Incheiere netemeinica, nelegala si gresit argumentata. Respingere investire bilet la ordin ca nefiind stampilat de emitent.

ROMANIA

JUDECATORIA SECTORULUI 5 BUCURESTI

SECTIA A II-A CIVILA

Dosar nr. (…)

 

I N C H E I E R E

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 21.12.2012

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE: (…) (…)

GREFIER: (…) (…)

 

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe petenta S.C. M.R.P.P. S.R.L si pe debitoarea S.C. L.I.T. S.R.L., avand ca obiect investire cu formula executorie.

Cauza este analizata fara citarea partilor.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care

Instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, la data de 10.12.2012, sub nr. (…), petenta S.C. M.R.P.P. S.R.L. a solicitat instantei investirea cu formula executorie a biletului la ordin seria si nr. (…) (…), emis de S.C. L. I. T. S.R.L. si avalizat de G.A. la data de 19.04.2012, pentru suma de 7.500,00 lei in favoarea petentei si refuzat la plata pentru lipsa totala disponibil.

In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 106 cor. Cu art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin.

Au fost depuse la dosar, urmatoarele inscrisuri : billet la ordin in original si copie, borderou de incasare a cecurilor.

Analizand actele dosarului instanta va avea in vedere urmatoarele :

Potrivit art. 106 raportat la art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, biletul la ordin are valoare de titlu executoriu pentru capital si accesorii. Ca urmare a modificarilor aduse Codului de procedura civila prin Legea nr. 459/2006 a fost introdus art. 3741   care prevede ca “ inscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investirea cu formula executorie.” De asemenea, prin decizia nr. 4/2009, Inalta Curte de Casatie si Justitie a statuat ca dispozitiile art. 3741 din Codul de procedura civila, raportate la art. 61 din Legea nr. 58/1934 si respectivart. 53 din Legea nr. 59/1934, se interpreteaza in sensul ca biletul la ordin, cambia si cecul se investesc cu formula executorie pentru a fi puse in executare.

Cu toate acestea, biletul la ordin a carui investire se solicita trebuie sa emane de la debitoare, respectiv S.C. L. I. T. S.R.L. Pentru ca  un bilet la ordin sa emane in mod legal de la o societate comerciala acesta trebuie sa aiba stampila societatii respective. Numai prin stampilarea biletului la ordin poate fi dovedit faptul ca acesta a fost emis de catre emitent.

In prezenta cauza biletul la ordin nu a fost stampilat si este semnat de o persoana fizica, cu privire la care petenta nu a facut dovada ca este reprezentantul legal al debitoarei desi aceasta proba ii revenea.

Pentru aceasta,

DISPUNE

Respinge cererea formulata de petenta S.C. M.R.P.P. S.R.L., in contradictoriu cu debitoarea S.C. L.I.T. S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 5, ca neintemeiata.

Cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 21.12.2012.

 

PRESEDINTE,                                                                                GREFIER,

 

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker