Elementele necesare unui inscris pentru a fi bilet la ordin. Conditii admisibilitate opozitie la executare. Sentinta civila respingere opozitie la executare. Calea de atac corecta pentru opozitia la executare -apel in 15 zile de la pronuntare.

ROMANIA

JUDECATORIA ALBA IULIA

Dosar nr. _____/176/2011

 

SENTINTA CIVILA NR. ____/2012

Sedinta publica din 17.01.2012

Instanta constituita din:

PRESEDINTE (…)(…)

GREFIER (…)(…)

 

 

Pe rol se afla judecarea cauzei litigii cu profesionistii privind pe debitoarea S.C. B.S. S.R.L. prin reprezentant legal C.T. in contradictoriu cu creditoarea S.C. D. S.R.L., avand ca obiect opozitie la executare.

La apelul nominal facut in cauza se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal indeplinita, fara citarea partilor.

Mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea din data de 10.01.2012, cand instanta, pentru a da partilor posibilitatea de a formula si de a depune la dosar concluzii scrise, a amanat pronuntarea cauzei la data de 17.01.2012, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta.

 

INSTANTA

 

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 17.10.2011, sub dosar nr. _____/176/2011, debitoarea S.C. B.S. S.R.L. prin reprezentant legal C.T. in contradictoriu cu creditoarea S.C. D. S.R.L. a solicitat ca prin hotararea care se va pronunta sa se dispuna:

 1. Anularea biletului la ordin seria XXXX3AA nr. XXXXXXX, in valoare de 7.500 lei;
 2. Anularea tuturor actelor de executare efectuate in dosarul executional nr. ____/2011 a Biroul Executorului Judecatoresc S.F:, cu sediul in localitatea Alba Iulia, str. _____, nr. ____, inclusiv a Incheierii de incuviintare a executarii silite din data de 16.09.2011 a Judecatoriei Alba Iulia in dosar nr. ____/176/2011;
 3. Anularea somatiunii emisa de executor judecatoresc S.F. la data de 10.10.2011 si comunicata la data de 12.10.2011;
 4. Anularea contractului in baza caruia s-au calculat in mod unilateral penalitatile mentionate in biletul la ordin, titlu executoriu precum si a facturilor fiscale emise de S.C. D. S.R.L. pentru aceste penalitati contractuale;
 5. Obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata.

In fapt, a aratat in esenta ca in luna noiembrie 2010, intre parti s-au derulat relatii comerciale, constand in achizitionarea de carburanti, emitandu-se factura nr. ___/2010, in valoare de 49.452,64 lei. Pentru plata antementionatei facturi, s-a emis fila cec seria XXXS1AA nr. XXXXXXX, platibila la data de 14.12.2010, in localitatea Alba Iulia la banca ______.

Conform intelegerii ulterioare a partilor, plata facturii s-a efectuat esalonat cu ordin plata, motiv pentru care apreciaza ca creditoarea cu rea credinta a folosit biletul la ordin. A precizat ca nu recunoaste si nu isi insuseste contractul incheiat la data de 01.11.2010 intrucat dl. C.C.D. nu avea mandat din partea societati B.S., biletul la ordin contine o semnatura falsa la rubrica avalizat, iar datele biletului la ordin au fost completate de catre creditoare, exceptie facand semnatura de la rubrica semnatura emitentului, fara ca aceasta societate sa fie imputernicita sa faca acest lucru. A precizat ca, dobandind biletul la ordin, posesorul a lucrat cu buna stiinta in paguba debitoarei, fata de faptul ca debitul a fost achitat pana la data de 15.02.2011, iar contractul invocat de catre creditoare pentru calculul penalitatilor nu a fost semnat de catre administratorul societatii B.S. S.R.L.

In drept, a invocat prevederile art. 242 alin. 2, din C.p.c., art- 371/5 din C.p.c., art. 62, art. 2, art. 19, art. 89 din Legea 58/1934, art. 399 (1) din C.p.c., art. 1246 si art. 1251 din C.civil.

Creditoarea a depus intampinare (fl. 12.18) prin care a solicitat sa se dispuna:

 1. Pe cale de exceptie, anularea opozitiei la executare ca insuficient timbrata;
 2. Respingerea petitului privind anularea biletului la ordin seria XXXX3AA nr. XXXXXXX emis de S.C. B.S. S.R.L. la data de 23.06.2011 pentru suma de 7.500 lei ca inadmisibil;
 3. Respingerea petitului privind anularea tuturor actelor de executare efectuate in dosarul executional nr. ___/2011 al BEJ S.F., ca neintemeiat, si a incheierii de incuviintare a executarii silite, ca inadmisibil;
 4. Respingerea petitului privind anularea somatiei de executare emisa de BEJ S.F. in dosarul executional nr. ___/2011;
 5. Respingerea opozitiei la executare ca neintemeiata;
 6. Pe cale de exceptie, anularea ca netimbrata a petitului privind anularea contractului incheiat intre S.C. D. S.R.L. si S.C. B.S. S.R.L. si a facturii emise de societatea creditoare pentru penalitati de intarziere.
 7. Respingerea pretentiilor privind cheltuielile de judecata;
 8. Obligarea petentei la plata cheltuielilor de judecata.

 

In fapt, a aratat in esenta ca opozitia la executare trebuie timbrata cu o taxa judiciara de timbru de 194 lei; nu exista motive de anulare a biletului la ordin seria XXXX3AA nr. XXXXXXX emis de S.C. B.S. S.R.L. la data de 23.06.2011 pentru suma de 7.500 lei, acesta indeplinind toate conditiile prevazute in art. 104 din legea 58/1934; nu exista niciun motiv care sa justifice anularea formelor de executare efectuate in dosarul executional nr. ___/2011 al BEJ S.F. si nici a incheierii de incuviintare a executarii silite pronuntate la Judecatoria Alba Iulia la data de 16.09.2011 in dosarul nr. ___/176/2011, executarea silita incepand in temeiul unui titlu valabil emis si investit cu formula executorie.

A precizat ca contravaloarea facturii fiscale nr. ___/2010 a fost achitata partial prin plati facute in data de 14.12.2010, 15.12.2010, 17.12.2010, 20.12.2010, 28.12.2010, 03.01.2011, 10.01.2011, 12.01.2011, 21.01.2011, 24.01.2011, 02.02.2011, debitoarea figurand cu un debit in cuantum de 6.802,64 lei. Intrucat prin contractul de vanzare-cumparare incheiat intre parti, debitoarea s-a angajat la plata penalitatilor de intarziere in cuantum de 0,3% pe fiecare zi, in data de 07.02.2011 creditoarea a procedat la calcularea penalitatilor de intarziere si a emis factura fiscala nr. ____/2011 in valoare de 2.450 lei, astfel ca, in urma actualizarii debitului restant cu valoarea penalitatilor de intarziere, la data de 07.02.2011, debitoarea figura cu un debit in cuantum de 9.252,64 lei. La data de 15.02.2011, debitoarea a efectuat plata sumei de 3.542,64 lei care s-a imputat asupra facturii de penalitati iar restul asupra debitului restant, ramanand un sold neachitat la data de 15.02.2011 de 5.800 lei. Creditoarea a emis facturile de penalitati de intarziere nr. ___/18.04.2011 si nr. ___/20.06.2011 pentru sumele de 700 lei, respectiv 1000 lei, astfel ca debitul s-a marit pana la suma de 7500 lei cu care a completat biletul la ordin care a fost refuzat la plata din lipsa totala de disponibil. Executarea silita a fost inceputa pentru suma de 7.500 lei in baza titlului executoriu – biletul la ordin seria XXXX3AA nr. XXXXXXX emis de S.C. B.S. S.R.L. la data de 23.06.2011 pentru suma de 7500 lei, investit cu formula executorie de judecatoria Alba Iulia  in data de 16.09.2011.

A precizat ca somatia de executare emisa in data de 10.10.2011 de catre BEJ S.F. in dosarul cu nr. ___/2011 nu este afectata de niciun viciu de nulitate, iar opozitia la executare nu este intemeiata.

In dret, a invocat prevederile art. 115 din C.p.c., art. alin. 2 din Legea nr. 146/1997, art. 8, art. 104, art. 105, art. 106 din Legea 58/1934, art. 3731 alin. 5 din C.p.c., art. 63, 19 din Legea 58/194, art. 2 alin 11 din legea 146/1997, art. 1546 din C. Civil, art. 969 din C.civil, art. 1066 din C.civil, art. 274 alin. 1, art. 242 alin 2 din C.p.c.

In probatiune, s-au depus inscrisuri.

Examinand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

 1. I. In ceea ce priveste opozitia la executare formulata de debitorii S.C. B.S. S.R.L. si C.T.

Se constata ca prin cererea inregistrata la data de 17.10.2011, cei doi debitori au solicitat instantei pe calea opozitiei la executare sa anuleze biletul la ordin nr. XXXXXXX in valoare de 7.500 lei, precum si actele de executare silita care au fost efectuate in dosarul executional nr. ___/2011 al BEJ S.F., pentru motivul ca intimata – creditoare a sustras biletul la ordin si s-a folosit de acesta cu rea-credinta, deoarece la data la care a intrat in posesia lui era semnat de catre reprezentantul legal al societatii dar nu era completat, neavand cunostinta ca urma sa fie folosit.

S-a mai motivat ca biletul la ordin a fost completat in exclusivitate de catre creditoare si desi pana la data de 15.02.2011 debitul a fost achitat in totalitate aceasta la introdus la plata in 24.06.2011, folosindu-l pentru a obtine plata de penalitati de intarziere in baza unui contract pe care nu si-l insuseste.

Pentru solutionarea opozitiei instanta a cerut executorului judecatoresc sa comunice in copie dosarul de executare silita, iar din cuprinsul acestuia constata ca executarea executarea a inceput in baza cererii pe care a formulat-o creditoarea S.C. D. S.R.L. – fila 21.

La fila 23 se afla biletul la ordin contestat seria XXXX3AA nr. XXXXXXX, din cuprinsul caruia rezulta ca a fost emis de debitoare la data de 23.06.2011, sub semnatura reprezentantului legal al societatii, aspect de altfel necontestat, fiind avalizat pentru tragatorul S.C. B.S. S.R.L. de catre avalistii C.B. si C.T., persoane care l-au si semnat.

Din rubrica privind destinatia platii rezulta ca biletul la ordin a fost emis pentru „c/v marfa si penalitati”.

Analizand opozitia prin prisma legislatiei incidente, instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 63 al. 1 din Legea 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin: „In procesele cambiale pornite, fie pe cale de actiune, fie pe cale de opozitie la somatia de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decat exceptiunile de nulitatea titlului, potrivit dispozitiunilor art. 2, precum si cele care nu sunt oprite de art. 19”.

In privinta art. 2 si art. 19 din acelasi act normativ, acestea dispun:

„Art. 2 Titlul caruia il lipseste vreuna din conditiunile aratate la articolul precedent nu are valoarea unei cambii, afara de cazurile aratate in alineatele ce urmeaza:

Cambia fara aratarea scadentii este socotita platibila la vedere.

In lipsa unei aratari speciale, locul aratat langa numele trasului este socotit loc de plata si, in acelasi timp, loc al domiciliului trasului.

Cambia care nu arata locul unde a fost emisa se socoteste semnata in locul aratat langa numele tragatorului.

Daca in cambie sunt aratate mai multe locuri de plata, posesorul cambiei o poate prezenta pentru acceptare sau plata la oricare din aceste locuri”.

„Art. 19 Persoanele impotriva carora s-a pornit actiune cambiala nu pot opune posesorului exceptiunile intemeiate pe raporturile lor personale, cu tragatorul sau cu posesorii anteriori, afara numai daca posesorul dobandind cambia a lucrat cu stiinta in paguba debitorului”.

De asemenea, mai trebuie retinut ca potrivit art. 104 din Legea nr. 58/1934

„Biletul la ordin cuprind:

1) Denumirea de bilet la ordin trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu;

2) Promisiunea neconditionata de a plati o suma determinata;

3) Aratarea scadentei;

4) Aratarea locului unde plata trebuie facuta;

5) Numele aceluia caruia sau la ordinul caruia plata trebuie facuta;

6) Aratarea datei si a locului emiterii;

7) Semnatura emitentuuli, respectiv semnatura olografa a persoanei fizice avand calitatea de emitent sau, dupa caz, a reprezentantului legal ori a imputernicituui emitentului, persoana fizica, persoana juridica sau entitate care utilizeaza astfel de instrumente;

8 ) Numele emitentului, respectiv numele si prenumele, in clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga. In cazul in care numele emitentului depaseste spatiul alocat pe titlu, se vor inscrie pe biletul la ordin primele caractere din numele si prenumele, respectiv din denumirea emitentului, in limata spatiului special alocat, fara ca prin aceasta sa se atraga nulitatea biletului la ordin;

9) Codul emitentului, respectiv un numar unic de identificare preluat din documentele de identificare sau de inregistrare ale emitentului”,

iar art.106 din aceeasi lege mai dispune ca: „Sunt aplicabile biletului la ordin, in masura in care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu, dispozitiunile relative la cambie privind:

girul (art. 13-23)

……..

regresul in cazul de neplata (art. 48-55 si 57-65)…”.

Prin urmare, admisibilitatea unei opozitii la executare nu poate sa fie luata in discutie decat in cazurile expres si limitativ prevazute de legiuitor in cuprinsul art. 2 si art. 19 din Legea nr. 58/1934.

In privinta art. 2 din lege, verificand biletul la ordin instanta nu a putut sa constate ca acestuia ii lipsesc unele dintre mentiunile anumerate de art. 104 din lege care ar putea sa duca la concluzia ca ar fi nul, respectiv ca nu ar avea valoarea unui astfel de document de plata.

In privinta incidentei cazului mentionat in art. 19 din Legea nr. 58/1934 nu se poate retine ca debitorul ar putea sa invoce exceptia stingerii creantei prin plata, asa cum cere, deoarece poarta mentiunea „refuzat” la plata „din lipsa totala de disponibil”, iar apararile de fond privind plata esalonata nu pot nici acestea sa fie retinute deoarece toate platile mentionate in opozitie sunt anterioare datei la care a fost emis acest instrument bancar de plata.

De asemenea, vazand dispozitiile speciale ale Legii nr. 58/1934 aspectele privind nevalabilitatea contractului pe care partile l-au incheiat nu pot sa fie analizate pe calea opozitiei la executare, motiv pentru care capatul de cerere avand un astfel de obiect s-a si disjuns.

Fata de cele ce preced, in temeiul art. 62 din Legea nr. 58/1934 urmeaza ca instanta sa respinga opozitia la executare.

 1. II. In ceea ce priveste opozitia la executare formulata de catre debitorul C.B.T. in dosarul nr. ___/176/2011, conexat la prezentul dosar.

Se constata ca prin cererea inregistrata la data de 17.10.2011, debitorul a solicitat instantei pe calea opozitiei la executare sa anuleze biletul la ordin nr. XXXXXXX in valoare de 7.500 lei, precum si actele de executare silita care au fost efectuate in dosarul executional nr. ___/2011 al Biroului Executorului Judecatoresc S.F., pentru motivul ca biletul la ordin avalizat contine o semnatura falsa. In acest sens debiotrul sustine ca nu a semnat niciuna dintre rubricile biletului la ordin, iar datele de pe acesta au fost completate de catre creditoare.

Debitorul a mai aratat ca biletul la ordin este folosit cu rea-credinta, deoarece a fost introdus la plata desi debitul a fost achitat.

Cum obiectul opozitiei la executare care a fost formulata de catre debitorul C.B.T. il constituie acelasi bilet la ordin, pe care acesta l-a semnat pentru S.C. B.S. S.R.L. in calitate de avalist si cum se invoca aceleasi motive care stau la baza opozitiei la executare ce a fost formulata de catre debitorii S.C. B.S. S.R.L. si C.T., pentru considerentele aratate in cazul opozitiei acestora urmeaza sa fie respinsa si opozitia la executare formulata de catre debitorul C.B.T.

Cazand in pretentii, in temeiul art. 274 din Codul de procedura civila urmeaza ca debitoarele S.C. B.S. S.R.L. si C.T. sa fie obligate sa plateasca creditoarei S.C. D. S.R.L. suma de 500 lei cheltuieli de judecata reprezentand onorariu de avocat, iar debitorul C.B.T. sa plateasca aceleiasi creditoare suma de 500 lei cheltuieli de judecata reprezentand onorariu de avocat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMLE LEGII

HOTARASTE

 

Respinge opozitia la executare formulata de debitorii S.C. B.S. S.R.L., cu sediul in Santimbru, jud. Alba si C.T., domiciliata in Oiejdea, jud. Alba, in contradictoriu cu creditoarea S.C. D. S.R.L. , cu sediul procesual ales la TRANSILVANIA Recuperari Creante, in Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr. 1/8.

Respinge opozitia la executare astfel cum a fost formulata si precizata de debitorul C.B.T., domiciliat in Santimbru, jud. Alba, in contradictoriu cu creditoarea S.C. D. S.R.L. ,cu sediul procesual ales la TRANSILVANIA Recuperari Creante, in Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr. 1/8.

Obliga in solidar debitoarele S.C. B.S. S.R.L. si C.T. sa plateasca creditoarei S.C. D. S.R.L. 500 lei cheltuieli de judecata.

Obliga debitorul C.B.T. sa plateasca creditoarei S.C. D. S.R.L. 500 lei cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel in termen de 15 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica din 17.02.2012

 

 

PRESEDINTE                                                                          GREFIER

(……………….)                                                                           (…………)

Comentarii

 1. Florin says:

  Este o sentinta motivata temeinic … daca ar fi asa fiecare hotarare data … si daca instantele ar tine cont de asemenea hotarari … am fi mai sus decat suntem acum!! Bravo!

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker