paratei S.C. A R A S.A., avand ca obiect pretentii.

La apelul nominal se constata lipsa partilor.

S-a facut referatul cauzei, dupa care

Instanta constata ca dezbaterile au fost consemnate in incheierea de sedinta de la termenul din 28.05.2013 care face parte integranta din prezenta hotatare, cand avand nevoie de timp pentru deliberare, pronuntarea a fost amanata pentru termenul de fata.

INSTANTA

Deliberand:

Prin cererea inregistrata sub nr. …./211/2012 reclamanta S.C. D S.R.L. a solicitat obligarea paratei S.C. A R A S.A.  la plata sumei de 4.100 lei si a cheltuielilor de judecata ocazionate de prezenta cauza.

In fapt a motivat ca in data de 20.10.2012 a incheiat cu parata o polita de asigurare tip CASCO cu seria CI.. nr. (……..) pentru autoturismul BMW X5 cu nr. de inmatriculare CJ-XX-XXX. La aceeasi data s-a achitat si contravaloarea politei in valoare de 7.215,00 lei. In luna mai 2012 a avut loc un eveniment in urma caruia mai multe componente ale autoturismului au fost avariate, iar printre acestea se afla si doua anvelope care necesitau inlocuirea. Avand in vedere asigurarea CASCO incheiata, reclamanta a solicitat paratei sa achite inlocuirea celor doua anvelope dar parata a refuzat. Parata a fost chemata la conciliere dar nu s-a prezentat la termenul din data de 13.08.2012.

In drept s-au indicat dispozitiile art. 1270, art. 2214 C.civ., art. 2 din Legea nr. 136/1995, art. 242, 274, 720¹ C. pr.civ.

In probatiune s-au anexat inscrisuri.

Prin intampinarea depusa in data de 13.11.2012 parata S.C. A R A S.A. a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata (f. 17-18).

In fapt a motivat ca in data de 25.05.2012 a fost avizata de M. E., reprezentantul reclamantei, in legatura cu avariile rotilor din fata si din spate a autoturismului BMW CJ-XX-XXX. In baza politei de asigurare pe care reclamanta o avea la societatea parata s-a deschis dosarul de dauna CJ(……..) in care s-au efectuat plati in valoare de 8.812,19 lei printre care si un cauciuc in valoare de 1.956.32 lei. In realitate, reclamanta s-a prezentat cu autoturismul avariat la service si a cerut ca pe langa cele doua anvelope avariate sa fie achizitionate si cele doua cauciucuri, care nu au fost avariate in eveniment. Anvelopele care au fost comandate de firma S.C. P C S.R.L., societatea parata urmand sa achizitioneze cele doua anvelope avariate in eveniment, insa dupa ce ar fi scazut uzura caucicurilor avariate, dat fiind ca acestea nu erau noi. In urma masuratorilor efectuate, s-a constatat ca uzura cauciucurilor este de 50% urmand ca din valoarea de nou a cauciurilor sa se achite 50%. Insa, ulterior, dupa ce asiguratul a fost de acord cu achizitionarea cauciucurilor de catre firma P C, si-a cumparat alte patru cauciucuri, solicitand contravaloarea a doua dintre ele. Parata a subliniat ca nu a refuzat plata cauciucurilor, din contra a dat spre plata dosarului de dauna insa sub rezerva achitarii a 50% din pret.

In drept s-au indicat dispozitiille art. 115-118 C.pr.civ.

In probatiune s-au anexat inscrisuri.

In data de 15.01.2013 reclamanta a depus raspuns la intampinare si cerea in probatiune (f. 50-51).

In probatiune instanta a administrat inscrisuri, interogatoriul paratei si expertiza tehnica judiciara.

Analizand materialul probator aflat la dosarul cauzei instanta retine urmatoarele:

Intre reclamanta, in caliate de asigurat si parata, in calitate de asigurator, s-a incheiat polita CASCO seria CI.. nr. (……..) din data de 20.11.2011 valabila pana in data de 20.10.2012 avand ca obiect autoturismul marca BMW cu nr. de inmatriculare CJ-XX-XXX(f. 7).

In data de 24.05.2012 autoturismul asigurat a suferit avarii la anvelopele de pe partea dreapta (fata si spate).

Parata a intocmit dosarul de dauna CJ (…….), in cadrul caruia a stabilit valoarea despagubirii la 50% din valoarea anvelopelor, luand in considerare uzura acestora la momentul producerii evenimentului rutier (f. 21-30).

In raspuns la interogatoriu, societatea parata a recunoscut ca se impunea inlocuirea celor doua cauciucuri, in urma accidentului din 24.05.2012, dar a sustinut ca din suma necesara pentru achizitionarea anvelopelor trebuie scazuta uzura acestora (f. 59 intrebarea 12).

Din inscrisurile anexate, coroborate cu sustinerile societatii parate, reiese ca pana in prezent nu s-a predat nici o suma de bani reclamantei pentru contravaloarea anvelopelor. Desi parata a sustinut in intampinare ca a comandat pentru reclamanta o anvelopa noua prin S.C. PC S.R.L. si a anexat o factura in acest sens (f. 24), nu s-a facut dovada ca aceasta anvelopa ar fi ajuns in posesia reclamantei, pentru a fi luate in considerare la despagubirea datorata.

Din raportul de expertiza administrat in cauza reiese ca la momentul accidentului autoturismul era echipat cu anvelope de iarna, a caror uzura era de 55% respectiv 88,34% (f. 106).

Examinand conditiile de asigurare (f. 63-74), instanta apreciaza ca sustinerile partilor referitoare la tipul de anvelope montate pe autoturism la momentul accidentului sunt relevante in ceea ce priveste tipul anvelopelor ce urmeaza a fi achizitionate de societatea de asigurare. Gradul de uzura la momentul accidentului nu prezinta relevanta in spata, raportat la dispozitiile art. 5 si 6 lit.d) din conditiile de asigurare. Conform dosarului de dauna depus de parata si recunoasterile acesteia din cuprinsul interogatoriului, avariile produse autoturismului s-au datorat unui accident, nicidecum uzurii pieselor, astfel ca, fata de conditiile contractului de asigurare, nu se justifica deducerea uzurii din costul anvelopelor.

Reclamanta a facut dovada achizitionarii a doua anvelope pentru autoturismul avariat in valoare de 4.100,00 lei (f. 10).

Fata de cele mai sus retinute, in temeiul art. 1270 C.civ si art. 5 din conditiile de asigurare aferente politei CASCO, parata va fi obligata sa achite suma de 4.100,00 lei in favoarea reclamantei cu titlu de despagubire.

In temeiul art. 274 C.pr.civ. (1865) parata va fi obligata sa achite in favoarea reclamantei suma de 842,00 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu avocatial.

In temeiul art. 201-202 C.pr.civ. va obliga parata sa achite suma de 940,00 lei cu titlu de diferenta de onorariu expert in contul expertului V.B.O.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulata de reclamanta S.C. D S.R.L. cu sediul procesual ales la (. …), in contradictoriu cu parata S.C. A R A S.A. cu sediul in Bucuresti, ……

Obliga parata sa achite reclamantei suma de 4.100,00 lei reprezentand contravaloarea despagubiri in temeiul contractului de asigurare.

Obliga parata sa achite reclamantei suma de 842,00 lei reprezentand cheltuieli de judecata.

Obliga parata sa achite suma de 940,00 lei cu titlu de diferenta cheltuieli de judecata.

Obliga parata sa achite suma de 940 lei cu titlu de diferenta onorariu expert in contul expertului V.B.O.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 07.06.2013.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker