NCPC. Procedura cu privire la cererile de valoare redusa

DOSAR CIVIL NR. …./211/2013

 

SENTINTA CIVILA nr. (…)/2013

Sedinta Camerei de Consiliu din 10 mai 2013 mai 25

INSTANTA constituita din:

PRESEDINTE: (…)

GREFIER: (…)

 

Pe rol fiind solutionarea cererii de catre reclamanta S.C. E C S.R.L. in contradictoriu cu parata U. A., avand ca obiect cererea de valoare redusa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instanta ca parata nu a depus formular de raspuns conform dispozitiilor art. 1029 alin.4 C. pr. civ., termenul implinindu-se la data de 07.05.2013.

Instanta retine cauza in pronuntare conform dispozitiilor art. 1030 C. pr. civ.

 

JUDECATORIA

Deliberand asupra cauzei, instanta retine cererea formulata la data de 26.03.2013 pe rolul instantei, inregistrata sub dosar civil nr. xxxx/211/2013, reclamanta S.C. E C S.R.L. prin mandatar S.C. Transilvania Recuperari Creante S.R.L. a solicitat in contradictoriu cu parata U. A. in temeiul dispozitiilor art. 1025 si urmatoarele C.pr.civ. privind procedura cu privire la cererile de valoare redusa obligarea paratei la plata sumei de 2.092 lei reprezentand debit principal; obligarea paratei la plata penalitatiilor de intarziere contractuale de 0,1% pe zi de intarziere din data de 30.01.2012 si pana la achitarea integrala a debitului; obligarea paratei la suma de 150 lei cu titlu de daune interese conform contractului; cu cheltuieli de judecata.

In motivare, reclamanta a aratat ca la data de 30.09.2011 a livrat paratei U.A. piese de mobilier prin factura fiscala nr. 4064/30.09.2011 in valoare totala de 2.464 lei. La aceeasi data de 30.09.2011 intre reclamanta si parata s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. 10041/30.09.2011, semnandu-se de catre parti atat contractul, cat si anexa cu modalitatile de plata. Valoarea bunurilor achizitionate in baza facturii a fost de 2.464 lei. Din totalul valorii, parata a achitat suma de 372 lei, astfel ca in prezent aceasta inregistreaza o restanta de 2.092 lei aferenta facturii, reprezentand sold datorie.

In drept s-au invocat dispozitiile art. 1270 C.Civ, art. 1719 C.Civ, art. 1721 C.civ, art. 1513 C.civ., art. 411 alin.1 pct.2, art. 453 si urmatoarele C.pr.civ.

Cererea a fost legal timbrata cu 150 lei taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar.

In probatiune au fost depuse inscrisuri: carte de identitate parata, factura fiscala nr.4064/30.09.2011, contract de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. C10041/30.09.2011, somatie din data de 09.11.2012, contract de mandat de recuperare creante TRC1462/08.11.2012 si anexa nr. 1, copie plic postal si tichet confirmare de primire cu data de 15.11.2012.

Parata U.A. nu a depus formularul de raspuns conform dispozitiilor art. 1029 alin. 4 C.pr.civ.

Analizand cererea cu care a fost sesizata pe baza inscrisurilor depuse, instanta a retinut urmatoarele:

In fapt, la data de 30.09.2011 intre reclamanta S.C. E C S.R.L. in calitate de vanzator si parata U.A. in calitate de cumparator a intervenit contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. C10041/30.09.2011 avand ca obiect vanzarea produselor de pe factura nr. 4064/30.09.2011 la pretul de 2.464 lei.

Potrivit dispozitiilor art. 4 alin.2 din contract cumparatorul se obliga sa achite contravaloarea facturii la termenele prevazute, iar in cazul in care acestea nu erau respectate se obliga sa plateasca penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, fiind de drept pus in intarziere.

Potrivit art. 5 alin. 1 din contract in cazul in care cumparatorul nu achita rata scadenta in termen de 30 de zile de la scadenta, vanzatorul va trece intreaga suma la restanta, urmand a se calcula penalitati de intarziere de 0,1% pe zi pentru toata suma ramasa de achitat, pana la stingerea datoriei. De asemenea, cumparatorul va achita suma fixa de 150 lei cu titlu de daune interese precum si toate cheltuielile pentru recuperarea sumelor restante (taxa judiciara de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat/societate de recuperari creante, cheltuieli de executare silita).

Din totalul sumei de 2.464 lei obiect al contractului si facturii fiscale nr. 4064/30.09.2011 acceptate de catre parata U.A., aceasta a achitat suma de 371 lei, ramanand un rest de 2.092 lei. Intrucat parata nu a achitat ratele la termenele scadente, la data de 30.01.2012 reclamanta a considerat intreaga datorie ramasa restanta conform dispozitiilor art. 5 din contract.

In drept, din punct de vedere al aplicarii legii civile in timp, art. 6 alin. 1 si 2 din Noul Cod civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicat in Monitorul Oficial nr. 505/15.07.2011, care a intrat in vigoare la data de 01.10.2011, stipuleaza ca legea civila este aplicabila cat timp este in vigoare, acesta nu are putere retroactiva, iar actele si faptele juridice incheiate ori, dupa caz, savarsite sau produse inainte de intrarea in vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decat cele prevazute de legea in vigoare la data incheierii sau, dupa caz, a savarsirii ori producerii lor.

Avand in vedere aceste dispozitii legale anterior si constatand ca obiectul litigiului se refera la un contract de vanzare-cumparare incheiat la data de 30.09.2011, instanta retine ca acesta este supus legii in vigoare la data incheierii sale, respectiv prevederile vechiului Cod civil (1864) si Codului comercial.

Potrivit art. 1025 alin.1 C.pr.civ. procedura cu privire la cererile cu valoare redusa se aplica atunci cand valoarea cererii, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri acesorii, nu depaseste suma de 10.000 lei la data sesizarii instantei, iar conform art. 1026 alin.1 C.pr.civ. reclamantul are alegerea intre procedura speciala reglementata de prezentul titlu si procedura de drept comun.

In speta, intre parti s-a incheiat un contract de vanzare-cumparare conform dispozitiilor art. 1294 si urm. C.civ (1864) prin care vanzatorul avea obligatia de a preda bunul, transmiterea dreptului de proprietate operand odata cu intalnirea consimtamantului partilor, iar cumparatorul avea obligatia de a plati pretul intelegerii partilor.

Intrucat parata U.A. in calitate de cumparator nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, instanta constata actiunea reclamantei admisibila, motiv pentru care in temeiul art. 1294 si urm. C.civ, art. 1066 si urm. C.civ, art. 1082 C.civ, art. 43 C.com, art.46 C.com. coroborate cu prevederile art. 1025 alin.1 C.pr.civ, 1030 alin.2 C.pr.civ instanta va admite cererea reclamantei S.C. E C S.R.L. in contradictoriu cu parata U.A. si o va obliga la plata catre reclamanta a sumei de 2.092 lei reprezentand debit principal aferent facturii fiscale nr. 4064/30.09.2011; va obliga parata la plata penalitatiilor de intarziere contractuale de 0,1% pe zi incepand din data de 30.01.2012 si pana la achitarea integrala a debitului; va obliga parata la plata sumei de 150 lei cu titlu de daune interese conform contractului.

In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, constatand culpa procesuala a paratei, in temeiul art. 453C.pr.civ o va obliga la plata sumei de 153 lei reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

 

Admite cererea de valoare redusa formulata de reclamanta S.C. E C S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, (…), avand J12/(…), CUI RO (…), cont bancar (…) deschis la (…) prin mandatar S.C. Transilvania Recuperari Creante S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 1, ap. 7, jud. Cluj in contradictoriu cu parata U.A. cu domiciliul in Cluj-Napoca (…), avand CNP (…) si in consecinta:

Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 2.092 lei reprezentand debit principal partial aferent facturii fiscale nr. 4064/30.09.2011.

Obliga parata sa plateasca reclamantei penalitati de intarziere de 0,1% pe zi aferente debitului principal incepand din data de 30.01.2012 si pana la achitarea integrala a debitului.

Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 150 lei cu titlu de daune interese contractuale.

Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 153 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Executorie.

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Apelul si motivele de apel se depun la instanta a carei hotarare se ataca.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 10 mai 2013.

 

JUDECATOR (…)                                                                                                                         GREFIER (…)

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker