Sentinta validare poprire. Obligare terti popriti la plata directa catre creditori

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

SECTIA CIVILA

Cod operator date cu caracter personal (…)

Dosar nr. (…)

 

SENTINŢA CIVILĂ NR. _____/2011

Şedinţa publică din: ____/_______ 2011

Instanţa constituită din:

JUDECATOR:(…) (…)

GREFIER:(…)(…)

 

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile privind pe creditoarea SC P.A. SRL., în contradictoriu cu intimata SCPEJ A. si O., debitorii SC C.C. SRL, SC E.G.SRL, SC L SRL si B.I., având ca obiect validare poprire.

La apelul nominal făcut în cauză, se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Instanta in baza art. 150 Cod procedura civila, declara inchisa faza probatorie, iar cauza fiind in stare de judecata o retine in pronuntare

 

I N S T A N Ţ A

Deliberând, retine ca prin cererea formulata de creditoarea SC P.A. SRL si inregistrata la data de 26.01.2011 se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care se se dispuna validarea popririi infiintate in dosarul executional nr. (…) a SCPEJ A. si O. impotriva debitorilor SC C.C. SRL, C.G. pentru recuperarea sumei de 107.502,58 lei prin validarea popririi impotriva tertilor popriti SC I.E. SRL, SC E.G. SRL, SC L. SRL si B.I. si obligarea acstora la achitarea sumei de 99.300,98 lei reprezentand debit de executat si 8.201,60 lei reprezentand cheltuieli de executare.

In motivarea cererii sale, creditoarea sustine ca desi in cadrul executarii silite a solicitat si poprirea tertilor popriti, dupa emiterea adreselor de poprire, acestia nu s-au conformat desi din ceea ce stie, acestia datoreaza debitoarei sume de bani.

In drept au fost invocate dispozitiile art.452 si urm., 460 C. pr. civ.

In probatiune au fost depuse inscrisuri: biletul la ordine ce reprezinta titlul executoriu, cererea de executare silita si cererea de extindere precum si adresele de infiintare a popririi.

Desi toti tertii popriti au fost citati la interogatoriu si li s-a comunicat interogatoriul persoanelor juridice, niciunul dintre ei nu a raspuns la acesta.

Conform art. 456 C. pr. civ. tertii popriti au obligatia ca in termen de 15 zile de la infiintarea popririi sa consemneze suma si sa trimita dovaa executorului sau sa plateasca suma direct creditorului.

Avand in vedere ca tertii popriti fara motive temeinice refuza sa raspunda la interogatoriu, intanta in temeiul art.225 C. pr. civ. va socoti aceasta imprejurare ca marturisire deplina, iar in temeiul art. 225 C.pr.civ. va admite cererea creditoarei si va valida poprirea infiintata in dosarul executional nr. (…) al SCPEJ A. si O. si in consecinta va obliga tertii popriti sa plateasca creditoarei sumele datorate debitorilor, in limita creantei de 99.300,98 lei la care se adauga cheltuielile de executare in suma de 8.201,60 lei.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

 

Admite cererea formulata de creditoarea SC P.A. SRL cu sediul in mun Cluj-Napoca, in contradictoriu cu debitorii SC C.C. SRL cu sediul in loc. Poieni, jud. Cluj si C.G. domiciliat in loc. Poieni, jud. Cluj si tertii popriti SC I.E. SRL cu sediul in Cluj-Napoca, SC E.G. SRL, cu sediul in loc. Piatra Neamt, SC L. SRL, cu sediul in Oradea, jud. Bihor si B.I. domiciliat in loc. Ciureni, jud Salaj si in consecinta:

-valideaza poprirea infiintata in dosarul executional cu nr. (…) al SCPEJ A. si O. si in consecinta obliga tertii popriti sa plateasca creditoarei sumele datorate debitorilor, in limita creantei de 99.300,98 lei la care se adauga cheltuielile de executare in suma de 8.201,60.

Definitiva.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, la Tribunalul Comercial.

Pronuntata in sedinta publica din __/__/_____.

 

 

JUDECATOR,                                                                      GREFIER

(…) (…) (…)                                                                              (…) (…)

 

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker