Instituire poprire asiguratorie in situatia existentei pe rol a unei cereri privind emiterea unei ordonante de plata

Dosar nr. (…)

 

ROMANIA

JUDECATORIA ALBA IULIA

INCHEIERE NR. 2138/CC/2011

SEDINTA CAMEREI DE CONSILIU DIN 22.08.2011

Complet compus din:

PREŞEDINTE (…)(…)(…)

GREFIER (…)(…)(…)

 

Pe rol se afla judecarea cererii formulate de creditoarea SC M.P. SRL cu sediul procesual ales la S.C. TRANSILVANIA Recuperari Creante S.R.L. – administrator (…)(…) in contradictoriu cu debitoarea SC E.P. SRL, pentru instituire poprire asiguratorie.

La apelul nominal facut in cauza se constata lipsa partilor.

Procedura este legal indeplinita.

JUDECATORIA

Constata ca prin cererea inregistrata la această instanta la data de 19.08.2011, creditoarea SC MP SRL prin reprezentantul legal ­administrator M.C. a solicitat, in baza art. 597 Cod procedra civila, art. 907 alin.2 Cod comercial si art. 456 Cod procedura, in contradictoriu cu debitoarea SC E.P. SRL infiintarea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani din contul debitoarei SC E.P. SRL deschis la Trezoreria OCNA MUREŞ pana la concurenta sumei de 52.471,00 lei.

In motivarea cererii sale creditoarea sustine ca in fapt, debitoarea SC E.P. SRL datoreaza suma de 52.471,00 1ei suma rezultata din executia unor servicii de proiectare de catre creditoare pe seama debitoarei, neachitate. Suma de 52.471,00 lei este compusa din contravaloarea a două facturi fiscale, una emisa in data de 08.04.2011 si una emisa in data de 22.01.2010.

Intrucat debitoarea nu si-a onorat obligatiile de plata la scadenta, creditoarea a demarat procedura de judecata impotriva acesteia, inregistrand la grefa Judecatoriei Alba Iulia, sub nr. de dosar (…)(…)(…), cererea privind creanta de plata – Anexa nr. 1, prin care a solicitat instantei pronuntarea unei ordonante de plata prin care sa someze debitoarea sa achite suma de 52.471,00 lei reprezentand debit restant, suma de 1.555,85 lei reprezentând dobanda legala calculata pana la data de 28.07.2011 şi cheltuieli de judecată. Facand dovada existentei dosarului nr. (…)(…)(…) pe rolul Judecatoriei Alba Iulia cu certificatul de grefa emis de Judecatoria Alba Iulia – Anexa nr. 2. Se mentionează faptul că debitoare a nu a mai raspuns la telefoane si desi i-au fost trimise cateva notificări prin care creditoarea a convocat-o la conciliere directa, aceasta nu a dat curs niciunei invitatii.

De asemenea, se mai menţionează ca afland de la alti parteneri comerciali care au lucrat la randul lor cu debitoarea, aceasta urmeaza sa incaseze o suma foarte mare bani de la Consiliul Local al Municipiului Arad, astfel existand riscul să isi inceteze activitatea, sustragandu-se de la urmarire.

Considerand ca in cauza sunt intrunite conditiile prevazute de art. 591 alin. 1 Cod Procedura civila, respectiv aratand ca:

1.      Creanta creditoarei impotriva debitoarei este constatata prin acte scrise:

-          Contractul de colaborare nr. 111F/10.11.2008 – Anexa nr. 3

-          Actul aditional la contractul de colaborare nr. 111F din data de 10.11.2008 – Anexa nr. 4,

-          Recomandarea facuta de SC E.P. SRL – Anexa nr. 5,

-          Factura fiscala nr. 41/08.04.2011 – Anexa nr. 6,

-          Contractul nr. 19201/28.07.2009 – Anexa nr. 7,

-          Procesul-verbal de receptie a lucrarilor – Anexa nr. 8,

-          Factura fiscala nr. 04/22.01.2010 – Anexa nr. 9,

2.      Creanta impotriva debitoarei este exigibila:

-          Creanta nascuta din contractul de colaborare nr. 111F/ 10.11.2008 a devenit exigibila la data de 08.04.2011

-          Creanta nascuta din contractul nr. 19201/28.07.2009 a devenit exigibila la data de 22.01.2011; si

3.      Creditoarea a solicitat Judecatoriei Alba Iulia emiterea unei ordonante de plata prin care sa oblige debitoarea la plata sumei de 52.471,00 lei reprezentand debit restant, a sumei de 1.555,85 lei reprezentand dobanda legala calculata pana la data 28.07.2011 si a cheltuielilor de judecata, cerere ce face obiectul dosarului cu nr. (…), conform certificatului de grefa emis de Judecatoria Alba Iulia – Anexa nr. 2.

Creditoarea invocand disp.art.908 alin1 teza a doua din Codul Comercial a solicitat a se incuviintat poprirea precizand ca se obliga sa depuna cautiunea fixata in termenul stabilit de instanta.

In drept a invocat art. 907 si 908 Cod Comercial si art. 456, 597, 591 si urm. Cod procedura civila.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 10 lei si timbru judiciar de 0,30 lei.

In probatiune au fost depuse inscrisuri reprezentand:

-          Cererea privind creanta de plata – Anexa nr. 1,

-          Certificatul de grefa emis de Judecatoria Alba Iulia – Anexa nr. 2,

-          Contractul de colaborare nr. 111F din data de 10.11.2008 – Anexa nr. 3,

-          Actul aditional la contractul de colaborare nr. 111F din data de 10.11.2008 – Anexa nr. 4,

-          Recomandarea facuta de SC E.P. 2006 SRL – Anexa nr. 5,

-          Factura fiscala nr. 41/08.04.2011 – Anexa nr. 6,

-          Contractul nr. 19201/28.07.2009 – Anexa nr. 7,

-          Procesul-verbal de receptie a lucrarilor – Anexa nr. 8,

-          Factura fiscala nr. 04/22.01.2010 – Anexa nr. 9.

 

Analizand actele dosarului prin prisma textelor legale pertinente, instanta retine:

Conform art. 907 din C.com. partea interesata in o cauza comerciala va putea, deodata cu intentarea actiunii, sa urmareasca si sa popreasca pentru sumele cuprinse in titlul sau sumele sau efectele datorite debitorului sa de catre un al treilea, conformandu-se dispozitiunilor art. 456 si urmatoarelor din codicele de procedura civila, iar conform art. 908 C.com. poprirea nu se va putea infiinta decat numai cu dare de cautiune, afara de cazul cand cererea de sechestru sau de poprire se va face in virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtator, protestat de neplata.

Conform art. 597 alin. 2 rap. La art. 591 alin.1 C.pr.civ. creditorul care nu are titlu executoiu, dar a cărui creanţă este constatată prin act scris si este exigibila, poate solicita infiintarea popririi asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, daca se dovedeste ca a intentat actiune.

In cauza sunt intrunite conditiile prevazute de art. 591 alin. 1 Cod procedura civila: creanta impotriva creditoarei este constatata prin acte scrise (Contractul de colaborare nr. 111F/10.11.2008, Actul aditional la contractul de colaborare nr. 111F/10.11.2008, Recomandarea facuta de S.C. E.P. S.R.L., Factura fiscala nr 41/08.04.2011, Contractul nr. 19201/28.07.2009, Procesul verbal de receptie a lucrarilor, Factura fiscala nr. 04/22.01.2010).

De asemenea, creanta impotriva debitoarei este exigibila: creanta nascuta din contractul de colaborare nr.nr. 111F/10.11.2008 a devenit exgibila la data de 08.04.2011; creanta nascuta din contractul nr. 19201/28.07.2009 a devenit exigibila la data de 22.01.2011; si

Totodata instanta constata ca creditoarea a solicitatat Judecatoriei Alba Iulia emiterea unei ordonante de plata prin care sa oblige debitoarea la plata sumei de 52.471,00 lei reprezentand debit restant, a sumei de 1.555,85 lei reprezentand dobanda legala calculata pana la data de 28.07.2011 si a cheltuielilor de judecata, cerere ce face obiectul dosarului cu nr. (…), conform certificatului de grefa emis de Judecatoria Alba Iulia- Anexa nr.2.

In temeiul disp. art.908 C.Comercial instanta va fixa in sarcina petentei obligatia de a achita o cautiune in cunatum de 10% din valoarea creantei respectiv duma de 5.247,1 lei.

Instanta constatnd indeplinite conditiile prevazute de art. 597 si art. 591 C.proc.civ. in sensul ca s-a facut dovada faptului ca creditoarea are fata de debitoare o creanta exigibila constatata prin inscris si ca a intentat actiune pentru obtinerea titlului executoriu, urmeaza sa admita cererea formulata de creditoarea SC M.P SRL in contradictoriu cu debitoarea SC E.P. SRL, sa dispuna infiintarea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani din conturile debitoarei   SC E.P. SRL deschise la Trezoreria OCNA MURES, pana la concurenta sumei de 52.471,00 lei si va fixa cautiune in sarcina creditoarei in cuantum de 5.247,1 lei stabilind ca termen pentru depunerea cautiunii la data de 01.09.2011, sub sanciunea desfiintarii de drept a popririi, fara a acorda cheltuieli de judecata, avand in vedere ca acestea nu au fost solicitate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

DISPUNE

Admite cererea formulata de catre creditoarea SC M.P. SRL , cu sediul procesual ales in Cluj Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr.1/7, jud. Cluj, la SC TRANSILVANIA Recuperari Creante SRL impotriva debitoarei SC E.P. SRL, cu sediul in Ocna Mures, si in consecinta:

Dispune infiintarea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani din conturile debitoarei SC E.P.2. SRL deschise la Trezoreria OCNA MURES, pana la concurenta sumei de 52471,00 lei.

Fixeaza cautiunea in sarcina creditoarei in cuantum de 5247,1 lei stabilind ca termen pentru depunerea cautiunii la data de 01.09.2011, sub sanctiunea desfiintarii de drept a popririi.

Fara cheltuieli de judecata.

Executorie.

Cu drept de recurs in 5 zile de la comunicare.

Data in sedinta camerei de consiliu si pronuntata in sedinta publica din 22.08.2011.

 

 

PREŞEDINTE                                                                                                 GREFIER

(…)(…)(…)                                                                                                   (…)(…)(…)

 

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker