Incheiere respingere investire bilet la ordin. Lipsa mentiune refuzare bilet la ordin. Lipsa semnatura pe Justificare refuz.

Dosar nr. (…)

ROMANIA

JUDECATORIA SECTORULUI VI BUCURESTI

SECTIA CIVILĂ

I N C H E I E R E

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 12.12.2011

INSTANTA CONSTITUITA DIN

PRESEDINTE: (…) (…)

GREFIER: (…) (…)

 

Pe rol soluţionarea cauzei civile avand ca obiect investirea cu formula executorie bilet la ordin prinvind pe petenta SC W.R. SRL.

La apelul nominal făcut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Instanta retine cererea spre solutionare.

 

INSTANŢA

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 28.11.2011 sub nr. (…) petenta SC W.R. SRL a solicitat investirea cu formula executorie a biletului la ordin nr. (…)(…) emis la data de 15.09.2011 de SC A.B.C. SRL, in valoare de 24.954,52 lei.

In motivarea cererii a aratat ca biletul la ordin a fost refuzat la plata.

In dovedirea cererii, s-au depus la dosar: biletul la ordin, in original si in copie, justificare refuz, borderou de incasare.

Cererea a fost legal timbrata.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In caz de refuz de plata a biletui la ordin, posesorul acestuia poate exercita fie dreptul de regres impotriva girantilor, tragatorului si celorlalti obligati (art. 48 din Legea nr. 58/1934), fie poate declansa executarea silita in temeiul acestei file, art. 61 alin.1 din lege dispunand ca biletul la ordin are valoare de titlu executoriu pentru capital si accesorii.

In temeiul dispozitiilor art.46 ind.1 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, prezentarea unu bilet la ordin la plata se poate face in original sau prin trunchiere. Refuzul total sau partial la plata al unui bilet la ordin prezentat la plata prin trunchiere se face in forma electronica de catre institutia de credit platitoare, iar, la baza acestui refuz, institutia de credit care detine biletul la ordin in original va inscrie pe acesta data prezentarii acestuia la plata, spre a constata daca prezentarea s-a facut in cadrul termenului prevezut la art. 41 si declaratia de refuz, datata si semnata de catre reprezentantii legali sau imputerniciti ai acestora. Mentiunile inscrise pe biletul la ordin original constituie dovada refuzui de plata (art. 46 ind. 3 din lege).

Rezulta, asadar, ca numai mentiunea vizand declaratia de refuz inscrisa pe biletul la ordin, in original, face dovada refuzului de plata a acestuia, indiferent de modalitatea de prezentare la plata acestuia, indiferent de modalitatea de prezentare la plata a biletului la ordin, motiv pentru care, raportand aceste dispozitii legale la situatia de fapt si de drept dedusa judecatii, rezulta ca biletul la ordin nr. (…) (…) emis la 15.09.2011 de SC A.B.C. SRL, in valoare de 24.954,52 lei, a carui investire se solicita in prezenta cauza nu poarta mentiunile vizand refuzul de plata din partea trasului, respectiv declaratia de refuz care trebuie sa fie aplicata pe insusi biletul la ordin si sa cuprinda data si semnatura reprezentantului legal al institutiei de credit sau imputerniciti ai acesteia.

Pentru aceste considerente, instanta, avand in vedere ca nu s-a facut dovada vreunui refuz de plata din partea institutiei de credit care sa respecte prescriptiile legale anterior mentionate, iar inscrisul intitulat “justificare refuz” nu are nici o valoare pobatorie, nefiind semnat sau stampilat de catre banca, apreciaza ca nu se impune investirea cu formula executorie a biletului la ordin prezentat instantei in acest scop, petenta urmand a-si valorifica dreptul subiectiv cu precadere prin prezentarea biletului la ordin la plata catre insttutia de credit si numai ulterior acestei proceduri sa solicite investirea acestuia cu formula executorie in vederea declansarii executarii silite.

 

DISPUNE

 

Respinge cererea formulata de petenta SC W.R. SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, judetul Cluj, ca neintemeiata.

Cu recurs in 5 zile de la comunicare pentru creditor.

Pronuntata in sedinta publica, azi 12.12.2011

 

PRESEDINTE                                                                                    GREFIER,

 

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker